Startidan

Just nu på hemsidan:

"Att stimulera Guds folk att läsa Guds Ord" är en av drivkrafterna bakom rupeba. Det gör vi bland annat i UTMANINGEN där vi läser igenom varje kapitel i hela Bibeln med kommentarer. Men ibland kan ett kapitel vara för långt för att kunna smälta det. Med början i morgon, 1 oktober, inbjuder vi till långsam läsning av Första Petrusbrevet kapitel 1 och 2.

Det kommer att bli en vers om dagen (några verser får till och med läsas två dagar i rad). Välkommen att följa med i den långsamma läsningen. Läs långsamt och begrunda vad du läser.

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!

============================================================

Copyright @ All Rights Reserved