Dagens Andakt http://www.kristendom.nu/ Dagens Andakt levererad av Rupeba.se stefan@kristendom.nu 5 Dagens Andakthttp://www.rupeba.se 2018-09-26

"Av allt det goda Herren hade lovat Israels folk uteblev ingenting. Allt gick i uppfyllelse.”
(Jos 21:45)

Andakt:
Det finns vissa sysslor i hemmet som det krävs muskelkraft för att utföra. Det finns till exempel burklock, som jag med mina kvinnomuskler inte kan få upp, hur mycket jag än tar i. Då är det ett privilegium att ha tillgång till en stark man. Jag bär burken till honom och säger – öppna! Vips är locket öppet. Jag förväntade mig inget annat för min erfarenhet sa mig att det var så det skulle bli. Någon har sagt: Tro är en inställning, som förväntar att Gud ska handla. Att leva i tro är att leva i en ständig förväntan att Gud ska handla, att säga: Gud det här är alldeles för stort och svårt för mig, nu förväntar jag mig att du griper in. Israels folk fick uppleva Guds väldiga kraft många gånger. Särskilt i Josua bok hade Guds folk ständig framgång. De fick uppleva att det Gud hade lovat det kunde han också hålla. Dagens bibelord är en uppmuntran för vår tro också idag. När det står att allt gick i uppfyllelse, att ingenting uteblev av det Gud hade lovat, ska vi komma ihåg att Gud har inte förändrat sig. Sådan han var för israeliterna, vill han vara för oss.)

Bön:
Jesus hjälp mig att leva i en ständig förväntan att du ska gripa in. Tack för den glädje och tillförsikt som jag får när jag lever i en sådan förväntan.)


]]>