Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 16 juli 2018
Måndag 16/7

DN-analys av abort – intellektuellt haveri

 

- Stefan Gustavsson i Världen idag -

DN, Sveriges största dagstidning, har en imponerande journalistisk historia. Det borde förpliktiga, men tydligen inte när abortfrågan ska diskuteras. Då sjunker argumentationsnivån som en sten.

I ledaren den 21 maj diskuteras den irländska folkomröstningen, under den provocerande rubriken ”Abortmotståndarna värnar inte livet”.

DN skriver: ”Tanken med den nuvarande lagstiftningen [som gällde före omröstningen] är att visa att kvinnans och fostrets liv är lika mycket värda men det är blott en religiös tankelek. Inte i någon aspekt är ett outvecklat foster att jämställa med en redan existerande, tänkande och kännande människa. Att jämställa fostrets rättigheter med den gravidas är att sätta den potentiella människan främst.”

Inte i någon aspekt? Ett tolv veckor gammalt foster skiljer sig förstås från en vuxen människa på många sätt. Precis som ett nyfött barn eller en dement person skiljer sig från en frisk människa mitt i livet. Men påståendet att det inte ”i någon aspekt” går att jämföra ett foster med en vuxen människa är felaktigt. De kan jämföras på många sätt. Båda tillhör släktet Homo sapiens. Båda har varit i den situation fostret är i just nu, inuti mammas mage. Båda har samma startpunkt; sammansmältningen av äggcell och sädescell.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 16/7

16 juli - Jes 64

FORMAD AV GUD

Bibelläsning: Jesaja 64

"Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand." (Jes 64:8 Bibel 2000)

Du är formad av Gud för en alldeles speciell uppgift. Krukmakaren sätter inte igång att forma leran på måfå. Han vet vad han vill skapa och till vilket ändamål.

På samma sätt tänkte Gud då han skapade dig. Han har skapat dig för en speciell uppgift. Gud har tänkt något speciellt då han skapade dig och han kallar dig in i den uppgiften. Det är inte frågan om Gud kallar dig, utan till vad han kallar dig.

Fråga Gud vad hans kallelse är för ditt liv, och då du hört Honom säga det till dig, gör allt du kan för att på bästa sätt uppfylla den kallelse Han lagt på dig.

Det är först i din uppgift som ditt liv kan blomstra på bästa sätt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är just jag skapad till att göra?

____________________
Innehåll kapitel 64:
Bön om Guds ingripande
____________________
Skriv ut  
Måndag 16/7

En-om-dan den 16 juli - 1 Pet 1:14

 

Lydnadens barn
Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga” (1 Pet 1:14)

Att bli kristen innebär ett radikalt regimskifte. Innan du blev kristen styrdes du av dina egna önskningar och begär. Då du blir kristen låter du Jesus bli Herre i ditt liv. (Rom 10:10). 

Vår kärlek till Gud definieras utifrån vårt förhållande till Guds bud. Jesus säger: "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig" (Joh 14:21). Det omvända måste också gälla: Om vi inte lyder Guds bud älskar vi inte Jesus, hur mycket vi än lovsjunger honom och säger att vi älskar honom.

Lydnad är inte en nådegåva. Det är någonting vi måste lära oss. Till och med Jesus fick gå i lydnadens skola: "Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom lidande" (Heb 5:8 FB).

Att lyda Jesus är inte bli slav under något, det handlar mer om att bli fri. Ett staket kan kanske upplevas som ett hinder, men det kan lika gärna uppfattas som ett skydd mot det som är utanför staketet.

Att lyda Jesus är inte en begränsning, det öppnar för nya möjligheter. Om vi inte lyder Jesus är vi begränsade till vår egen förmåga. Om vi lyder Jesus får vi gå i Hans kraft.

Att lyda Jesus innebär inte att jag går miste om allt som är roligt i livet. Det gör mitt liv rikare.

Det är av kärlek som pappa inte tillåter att hans tre-årige son får leka vid sidan av motorvägen, även om det från sonens perspektiv ser ut som om han går miste om något spännande.

Dagens manna: Jag får vara ett lydnadens barn.


Läs mer om En-om-dan HÄR.

Skriv ut  
Söndag 15/7

Tidig söndagsmorgon under semestern den 15 juli

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Förra söndagen berättade jag om ett besök på Frälsningsarmén i Basel och de minnen det besöket väckte.

Söndagen efter hade vi kommit ända ner till Alicante i Spanien och gick på Frälsningsarmén där (se bilden). Det besöket väckte också en del minnen till liv.

Nu får du försöka hänga med i berättelsen om vår koppling till kåren i Alicante.

1999 startade vi en pionjärkår i Nacka utanför Stockholm. Innan vi blev en kår hade verksamheten pågått några år. Vi hade möten i kurslokalen på Lännersta, vi hade babysång, cellgrupp, idrottsaktiviteter och var aktiva i sjukhusandakterna i Nacka. Vi kallade oss frälsningsamégemenskapen i Nacka.

Efter en viss påtryckning från Frälsningsarméns ledning startade vi kåren i Nacka. Vi hyrde ett centralt beläget hus av kommunen med samlingssal och cafetieria. Vi hade god ekonomi eftersom vi inte hade några anställda. Alla vi som gjorde något på kåren gjorde det som frivilliga i vår tjänst för Herren. 
Förutom tio procent till divisionshögkvarteret avsatte vi ytterligare tio procent av alla intäkter till missionsverksamhet.

Vid den tiden hade Rut och jag fått en inbjudan till Rostov i södra Ryssland för att undervisa en vecka i livsåskådningsprogrammet "Tio Steg Framåt". Det hade just blivit översatt till ryska. Vi bestämde då i kåren i Nacka att vi skulle göra en extra insamling till Frälsningsarméns pionjärverksamhet i Rostov.

Vi frågade kårledaren i Rostov hur vi kunde skicka pengarna och fick till svar att vi måste ta med dem i kontanter. Maffian kontrollerade bankerna i Rostov och om vi skickade pengarna genom banken skulle de bara försvinna. 

Med 40.000 kronor (växlade till US-dollar) i fickorna och iklädda Frälsningsarméns uniform tog vi flyget till Moskva för vidare transport till Rostov. Jag har mycket att berätta om den resan men det får inte plats här.

Ett antal år senare fick Rut och jag en inbjudan att tala på en påskkonferens på Frälsningsarméns "Camp Saron" norr om Alicante i Spanien. Vid samma tid hade vi haft en del kontakt med en schweizisk frälsningsofficer som tjänstgjorde i Spanien och som höll på att översätta "Tio Steg Framåt" till spanska. Han hade precis fått order till Alicante för att starta Frälsningsarméns verksamhet där.

Det tyckte vi lät spännande och vi startade en insamling på kåren i Nacka för att ge ett bidrag till den planerade nystarten i Alicante. Vi hade med oss 10.000 kronor till Spanien och överräckte gåvan til den blivande kårledaren i Alicante för inköp av biblar till en kår som ännu inte startats. 

Vi visste att den blivande kårledaren skulle titta på två olika lokaler dagen efter påskkonferensen som man eventuell kunde hyra. Det sista vi hörde från Alicante var att båda hyresvärdarna backade ur då de förstod att Frälsningsarmén är en evangelisk kyrka. 

Och nu, mer än tio år senare, går vi på gudstjänst i Alicante. Lokalen är välfylld. Mötet består av lovsång, vittnesbörd och engagerad bibelundervisning. (Jag förstod inte så väldigt mycket vad han sa, men han sa många gånger "en Jesus" om allt vad vi har i Kristus och han sa många gånger "todo" att vi måste ge allt för Jesus).

Då predikan skulle börja delades det ut en stor bok till gudstjänstbesökarna som inte hade en egen bok. Jag trodde först att det var sångböcker, men såg sedan att det var biblar. Då kom jag ihåg gåvan från Frälsningsarmén i Nacka mer än tio år tidigare.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 15/7

En-om-dan den 15 juli - 1 Pet 1:13

Var beredd  
"Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras." (1 Pet 1:13)

Var beredd och håll er vakna.  Det kommer ett uppbrott framöver. Dels måste vi vara beredda och vakna över att Herren kallar oss in i nya uppgifter här i livet. Men framför allt handlar det i detta sammanhang om uppbrottet inför Herrens återkomst.

Undervisningen i denna vers är ett eko från Jesu egen undervisning.  - "Håll er vakna" säger Jesus då han berättar om de tio brudtärnorna (Matt 25:13). - "Därför måste ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen" (Matt 24:44).

Dessutom uppmanas vi att sätta allt vårt hopp till Guds nåd. Det betyder att vi inte kan sätta något hopp till vår egen förträfflighet.

Dagens manna: Var beredd!


Läs mer om En-om-dan HÄR.

Skriv ut  
Söndag 15/7

15 jul - Jes 63

ATT VARA BUREN

Bibelläsning: Jesaja 63

"I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar."  (Jes 63:9 FB)

Vi kan uppleva perioder av djup nöd i våra liv. Men då vi ser oss tillbaka kan vi många gånger uppleva att det som vi då upplevde som så stor nöd, egentligen inte var någon verklig nöd eftersom vi hela tiden var burna av hans armar.

Till och med i stunderna av djupaste nöd var vi inte övergivna. Hans ansiktes ängel var med oss. Han frälste oss från nöden på grund av sin kärlek och medömkan.

Det kan vara svårt att uppleva det då vi är i den djupaste nöden, men vissheten om hans närvaro och handlande i våra liv hjälper.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.

___________________

Innehåll kapitel 63:
Vedergällningens och återlösningens dag (vers 1-6)
Ånger och bön om frälsning (vers 7-19)
___________________
Skriv ut  
Lördag 14/7

En-om-dan den 14 juli - 1 Pet 1:12

 

Änglarna står på tå

"Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i." (1 Pet 1:12)

Kristi ande hade talat till profeterna om den tid som skulle komma (se vers 11). Profeterna förstod också att det inte handlade om något som skulle hända i deras tid, utan i en kommande tid.

Nu hade samma budskap förmedlats genom samme Helige Ande, av apostlarna.

Vi får också en inblick i änglarnas längtan att se detta nya bryta igenom. Jag kan se för mig hur änglarna nästan ställer sig på tå för att se hur vi förvaltar det evangelium som Jesus gav sitt liv för. Ett evangelium om frälsning, befrielse och förlåtelse till alla människor.

Dagens manna: Änglarna står på tå för att se Guds rike bryta igenom i vår tid.


Läs mer om En-om-dan HÄR.

Skriv ut  
Lördag 14/7

"Salvationisternas betoning på blod och eld, frälsning och andeuppfyllelse, är grundläggande och evigt aktuell."

 

- Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, i Världen idag -

Det har blivit desto mer av Frälsningsarmén i mitt liv under den senaste tiden. Jag var med på salvationisternas kongress i Stockholm, som inbjuden ekumenisk gäst. Vi från Pingst har även haft ett bra samarbete med samma armé under Almedalsveckan. Dessutom har jag lyssnat lite på brassmusik för första gången på jag vet inte hur länge. Och man blir ju som bekant påverkad av dem man umgås med.


Salvationisternas betoning på blod och eld, frälsning och andeuppfyllelse, är grundläggande och evigt aktuell. Det finns verkligen en eld i blodet; där bärs något sammanflätat och oskiljaktigt. Frälsningen från Jesus kommer till oss genom den helige Ande och blir i oss en eld till att dela evangeliet om honom med fler. Jag tror elden riskerar att slockna om vi tycker att vi redan har mycket, eller rent av mest. Men om vi vill ha mer kommer himmelen att besvara vår längtan.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 14/7

Inför söndagen: JESUS FÖRHÄRLIGAD

 

- Från kyrkoaretstexter.se -

Kristi förklaringsdag
2 Mos 24:12-18, 2 Pet 1:16-18, Matt 17:1-8, Ps 89:12-18

Det har gått en vecka sedan Petrus verkligen har förstått vem Jesus är och sagt "Du är Messias," se Mark 8:29. Jesus har nyligen undervisat om efterföljelse, sin död och hur Människosonen ska komma tillbaka i sin faders härlighet med de heliga änglarna, Mark 8:31-38.

I genom hela Bibeln har viktiga händelser skett på berg. Man råkar inte bara komma upp på ett berg av en slump, och de flesta vägarna går runt dem. För att ta sig upp krävs att man bestämt sig, och varje steg kräver en ansträngning, men belöningen - den klarsyn som man får väl framme är värd all möda. Nu får tre av hans lärjungar i en "bergsupplevelse" se hur Jesu mänskliga natur dras undan och Jesu gudomlighet skiner igenom. Mose och Elia representerar lagen och profeterna och de bekräftar att Jesus är den som uppfyller lagen och profeternas löften.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 14/7

ETT NYTT NAMN

Bibelläsning: Jesaja 62

"Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun".  (Jes 62:4 FB)

Du ska få ett nytt namn som Herren mun ska bestämma (vers 2). I mötet med Gud får vi lägga ifrån oss alla negativa namn som vi har gett oss själva eller som vi tror att andra människor tänker om oss. Vi får lämna dem bakom och ta emot det namn som Herren tänker för oss.

I kapitlets sista vers läser vi:
"Man skall kalla dem "det heliga folket", "HERRENS återlösta". (vers 12)

I Bibelns sista bok återkommer temat om ett nytt namn: "Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt hamn, som ingen känner utom den som får det." (Upp 2:17)

 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka negativa namn vill du lägga ifrån dig idag? Om du lyssnar noga kan du kanske höra Gud uttala det namn som Herrens mun talar om dig. 

____________________

Innehåll kapitel 62:
Ett nytt namn

Ge dig ingen ro och ge honom ingen ro
Bana en väg och röj bort stenarna

____________________
Skriv ut  
Fredag 13/7

Relgionsförbud i skolan?

- Ny rapport från Claphaminstitutet -

Rapporten är en sammanställning av det starka skydd som finns i folkrätten och EU-rätten för konfessionella skolor, och även en analys av hur svenska myndigheter har granskat religion i skolan. Slutsatserna är att det finns dels en oförståelse inför föräldrars rätt att välja en undervisning för sina barn i enlighet med sin religiösa övertygelse, och dels en snedvridning i Skolinspektionens och andra myndigheters granskning av religion i skolan, där inslag från kristen tradition bedöms mycket hårdare än antireligiösa inslag eller sådana inslag som kommer från annan religiös tradition.


Du kan läsa hela rapporten HÄR.
(Då du kommer in på sidan klickar du bara på bilden så öppnar sig hela artikeln som en pdf-fil)

Skriv ut  
Fredag 13/7

13 jul - Jes 61

DET SKER IGEN

Bibelläsning: Jesaja 61
"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN"  (Jes 61:1-2 FB)

Då Jesus presenterar sig själv i synagogan i Nasaret använder han denna profetia för att beskriva sitt uppdrag. Då han läst färdigt profetian säger Jesus: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse" (Luk 4:21).

Då Jesus trädde fram gick den flera hundra år gamla profetian i uppfyllelse.

Men Gud vill att den ska fortsätta gå i uppfyllelse varje dag genom våra liv. Han vill att vi ska:
-predika glädjens budskap till dem som ingen glädje har
-förbinda dem som lider
-utropa frihet för de fångna
-predika nåd från Herren

Varje gång vi gör det kan också vi säga: "Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse". 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag kan detta skriftställe gå i uppfyllelse genom mig!

_____________________

Innehåll kapitel 61:
Ett nådens år ifrån Herren.

Profetia om den kommande Messias.
_____________________
Skriv ut  
Fredag 13/7

En-om-dan den 13 juli - 1 Pet 1:11

Härlighet
"De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa." (1 Pet 1:11)

Kristi ande talade till profeterna. Vad såg och hörde de?

1. De kunde se Messias kommande lidande "Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot....Han var som lammet som leds till slakt" (Jes 53:5+7)

2. De kunde se den kommande härligheten som ett resultat av Messias lidande. "Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led.... han bar de mångas skuld" (Jes 53:4+12)

3. Men de kunde inte utröna när det skulle hända. De ville utröna vilken tid som Kristi ande syftade på, men de kunde inte. Så en dag hände det, flera hundra år senare: "Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd." (Joh 1:9)

Dagens manna: Jag får leva i den härlighet som Jesus gav sitt liv för. 
 
_________________________
Läs mer om En-om-dan HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 13/7

Den kristna gemenskapen - Vi behöver varandra

Bild från den norska publiceringen av "Ti steg mot tro"

Steg åtta i serien
Tio steg i det kristna livet

Läs mer om de tio stegen HÄR.
Steg 8 på norska kan du läsa HÄR.


Cykelhjulet
 

Tänk dig ett cykelhjul med fyra ekrar. Om inte navet sitter i centrum av hjulet, eller om en av ekrarna är för lång, så kommer hela cykeln i obalans och kommer att skumpa upp och ned bortöver vägen.

Så är det också i det kristna livet. Navet, centrum i det kristna livet, är Jesus Kristus. Om inte han får vara centralgestalten som genomsyrar allt annat i livet kommer det kristna livet i obalans.

Av de fyra ekrarna, som måste stå i balans med varandra, handlar två om kommunikationen uppåt: bön och bibelläsning. De två andra har att göra med kontakten till dem vid vår sida, våra medmänniskor: gemenskap och tjänst.

Detta steg och de två återstående stegen i tiostegsprogrammet handlar om dessa fyra ekrar:

-förhållande till andra/gemenskap – steg 8
-bön – steg 9

-bibelläsning – steg 9

-uppgift/tjänst – steg 10


Kristi kropp

Att bli född på nytt innebär att bli född in i ett nytt sammanhang, in i en ny familj. För att beskriva denna nya familj, församlingen/kåren, använder Bibeln flera olika bilder:

-en kropp (Kristi kropp), där varje person är en lem, en del av kroppen.

-ett vinträd, där varje person är en gren i vinträdet.

Bägge bilderna skildrar en levande, fast sammanknuten enhet, där varje del är beroende av helheten.

-det är svårt för en tumme att överleva om den inte är förenad med resten av kroppen

-det är svårt för en gren att överleva om den inte sitter fast vid trädet

-det är svårt för en kristen att överleva om han eller hon inte är fast förenad i en kristen gemenskap.

 

Vi behöver varandra

Att komma med i en grupp, församling/kår, innebär mycket positivt. Vi får stöd av varandra, uppmuntran, gemenskap och tillhörighet. Men det kan också innebära nya problem. Vi får nya hänsynstaganden och förpliktelser mot varandra.

Det krävs mycket tålamod för att lära sig lev i den nya familjen/kåren/församlingen. Ibland kan det till och med kännas som om det kristna livet vore mycket enklare att leva om inte alla de andra fanns med och skapade störningar i min tillvaro. Vi måste lära oss att förstå att den kristna gemenskapen/kåren/församlingen inte är fullkomlig. Man blir inlemmad tillsammans med andra som också de är ofullkomliga och i tillväxt.

Men det är nödvändigt för varje kristen att låta sig förenas i en kristen gemenskap för att både och ge hjälp, styrka och kärlek.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 13/7

En-om-dan den 12 juli - 1 Pet 1:10

Det är fullbordat

"Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få." (1 Pet 1:10 FB)

Profeterna sökte, forskade och profeterade om att en ny tid skulle komma. En tid av frälsning och nåd.

Den nya tiden kunde beskrivas så här av profeterna: "Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk." (Jer 31:33 FB)

"Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg." (Jer 31:34 FB).

Profeterna såg att det skulle komma. De kanske inte visste att det skulle ta flera hundra år, men de visste att det skulle komma. Och då Jesus utbrast "Det är fullbordat" bröt den nya tiden in och vi får leva i denna nådens tidsålder.

Dagens manna: Det är fullbordat!

Läs mer om En-om-dan HÄR.

   

Skriv ut  
Torsdag 13/7

12 jul - Jes 60

LOVSÅNGSPORTEN

Bibelläsning: Jesaja 60
"Du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång"  (Jes 60:18 FB)

Vi lever i mörk värld, men Herren kallar oss att vara ljus mitt i detta mörker:
"Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig."  (vers 2)

Ljuset är starkare än mörkret och ju mörkare det är, ju starkare lyser ljuset.

Det finns två kännetecken på Guds folk som lyser i mörkret. De kallar sina murar för frälsning och sina portar för lovsång (vers 18).

Frälsningens murar är vårt beskydd. Vi har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus och frälsningen är ett nytt livsrum för oss och skyddar oss likt murar.

Porten heter lovsång. En port är något vi använder för att gå in i en annan verklighet. Vi kan stå utanför huset länge, men vi kommer inte in förrän vi går in genom porten. Lovsången för oss in i Herrens närhet. Då vi lovsjunger Herren tar vi ett aktivt steg in i gemenskap med Gud. Varje bön bör börja med lovsång då vi närmar oss Gud. Vi går in genom lovsångsporten:
"Fader Vår som är i himmelen, helgat varde det namn...." 


==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Lovsångsporten leder in till gemenskap med Herren.
_____________________
Innehåll kapitel 60:
Profetia om Israels barn som kommer tillbaka till sitt land.

De kommer luftburna som ett duvslag från alla jordens hörn.
Den profetian gick i uppfyllelse 1948 då staten Israel föddes på nytt.
_____________________

Skriv ut  
Onsdag 11/7

En kyrka som förlorat tron på sin egen tro

Det har pågått ganska länge nu. Många församlingar har tappat förtroendet för sin egen tro.

Det är inte så att de har slutat tro på Gud, det är bara det att de inte längre litar på att den tron är tillräcklig. 

Så börjar den ängsliga kyrkan att föra in moment av främmande religioner för att inte förlora de få gudstjänstbesökare den fortsatt har kvar.

Man ser det allt oftare. Församlingarna inbjuder till Yoga, Mindfulness och många andra aktiviteter som har sitt ursprung i Österns religioner.

Det var likadant på Elias tid. Folket hade inte slutat att tro på Gud. Men det verkar som om de inte trodde att det skulle räcka. I tillägg till Gud började de tillbe Baal och Elia ropade förtvivlat: ”Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal så följ honom” (1 Kung 18,21).

Lösningen på församlingens svaga tro är inte att börja tillbe främmande gudar, utan att vända tillbaka till Gud av hela sitt hjärta.

Här kommer några exempel på främmande religioner som strömmar in i dagens skandinaviska kultur och i många kristna församlingar. De strömmar in på samma sätt som saltvatten stundtals kan komma in i de friska källorna och förstöra dem:

 

Mindfulness
"Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation." (Wikipedia)


Yoga
Yoga (sanskrit, Pāli: योग, IAST: yóga, IPA: /joːgə/) är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker.
I den äldre vediska litteraturen är yoga en term med skiftande betydelse. I senare indisk litteratur är yoga en av hinduismens sex ortodoxa filosofiska system, nära knutet till samkhya, där yoga är inriktat på ett pragmatiskt träningssystem. Omkring år 400 sammanställdes en skrift, Yoga Sutra, som gav yoga en specifik utformning med ett system av övningar." (Wikipedia)


Gestaltterapi
From Gestalt Therapy Training Center:
"These have always been cornerstones of the Gestalt therapy approach, making Gestalt therapy uniquely compatible with Buddhist psychology concepts and mindfulness methods. Importantly, Gestalt therapy offers the psychotherapist who is interested in incorporating Buddhist psychology and mindfulness methods direction for their clinical application within an experiential, experimental, therapeutic model that is finely attuned to moment-to-moment process. Buddhist psychology and meditation practice also offer the Gestalt therapist ways of increasing the capacity for staying with ‘what is’, developing more trust in the present moment, and more wisdom and compassion—therapist qualities associated with positive treatment outcomes." (Read more HERE)

Yogakurs i kyrka upprör
En expert i kundaliniyoga har inbjudits att leda yoga i Bymarkskyrkan i Jönköping. Under Oasmötet i fjol hölls ett seminarium i samma kyrka om faran med yoga.
– Vad ledsen man blir att kyrkor inte förstår mer av detta, säger seminariets talare Gertrud Storsjö när Världen idag ringer upp och berättar om kyrkans planer. Läs mer HÄR.

”Mindfulness och yoga tar allt större plats
Aktiviteter som yoga och mindfulness har på relativt kort tid blivit självklara inslag på arbetsplatser, i skolan och inom vården, ja till och med på mer oväntade platser som på mjölkkartongens baksida och på statsministerns agenda.” Läs mer HÄR.

”Mindfulness blev ett krav i arbetet på kliniken
Kuratorn Eva Dynesius vägrade att föreslå mindfulness för patienter och hotades då med uppsägning. "Jag kunde omöjligt föreslå något som jag vet kommer från buddismen", säger hon.” Läs mer HÄR.


/PB
Skriv ut  
Onsdag 11/7

Profeterna såg igenom samtiden

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Frestelsen att låta sig styras av samtiden finns för varje generation av Guds folk. I dag är det inte marxismen som lockar, men andra ideologier som följt i dess spår. Som postmodernismens förnekande av sanning, queerteorier om avsaknaden av fasta könsidentiteter, allmän religionspluralism som likställer världens religioner. För att inte tala om individualismen – upptagenheten av det egna jaget – som går igen i det mesta som sker i vår kultur.

När vi tänker på profeterna i Bibeln är det nog framtiden vi förknippar dem med. De förutsåg vad som skulle komma att hända. Men tyngdpunkten hos profeterna låg ofta på ett annat område. Profeterna förutsade inte bara framtiden;de såg igenom samtiden. Deras blick fångades inte av ytan; de såg djupare och klädde av nutiden så att det gick att se vad som verkligen stod på spel. Utifrån den insikten kallade de folket till trohet mot Gud.

Ett profetiskt perspektiv förutsätter att man har en utgångspunkt utanför den egna samtiden, som kan kasta ljus över nuet. Distansen är här avgörande. Man behöver en utsiktsplats som sätter in samtiden i ett större perspektiv. Som när vi vandrar uppför ett berg och plötsligt ser hela landskapet breda ut sig fram för oss. Plötsligt ser vi hur de olika delarna hör samman.

För oss som kristna är det Skriften som är utsiktspunkten, som kan hjälpa oss att förhålla oss till nutiden. Den kristne är inte konservativ, som till varje pris vill bevara, eller revolutionär, som vill störta omkull det bestående. Nej, den kristne förstår nutiden utifrån vem Gud är och vad han har sagt.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 11/7

En-om-dan den 11 juli - 1 Pet 1:9

 

På väg mot målet
"...då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning." (1 Pet 1:9 FB)

Det var inte så att de som tog emot brevet som Petrus skrev var ofrälsta. De var med i Guds församling och var utan tvekan frälsta. Men här talas det om vår slutliga frälsning och att hålla ut till slutet.

Vi är alla på väg. Jesus säger att det finns två vägar att välja på. En som leder till fördärvet och en som leder till livet (Matt 7:13-14). Det är viktigt att vi är på rätt väg.

Men det hjälper inte att vara på rätt väg om vi inte fullföljer fram till målet.

Det hjälper inte hur fort en löpare springer de första femtio metrarna i ett hundrameterslopp. Även om löparen var snabbast i världen på den första halvan av loppet och sedan ger upp är han den som förlorar om han inte når fram till målet.

Dagens manna: På väg mot målet.

Skriv ut  
Onsdag 11/7

11 jul - Jes 59

GUDS FÖRBUND

Bibelläsning: Jesaja 59

"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN."  (Jes 59:21 FB)


Detta är det förbund som Gud å sin sida gör med dig. Det betyder att oavsett vad du gör och oavsett vad som händer så står Gud fast vid sitt förbund.

Hans förbund är att stå fast vid att den Helige Ande är utgjuten över alla människor (Apg 2:17) och att det Gud sagt i sitt ord står fast i alla tider (Matt 5:18).

Tiderna ändras, människor ändrar uppfattning, men det Gud sagt står fast.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud sår fast vid sitt förbund med mig. Står jag fast med mitt?
___________________
Innehåll kapitel 59:
Synd, bekännelse och frälsning
___________________
Skriv ut  
Tisdag 10/7

Peter Jonasson: Möt andliga behov för att komma till rätta med psykisk ohälsa

- Dagens Nyheter - Svensk politik, som varit i centrum under den 50:e Almedalsveckan som avslutades på söndagen, måste släppa den existensiella beröringsskräcken. Även det själsliga behovet att få svar på livets mening måste tas på allvar om vi ska råda bot på psykisk ohälsa, inte minst bland unga.

Svensk politik, som varit i centrum under den 50:e Almedalsveckan som avslutades på söndagen, måste släppa den existensiella beröringsskräcken. Även det själsliga behovet att få svar på livets mening måste tas på allvar om vi ska råda bot på psykisk ohälsa, inte minst bland unga.

Socialstyrelsen och medier ger oss smärtsam och alarmerande information om barn och ungas hälsa i vårt land. Socialstyrelsen rapporterar om en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, i någon åldersgrupp talas om en fördubbling de senaste tio åren. Medier rapporterar om tragiska självmord bland såväl världskända som, för dig och mig, helt okända barn och unga vuxna.

Det talas tack och lov mer om psykisk ohälsa och större resurser sätts också in. Men det talas väldigt lite om existentiell hälsa. Någon som ändå försökt lyfta ämnet är biskop Fredrik Modéus som på DN Debatt den 10 maj skrev ett angeläget och upplysande inlägg under rubriken ”Regeringen har glömt våra existentiella behov”....

...Det är hög tid att vi vågar se hela människan och hela människans behov. Kroppen – det fysiska har sina behov precis som själen – har sina behov. Men det gäller i lika hög grad det andliga, de existentiella behoven där vi på allvar behöver ta till oss biskop Fredrik Modéus uppmaning att släppa den existentiella beröringsskräcken.

Var finns de politiker som vågar se till hela människan? Kan vi tillsammans bejaka och bygga ett samhälle som vågar se hela människan och se till hela människans behov? Jag väljer att tro att det är möjligt, därför att för Gud är allting möjligt!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 10/7

Öppet brev till regeringen: Hur vill ni förklara ert handlande?


- Anders Sjöberg i Världen idag -
Sveriges regering, hur har ni låtit er köpas av den arabiska världen? Ni stöder gång på gång de diktatoriska och judehatande arabiska staterna och så fort chansen uppstår väljer ni att kritisera den enda demokratiska staten i området, öppen för både judar och araber, skriver debattören Anders Sjöberg.

Fram till 1940-tal fanns varken Israel eller de arabiska staterna. Då hette området ”det brittiska mandatet – Palestina” och där bodde både judar och araber. Inte palestiner, som en folkgrupp, utan araber och judar. Båda grupperna hade således palestinska pass.

Britterna förhandlade med både judarnas förhandlingsansvarige David Ben Gurion och arabernas förhandlingsansvarige Amin Husseini om en framtida delning.

En första delningsplan lades fram 1937 för detta område, judarna skulle få en liten del uppe i norr, i forna Galileen, araberna skulle få resten av hela området. Ben Gurion sa ja till förslaget, Husseini sa nej. Vilket den arabiska sidan fortsatt sagt sedan dess, till varje förslag på delningsplan. Den tidigare israeliska utrikesministern Abba Eban sade en gång: ”Araberna missar inget tillfälle att missa ett tillfälle”.

I stället åker Amin Husseini till Rom och träffar Adolf Hitler och tydliggör att han vill hjälpa honom att utplåna judarna. Ja, just det! Han ville hjälpa Adolf Hitler att utplåna judarna.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tsdag 10/7

En-om-dan den 10 juli - 1 Pet 1:8

Jublande glädje

"Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje" (1 Pet 1:8)

Här talas det om himmelsk glädje. En glädje som vi får se fram till. Men redan här och nu kan vi i vår tro på Jesus jubla i outsäglig, himmelsk glädje.

Enligt denna vers är det två saker som är grunden för vår outsägliga, jublande glädje:

- Att vi älskar Jesus (Det är det största och det viktigaste budet Matt 22:37)
- Vår kärlek till Jesus förlöser vår tro på Jesus. (Kärleken tror allt 1 Kor 13:7)

Då vi har vår stilla stund med Jesus och lovsjunger, tillbeder och betraktar honom, då växer vår kärlek och tro till honom och banar väg för den jublande glädjen.

Dagens manna: Jublande glädje.

Läs mer om En-om-dan HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 10/7

10 jul - Jes 58

 
GÖR DIN RÖST HÖRD I HIMLEN

Bibelläsning: Jesaja 58

"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår."  (Jes 58:6-8 FB)

Här går Herren tillrätta med folket för att de ger honom det han inte vill ha. De utför religiösa övningar för att tillfredsställa Gud, men det är inte det som Herren vill ha. Han längtar att se ett folk som ser det han själv ser och som lider med dem som han lider med och som sträcker sig ut mot dem han sträcker sig ut mot.

Han kallar oss att lossa orättfärdiga bojor och betjäna de lidande. Då vi "fastar" på detta sätt kommer vi att göra vår röst hörd i höjden (vers 4). Då kommer ljus att bryta fram i våra liv och Herrens härlighet att följa i våra spår. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Gud det han vill ha.

____________________
Innehåll kapitel 58:
Falsk och äkta fasta

_____________________
Skriv ut  
Måndag 9/7

Religiösa människor lever längre

 

(rupebas kommentar till artikeln: Det är ju positivt att religiösa lever fyra år längre än dem som inte tror på Gud, men ännu viktigare nyhet är att den som är född på nytt lever inte bara fyra år längre, utan i evighet)

- Dagen -
En ny studie från Ohio University i USA visar att religiösa människor i genomsnitt lever fyra år länge än dem som saknar religiös koppling. Men varför är det så?

Utifrån studier av 1500 dödsrunor publicerade i amerikanska tidningar har forskare vid Ohio State University i USA kunnat konstatera ett samband mellan religiös tillhörighet och levnadslängd.

I en ny studie visar de att religiösa människor i genomsnitt lever fyra år längre än icke-religiösa och att skillnaden är ännu större om man bor i ett område där det finns många andra med samma religiösa tillhörighet.

Kön och civilstånd spelar roll

Tidigare forskning om levnadslängd har visat att kön och civilstånd i hög grad påverkar hur länge vi lever. Generellt lever kvinnor längre än män, och gifta längre än ogifta. Men kan religiös tillhörighet ha en liknande effekt?

Ja, menar forskarna vid Ohio University som efter att ha isolerat för kön och civilstånd ändå kunnat bevisa ett samband. Till Ohio State News säger Laura Wallace, en av studiens huvudförfattare, att ”religiös tillhörighet har nästan en lika stark effekt på levnadslängd som kön har, vilket är flera år.”


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 9/7

Vi dör för att ni vill ha telefoner

 

- Dagen -
Den kongolesiska läkaren, pastorn och MR-aktivisten Denis Mukwege drog in som en virvelvind i Almedalen, dit han kommit för att prata kvinnors rättigheter, befriande av slavar och inte minst hårda åtgärder mot vanstyret i hans hemland DR Kongo.
Dagen fick vara med vid ett annat sådant tillfälle, ett informellt möte som Denis Mukwege hade med politiker och aktörer från civilsamhället.

”Värre än någonsin”
Där var hans budskap att omvärlden måste få upp ögonen får det urskillningslösa våld som i dag genomsyrar DR Kongo, där mord och våldtäkter kan ske utan rättsliga åtgärder och där milisgrupper roffar åt sig av landets rikedomar på folkets bekostnad.

– Situationen är värre än någonsin, sa Denis Mukwege.

Bland annat tog Mukwege upp konfliktmineralerna som utvinns ur mer eller mindre slavlikna förhållanden, vilket också är den moderna teknologins mörka baksida. Kongos mineraler används i dag till mobiler och datorer, och utvinns bland annat av barn.

– Vi dör för att människor ska få använda datorer och telefoner. Och nu vill ni ha elbilar också. Vad kommer att hända med oss?


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 9/7

En-om-dan den 9 juli - 1 Pet 1:7

 

EN ÄKTA TRO
"...för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras." (1 Pet 1:7)

"Det som äkta i er tro"?? - var det så att mottagarna av brevet hade något som var äkta i sin tro och något som inte var äkta? Och i så fall kan det vara på samma sätt idag med oss?

Vad är då en äkta tro och vad är en oäkta tro?

En oäkta tro kan kanske vara en tro som bara finns som en bekännelse i min mun, och inte något som får konsekvenser för mitt sätt att leva. En äkta tro skulle då kunna vara att både ta emot ordet och handla utifrån ordet. Att både höra och göra (Matt 7:24-27).

Eller som Jakob skriver: en tro som inte visar sig i handling är en död tro (Jak 1:22+)

Dagens manna. Hjälp mig Herre att leva ut min tro, så min tro visar sig vara en äkta tro.

Läs mer om En-om-dan HÄR.

Skriv ut  
Måndag 9/7

9 jul - Jes 57

LIV TILL DE ÖDMJUKA

Bibelläsning: Jesaja 57
"Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan."  (Jes 57:15 FB)

Här säger Gud själv att han finns speciellt närvarande på två platser:
"I det höga och heliga" och hos dem som "har en förkrossad och ödmjuk ande".

Gud finns speciellt närvarande hos de människor som är ödmjuka. Det finns många "hårda" människor där vi möter väldigt lite av Gud men väldigt mycket av deras egen person. Och så finns det "mjuka" (=ödmjuka) människor som låter sig formas och ledas av Gud och hos vilka vi kan uppleva en påtaglig gudsnärvaro.

I denna bibelvers möter vi ett löfte som inte gäller alla människor utan bara dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Till dem ger Herren liv och gör dem levande. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som törstar får komma och dricka. (Joh 7:37) 

______________________
Innehåll kapitel 57:
Fördömelse av trolöshet och avgudadyrkan.
Hopp för den som är förkrossad och ödmjuk
______________________
Skriv ut  
Söndag 8/7

Tidig söndagsmorgon den 8 juli

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Ja utkikspunkten på livet är denna vecka från min position under parasollen. Det är sommar och semester. Den gångna veckan har vi kört bil genom Europa. Vi gjorde det ofta för länge sedan då pojkarna var små. Då körde vi till Bibione i Italien. Det är den närmaste Medelhavsrivieran från Sverige. 140 mil från Travemunde om jag inte minns fel.

Men på den tiden fanns det ingen luftkonditionering i bilarna och ett helt annat säkerhetstänk. De tre pojkarna kunde fritt rulla runt och leka i baksätet.

Men nu gjorde vi det igen. Utan pojkar i baksätet och med luftkonditionering. Pojkarna har nu blivit medelålders män med sina egna nya familjer.

Förra söndagen vaknade vi upp i Basel i Schweiz och vi ville gå på förmiddagsgudstjänsten på Frälsningsarmén på Basels första kår. Vi parkerade i närheten där vi trodde kåren skulle ligga och sökte oss framåt utan att vara helt säkra på vägen. Men så kom en man och en kvinna cyklande i full fart. Kvinnan hade en barnstol bak på cykeln, men istället för barn fanns det där ett althorn och då jag såg att frälsningsarméskölden fanns på deras mörkblå T-shirts förstod då jag att vi var på rätt väg.

Vi fick vara med om ett fantastiskt fint möte med temat "Förnyelse för Guds folk", med utgångspunkt i Hes 37 om de döda benen som får liv.

Basel väckte också en del minnen hos mig. Basel ligger vid den franska gränsen och på andra sidan gränsen ligger Mulhouse en stad där jag upplevde en del av min uppväxt. Ibland åkte vi till Basel för en söndagsutflykt.

Mina föräldrar öppnade på den tiden en ny institution för missbrukare och hemlösa i Mulhouse. Det var i Mulhouse jag skulle börja min skolgång. Jag tycket inte om att gå i skolan, så min föräldrar försökte göra livet lättare för mig genom att ge mig en seg godisbit i form av en båt. Varje dag då jag kom hem från skolan låg min godisbåt på samma ställe i lägenheten.

Detta fortgick en längre tid, men en dag då jag kom hem fanns ingen godisbåt på sin plats. Jag hade hela vägen från skolan sett framför mig hur gott det skulle bli att få min godisbåt. Då jag frågade mina föräldrar var godisbåten fanns fick jag det tunga beskedet att jag nu hade blivit så stor att jag inte längre behövde en godisbåt varje dag. Prövningar vi möta på...

På tal om godis kommer jag ihåg att jag trettio år senare var bibellärare på Frälsningsarmén folkhögkola i Norge. Mina elever hade kommit på min svaga punkt: Ahlgrens bilar. Det hände med jämna mellanrum att jag fick en sådan godispåse av någon elev i sina försök att förbättra sina betyg.

Frälsningsarméns sociala institution i Mulhouse

Tillbaka till Frankrike och Mulhouse. En dag kom jag hem från skolan och frågade min mamma ivrigt om jag var katolik eller protestant. Min mamma svarade att jag var protestant. Det resulterade i att jag dansade runt på golvet och jublande sjöng att jag var protestant. Tänk att jag var så teologiskt medveten redan på den tiden!

Men den riktiga orsaken till min glädje var att läraren på skolan berättat om onsdagarna. Man hade ingen religionsundervisning på schemat, utan den sköttes av prästerna på onsdagarna. De katolska barnen hade då en full skoldag med religionsundervisning varje onsdag, men protestanterna hade ingen sådan skola så jag fick ledigt varje onsdag. Därav min glädjedans över att vara protestant.

Efter mitt första skolår i Mulhouse fick jag mitt första betyg från "Ecole communale pour filles", "Mulhouse kommunala flickskola". På intyget fanns bara en enda handskriven mening "Pierre pouvrait etre plus sage". Lite osäker på den franska stavningen med det betyder "Peter skulle kunna vara lite flitigare".

Jag undrar vad som skulle stå på mitt intyg idag?

Ha en välsingad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 8/7

En-om-dan den 8 juli - 1 Pet 1:6

JUBLA I PRÖVNINGEN
"Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag" (1 Pet 1:6)


Prövningar är mycket ojämnt fördelat. En del möter bara alldagliga prövningar och andra ser ut att prövas hela livet. Det är skillnad på prövningen att missa bussen och prövningen att se sin familj dödas i en terrorattack. Det är skillnad på att få huvudvärk en dag och att hela sitt liv plågas av kroniska sjukdomar.

Men i denna vers handlar det framför allt om de alldagliga prövningar som möter oss. Vi lär mer av våra motgångar än då allting bara går väl.

Eller, som en gammal kämpe brukade säga om det andliga livet: "Det är av uppförsbackarna man får konditionen".

Det som är bra med motgångar är att vi får en möjlighet att utvecklas. Vi lär oss mer om oss själva och om Gud. Därför är varje prövning en möjlighet till tillväxt.

Dagens manna: Jubla i prövningen!

Läs mer om En-om-dan HÄR.

 

Skriv ut  
Söndag 8/7

8 jul - Jes 56

ATT GÅ SIN EGEN VÄG

Bibelläsning: Jesaja 56
"De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel"  (Jes 56:11 FB)

Detta uttalas om Israels herdar som skulle leda folket, men bara tänkte på sig själva. De kan inte säga ifrån och älskar att sova (vers 10).

Bilden som ges av herdarna, som skulle leda folket, är radikalt annorlunda än den bild som famträder i Jesus:
- Han gick inte sin egen väg. Allt han gjorde gjordes i lydnad till Fadern.
- Han sökte inte sin egen fördel. Han sökte ständigt alla andras fördel och var villig att dö på korset för att du och jag skulle få fördelarna.

I stället för att söka sin egen fördel, sökte han andras fördel:
- den som var sjuk
- den som hade misslyckats med sitt liv
- den som var utstött

Han sökte min fördel. Hela hans liv på jorden levdes för att jag skulle få fördel av det:
- han ger mig förlåtelse, frälsning och frid
- han ger mitt liv mening och innehåll
- han ger mig evigt liv
- han ger sig själv för mig

Var finns fokus i mitt liv?
Är mitt mål att få så många fördelar för mig själv som möjligt, eller ser jag vad som är bäst för andra och för Guds rike? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kom till jorden för att jag skulle få fördel av det. Tar jag i tacksamhet emot det som Herren ger mig?
_________________
Innehåll kapitel 56:
Guds frälsning gäller alla (vers 1-8)
Blinda ledare (vers 9-12)
_________________
Skriv ut  
Lördag 7/7

Inför söndagen: EFTERFÖLJELSE

 

- Från kyrkoaretstexter.se -
Söndagens texter handlar om efterföljelse Efterföljelse
3 Mos 19:1-2, 13-18, 1 Pet 1:13-16, Matt 5:20-26, Ps 15

Söndagens tema handlar om att följa Jesus i allt. I texterna från Matteus 5 ser vi att sann efterföljelse är mer än att bara rätta sig efter formella regler.

Jesus säger i sex gånger i kapitel fem – ”ni har hört det sägas till fäderna men det står skrivet…”

Den första av dessa punkter ingår i söndagens text. Här tar Jesus upp budet ”Du ska inte mörda” från 2 Mos 20:13. De som lyssnade till Jesus där vid Galileiska sjön var judar som hade hört många rabbiners utläggningar, tillägg och omskrivningar på vad alla dessa bud innebar.

I den sjätte punkten som handlar om att älska sina fiender säger Jesus hur de har hört fariséernas utläggningar att ”du ska älska din nästa och hata din fiende”. Slår man upp 3 Mos 19:18 ser man att den sista delen ”hata din fiende”, inte finns med. Detta var ett tillägg av de striktare fariséerna inom Shammaiskolan. Man antog att budet ”älska din nästa” automatiskt innebar att man skulle hata sin fiende.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 7/7

En vers om dagen den 7 juli - 1 Pet 1:5

Beskyddad genom tron på Guds makt     
"Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden." (1 Pet 1:5)

Vi får bli frälsta redan här och nu och Guds makt beskyddar oss intill den slutliga frälsningen i den sista tiden. Folkbibeln använder ordet bevarade.

Men på vilket sätt blir vi beskyddade och bevarade? Genom vår tro! Det är vår tro på Guds makt som gör Guds makt verksam i våra liv.

- Det är vår tro på Guds löfte om frälsning som gör att vi blir frälsta.
- Det är vår tro på Guds löfte om förlåtelse som gör att vi kan ta emot förlåtelsen.
- Det är vår tro på Guds löfte om den Helige Ande som gör att vi kan bli fyllda med den Helige Ande.
- Det är vår tro på Guds makt som gör att vi blir beskyddade och bevarade till den slutliga frälsningen.

Dagens manna: Beskyddad genom tron på Guds makt

Skriv ut  
Lördag 7/7

7 jul - Jes 55

ORDET GER LIV

Bibelläsning: Jesaja 55
"Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det."  (Jes 55:10-11 FB)

Regnet är förutsättningen för liv. På samma sätt är det med Guds ord. Gud har sänt sitt ord till oss för att ge oss liv. Ordet är mäktigt och det har verkligen makt att utföra det som Herren har sänt det till att utföra.

Ordet har makt att förmedla förlåtelse.
Ordet har makt att förmedla frälsning.
Ordet har makt att förmedla liv.
Ordet har makt att förmedla hopp, och mycket mer...

Låt oss öppna oss själva och ta emot ordet som är utsänt till oss och som har makt att förvandla våra liv. Men låt oss inte glömma bort att tala Guds ord in i andra människor vi möter. Du kan vara den enda kanal Herren har tillgänglig för att nå en speciell person. För ordet som utgår ur din mun har makt... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds ord har makt att förändra liv.
______________________
Innehåll kapitel 55:
Inbjudan till den som törstar:
_____________________
Skriv ut  
Fredag 6/7

Vem sitter i FN:s råd för mänskliga rättigheter?

- Ruben Agnarsson i Inblick _
USA lämnar FN:s råd för mänskliga rättigheter, berättade landets FN-ambassadör Nikki Haley förra veckan. Bakgrunden är att en rad korrupta regimer – med omfattande brott mot mänskliga rättigheter på sitt eget samvete – i dag dominerar rådet.

Det är sedan tidigare känt att president Donald Trump har haft för avsikt att lämna FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Redan när rådet bildades varnade USA för att människorättsfrågorna via rådet skulle kunna kidnappas av korrupta länder som själva vill undvika kritik.
Resultatet har mycket riktigt blivit att de mest förtyckande länderna i världen åtnjuter straffrihet. I Kina nekas 1,3 miljarder människor yttrandefrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet, medan tibetaner torteras. Ändå har Kina valts in som medlem.

I Ryssland trakasseras, arresteras och mördas dissidenter. Vladimir Putins regim lanserar blodiga krig, invaderar Ukraina och Krim och ändå är landet medlem.
I Saudiarabien förtrycks kvinnor, kristna förföljs och halshuggningar går på högvarv. Men Saudiarabien har också valts till medlem.

Tortyr och tvångsarbete
Tortyr i Algeriet, tvångsarbete i Kongo, förföljelse av dissidenter på Kuba, utnyttjande av utländska arbetare i Qatar, frihetsberövanden i Förenade Arabemiraten, fängelse för demokratiledare i Venezuela och godtyckliga arresteringar i Vietnam är inget hinder för dessa länders medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
”Med 62 procent icke-demokratier är rådets 2016-medlemskap det värsta någonsin” skriver Hillel Neuer på UN Watch.
”De som gör undersökningarna är varandras kamrater. Kina berömmer Saudiarabien för att respektera religionsfrihet, och nästa dag berömmer Saudiarabien Kina för att respektera minoritetsrättigheterna”.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 6/7

En-om-dan den 6 juli - 1 Pet 1:4

 

En försmak av himlen
En vers om dagen: "... till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen" (1 Pet 1:4)


Vers 4 talar om vårt arv som väntar på oss i himlen och hur fantastiskt det kommer att bli. Lika fantastiskt är det att vi kan få smaka av det arvet redan här och nu.

Efesierbrevet talar om att den Helige Ande som en "borgen för vårt arv". (Ef 1:13-14)

Hebreerbrevet antyder att vi redan här och nu kan få smaka den kommande världens krafter (Heb 6:4).

I de gamla väckelsesångerna hade man förstått den teologin. Man sjöng att vi kunde få en försmak av himlen med refrängen: "Ja, Guds barn de ha det saligt redan här, men ännu bättre skall det bliva där, ty vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där."

Dagens manna: Redan här

Skriv ut  
Fredag 6/7

6 jul - Jes 54

DET SOM INTE VACKLAR

Bibelläsning: Jesaja 54
"Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare."  (Jes 54:10 FB)

Det är mycket som vacklar i våra dagar. Krig, Jordbävningar, vulkanutbrott och många andra naturkatastrofer. Det kan också vara saker i vårt personliga liv som vacklar. Människor vi älskar som far illa. Relationer som vacklar.

Allt runt omkring oss är obeständigt och förändras och vi har lätt att dras med i oro över vad som eventuellt ska komma.

Det är egentligen bara en enda sak som inte kommer att förändras. Det är Gud och det Gud har sagt. Jesus säger: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå."  (Matt 24:35)

Det finns bara en fast punkt i tillvaron och det är Gud. Om vi inte har våra liv grundade på den fasta punkten svävar vi fritt.

Bibelversen säger att Guds nåd ska inte vika från dig och Herrens fridsförbund ska inte vackla.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "När världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelse gå. Ja då är det gott att ha grundat sitt hus på klippan som evigt består" (FA:s sångbok 587) 

_____________________
Innehåll kapitel 54:
Den kommande härligheten för Guds folk
_____________________
Skriv ut  
Torsdag 5/7

Tillväxt. Vill du övervinna prövningar och frestelser?

Steg sju i serien Tio steg i det kristna livet

Läs mer om de tio stegen HÄR.
Steg 7 på norska kan du läsa
HÄR.

 
Guds vapenrustning
Steg 6 handlade om att ta emot och bli fylld med Guds kraft. Det kan kanske vara en fantastisk upplevelse där vi riktigt känner att Gud kommer oss nära och fyller oss med sin kraft. Vi kan kanske till och med känna oss så starka att vi tror att vi aldrig mer kommer att kunna falla, ja till och med att vi aldrig mer ens kan bli frestade.

Då vi känner oss så självsäkra att vi tror att vi aldrig kommer att kunna falla, då gäller det att se upp, för då lever vi i ett självbedrägeri. Alla människor blir frestade, alla människor misslyckas på det ena eller det andra området, mer eller mindre ofta.

Till och med Jesus, fastän han var Guds egen son, blev allvarligt frestad av djävulen. Detta skedde strax efter det att Jesus hade blivit uppfylld av den Helige Ande (Luk 4:1-14).Men Jesus övervann frestelsen och kunde gå vidare ännu starkare. Det står att han återvände från frestelse med ”Andens kraft inom sig” (Luk 4:14).

Den som möter en frestelse och övervinner den blir alltså starkare än om han aldrig hade mött frestelsen. Frågan, då det gäller vår tillväxt, är alltså inte om vi möter frestelse, utan hur vi möter frestelserna.

Det finns en positiv och en negativ sida i varje prövning och frestelse. Den negativa sidan är att det finns en risk att falla i den och skada oss själva och våra medmänniskor. Det positiva är att i varje prövning och frestelse finns det en möjlighet för tillväxt.

Det är den positiva sidan Jakob tänker på då han skriver:  Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.” (Jak 1:2-3)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 5/7

Nuri Kino: Sveriges regering är tondöv för kristofobi

 

- Dagen -
Mitt under pågående folkmord mot kristna utser regeringen ett sändebud som ska jobba mot antisemitism och islamofobi. Varför undantas världens mest förföljda grupp – de kristna – från uppdraget? skriver Nuri Kino.

Sommaren 2014 vändes livet upp och ned för svenskar som härstammar från ursprungsbefolkningar i Syrien, Turkiet och Irak. 100 år efter folkmordet på våra förfäder i det ottomanska riket nåddes vi av den tragiska nyheten om att mördarsekten ISIS hade utsett icke-muslimer till paria.

I över tio år har jag, och flera med mig, varnat för att den etnoreligiösa rensningen av kristna assyrier/syrianer/kaldéer och armenier, samt yezidier, mandéer och andra ickemuslimska grupper i Irak, skulle komma att eskalera till ett fullskaligt folkmord. Alla tecken fanns där. Hatet. Massmorden. Allt. Vi hade också sett att övergreppen kommit till Syrien.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 5/7

En-om-dan den 5 juli - 1 Pet 1:3

Ett levande hopp

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda" (1 Pet 1:3)

Tack vare Jesu uppståndelse, tack vare att Jesus som var död blev levande, kan också vi bli födda på nytt. Jesus gick från död till liv och vi får gå samma väg, från död till liv. "Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande" (Ef 2:5).

Då vi tar emot Jesus, blir frälsta, föder han oss på nytt till ett levande hopp. Vad är då motsatsen och varifrån kommer vi. Motsatsen till ett levande hopp måste ju vara ett dött hopp. Eller ett sovande hopp. Eller inget hopp alls. Eller till och med hopp-löshet.

Så, "välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader" som har befriat oss från hopplöshet och fött oss till ett levande hopp. Ett hopp som räcker både för denna tid och den kommande.

Dagens manna: Ett levande hopp.

Skriv ut  
Torsdag 5/7

5 jul - Jes 53

"FÖR DIG UTGIVEN"

Bibelläsning: Jesaja 53
"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade."  (Jes 53:5)


I Jesaja 53 möter vi den mäktiga profetian om Jesus. Den berättar om hur vi alla vill gå vår egen väg och hur Herren lägger all vår skuld på honom (vers 6).

Profetian beskriver hur Jesus blir misshandlad och förs bort som ett offerlamm på väg till att slaktas (vers 7). Den beskriver hur han tog straffet på sig och blev slagen och genomborrad för våra missgärningars skull (vers 4).

Genom sin död tar han på sig våra sjukdomar och våra smärtor (vers 4).

Resultatet av hans offer är att vi skulle få frid och bli helade som människor (vers 5). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: För mig utgiven

Skriv ut  
Onsdag 4/7

Mellanösterns bästa granne

 

- Dagen -
När det gäller Israel är de mest intressanta nyheterna oftast de som inte blir berättade – i alla fall inte i våra västliga medier. En sådan historia anknyter till slaget om Daraa-distriktet i sydvästra Syrien, som pågår i dessa dagar. Daraa är högkvarter för upproret mot Syriens sittande regim som leds av Bashar al-Assad och stöds av både Iran och Ryssland. Syriska och ryska stridsflyg har skoningslöst bombat Daraa den senaste veckan, och som vanligt är det civilbefolkningen som lider mest. Nästan 200 000 personer har flytt från sina hem mot gränsen till Israel och Jordanien. Israel har inlett ett massivt humanitärt projekt till flyktinglägren i områden, och skickat dit tiotals ton mat, medicinsk utrustning, kläder och tält.

Detta är vid sidan om det flera år långa projekt som kallas ”God granne” där Israel har tagit emot mer än fyra tusen sjuka och skadade syrier på israeliska sjukhus. En man som flytt från Daraa uttryckte i ett israeliskt tv-reportage i förra veckan en allt vanligare inställning bland syrierna som bor nära den israeliska gränsen. Han sade att syrierna har blivit vilseledda i mer än femtio år om att det är Israel som är fienden, men nu bombas de av sin egen regering. ”Vi vill att Israel ska försvara oss”, sade han.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 4/7

Angelägna seminarier och utfrågningar i Frälsningsarméns tält i Almedalen, tisd - torsdag.

 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 4/7

”Vägen för att bekämpa ­islamism går inte via SD”

 

- Dagens Nyheter -
– Det har växt fram en politikerklass i Sverige där man tyvärr inte riktigt förstår vad som oroar männi­skor. När människor röstar på SD är det inte för att de har blivit rasister. De vill straffa politiker som sitter och säger vackra saker, men sen inte gör något åt problemen, säger Nalin Pekgul.

Som 26-åring valdes Nalin Pekgul in i riksdagen 1994. Hon var riksdagsledamot i två mandat­perioder, fram till 2002. Som ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund­ mellan 2003 och 2011 blev hon en viktig person i den svenska politiska debatten.

Men för sju år sedan lämnade hon partipolitiken. Hon var besviken på sitt parti som hon tyckte inte vågade tala tydligt om de samhälls­problem som Nalin Pekgul länge sett hemma i Tensta, problem med hedersförtryck och radikal islamism. I dag jobbar Nalin Pekgul som sjuk­sköterska inom psykiatrin. Hennes comeback på den parti­politiska scenen är tillfällig, säger hon. Hon trivs med sitt jobb, kandiderar inte på någon lista och har egentligen inget behov av att komma in i det politiska livet.
– Det har växt fram en politikerklass i Sverige där man tyvärr inte riktigt förstår vad som oroar männi­skor. När människor röstar på SD är det inte för att de har blivit rasister. De vill straffa politiker som sitter och säger vackra saker, men sen inte gör något åt problemen, säger Nalin Pekgul.

Som 26-åring valdes Nalin Pekgul in i riksdagen 1994. Hon var riksdagsledamot i två mandat­perioder, fram till 2002. Som ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund­ mellan 2003 och 2011 blev hon en viktig person i den svenska politiska debatten.
– Men jag oroas av utvecklingen i landet. Dels med Sverigedemokrater som går framåt, och dels andra extrema rörelser som blir starka, som islamister och jihadister. Och då känner jag att Ann-Sofie är den som tydligast tagit ställning mot de här grupperna och för demokratin, säger Nalin Pekgul. 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 4/7

En-om-dan den 4 juli - 1 Pet 1:2b

 

Lydnad och renhet 

"...helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi
Editera Textblod. Nåd och frid åt er i rikaste mått" (1 Pet 1:2b)

Gud har bestämt något för var och en av oss. Du har en bestämmelse. Men många människor missar sin bestämmelse och blir avledda på andra spår.

Vad är det då Gud har bestämt för oss? Det bästa som kan hända. Ett meningsfullt liv. Och vägen till ett meningsfullt liv är vår relation till Gud. Gud kallar oss till lydnad och rening. Gud har bestämt oss till att lyssna på hans röst och gå hans väg i renhet. Det för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Du kanske inte tycker att lydnad är ett positivt ord. Men barnet som är lydigt och inte springer ut på den trafikerade gatan lever mycket bättre än det barnet som är olydigt. Att lyda Gud är en välsignelse som för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Dagens manna: Vägen till ett meningsfullt liv är att leva i lydnad och renhet.

Läs mer om En-om-dan HÄR.

 

Skriv ut  
Onsdag 4/7

4 jul - Jes 52

LÖS BANDEN FRÅN DIN HALS

Bibelläsning: Psalm 52
"Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion."  (Jes 52:2 FB)

Vad är det som hindrar dig? Vad är det som håller dig tillbaka?
Här uppmanas vi att inta vår plats och att lösa banden från vår hals.

Det finns en plats som är din i Guds plan och du får lösa banden som hindrar dig från att inta din plats.

Gud vill att du ska vara en glädjebudbärare (vers 7) och ditt uppdrag är att:
-förkunna frid
-bära fram goda nyheter
-förkunna frälsning
-och tala om att Jesus är konungen!

"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" (vers 7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad är det som hindrar mig? Vad är det som håller mig tillbaka?
Skriv ut  
Tisdag 3/7

Frälsningsarmén vill hjälpa porrberoende med startaom.se

- Dagen.se -
Nu startar Frälsningsarmén ett nytt forum där människor anonymt kan få hjälp att bryta sitt nätporrsberoende.

Hemsidan startaom.se är en del i Frälsningsarméns arbete mot människohandel och prostitution, två företeelser som har samband med pornografi. I det nya projektet har Frälsningsarmén valt att fokusera på förbrukaren/konsumenten av nätporr och erbjuder därför en möjlighet att ställa frågor och konversera om nätpornografi. Syfte? Att hjälpa människor att bryta sitt beroende.

– Vi vill bredda samtalet och lyssna på de människor som upplever sig beroende av nätporr och vara till stöd. Att vara fast i porrkonsumtion kan vara ensamt och isolerande och vi vill hjälpa till att häva det, säger projektledare Lovisa Landälv på Frälsningsarmén.

Ett av målen med det nya nätforumet är att förmedla en bättre syn på sexualitet och relationer än den som nätporren förmedlar.

En av fyra porrsurfar dagligen

Den nya hemsidan verkar vara vältajmad, för parallellt med beskedt om Frälsningsarméns nya satsning släpper TT nyheten om att var fjärde svensk pojke porrsurfar – dagligen. Visserligen tittar svenska ungdomar överlag mindre på porr i dag jämför med för tio år sedan, men bland dem som tittar är det fler som tittar dagligen. Allt enligt en studie av svenska skolungdomars porrkonsumtion de senaste tio åren som utförts vid Linköpings universitet.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 3/7

Andlig klarsyn i en förvirrad tid
– del 5: Andlig urskiljning i själavården

 

- Olof Edsingers blogg -
En av de grundläggande sanningarna om den kristna själavården är att vi som själavårdare behöver ägna oss åt det ”dubbla lyssnandet”. Medan vi lyssnar på den som har valt att anförtro sig åt oss behöver vi helt enkelt lyssna både till vad personen själv säger och till vad Guds Ande kan tänkas uppenbara för oss om det som sägs. Till detta kan läggas att vi behöver notera vad den person vi samtalar med inte sätter ord på – allt för att kunna bidra med den vägledning och det stöd som kan ge upprättelse på djupet.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 3/7

En-om-dan den 3 juli

Du är utvald (1 Pet 1:2a)
"...utvalda enligt Guds, vår faders, plan..."
(1 Pet 1:2a)

- Du är utvald enligt en plan.

- Det finns en plan som är speciellt planerad just för dig.
- Du
är en pusselbit som ska passa in och komplettera helheten.

- Om du inte intar din plats
är det något som saknas i Kristi kropp.

- Gud har f
örberett goda gärningar för att du ska vandra i dem (Ef 2:10 FB)

Dagens manna: Hjälp mig att upptäcka de gärningar som du har förberett just för mig. Just idag.

Läs mer om En-om-dan HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 3/7

3 jul - Jes 51

GUDS ORD I DIN MUN

Bibelläsning: Jesaja 51
"Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera himlen och grunda jorden och för att säga till Sion: Du är mitt folk."  (Jes 51:16 FB)

I detta kapitlet talar Jesaja både om nutid och framtid. En dag ska himlen försvinna och jorden nötas ut, men Guds frälsning ska bestå för evigt (vers 9). Vilket uttryck: jorden ska nötas ut. Är det det vi ser håller på att hända nu?

Men det talas också om kommande väckelsetider då Herrens friköpta ska komma med jubel och glädje (vers 11).

Så finns det ett ord till dig som läser Bibeln och tar emot Guds ord. Han lägger ord i din mun som du ska föra vidare. Du står under hans hands skugga och din uppgift är att plantera himlen (vers 16). Vilket uttryck!! Att plantera himlen! Att plantera himlen i en värld som mer och mer ser ut att ha tappat det himmelska perspektivet.
Det är vår uppgift idag! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag vill jag plantera himlen i någon jag möter.

Skriv ut  
En-om-dan

Enomdan

Nu kanske du tror att detta är reklam för vitamintabletterna enomdan. Men det är det inte. Det handlar om något helt annat.

Men det finns likheter. Vitamintabletterna enomdan bygger på att man ska tugga på en tablett om dagen för att få sitt dagsbehov tillfredsställt. Men här talar jag om den dagliga bibelläsningen. Man bör absolut ta en om dagen av bibelläsningen. Välja ut en passande tuggtablett om dagen och sedan gå och tugga på den. Det är precis som Israels barn plockade manna under ökenvandringen. En speciell portion dimensionerad för varje dag.

 

Jag har gjort i ordning en förpackning tuggtabletter för den dagliga bibelläsningen. Du får den gratis. Det är en tuggtablett för varje dag.

Man kan läsa Bibeln på många olika sätt. Man kan sträckläsa, men man kan också tugga sakta på en enda vers om dagen. Det kan vara bra att tugga på en liten bit om dagen. Mat som tuggas väl har kroppen lättare att ta emot.

Nu kommer vi att tugga på en vers om dagen från Första Petrusbrevet kapitel 1 och 2. Vi börjar den första juli och blir färdiga någon gång vid skolstart i augusti.

Du får en ny tuggtablett serverad varje dag. Men tugga får du göra själv.


Jag lägger ut dagens tuggtablett både på rupebas hemsida och facebooksida.

VI BÖRJAR PÅ SÖNDAG!

/PB

Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i Bibeln?

   Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
   Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
   Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
   Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som beställer en av våra böcker i januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Sommarkonferenser 2018
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Dagens andakt
16 juli

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp”
( Jer 29:11)

Andakt:
Fjodor Dostojevskij beskriver i sin bok ”Döda huset”, de fruktansvärda förhållanden som de Sibiriska straffångarna fick leva under. Bl. a. berättar han om det hårda straffarbetet som fångarna tvingades utföra. De slog tegel, de grävde diken och de byggde. Men så säger han att det som gjorde att de stod ut, var att arbetet var förnuftigt. Det fanns ett mål och en mening med sådant arbete. Och Dostojevskij skriver: Men om han (straffarbetaren) tvangs att till exempel hälla vatten ur ett ämbar i ett annat och så tillbaka igen – då tror jag att straffarbetaren inom några dagar skulle gå och hänga sig … för att åtminstone få dö och slippa denna förnedring, denna skam, denna pina. Det finns säkert många människor som i dag upplever att livet saknar mening. Men den goda nyheten är: Det finns en mening. Gud har en plan med varje människas liv. Gud har tänkt det som är gott för dig och mig. Den insikten ger mig kraft att gå vidare.

Bön:
Herre tack att det finns en mening med varenda stund av den här dagen. Hjälp mig att gå in i det du har tänkt och planerat för mig idag. Hjälp mig att känna igen din hand i allt som sker.

  


Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
Fasta inslag på rupeba
 

Måndagar, onsdagar och fredagar: Från nyhetsflödet
Tisdagar och torsdagar: Inlägg av mer undervisande karaktär
Lördagar: Inför söndagen. Betraktelse med utgångspunkt i söndagens texter.
Söndagar: "Tidig söndagsmorgon". Veckorevy från min högst peronliga utkikspunkt på livet.
Varje dag: Dagens andakt från Andaktsboken och Utmaningen, dagens bibelläsning från GT.

Skriv ut  
Affärsidé

Vår affärsidé: Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3).
Eventuellt överskott av verksamheten återinvesteras i rupeba hb för att producera och förmedla mer kristen undervisning.

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
NT-boken som e-bok

NT-boken som e-bok
Nu finns NT-boken även som e-bok. Den kostar 80:- per del (pappersversionen kostar 160:- per del).

Du kan läsa mer om NT-boken HÄR.
Skriv ett mail till info@rupeba.se för att beställa NT-boken e-bok.

Skriv ut  
GT-boken

 

Läs mer om GT-boken HÄR.

Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba