Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 26 september 2018
Tisdag 25/9

Professor i blåsväder efter att ha föreläst om könsskillnader

- Världen idag -
En professor vid Lunds universitet har hamnat i blåsväder efter att, på läkarprogrammet, föreläst om biologiska könsskillnader. ”Antifeministisk agenda”, menade en student och bad universitetet byta ut professorn. Programordföranden har nu kallat professorn till samtal och bett honom be om ursäkt för vissa uttalanden.

Lunds universitet är just nu på agendan i flera utländska medier. ”Svensk professor anklagad för trångsynthet för att ha sagt att män och kvinnor är ’biologiskt olika'”, skriver ryska statstelevisionen RT.

”Svensk professor under utredning för att ha sagt ’män och kvinnor är biologiskt olika’ till studenter”, skriver den amerikanska kristna tv-kanalen CBN.

Bakgrunden till artiklarna är ett händelseförlopp som utspelats kring Germund Hesslow, professor i neurofysiologi vid universitetet. Hesslow har under flera år hållit i en föreläsning om ”arv och miljö” på läkarprogrammet, där han bland annat tar upp könsskillnader ur ett biologiskt perspektiv. Detta har dock inte uppskattats av alla.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 25/9

Den nya gnosticismen

 

- Olof Edsinger i Världen idag -
En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap, gnosis, och syftar på den ”upplysning” som bland gnostikerna tenderar att tillmätas en andlig elit – de som inser hur den här världen ”egentligen” är beskaffad.

I gnosis kan ett antal olika synsätt rymmas, men till de vanligaste hör att den synliga världen – skapelsen – är av mindre vikt och att sann frihet bara kan uppnås när vi befrias från världens begränsningar. Det materiella spelas ut mot det andliga, och påfallande ofta är det kroppen och sexualiteten som hamnar i skottgluggen. Sann frihet, säger gnostikerna, är att slå sig fri från sitt jordiska fängelse och förverkliga sig själv på ett andligt plan. Att finna sitt inre ljus.

Det är lätt att se parallellerna mellan gnosticismen och det nyandliga tänkandet. Mer eller mindre tydliga spår av denna filosofi dyker upp inom såväl nyhedendomen som de österländska meditationsteknikerna. Men på senare tid har gnosticismens världsbild fått ett fäste också på ett helt annat område – nämligen i delar av genusvetenskapen.

Världen idag har iflera artiklar uppmärksammat det sociala experiment som just nu pågår på ett antal svenska förskolor. Barn som regelmässigt kallas för ”hen” i stället för han eller hon. Utrensning av klassiska svenska sagoböcker. Påtryckningar mot barnen för att de ska klä sig på ett könsöverskridande sätt. Bannlysning av förment könsstereotypa begrepp som ”snögubbe” och ”jultomte”.

Allt detta kan ses som en förlängning av den konstruktivistiska synen på kön. Alltså den skola inom genusvetenskapen som hävdar att könet inte är något som är, utan något som görs. Som feministikonen Simone de Beauvoir formulerade det redan för 70 år sedan: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 25/9

25 sep - Hes 14

VAD SLÄPPER DU IN I HJÄRTAT?

Bibelläsning: Hesekiel 14

"Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar i hjärtat och ställer upp framför sig det som förleder till synd, och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara."  (Hes 14:7 FB)

Här går profeten tillrätta med folket för att de släpper in avgudar i hjärtat.
-De låter avgudar få insteg i sina hjärtan (vers 3)
-De släpper in eländiga avgudar i sin hjärtan (vers 4)
-De ger rum för avgudar i hjärtat (vers 7)

Vad släpper du in i ditt hjärta? Vad låter du få insteg i ditt hjärta? Vad ger du rum för i ditt hjärta?
Avundsjuka? Ilska? Missmod? Bitterhet? Hat? Egoism?

Det är du som bestämmer!
Kasta ut avgudarna och be Gud rensa ditt inre från allt som inte ska vara där. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad släpper jag in i mitt hjärta?
__________________
Innehåll kapitel 14:
Avgudadyrkan fördöms
Domen är oundviklig
__________________
Skriv ut  
Måndag 24/9

Satt inspärrad i en container i två år för att ha predikat om Jesus

 
 


- Världen idag -
I över två år satt Helen Berhane inspärrad i en container i Eritreas öken. Brottet? Hon hade predikat om Jesus. – När vakterna öppnade för att låta oss tömma vår potta rusade de bort från containern för att det luktade så illa där inne, berättar hon för Världen idag.

Trots att Eritrea är ett land som inte har reell religionsfrihet fortsatte Helen att predika. Så småningom togs hon till fånga och spärrades in i en cell med begränsad lufttillgång i elva dagar. När hon kom ut igen fortsatte hon predika och var med att starta en kyrka.

– Vi kan inte skämmas för evangeliet. Tiden är kort, säger hon.

Snart infördes nya religionslagar, som gjorde att Helen och hennes trossyskon var tvungna att stänga kyrkan. I stället började Helen spela in sitt budskap på cd-skivor och dvd:er, som hon delade ut.

Det dröjde inte länge förrän Helen blev gripen. Den här gången tog de henne till polisstationen.

– Jag blev så glad. Det var många andra kvinnor i häktet. Kyrkan hade ju blivit stängd, men nu kunde jag predika och tala om för dessa kvinnor att Jesus älskade dem.

Myndigheterna var dock inte lika glada över Helens förfarande. De beslutade sig för att skicka henne långt bort från staden – till ett militärfängelse – och därifrån förflyttades hon sedan ut i öknen.


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Måndag 24/9

24 sep - Hes 13

STÅR ALLT VÄL TILL?

Bibelläsning: Hesekiel 13

"Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: "Allt står väl till", trots att allt inte står väl till"  (Hes 13:1 FB)

Här går Hesekiel till rätta med de falska profeterna som talar sådant som Gud inte har talat (vers 7). De profeterar enligt sitt eget hjärta (vers 2) och de följer sin egen ande (vers 3). Profeterna ljuger för folket som gärna lyssnar på lögn (vers 19).

De profeterar vad de själva önskar, sådant som de tror att folket kommer att tycka om.

Det är en frestelse för profeterna, både då och nu, att tala om att allt är väl och att det kommer att bli ännu bättre, samtidigt som Herren gråter över tillståndet i församlingen och lider med dem som far illa i församlingen.

Det profetiska ordet om att allt alltid är väl kan vara ett hinder för självrannsakan, rening och helgelse. Vi måste ha sett hur illa det är innan vi är beredda att lägga allt vårt hopp och all vår tillit i Herrens händer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Står allt väl till? I den församling jag tillhör? I mitt liv?

_________________
Innehåll kapitel 13:
De falska profeterna fördöms
_________________ 
Skriv ut  
Söndag 23/9

Tidig söndagsmorgon i Örebro den 23 september

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


(Bilden: Från FA Västerås Facebooksida)
Förra söndagen var det soldatinvigning på vår hemkår, Västerås. Vi flyttade hit för ett år sedan och under det året har det varit tre eller fyra soldatinvigningar. Vid något av tillfällena invigdes dessutom flera nya soldater.

En stor del av den gångna veckan har vi tillbringat i bilen. Mer än 150 mil har vi avverkat för mentorsbesök till några av våra fantastiska officerare. 

Nu är det söndag och vi är mitt uppe i en Bibelhelg på kåren i Örebro. Kåren har valt en av mina böcker, Gåvoboken, som utgångspunkt för undervisningen. Igår (lördag) hade vi två pass med bibelundervisning och idag avslutas helgen med förmiddagsgudstjänst. 

Som tema för förmiddagsgudstjänsten har kåren valt "Du är rikare än du tror", som också är undertiteln på min bok. Jag ser just att kyrkoårets texter har "Rik i Gud" som tema för den här söndagen, så det ser ju ut att vara synkroniserat.

Jag kommer att tala med utgångspunkt från Efesierbrevet 1:3 om allt vad du har i Jesus. Det är verkligen sant att du är rikare än du tror. Men motsatsen är också sant: "Du är inte rikare än du tror". Det är vår tro som frigör det som Gud ger så att det blir vårt. Vi blir frälsta genom att tro, genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Detta kommer att bli min predikan idag. Om du känner någon som ska gå på gudstjänsten i Örebro idag - tala inte om det för dem!

Så är det snart dags för en ny vecka. För våran del ser ut att bli ännu fler mil i bilen den kommande veckan. Vi skall bland mycket annat köra till Danmark och ha en äktenskapskurs för officerare.

Jag önskar dig en välsignad ny vecka.
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 23/9

Söndagens texter: RIK INFÖR GUD

 

 - Bengt Pleijel -
Rik inför Gud kan var och en av oss bli, säger denna söndag. Förmögen på riktigt! Men det gäller att bli klarsynt. Man kan bli grundlurad. I den första texten hamnar vi på en dansbana, där allt snurrar runt med oss. I den andra luras vi av smarta finansvalpar. I den tredje hamnar vi hos en ögonläkare. Det börjar hända spännande saker när vi säger till honom: "Läk mitt öga att jag ser …" jag upptäcker, ser vad som kan göra livet så spännande rikt. Idag får du glädja din bibel att du där läser dagens texter.


1. KALVDANS - Läs Andra Moseboken 32:1-4 och 30-35
    MOSE DRÖJER – FOLKET DANSAR - 32:1-4
    GUD REAGERAR - MOSE GRÅTER - 32:30-35 


2. GUD ELLER VÄRLDEN. Läs första Johannes brev 2:15-17.

3. PENGAR ELLER LIVET. Läs Matteus 6:19-24.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 23/9

23 sep - Hes 12

ÖRON SOM INTE HÖR

Bibelläsning: Hesekiel 12
"De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom de är ett upproriskt folk"  (Hes 12:2 FB)

Gud visar vägen för sitt folk. Ibland kan vi visserligen ha svårt att se Guds väg i olika situationer i våra liv. Men här talas det om människor som kan se, men väljer att se bort i stället för att lyda.

Det handlar om människor med förmåga att höra vad Gud säger, men som väljer att tillsluta sina öron för att de inte vill gå Herrens väg.

En misstro mot Guds ord hade spridit sig i landet. Man sa att det blir i alla fall ingenting av allt det Gud talat genom sina profeter (vers 22).

Men det Herren talat kommer att ske!

Herren söker också idag människor som tar sig tid att bli stilla och se vad Herren vill visa, och höra vad Herren vill tala. Människor som sedan kan förmedla Guds tilltal till sin samtid. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som har öron må höra vad Anden säger" (Upp 2:17). Herre ge mig öron som lyssnar efter din röst.

____________________
Innehåll kapitel 12:
Bild av folkets landsflykt
Profetians uppfyllelse är nära förestående
____________________
Skriv ut  
Lördag 22/9

Inför söndagen - RIK INFÖR GUD

 

- Från Kyrkoårets Texter -
2 Mos 32:1-4, 30-35, 1 Joh 2:15-17, Matt 6:19-24, Ps 49:6-12

Söndagens tema är pengar. Av alla begär som finns, så är det faktiskt bara kärleken till pengar som Jesus ställer på samma nivå som sig själv. Detta är enda gången i Bibeln Jesus jämställer något som en herre vid sidan av sig själv.

Det är inte hur mycket pengar vi har som avgör om pengar är vår herre, det är vårt förhållande till dem. Bibeln nämner många rika, gudfruktiga människor. David var enormt rik och ändå en man efter Guds hjärta. Många rika grekiska kvinnor stödde Paulus tjänst (Apg 17:12), osv. Pengar är en god slav men en dålig herre.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 22/9

22 sep - Hes 11

STENHJÄRTAT

Bibelläsning: Hesekiel 11
"Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud." (Hes 11:19-20 FB)

Stenhjärtat representerar stentavlorna. Det som stelnat och inte längre lever.
Hjärtat av kött representerar det hjärta som har blivit berört av Gud och som är levande.

Om vi verkligen vill hålla Guds bud (vers 20), så räcker det inte med att bara följa lagar och bestämmelser. Om vi verkligen vill hålla Guds bud måste vi låta våra hjärtan beröras och lära oss att älska (Matt 22:37-39). Då vårt hjärta har blivit berört så att vi älskar Jesus av hela vårt hjärta då uppfylls lagen i våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud (Rom 8:3)

 ____________________
Innehåll kapitel 11:
Domsord och löften till Israel
Herrens härlighet lämnar Jerusalem
____________________

Skriv ut  
Fredag 21/9

Han vill visa "Vägen" för en svensk kyrka med problem

 

- Världen idag -
Det blev ingen stillsam sommar-resa till Sverige för Carl-Erik Sahlberg. Den tidigare direktorn i Sankta Clara, numera bofast i Tanzania, predikade på 25 platser. Han berättade även om det framväxande nätverket "Vägen" för "ökad bibeltrohet" inom Svenska kyrkan. 


– År 2015 sitter jag vid min morgonbön i Kilimanjaro och läser Hesekiel 22:30, där det står att Herren inte fann någon som kunde träda i försvar för landet. Då fick jag så stark nöd för den kyrka jag tjänat i 50 år, berättar han.

Han slogs av hur starkt läget förändrats, med ett ökat antal utträden och allt färre förrättningar, som vigslar och konfirmationer. Men det allvarligaste är att gudstjänslivet tynar, menar Carl-Erik Sahlberg.

– I Hälsingland träffade jag en församlingsledare som sade att det i snitt kommer tio personer till söndagens gudstjänst. Och då är präst, organist, kyrkvärd och vaktmästare inräknade, säger han.

– Jag ser också behovet av en bibelväckelse i landet. När jag frågat kristna ungdomar om de läser Bibeln svarar bara två av tio att de gör det.


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Fredag 21/9

21 sep - Hes 10

HERRENS HÄRLIGHET LÄMNAR TEMPLET
 
Bibelläsning: Hesekiel 10

"Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel"  (Hes 10:18 FB)

Konsekvensen av all synd och orenhet som tog plats i Templet och som har beskrivits i de föregående kapitlen, var att Herrens härlighet inte kunde förbli i Templet.

Kan det vara så även i en kristen församling idag? Kan det vara så att det som sker i församlingen gör att Herrens härlighet inte kan förbli i församlingen?

Och hur är det med oss kristna? Vi är Herrens tempel idag. Kan vi leva våra liv så att Herrens härlighet inte längre kan förbli i våra liv?

Dessvärre tror jag att svaret på alla dessa frågor är ja. Det svaret borde sporra oss att leva i renhet, äkthet och trofasthet både i våra församlingar och i våra egna liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Jag vill leva så att Herrens härlighet manifesteras i mig och i min församling.
_________________
Innehåll kapitel 10:

Hesekiel ser en syn där Herrens härlighet lämnar templet.

_________________

Skriv ut  
Torsdag 20/9

- Inblick -
Livet var slut för Börje Flygman. Droger och ett destruktivt liv hade tagit ut sin rätt. Men det som hans föräldrar och de sociala myndigheterna hemma på Gotland trodde var omöjligt visade sig vara möjligt för Jesus. Börje fick ett helt nytt liv när han blev frälst.


Gömstället var perfekt. Här skulle ingen hitta honom. Ringmuren i Visby skulle bli hans gravkammare. Börje Flygman var 21 år och hade bestämt sig för att avsluta sitt liv. En av de kastelliknande utbyggnaderna i den medeltida försvarsanläggningen skulle bli platsen där allt tog slut. En dödsbringande cocktail bestående av ett stort antal magnecyltabletter, öl och starksprit skulle bli hans hjälpmedel för att kunna checka ut från livet.

Men det gick inte som planerat. En kompis hittade honom och lyckades få med sig sin knarkarkompis till Visby lasarett där man magpumpade honom. Kvinnan som satt extravak hos honom när han vaknade upp sade några ord till honom som Börje aldrig har glömt.
– Jasså, du har vaknat till liv nu. Det är inte meningen att du ska dö, för det finns någon som har en mening med ditt liv....

– Den 17 oktober 1974 blev jag frälst. Jesus frälste mig. Det är det bästa som har hänt i mitt liv. När jag ringde till min mamma på Gotland och berättade att jag tagit emot Jesus sa hon att jag hade blivit tokig. Men sedan, flera år senare, fick jag föra både mamma och pappa till Jesus, berättar Börje.
– Utan Jesus hade jag varit död för länge sedan. Men tänk att Jesus frälste mig och att han gav mig en fru, fem barn och nio barnbarn. Det är Guds nåd rakt igenom.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 20/9

20 sep - Hes 9

ETT TECKEN PÅ PANNAN

Bibelläsning: Hesekiel 9
"HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne."  (Hes 9:4 FB)

I sin vision ser Hesekiel hur de som inte tagit del av alla vidrigheterna i staden får ett märke på pannan. De som är märkta med detta tecken blir räddade i den kommande domen.

I fotnoten till ordet "tecken" står det i folkbibeln: "Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors"

Nya Testamentet talar ofta om den stora domen som ska komma över världen och den dubbla utgången. Redan i sitt första offentliga uttalande talar Jesus om den kommande vredesdomen (Matt 3:7). De träd som inte bär god frukt ska huggas ned (Matt 3:10) och agnarna ska skiljas från vetet (Matt 3:12).

Vredesdomen ska komma över världen. Var och en som är frälst, märkt med korsets tecken, ska bli räddad.
"Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min Herre, du vet det" Då sade han till mig: "Dessa är de som kommit ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjord dem vita i Lammets Blod." (Upp 7:13-14)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Märkt med korsets tecken

___________________

Innehåll kapitel 9:
Dom över avgudadyrkarna
De med korsets tecken i pannan blir räddade
___________________
Skriv ut  
Onsdag 19/9

Mitt vittnesbörd - Del 4 - Tungotal

 

(De tidigare inläggen i serien "Mitt vittnesbörd" finner du HÄR)

Rut och jag upplevde Andens dop ungefär samtidigt. Vi blev fyllda av en omättlig längtan att läsa Bibeln. Vi läste jämt. Vi hade en sådan längtan att höra Gud tala genom sitt ord. Vi läste Bibeln på bussen, i skolan, på toaletten, i badkaret, ja, varje ledig stund.

En kväll i vårt hus var vi många samlade efter ett möte. Ingemar Myrin, som var en ledande person inom väckelsen i kören ”Det nya livet” var med den kvällen. Ingemar, jag och några till gick upp på övervåningen för att be för några personer som var med i samlingen. Medan vi står där i en ring säger Ingemar till mig att sluta be på svenska och släppa fram tungotalet, det bönespråk som den Helige Ande ville ge mig. Det kom några konstiga läten ur min mun och Ingemar bad mig lägga mig på sängen och fortsätta att prisa Herren för mig själv med det nya språket, medan han och de andra som var med att be gick ned till samlingen i vårt vardagsrum. Jag behövde antagligen den "knuffen" över tröskeln för att släppa kontrollen över mitt tal och låta den Helige Ande fylla min mun med nya ord för "vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord"..

Det var verkligen några omtumlande händelser som hände mig under våren 1975 och jag lever fortfarande kvar i effekterna av de händelserna nu mer än 35 år senare.

Rut och jag började vara med i kören "Det nya livet" och fick vara med om många spännande saker. En sommar var vi på en evangelisationskampanj i Varberg. en annan sommar åkte vi runt i evangelisationsbåten "Christa" i Stockholms skärgård.

Här kommer en annan minnesbild jag har av tiden i "Det nya livet". Kören hade ett kvällsmöte på sjunde kåren på Hornsgatan. Mitt i mötet kommer en ung man in i lokalen. Vi fick höra senare att han aldrig gick på kristna möten men han hade hört musiken ute på gatan och ville gå in.

Kören sjöng och något hände troligen i den unge mannen då han såg glädjen och inspirationen då ett femtiotal ungdomar sjunger ut sin glädje i Herren. Jag vet själv hur det kan upplevas då jag hörde kören den första gången på tredje kåren som jag har berättat om tidigare.

Då mötet närmade sig slutet gick frågan ut om någon ville bli frälst. Den unge mannen kom fram och knäböjde vid botbänken. Jag tror vi var ett tiotal av körmedlemmarna som skyndade ner för att be med den unge mannen. Vi var ivriga på den tiden. Efter några minuter reser sig den unge mannen glädjestrålande, omtumlad och nyfrälst. Vi ställer oss i ring omkring honom och sjunger "Happy birthday to you", han hade ju blivit född på nytt. Medan vi sjöng var det någon som frågade honom om han hade blivit döpt med den Helige Ande. Han visste inte vad det var men han svarade "Finns det mer att få vill jag ha det också" och kastade sig på nytt på botbänken. Några av oss bad för honom och det tog inte lång tid innan ha reste sig och prisade Gud i tungor.

Denna upplevelse gjorde det klart för mig att nådegåvor får man av bara nåd, inte efter förtjänst. Det finns många som tror att man kan få nådegåvor om man har blivit en riktigt fin kristen. Det fanns säkert många i lokalen som hade varit kristna i många år och kanske aldrig upplevd någon av de andliga nådegåvorna i sitt eget liv, och så kommer den där unge mannen och bara får det. Man skulle kunna tycka att det var orättvist. Ja, nådegåvor är kanske något som är orättvist. Om de skulle fördelas rättvist, efter förtjänst, så vore de ju inte längre NÅDE-gåvor. Jag tror till och med att det kan vara  lättare att ta emot från Gud om man inte är så mogen i sig själv utan fullständigt hjälplös och beroende av Gud.

/PB

Skriv ut  
Onsdag 19/9

19 sep - Hes 8

"HERREN SER OSS INTE"

Bibelläsning: Hesekiel 8
"Han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avgudakammare? De säger: HERREN ser oss inte,"  (Hes 8:12 FB)

Hesekiel får i en syn se hur människorna i Templet begår avskyvärda ting. Och så säger de: "Herren ser oss inte" (vers 12).

Det avskyvärda som Hesekiel såg i Templet var att det hade kommit in avgudadyrkan i själva Templet. Kan det vara på samma sätt i våra kyrkor även idag? Inslag av främmande religioner, dyrkan av personer eller musikgrupper, dyrkan av våra traditioner eller vår särart? Herren ser!

Det kan också finnas många saker i våra liv som vi gärna skulle vilja dölja i mörkret. Saker som vi verkligen inte skulle vilja att andra människor skulle känna till. Det kan vara tankar, ord eller handlingar.

Men hur väl vi än försöker dölja det vi inte vill ska komma upp i ljuset, så är det ändå så att Herren ser allt. Den vetskapen är inte till för att skrämma oss utan mer för att hjälpa oss att leva hela liv. Ett liv som tål ljuset. Ett liv som inte är annorlunda då vi tror att ingen ser oss. Herren ser! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser.
__________________

Innehåll kapitel 8:
Avguderi i templet
__________________

Skriv ut  
Tisdag 18/9

Jonas satt fast i ett drogmissbruk

 

- Inblick -
Jonas Karlsson växte upp i Vänersborg och tillbringade i princip all ledig tid i hockeyrinken. Ishockey var hans liv. Han bodde en period i Oslo där han spelade i ett hockeylag men kom till sist till en punkt där han i 25-årsåldern bestämde sig för att lägga skridskorna på hyllan och sluta.


– När jag slutade med hockeyn så blev all träningstid till ett enda festande istället. Det blev droger och mer destruktivt och jag gick all in på det. Jag odlade egna droger och sålde. Allt blev ett enda mörker, berättar Jonas Karlsson för Inblick.
– Jag kom på något sätt till slutet av mig själv. Drogerna kunde inte vara meningen med livet. Tomheten och mörkret hade tagit över, fortsätter Jonas....

– Jag hade ingen aning om vad det innebar att ta emot Jesus i sitt liv, men när pastorn kom hem till mig igen så berättade jag för honom att jag ville ta emot Jesus. Vi bad tillsammans och han hjälpte mig att be frälsningsbönen. Jag bad den bönen av hela mitt hjärta och det bara small i mitt inre när den helige Ande fyllde mig. Jag kände mig helt ren, som ett barn, och skrattade och grät om vartannat.


– I samma ögonblick som jag blev frälst så blev jag totalt fri från allt missbruk av droger, alkohol, nikotin och porr och har inte haft en sekund av abstinens sedan dess.


Där och då bestämde sig Jonas för att han skulle berätta för alla han mötte om det underbara som han varit med om.

– Varför hade ingen berättat detta för mig? Om det är så här fantastiskt att bli frälst, varför har jag inte träffat någon tidigare som berättade det? Jag lovade Gud att ingen människa någonsin skulle kunna säga till mig ”varför har du inte sagt någonting?” Därför blev jag väldigt utåtriktad direkt med min tro.


Sociala medier kan man med fördel använda sig av när man vill nå ut brett med sitt budskap. Jonas tog till Facebook för att berätta om sin frälsningsupplevelse.


– Jag kände väldigt tydligt att det här måste jag vara offensiv med, annars skulle jag inte kunna vara äkta. Jag måste berätta för alla jag möter om Jesus.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 18/9

18 sep - Hes 7

SLUTET KOMMER!

Bibelläsning: Hesekiel 7

"Slutet kommer, ja, slutet kommer!  (Hes 7:6 FB)
"Se, dagen är inne! Den har kommit!  (Hes 7:10 FB)

Hesekiel varnar för slutet och den kommande domen. Där och då handlade det om slutet och domen för en nation. Idag handlar det om domen över hela världen.

Vi lever i den sista tiden och vi närmar oss den slutliga domen.

Hesekiel skriver: "Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut till strid." (vers 14)

Stämmer den bilden in på församlingen idag? Man samlas i sina kyrkor och förbereder sig för att evangelisera världen och rädda så många människor som möjligt. Men sedan blir det inte så mycket mer. Är det någon som drar ut i strid?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det någon som drar ut i strid? Vad gör jag?

__________________

Hesekiel 7:

Slutet kommer

__________________
Skriv ut  
Måndag 17/9

Natalie Tillberg fann Jesus på New age-mässa

 


- Dagen -
För tre år sedan döptes Natalie Tillberg i en trädgårdspool. Än i dag känner hon förundran när hon tänker på vilken oväntad vändning hennes liv har tagit.

På ett sjukhus på Gotland ligger en kvinna och kämpar för sitt liv. Samtidigt ringer hennes vuxna dotter från USA och gråter ut sin ångest. Flytten som skulle bli en brytning med alkohol och destruktiva relationer blev det motsatta. Nu är hon tillsammans med en droglangare och alldeles förtvivlad.

Mamman vet inte vad hon ska ta sig till. På sjukbädden ropar hon ut till den Gud hon inte vet om hon tror på. ”Rädda min dotter och rädda mig.”

Där och då vet hon inte att båda bönerna kommer att besvaras.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 17/9

I Hammarbykyrkan blir många muslimer hängivna kristna

- Världen idag -

I Hammarbykyrkan, söder om Stockholm, samlas en mycket aktiv församling som har språket farsi (persiska) gemensamt. Här har så gott som alla muslimsk bakgrund men är nu hängivna efterföljare till Kristus.

Den persiska föreningen, under ledning av den lutherska prästen Annahita Parsan, samlas varje söndagseftermiddag i Hammarbykyrkan i en av Stockholms södra förorter.

Läs mer HÄR. Betallänk.

Skriv ut  
Måndag 17/9

17 sep - Hes 6

VÅRA AVGUDAR

Bibelläsning: Hesekiel 6

"Era altaren skall stå öde och förstörda och era avgudar slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhuggna och era verk utplånade."  (Hes &:6 FB)

Hesekiel förkunnar en dom över folket och dess avgudar. De hade vänt sig bort från Herren och tillbad avgudar, byggde altaren och solstoder.

Det är lätt för oss att se hur fel folket handlade, men hur är det med våra egna avgudar? De saker som vi värderar så högt att de tar Guds plats i våra liv.
Vilka är avgudarna i mitt liv? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka är mina avgudar?

________________

Innehåll Kapitel 6:
Dom över Israel
Profetia om att folket ska bli kringspridda i andra länder (vers 8)
________________
Skriv ut  
Söndag 16/9

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 16 september

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


I veckan har vi haft en kusinträff hemma hos oss med några av Ruts kusiner. En av kusinerna skickade för någon vecka sedan detta fina kort på min blivande hustru. Det är hon som sitter i mitten på hästryggen. Då ni ser henne kan ni mycket väl förstå att jag blev förälskad i henne. Fast på den tiden hade jag inte träffat henne. Det var först i nioårsåldern som vi träffades på juniormötena på Stockholms sjätte kår, och det var väl egentligen först tio år efter det som det  tände till.

Bakom Rut sitter hennes äldre bror som är hemma hos Herren  sedan många år. Framför Rut sitter en kusin som var med på kusinträffen hemma hos oss. Den äldre damen framför hästen är en av Ruts mostrar som också är hemma hos Herren nu. Till sist har vi hästen och var han finns vet jag faktiskt inte. 

På tal om Ruts moster så var de sju syskon i familjen: Ruts mamma Mirjam, Hertie (på bilden), Erik, Gunnar, Moody och Astrid. Fyra av barnen blev frälsningsofficerare, tre i Sverige och en i USA. Av de övriga blev en Missionsförbundare på hemorten, en pingstvän i Småland och en blev medlem i en kyrka i Hartford, USA.

Rut har skrivit om förhållandena på den tiden. Följande inlägg finns med i Ruts andaktsbok DAGBOKEN för den 6 januari:
"Min mormor Axelina, som jag själv aldrig träffat, hade sju barn. Flera av barnen emigrerade till USA i början av seklet, och jag har haft privilegiet att få läsa en del av skriftväxlingen som korsade Atlanten den gången. Mormor skrev att det behövdes pengar här hemma, och emigranterna sände ständigt hem en del av sin inkomst. När hennes söner varit i USA i fem eller sex år, skriver hon till dem att huset behöver målas om, och att hon längtar efter dem och hoppas att de snart ska komma hem. Det var bekymmersamt för mormor.
Strax efteråt skriver en av mina morbröder att han fått ”kallelsen” till frälsningsofficer. Han ska stanna i USA och gå på officersskolan, Han skriver om sin överlåtelse till Gud, att ”han inte längre äger sig själv, allt tillhör Gud”. Han skriver att han var helt tillfredställd nu då han lagt allt i Guds hand. Jag tänker: Stackars Axelina! Nu skulle det dröja ytterligare åtta år innan han kunde komma hem till Sverige igen. Men Axelina skriver tillbaka till sin son: ”Må Gud hjälpa och leda dig så att du får bli till stor välsignelse. En gång när vi höll på att förlora dig, bad jag att mina barn skulle få leva och bli till välsignelse. Nu tackar jag Gud och beder för dig
.”

   Och Gud hjälpte Axelina. Och hennes barn och barnbarn blev välsignade, och jag är ett av dem, och jag får leva i uppfyllelsen av hennes välsignelsebön."


Ruts mormor Axelina fick också Silverstjärneorden fyra gånger (Silverstjärneorden ges till modern till en kadett då denne går in på officersskolan). Axelina skrev ett tackbrev till general Evangeline Booth. Brevet finns med i Frälsningsarméns digitala museum BOOTHEUM. Du kan läsa brevet HÄR.

Ja, så kan tankarna gå då man ser moster Hertie hålla i hästen med Lars, Rut och Sam som ryttare.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 16/9

16 sep - Hes 5

EN ELD SKA SPRIDA SIG

Bibelläsning: Hesekiel 5

"Från dem skall en eld gå ut över hela jorden"  (Hes 5:4 FB)

Kapitlet talar om allt ont som drabbar Israel. Hesekiel får i uppdrag att raka av sig hår och skägg och kasta håret i elden eller sprida det för vinden.

Några få hårstrån ska Hesekiel sedan sy in i fållen på sin kappa. Dessa strån ska senare brännas och elden från dem ska spridas till hela folket.

Många år senare var det inte hårstrån utan elva apostlar. Elden föll över dem och elden spreds senare över hela världen (Apg 2).

Gud behöver också idag människor som han kan brinna i. Han kallar också idag människor som ska sprida elden över världen. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt en väckelsens eld spridas över jorden. Låt den börja hos mig. 

____________________

Innehåll kapitel 5:
Dom över Israel

____________________

Skriv ut  
Lördag 15/9

Inför söndagen - Döden och livet

 

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 26:19, 2 Kor 4:7-14, Joh 11:28-44, Ps 107:18-22

Söndagens text handlar om hur Jesus uppväcker Lasarus. Det är det sjunde tecknet som Johannes tar med i sitt evangelium, som är ett litterärt mästerverk. Språket är nästan barnsligt enkelt, men blir ändå till vacker poesi med väldiga djup.

Johannes avslutar sitt evangelium genom att skriva att hela världen inte skulle rymma alla de böcker som skulle behöva skrivas om han skulle berätta om allt vad Jesus gjorde (Joh 21:25).

Johannes, som var Jesu lärjunge, hade personligen varit med Jesus. Förutom dessa han personligen såg, hade han säkert hört otaliga vittnesbörd om hur Jesus förvandlade människors liv under alla år efter att Jesus farit upp till himlen. Ändå väljer han, med den Helige Andes hjälp, ut sju händelser som han beskriver. Han använder medvetet inte orden ”under” eller ”kraftgärning”, utan det grekiska ordet ”semeion” som mer fokuserar på symboliken bakom undret än själva undret i sig och översätts "tecken"


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 15/9

15 sep - Hes 4

BÄRA NÅGON ANNANS MISSGÄRNING

Bibelläsning: Hesekiel 4

"..så skall du bära deras missgärning. Jag skall lägga deras missgärningsår på dig."  (Hes 4:4-5 FB)

Hesekiel fick i i uppdrag att åskådliggöra folkets missgärning. Hesekiel fick bildligt talat "bära" folkets missgärning på sig.

Ibland kan vi kanske uppleva att vi får bära någon annans missgärning på oss. Vi kan få uppleva att någon annans skuld faller på oss. Vi kan uppleva det som djupt orättvist att vi får bära någon annans skuld.

Men den som framför allt fick bära någon annans skuld var Jesus. Han dog på korset för att ta på sig all världens skuld.

Genom döden på korset tog han på sig våra missgärningar för att vi skulle kunna gå fria om vi tar emot honom och hans förlåtelse.

Då vi förstår detta gör det att vi försöker att inte dra på oss ytterligare missgärningar för att inte på nytt korsfästa Kristus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han tog min skuld på sig.

____________________
Innehåll kapitel 4
Hesekiel förebildar Jerusalems belägring
____________________
Skriv ut  
Fredag 14/9

”Sätt ner foten mot socialdemokratin, Guds folk!”

 

- Anders Gerdmar i dagen -
Den auktoritet som kristna har är mycket större än någon politikers. Om vi i enad bön bestämmer oss för att sätta ner foten kommer Gud att höra våra böner, ”avsätta och tillsätta kungar” och skaffa bot åt vårt land.

Frågan är om det betts så mycket för ett val på länge i Sverige. Det är ett ödesval. Under de senaste böneveckorna har det blivit allt klarare för mig att Guds folk i Sverige måste sätta ner foten och säga: ”Hit men inte längre!” Och börja återta mark som förlorats. Vi behöver ett regimskifte, både andligt och politiskt. Och genom bön kan vi få det!

För man kan inte skilja politik och tro från varandra. Daniel säger om Herren att ”Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar” (Dan 2:21). Gud är intresserad av Sveriges inriktning och öde.

Inte så att det ena eller andra partiet skulle kunna lösa Sveriges problem. Alla partier har idéer och politik som är mer eller mindre främmande för biblisk kristendom.

Men vi behöver ett regimskifte bort ifrån en ideologi som grundläggande är antikristen, socialismen. Den började få inflytande i regeringsställning för nästan exakt 100 år sedan och blev från 1930-talet den formativa kraften på en rad samhällsområden. Allt var inte fel. Det är bra att vi har fri sjukvård och fri utbildning, att det finns ett socialt skyddsnät.

Dock är många av de idéer som är förhärskande i vårt land präglade av en socialdemokrati som från 1930-talet ville lägga upp hela samhället på ritbordet, riva ner och bygga nytt. Som Strindberg skrev: ”Här rivs för att få luft och ljus”.

På punkt efter punkt är det reformprogram man planerade och genomförde främmande för kristen tro och livsstil. Jag nämner fyra områden: familj, ”fri sexualitet”, abort och kyrka/utbildning....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 14/9

14 sep - Hes 3

MITT ANSVAR

Bibelläsning: Hesekiel 3

"Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand." (Hes 3:17-18 FB)

Det är allvar! Det gäller liv eller död! Att leva innebär också att välja destination för evigheten. Ett evigt liv i himlen i gemenskap med Jesus, eller ett evigt liv utanför himlen utan gemenskap med Jesus.

Gud vill inte att någon ska förgås utan att alla ska få uppleva det eviga livet. Därför sände Fadern Jesus till jorden.

Men vårt ansvar gäller inte bara oss själva. Det handlar inte bara om att jag ska se till att jag kommer till himlen. Gud vill att jag ska bidra till att någon annan också kommer till himlen.

Om Gud ber mig att tala med någon annan om Jesus och evigheten och varna honom/henne för det liv han/hon lever, och jag då inte talar med honom/henne, så kommer Herren att utkräva hans/hennes blod av mig.

Vad det innebär att utkräva någon annans blod av oss framgår inte tydligt. Men vad som framgår tydligt är att det är allvarligt att inte lyda Herrens röst då han ber mig vittna för någon. Allvarligt både för honom/henne och för mig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är allvar!

____________________

Innehåll kapitel 3:
Profetens sänds till det upproriska Israel.
Herren sätter Hesekiel till väktare.
____________________
Skriv ut  
Torsdag 13/9

"Ska vi knäppa händerna?" Nordegren & Epstein i P1

 

- Dagen -
Ska vi knäppa händerna? undrade programledarna i radions populära talkshow "Nordegren & Epstein". Till tisdagens direktsändning hade man inbjudit Frälsningsarméns ledare, som fick be för Sverige och regeringsbildningen.

– Ja, ni kan knäppa händerna om det känns bekvämt, sa Clive Adams innan han bad den bön som Sveriges kristna råd (SKR) tillsammans skrivit.

Bönen tar upp situationen i Sverige efter valet och den vånda som många känner inför långdragna förhandlingar om en framtida regering.

Bönen är undertecknad av alla kyrkor och samfund som ingår i SKR, och nu uppmanas medlemskyrkorna att använda bönen under gudstjänster och samlingar.

– Vi menar att det är både riktigt och viktigt att vi samlar kyrkan till bön, sa Clive Adams i "Nordegren & Epstein".


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 13/9

13 sep - Hes 2

"DU SKALL TALA MINA ORD"

Bibelläsning: Hesekiel 2

"Du skall tala mina ord till dem vare sig de lyssnar eller inte"  (Hes 2:7 FB)

Hesekiel blev sänt till folket för att tala Guds ord. Han visste att allt han sade inte skulle bli populärt. Herren talar om för Hesekiel att han kommer att vara omgiven av människor som gjort uppror mot Gud (vers 3). Men Hesekiel får uppmaningen från Gud att inte vara rädd för dem eller för deras ord (vers 6).

Vi kristna idag är utsända på samma sätt att tala och förkunna vad Gud har sagt i sitt ord till en avfällig värld. Det kommer inte alltid att vara populärt. Deras ord kommer att håna oss och göra oss illa. Den som ger sig ut i bloggvärlden med Ordet från Gud kan komma att mötas av mycket hårda ord.

Men Gud säger till oss också idag: "frukta inte för dem och frukta inte för deras ord" (vers 6)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Frukta inte för dem och frukta inte för deras ord

____________________
Innehåll Hesekiel 2:

Gud kallar Hesekiel till profet (vers 1-7)
Bokrullen (vers 8-10)
____________________
Skriv ut  
Onsdag 12/9

Mitt vittnesbörd - Del 3 - Genombrottet

Några av ungdomarna på kåren hade suttit hemma hos oss hela söndagseftermiddagen för att samtala och be. Sedan blev det dags att åka in till Stockholm för att gå på söndagskvällsmötet på sjätte kåren. Hornmusikkåren skulle spela och strängmusikkåren skulle sjunga. Det gjorde vi varje söndagskväll.

Men detta möte blev inte som alla andra. Då vi kom till vittnesbördsmötet blev det inte som vanligt. Min minnesbild av vittnesbördsmötena på sjätte kåren är denna: Först var det tyst länge och sedan reste sig fru Eriksson och avgav sitt vittnesbörd. Om det därefter blev tyst tillräckligt länge så att det nästan blev pinsamt, reste sig även herr Eriksson och avgav sitt vittnesbörd. Men den här kvällen var det annorlunda. Vittnesbördsmötet ville aldrig ta slut. Den ene av ungdomarna efter den andre skulle bara vittna. Vi fick höra röster som aldrig tidigare hade hörts i ett vittnesbördsmöte. Det var något speciellt med det mötet.

Efter mötet kom brigadör Fredriksson fram till mig. Brigadör Fredriksson var gammal och han kom på alla möten på kåren. Han hade alltid sin Bibel i högra handen. Den här kvällen ville han säga något till mig. Han höll upp sin högra hand med Bibeln och handen skakade kraftigt på grund av den höga åldern. Han sa ”Nu är det många år som jag inte har känt igen Frälsningsarmén, men nu börjar jag känna igen den igen.” Kort därefter fick han flytta hem till Herren.

Brigadör Fredriksson var så gammal att han hade varit med om stark väckelse tidigare i sitt liv. Många i mellangenerationen hade kanske aldrig upplevt en stark väckelsevind. Men Brigadör Fredriksson var så gammal att han förstod vad som höll på att hända.

Efter mötet var det kaffe för alla. Vi samlades kring borden i soldatrummet och det var alldeles fullt i rummet. Det hade varit ett speciellt kvällsmöte och nu satt alla och hade det trevligt tillsammans. Till slut föreslog kårledaren, major Lundkvist, att vi skulle avsluta dagen med att böja knä vid våra platser och tacka Gud för dagen, och det gjorde vi.

Det var då det brakade loss. Jag var musikmästare och vid sidan av mig knäböjde fem-sex av de yngre musikanterna. Plötsligt föll den Helige Ande över oss, precis som på den första pingstdagen, och vi förlorade fullständigt fattningen. Vi uppförde oss säkert som om vi vore druckna. Vi ömsom grät och skrattade och prisade Gud och det är ju inte vad unga män i 25-årsåldern normalt gör.  Jag minns det hela som i en dimma. Efter en stund reste vi oss och raglade ut i musikantrummet. Där föll vi på nytt på knä i en stor ring, omfamnade varandra, grät, skrattade och prisade Gud. Efter en stund, jag vet inte om den var lång eller kort, reste vi oss och omfamnande varandra raglade vi skrattande ut mot soldatrummet igen.

På väg ut mot soldatrummet är det en lång smal korridor på sjätte kåren. Då vi började ragla genom den smala korridoren så ser jag att herr Eriksson just har börjat gå in korridoren i motsatt riktning. Herr Eriksson var en av de finaste och trognaste musikanter som någonsin funnits. Jag såg skräck i hans ögon då han insåg att skulle komma att möta oss i den smala korridoren. Han måste ha tänkt för sig själv ”Varför gick jag in i den här korridoren just nu?” Men jag var ändå hans ledare i musikkåren och herr Eriksson hade en del respekt för mig, så han ställde sig utmed väggen och försökte göra sig smal som ett frimärke och då vi passerade honom log han vänligt mot oss och nickade. Han måste ha tänkt: ”Det som jag ser nu, är det bra eller dåligt?”

Den kvällen förändrades mitt liv. Jag blev döpt med den Heliga Ande. Jag fick ett helt nytt sätt att tänka. Jag fick helt nya prioriteringar i mitt liv. Jag gick till skolan där jag var lärare och arbetade varje dag, men mina tankar var bara uppfyllda av Jesus och hur jag skulle kunna följa honom på bästa sätt.

Under många år var jag väldigt försiktig med att berätta om denna upplevelse. Jag var lite rädd att andra skulle tro att det är så man ska uppleva Andens dop. Jag tror att Gud har ett alldeles speciellt individuellt sätt att möta varje individ. Jag säger inte att det är så här man ska uppleva det. Jag säger bara att det var så här jag upplevde det.


/PB


Du kan läsa tidigare inlägg i "Mitt vittnesbörd" HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 12/9

12 sep - Hes 1

EN HIMMELSK SYN

Bibelläsning: Hesekiel 1

"I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud." (Hes 1:1 FB)

 Hesekiel, bortförd i fångenskap i Babylon, fick se hur himlen öppnades och han fick se syner från Gud (vers 1).

Han såg väsen som han försöker beskriva. Väsendena var människoliknande. De hade människohänder (vers 8) och deras ansikten liknade människoansikten (vers 10). De liknade "eldsglöd som brann likt facklor" (vers 13). 

Om dessa väsen skriver Hesekiel: "De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig" (vers 12).
I Hesekiels himmelska syn kan jag se en beskrivning av de kristna i den sista tiden. Herren uppreser en armé av människor som har bestämt sig. De behöver inte vända sig om. De är brinnande, döpta i Ande och eld. De är lyhörda för den Helige Ande och går dit Anden leder utan att frukta. De går rakt fram.
Amen, låt det ske. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: De gick rakt fram. Dit Anden ville gå.

_____________________
Innehåll kapitel 1:
Hesekiels syn om de fyra väsendena och Herrens tron,
_____________________
Skriv ut  
GT-boken

GT-boken del 5 är nu färdig

En andakt och ett mannakorn att tugga på från varje kapitel i Gamla Testamentet

Vi började den 1 januari 2017 och läser ett kapitel om dagen från Gamla Testamentet.

GT-boken del 1-5 är nu klara och den sista delen kommer att publiceras då året är slut. Det går att köpa dem då de kommer ut. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha.
.
Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

⎷ GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

⎷ GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

⎷ GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

⎷ GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

⎷ GT-boken del 5 blev färdig i juli 2018. Från Nehemja till Jesaja

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.


Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.

PS. Över 200 personer får varje morgon ett mejl med en miniandakt och något att tugga på från dagens kapitel. Vill du också vara med i den dagliga bibelläsningen behöver du bara skriva ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN, så får du ditt fösta mejl dagen efter.

Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
Dagens andakt
26 september

"Av allt det goda Herren hade lovat Israels folk uteblev ingenting. Allt gick i uppfyllelse.”
( Jos 21:45)

Andakt:
Det finns vissa sysslor i hemmet som det krävs muskelkraft för att utföra. Det finns till exempel burklock, som jag med mina kvinnomuskler inte kan få upp, hur mycket jag än tar i. Då är det ett privilegium att ha tillgång till en stark man. Jag bär burken till honom och säger – öppna! Vips är locket öppet. Jag förväntade mig inget annat för min erfarenhet sa mig att det var så det skulle bli. Någon har sagt: Tro är en inställning, som förväntar att Gud ska handla. Att leva i tro är att leva i en ständig förväntan att Gud ska handla, att säga: Gud det här är alldeles för stort och svårt för mig, nu förväntar jag mig att du griper in. Israels folk fick uppleva Guds väldiga kraft många gånger. Särskilt i Josua bok hade Guds folk ständig framgång. De fick uppleva att det Gud hade lovat det kunde han också hålla. Dagens bibelord är en uppmuntran för vår tro också idag. När det står att allt gick i uppfyllelse, att ingenting uteblev av det Gud hade lovat, ska vi komma ihåg att Gud har inte förändrat sig. Sådan han var för israeliterna, vill han vara för oss.

Bön:
Jesus hjälp mig att leva i en ständig förväntan att du ska gripa in. Tack för den glädje och tillförsikt som jag får när jag lever i en sådan förväntan.

  


Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Affärsidé

Vår affärsidé: Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3).
Eventuellt överskott av verksamheten återinvesteras i rupeba hb för att producera och förmedla mer kristen undervisning.

Skriv ut  
Himmelskt söndagsgodis
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Skörden är mogen

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda.
Men jag säger er:
lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd."
(Jesus)

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba