Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 25 maj 2018
Fredag 25/5

Ny general i Frälsningsarmén

 

Igår, den 24 maj, valdes Brian Peddle till ny ledare för den världsvida Frälsningsarmén med verksamhet i 128 länder.

Brian Peddle är kanadensare och har tjänstgjort inom följande frälsningsarméterritorier:
Kanada och Bermuda

Nya Zeeland, Fidji och Tongo
Storbritannien och Irland
Internationella högkvarteret i London

Skriv ut  
Fredag 25/5

Väst föll i Hamas-fällan igen

- Världen idag -
Det är möjligt att Mellanöstern har sin egen logik som inte är alldeles lätt att förstå. Men jag förväntar mig mer av världens demokratiska nationer, och då tänker jag främst på de europeiska, av politiska ledare och av medier än att de så lätt ska falla i varenda fälla.

Befolkningen i Gaza lever under mycket svåra omständigheter. Det är många människor på liten yta, arbetslösheten är extremt hög, elektriciteten ransoneras hårt och befolkningen styrs av en fruktansvärt repressiv regim. Det är svårt att ha positiva förväntningar om en framtid, det förstår jag verkligen. Men det är en helt annan sak vem eller vilka som bär ansvar för att det är så här. Det verkar ligga i mångas natur att per automatik anklaga Israel för allt detta.

Det är knappast Israels fel att området är tättbefolkat, inte heller vilken nivå arbetslösheten ligger på. Väljer Mahmoud Abbas att inte betala elektriciteten för sina systrar och bröder i Gaza är det hans val. Väljer befolkningen Hamas till sina ledare, varpå de aldrig utlyser nya val, kan knappast Israel lastas för det.

Hamas är extremt pressat. Man har inte gett sin befolkning något gott under sina dryga tio år vid makten, förutom ett krig då och då samt stor fattigdom. Man har förlorat en stor del av sitt ekonomiska stöd från bland annat Qatar. Befolkningen i Gaza är mycket missnöjd men vågar (ännu) inte göra uppror mot Hamas. Hamas har inte lyckats enas med Abbas och hans styre på Västbanken. Det var annars ett sätt att återfå legitimitet, säkra elektricitet, hjälpa sin befolkning och kanske till och med stärka sin makt i Gaza och utmana på Västbanken. Men Hamas och PLO är dödsfiender och någon överenskommelse kan inte skönjas.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 25/5

25 maj - Jes 10

VE ÖVER FÖRTRYCKARE

Bibelläsning: Jesaja 10

"Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de nertryckta i mitt folk deras rätt"  (Jes 10:1-2 FB)

I inledningen av kapitlet anklagas de som förtrycker de svaga i samhället. Anklagelsen riktas mot de rika och styrande för att de skriver orättfärdiga lagar som gagnar dem själva med förtrycker dem som redan är utsatta.

Flera grupper tas med bland dem som lider: de nödställda, de nertryckta, änkor och faderlösa.

Guds hjärta lider med alla dem som är utsatta och har det svårt. Gud förväntar sig av oss att vi på samma sätt ska värna om de utsatta. Gud varnar förtryckarna. De kommer att få stå till svars för sina gärningar. Det kommer att komma en räkenskapsdag, där vi alla ska få stå till svars för våra handlingar.

Men Gud vill egentligen inte tvinga oss att göra det som är rätt. Sådana gärningar är mindre värda. Gud vill att vi ska vilja välja det som är rätt och gott. Gud vill att vi ska värna det svaga. Gud vill att det som finns i hans hjärta också ska finnas i vårt hjärta. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill att det som finns i hans hjärta också ska finnas i mitt hjärta.
Skriv ut  
Torsdag 24/5

Längtan efter balans och helhet

 

TIO STEG I DEN KRISTNA VANDRINGEN

Steg 1: Maktlöshet - Längtan efter balans och helhet - Din innersta längtan

Bilden: Från den norska publiceringen av Tio Steg Framåt

Det finns något längst in i varje människa som längtar. Det är en längtan efter balans och helhet, en längtan att komma i kontakt med Gud.

Denna längtan är något som är inbyggt i alla människor i alla tider och i alla civilisationer. Om man inte har lärt känna Gud, driver denna längtan människor att skapa sig en ”Gud” i form av en sten, ett träd eller vad som helst.

Alla människor är inte beredda att erkänna att denna längtan finns i deras inre. Det kan till och med vara så att man inte upptäckt denna längtan själv.

Man kan fylla sitt liv med så många aktiviteter och jagande efter saker att man kan hålla denna längtan på avstånd. Men förr eller senare når denna längtan ifatt oss, för den är en del av oss själva, och vi kan inte springa ifrån oss själva även om vi skulle vilja det ibland.

Många människor är rädda att släppa fram denna längtan. Man kan vara rädd för stillheten och tystnaden för att man inte vågar låta den inre människan hinna ifatt sig. Man kan fylla dagen med ljud skratt och intensiv samvaro med andra, men då det är kväll och vi släcker sänglampan hinner våra egna tankar ifatt oss och ropar efter helhet, balans och inre frid.

Till och med människor som ser ut att lyckas bra här i livet går och bär på samma längtan. De jagar genom livet för att uppfylla alla sina mål och de lyckas. De får det efterlängtade jobbet, får råd att köpa drömvillan och köper bilen som överglänser det mesta. Men förr eller senare hinner längtan ifatt dem. De sitter där med allt de har strävat efter och alla sina uppfyllda drömmar och frågar: Var det verkligen det här som var meningen med livet?

De människor som inte lyckas så bra i livet upptäcker kanske tidigare i livet att det finns något i dem som ropar efter en djupare mening med livet än bara att överleva.

Att inse och erkänna sitt behov av hjälp

Petrus var fiskare. Han hade varit ute och fiskat hela natten (Du kan läsa om det i Lukas evangelium kapitel 5). Fastän Petrus hade arbetat hela natten hade han inte fått någon fångst. Ändå var Petrus professionell fiskare. Var det något han kunde i livet så var det att fiska. Då han hade åkt ut på fisketuren hade han säkert haft förväntningar på ett lyckat resultat, han hade säkert trott att det skulle gå bra och att han skulle komma hem med en rik fångst så att han kunde försörja sin familj.

Men ingenting blev som Petrus och hans vänner hade hoppats den här natten. Trots alla ansträngningar i mörkret och kylan återvänder de på morgonen utan en enda fisk. Ett totalt misslyckande! Trötta, nedslagna, missmodiga och misslyckade kommer de in till stranden på morgonen.

Då står Jesus där på stranden! Han talar till dem och ber dem lägga ut näten en gång till på ett annat ställe. Petrus påpekar att han faktiskt har försökt hela natten, men eftersom Jesus ber dem skall de försöka en sista gång. Plötsligt förändras hela situationen. De får så mycket fisk att näten är nära att brista. De får vinka åt sina kamrater att komma och hjälpa till.

Efter denna dag blev ingenting i Petrus liv sig likt. Han började ett nytt liv. Han lämnade näten och började följa Jesus.

Det fanns något positivt i den maktlöshet och hopplöshet som Petrus upplevde då han försökt hela natten och misslyckats. Han var mottaglig för Guds erbjudande. Om han hade kommit hem med en stor fångst hade han kanske inte ens lagt märke till att Jesus stod där på stranden. Men nu, efter alla misslyckade försök var han mottaglig för att ta emot hjälp från Gud.

Det finns något positivt med att inse och erkänna sitt misslyckande och sin maktlöshet. Det positiva är att vi då kan bli mottagliga för en förändring. Bara den människa som har erkänt sitt behov och sin längtan kan vara mottaglig för hjälp.

Att inse och erkänna sin verkliga situation kan i själva verket vara det första steget mot en förändring i livet. Det första steget in i en ny verklighet, en ny livssituation.

Undanflykter

Många gånger kan det vara frestande att, i stället för att erkänna sitt behov eller sitt misslyckande, skylla på andra människor eller på andra omständigheter för att situationen är som den är. Man kanske säger:

-”Jag har haft dåliga uppväxtförhållanden…

-”Det är inte mitt fel! Att situationen är som den är beror på dåliga kamrater, myndigheter och en rad olyckliga omständigheter som jag inte kan rå för

Även om det kan vara behagligt att gömma sig bakom ursäkter så hjälper det mig inte i min situation. Det bara håller min befrielse på avstånd.

En förutsättning för att kunna ta emot verklig hjälp är att man inser att man behöver hjälp. En förutsättning för att ta emot hjälp från Gud är att man ser och erkänner sin situation, sitt behov och sin maktlöshet.

Jesus kallar de människor ”saliga som vi normalt skulle kalla det motsatta av saliga: de fattiga, de sörjande, de hungrande, det törstande osv.

Deras ”salighet” ligger i att de har ett klart behov som de har sett och kan erkänna. Detta är den första förutsättningen för att ta emot befrielse och förlossning från Gud.

Den som inte hungrar eller törstar efter en förändring, eller den som aldrig erkänner att något är fel håller sin befrielse på långt avstånd.

Denna inre oro, längtan eller törst är alltså inte bara något negativt. Att erkänna den är det första steget ut mot friheten.

Det finns ett botemedel mot misslyckande och skuld: förlåtelse! Men mot undanflykter och förnekande finns det inget botemedel.

Då vi vågar kapitulera och låta vår inre längtan komma ifatt oss – DÅ FINNS DET HOPP!

Om du känner att du är beredd att ta detta steg, kan du göra följande bekännelse till din egen:

Jag erkänner att det finns en längtan i mig efter att få uppleva balans och mening i mitt liv och att jag inte i egen kraft kan klara det.
-Denna inre oro och känsla av maktlöshet är början på Guds verk i mitt liv

________________
På norska: Läs HÄR.
________________ 

Läs mer om TIO STEG FRAMÅT HÄR.
________________________________

Skriv ut  
Torsdag 24/5

24 maj - Jes 9

DET FINNS HOPP

Bibelläsning: Jesaja 9

"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram."  (Jes 9:2 FB)

 

Det finns hopp. Herren vill komma med sitt ljus. Det nattsvarta mörkret kan ta slut. Ångesten kan ta slut (vers 1).

Profetian handlar om att Jesus skulle komma och att han skulle vara det ljuset  (Joh 1:9): "Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." (vers 6)

Och Jesus kom med sitt ljus till världen!

Eftersom Jesus har kommit får vi säga till människor som lever i nattsvart mörker: Det finns hopp! Jesus vill komma in i ditt liv och förvandla mörkret till ljus. Det är sådan Jesus är! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Meditera över några av Jesusnamnen i Jesaja 9: Rådgivare, Mäktig Gud, Fridsfurste.
Skriv ut  
Onsdag 23/5

”Regeringen har glömt våra existentiella behov”

- Biskop Fredrik Modéus i DN Debatt -

Nyligen lämnade regeringen propositionen ”En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” till riksdagen. Mycket i förslaget är bra, till exempel förståelsen att ansvaret för folkhälsoarbetet åvilar hela samhället och ambitionen att de påverkbara hälsoklyftorna ska minska inom en generation. Samtidigt tycks det som om en aspekt av begreppet hälsa har gått regeringen förbi. En viktig pusselbit för människors välmående saknas: den existentiella hälsan. En sökning visar att orden fysisk och psykisk förekommer vid 74 respektive 76 tillfällen i den 130-sidiga propositionen, ofta i betydelsen fysisk respektive psykisk hälsa. Ordet existentiell förekommer vid 0 tillfällen.

Sverige drabbas regelbundet av stormar. Gudrun, Per och Dagmar är namn som väcker minnen hos många. Där en storm dragit fram ser man att granarna har fallit medan tallarna står kvar. Orsaken är enkel. Granen har ett ytligt rotsystem medan tallens rötter går djupare. Det är lätt att dra paralleller till människan: med djupare rötter klarar vi oss bättre. Den som upplever hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt och gemenskap står stadigt när livet stormar. 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 23/5

23 maj - Jes 8

TY GUD ÄR MED OSS

Bibelläsning: Jesaja 8

"Ty Gud är med oss"  (Jes 8:10 FB)

Immanuel betyder "Gud är med oss". Gud är inte mot dig. Gud är inte likgiltig mot dig. Han är för dig.

Det var det profeten Jesaja fick uppleva. Att Gud är en Gud som bryr sig om och att han är för oss. Profeten upplever också Guds närvaro över sitt liv: "Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg" (vers 11)

En stark hand vakar över oss. Den vill leda oss och beskydda oss från att komma på villovägar. Det är Guds hand. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Immanuel - Gud med oss
Skriv ut  
Tisdag 22/5

Det färgglada mörkret – En granskning av innehållet i Stockholm Pride och dess konsekvenser för folkhälsan

Claphaminstitutet släpper nu det som blir landets första sammanställning av innehållet i Stockholm Pride. Sommaren 2018 kommer EuroPride till Sverige, med ambitionen att binda samman hela landet till ett enda stort Prideevent från 27 juli till 19 augusti.

Eftersom nästan hela samhället okritiskt ställer sig bakom Pride, anordnar regnbågsflaggning och går med i Pridetåget, är det mycket överraskande att ingen egentligen tycks ha studerat själva programinnehållet. Det är det uppdraget Claphaminstitutet nu tar oss an i rapporten ”Det färgglada mörkret – En granskning av innehållet i Stockholm Pride och dess konsekvenser för folkhälsan”, skriven av Bengt Malmgren, Therése Ewert och Lars-Göran Sundberg.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 22/5
Läs foldern för mer information HÄR.
Skriv ut  
Tisdag 22/5

22 maj - Jes 7

ATT HA ETT FÄSTE SOM HÅLLER

Bibelläsning: Jesaja 7
"Om ni inte är fasta i tron, har ni inget fäste" (Jes 7:9 FB)

Om vi inte har något fäste i livet, kommer vi att driva omkring efter varje ny tanke som dyker upp om Gud. Vi kommer att drivas med i den allmänna opinionen efter vad som är politiskt korrekt just då.

Vi måste vara fasta i tron. Tro kommer av att höra Guds ord (Rom 10:17).

Guds ord är det fäste där vår tro måste vara förankrad. Inte i våra känslor eller i vårt förnuft.

Det finns många bra böcker som handlar om Gud. Men den viktigaste är utan tvekan den som Gud själv har medverkat till att skriva. Det är därför den kallas "Guds Ord". Om vi är väl förankrade i Guds ord, då har vi ett fäste som gör att vi kan läsa andra böcker med rätt bedömningsförmåga. Då vet vi vad vi tror. Då har vi ett fäste. Då kan vi vara fasta i tron. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)
Skriv ut  
Måndag 21/5

Vi står mitt i ett experiment som har utförts på barn

- Johan Hakelius i Expressen -

För 15 år sedan delade föräldrar historier om barnens ätvanor. De var vegetarianer, eller veganer, eller något annat ännu mer komplicerat. Den som bara åt i största allmänhet, hade inte mycket att komma med. Nu är det könsidentitet och sexuell läggning som gäller. Historierna samlas på hög som småmynt i en gammal askkopp: fler och fler, men för krångliga att bära med sig. ”Min ena dotter är en polyamorös, asexuell, lesbisk transperson, min andra är bara pansexuell.”

En del berättar med ett roat leende. Andra med en uppgiven suck. Vissa med stolt normkritiskt anslag. Ett fåtal vågar visa lite oro.

Det är ju inget konstigt med det här. Inget konstigt i den meningen att de som är kring 20 nu är den första generationen som redan på dagis – jag vet att ni vill kalla det förskola – kan ha haft fröknar – jag vet att ni vill kallas pedagoger – som var rejält utbildade i kön som social konstruktion. Och så fortsatte det för den här generationen, genom stadium efter stadium....

Detta kanske är en utomordentlig utveckling, som befriat en hel generation från könsrollernas ok. Visserligen läser vi gång på gång om den växande psykiska ohälsan bland de unga. Man kan ju tycka att friheten att välja kön, eller inte välja något kön alls, i stället borde ha lett till en explosion av psykiskt välmående. Men vad vet man.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 21/5

21 maj - Jes 6

RENADE LÄPPAR

Bibelläsning: Jesaja 6

"Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: "När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad." (Jes 6:6-7 FB)

Kapitlet handlar om Jesajas kallelse. Det börjar med en oförglömlig uppenbarelse av Herren. I mötet med Gud upplever Jesaja sin egen orenhet (vers 5). Det verkar som om Jesaja upplever det orimliga i att han skulle kunna vara ett språkrör från Gud, då Jesaja själv hade orena läppar.

Då kommer ett himlaväsen i Jesajas syn och rör vid hans läppar med ett glödande kol för att rena Jesajas läppar (vers 6).

Sedan kommer frågan från Herren: "Vem skall jag sända?" - och Jesajas svar: "här är jag, sänd mig" (vers 8).

Frågan från Herren går ut också idag: "Vem skall jag sända?" - Vad är ditt svar?

Du har kanske, precis som Jesaja, invändningar varför inte du passar till tjänsten. Låt Gud beröra dig med sin renande kraft. Var inte orolig, Herren kommer att utrusta dig för den tjänst han kallar dig till. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vem ska jag sända?

Skriv ut  
Söndag 20/5

Tidig söndagsmorgon i Riga den 20 maj

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det dags för ännu ett besök i Lettland. Tidigt fredagsmorgon körde vi till Arlanda och sedan vidare med flyg till Riga. 

Fredagen användes till planeringssammanträde på Regionhögkvarteret, coachingsamtal och på kvällen soldatförberedelsekurs på Riga första kår. Det var den 7 samlingen av 10. Vi räknar med att det blir soldatinvigning i juni.

På lördagen bytte vi ut uniformen mot mot motionskläder. Det var dags för Riga Maraton! Vi sprang inte själva maratonloppet, vi sprang (och gick) familjemaraton på 4,2 kilometer.

Uppvärmning
Bön
På väg till startplatsen

Deltagarna på Riga 1 startade med lite uppvärmningsgymnastik i lokalen. Passet avslutades med bön. Därefter gick vi i samlad trupp nedför huvudgatan till startplatsen för Maratonloppet. På ryggen hade vi en sköld med texten "Hjärtat till Gud och handen till människor", samt länken till Frälsningsarméns hemsida i Lettland.

Här ser du två av deltagarna inför starten. Redan då jag fick min nummerlapp slog det mig att den liknade väldigt mycket bilden som polisen skickade till mig med nummerskylten på den bil vi använder under våra besök i Lettland.

Varför tror du är polisen så vänlig så dom skickar bild på min åktur? Jo, det var för att jag råkade köra 63 km/timmen. Jag fick bilden med tillhörande inbetalningskort. Så då jag nu sprang maraton på samma ställe och med nästan samma slags nummerskylt saktade jag ned då jag passerade fartkameran. Man vill ju inte bli fotograferad alltför ofta.

Alla löparna i maratonloppet kom i mål och fick sina guldmedaljer. Jag tror jag kom i mål sist i vår grupp, men det var antagligen för att jag saktade ned vid fartkameran.

Senare på lördagskvällen åkte vi till Riga flygplats för att möta en kadett från Sverige som ska vara med oss här några dagar för att se på Frälsningsarméns arbete i Lettland.

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att åka till Riga 1 och förmiddagsgudstjänst. Idag har vi avslutningen av "försakelseinsamlingen" i Lettland och det kommer att prägla en del av gudstjänsten. Sedan ska vi naturligtvis fira församlingens födelsedag, Pingstdagen, då kåren i Jerusalem fick 3.000 nya medlemmar första dagen.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 20/5

Kristna verksamheter nominerade till Stockholmspris

En församling inom Frälsningsarmén och Stockholms stadsmissions verksamhet för unga har nominerats till utmärkelsen Min lokala hjälte av lokaltidningen mitt i.

Två kristna verksamheter är nominerade till Söderhjältar 2018, en utmärkelse som ges till "lokala hjältar" av tidningen Mitt i.

– Jag känner mig ärad och välsignad, säger Turid Bååth, verksamhetschef för Frälsningsarméns kår 393 på Södermalm som nominerats av tidningens läsare.

– Man blir ödmjuk. Det värmer att någon tänker att vi betyder så mycket att man tar sig tid att nominera,

Kår 393 är Stockholms yngsta Frälsningsarméförsamling. Som alla församlingar inom Frälsningsarmén bedriver Södermalmskåren omfattande social verksamhet, men här är det ensamstående mammor som står i särskilt fokus. Man anordnar bland annat kostnadsfria läger för familjer, pysselverkstad, träningspass och babysång, och hjälper kvinnor i skyddat boende.


Läs mer HÄR.

 

Skriv ut  
Söndag 20/5

20 maj - Jes 5

HERREN HADE FÖRVÄNTAT MER

Bibelläsning: Jesaja 5
"Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet."  (Jes 5:7 FB)

Profeten Jesaja skildrar hur Herren vårdat och visat omsorg om sitt folk på samma sätt som man visar omsorg om sin vingård. Och Herren hade förväntat en skörd av äkta druvor, men vingården gav bara vilddruvor (vers 2). Han hade förväntat rättfärdighet, men fann bara orättfärdighet (vers 7).

Herren går tillrätta med folket som vänder upp och ned på alla begrepp:
"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!" (vers 20).
På samma sätt förväntar Herren idag att hans folk ska vända sig bort fån det onda och frambringa Andens frukt (Gal 5:22-23) i sina liv för att ära Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur stämmer denna profetia med situationen i församlingen idag? Hur stämmer denna profetia med situationen i mitt liv?

Skriv ut  
Lördag 19/5

Inför söndagen - Pingstdagen - Den Helige Ande

1 Mos 11:1-9   Apg 2:1-11   Joh 14:25-29   Ps 104:27-31
- Från kyrkoaretstexter.se -

Den Helige Ande kan ibland vara svår att beskriva med ord, men dess verkningar är desto mer synliga.

När Jesus talar med Nikodemus liknas Anden med vinden. Vi kan inte se den, men vi ser hur träden rör sig och påverkas av vinden. Både det hebreiska ordet "ruach" liksom det grekiska "pneuma" som översätts med Ande, betyder också "vind" och "andedräkt". Det är Guds Ande som ger liv. I skapelsen blåste Gud andligt liv in i människan och hon vandrade i gemenskap med Gud!

På pingstdagen blev den Heliga Andes verkan påtaglig hos Jesu efterföljare. Från att ha varit en rädd försagd skara, blev de en frimodig utåtriktad växande grupp! I Apg 1:8 ser vi att det är den Helige Ande som ger kraften och förmågan att utföra det kristna uppdraget. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 19/5

Hamas och Sverige pekas ut som medansvariga

- Världen idag -
 

Våldet vid Gazagränsen på måndagen – där palestinska barn skickades fram i skottgluggen – beror bland annat på det svenska biståndet. Det menar Israel-kännaren Tomas Sandell. – Pengarna går bland annat till utbildning och hatretoriken mot judarna i palestinska skolor motiverar att sända sina barn i döden, säger han.

Tomas Sandell understryker att det centrala att komma ihåg när det gäller händelseförloppet vid gränsen till Israel förra måndagen är att det är Hamas som ligger bakom demonstrationerna.

– Det är en terrororganisation också enligt EU, så det var ingen fredlig demonstration. I Hamas stadgar är utplånandet av Israel en huvudmålsättning. Detta glöms lätt bort i mediabilden, säger Sandell som leder organisationen European coalition for Israel.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 19/5

19 maj - Jes 4

ETT RENAT FOLK

Bibelläsning: Jesaja 4

"Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem skall kallas helig, var och en som är upptecknad bland de levande i Jerusalem, när HERREN har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande."  (Jes 3-4 FB)

Det talas om ett renat folk där Herren har tvättat bort orenheten genom domens och reningens ande (vers 4-5).

På den dagen ska Herrens telning (Jesus) vara till härlighet och ära och det ska växa fram en ny frukt av deras arbete (vers 2).

Guds folk ska ha ett beskydd som "ett skyddande tak". Det ska vara som en molnsky om dagen och en flammande eld om natten (vers 5).

Ett renat, heligt, folk som har Jesus som sin härlighet, ska frambringa en ny frukt och stå under Guds beskydd. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Ett renat, heligt, folk som har Jesus som sin härlighet

Skriv ut  
Fredag 18/5

Gazademonstration inte helt fredlig

- Sändaren -

"Visst är det sant att Västbanken är ockuperat av Israel men sällan framförs att i samband med sexdagarskriget var det inte fritt palestinskt område som ockuperades utan ett område som Jordanien ockuperat i nitton år. Gaza var före kriget ockuperat av Egypten."

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 18/5

Bygget norr 2018

 

                                                            Läs mer i foldern HÄR.

Skriv ut  
Fredag 18/5

18 maj - Jes 3

VÅRA GÄRNINGAR HINNER IFATT OSS

Bibelläsning: Jesaja 3

"Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon."  (Jes 3:8 FB) "Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta."  (Jes 3:10 FB)

Det talas om två slags människor. De upproriska som står emot Herren och de rättfärdiga. De som står emot Herren kommer att vackla och falla. De rättfärdiga skall det gå väl.

Även om det ibland kan se ut precis tvärtom så är detta hur det kommer att gå till slut. Galaterbrevet säger att det vi sår ska vi också skörda (Gal 6:7). Och Galaterbrevet fortsätter med orden: "Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp." (Gal 6:9) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt oss inte tröttna på att göra gott.
Skriv ut  
Torsdag 17/5

En kongress i Stockholm för länge sedan

Något läsvärt mitt i veckan

De senaste två veckorna har jag på "MITT I VECKAN" refererat från en bok som jag läst i sommar, "De talade med andra tungor". Boken är skriven av en tvivlande reporter som ville ta reda på mer om tungotal i den kristna församlingen.

Där kan vi läsa om hur människor som talar i tungor ibland kan tala på ett språk de själva inte kan, precis som det hände på den första pingstdagen. Sådant kan hända även i Frälsningsarmén och till och med på ett kongressmöte.

För länge sedan avhölls Frälsningsarméns årskongresser i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Där samlades mellan tvåtusen och tretusen människor till kongressmöten (om jag kommer ihåg rätt).

Det var välregisserade möten. De som skulle medverka fick ett detaljerat program för det mötet de skulle delta i, vad de förväntades göra och hur länge de förväntades göra det.

Men ibland blev det inte som man tänkt med programmet. Men innan jag kommer till det som jag egentligen tänkte berätta om idag kommer jag på ett annat tillfälle då det inte blev som man tänkt.

Frälsningsarmén pop-grupp Glorymen skulle medverka på ett kongressmöte. Det var min bror Jan, Bempa, Holger, Peter och Lennart. Men då de började spela var det lite starkare än den vana mötespubliken förväntat. En dam på första bänken svimmade, ambulanspersonal tillkallades, en av förstärkarna började brinna, så det blev verkligen Blod & Eld.

Men nu, till dagens berättelse, då allt inte gick efter programmet. Den som berättat detta för mig är Bertil Rodin. Bertil var bibellärare på Dalarö Folkhögskola samtidigt som jag var bibellärare på Jelöy Folkehögskole i Norge. Vi hade årliga besöksresor mellan våra klasser och vid ett tillfälle berättade Bertil följande:

Mitt under ett kongressmöte reser sig en kvinna och talar högt i tungor. Det blir helt stilla i lokalen. Mötesledaren kunde inte finna detta i programmet men avvaktar och väntar på en eventuell uttydning. Men ingenting kommer. Man upplever det säkert som att någonting var fel med det som hände. Efter mötet försvann kvinnan och ingen visste vem hon var.

Efter mötet visade det sig att en kvinnlig missionär satt i folkmassan. Hon var hemma på hemlandssemester. Hon var trött. Hon hade arbetat hårt i många år hos en infödingsstam utan att se några påtagliga resultat av sitt arbete. Hon var missmodig och övervägde starkt att inte resa tillbaka. Men tungomålstalet under gudstjänsten kom på det språk som hon lärt sig bland infödingarna där hon arbetade. Det var förmodligen bara den här missionären i den stora församlingen som förstod vad som sades.

Budskapet som talades ut av en främmande kvinna på det främmande språket handlade om att Herren hade sett hennes situation och han talade uppmuntran till kvinnan att fortsätta i sin kallelse. Stärkt av den här händelsen kunde missionären vända tillbaka till missionsmarken.

/PB

Skriv ut  
Torsdag 17/5

17 maj - Jes 2

HERRENS DAG

Bibelläsning: Jesaja 2
"Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit." (Jes 2:2 FB)

Kapitlet handlar om den yttersta tiden. Tiden för Jesu återkomst. Det ska bli ett fridsrike där svärden ska smidas om till plogbllar (vers 4), och ingen längre rustar sig för krig.

Men det ska också bli en tid av dom. Herren går tillrätta med sitt folk för att de "är fulla av Österlandets tänkande" (vers 6). Det ska bli en dag då Herren träder fram i majestät och alla "avgudarna skall fullständigt försvinna." (vers 18).

Jesajas profetia talar lika starkt in i vår tid som in i sin egen tid. Vi lever i en tid där många människor låter sig förföras av Österlandets tänkande. En tid där kristna öppnar sig för "avgudarna", de främmande religionerna.

En dag kommer Herrens Dag med frälsning och dom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör dig av med avgudarna i ditt liv!
Skriv ut  
Onsdag 16/5

”Napalmflickan” på krigsfotot skriver bok om sin väg till Jesus

- Dagen -
Hela världen känner igen bilden på den vietnamesiska flickan som naken flyr de amerikanska napalmbomberna. Mer än 40 år efter den traumatiska händelsen i Vietnam har hon skrivit en bok om hur hon många år senare fann frid hos Jesus.

1982 inträffade en händelse som skulle komma att bli en vändpunkt i hennes liv. En dag på centralbiblioteket i Saigon när hon gick igenom sortimentet av böcker på vietnamesiska om religion började hon till sist bläddra i ett Nya testamente....

Julafton 1982 besökte hon en gudstjänst i en liten kyrka i Saigon. Pastorn talade om att julen inte handlar om en massa gåvor, utan om en specifik gåva: Gåvan Jesus Kristus.
”Medan jag lyssnade på det här budskapet, visste jag att något förvandlades inom mig.”
Efter predikan reste hon sig och gick gången fram till altaret. ”Och där, i en lite kyrka i Vietnam, några få kilometer från gatan där min resa hade börjat mitt i ett kaos av krig – natten innan världen skulle fira Messias födelse – bjöd jag in Jesus i mitt hjärta.”

”När jag vaknade upp den juldagsmorgonen, upplevde jag det slags helande som bara kan komma från Gud. Äntligen hade jag frid.”

Kim Phuc Phan Thi skriver att hennes tro på Jesus har förvandlat henne totalt. Hon har till och med kunnat förlåta dem som har skadat henne och gett henne ärren på hennes kropp. ”Tron har gjort det möjligt för mig att be för mina fiender i stället för att förbanna dem. Och den har gjort det möjligt för mig att inte bara tolerera dem, utan att verkligen älska dem.”

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 16/5

16 maj - Jes 1

BLODRÖDA SYNDER KAN BLI VITA SOM SNÖ

Bibelläsning: Jesaja 1
"Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes 1: 18 FB)


Herren är trött på meningslös religiös verksamhet. Herren klagar på att folket ägnar sin tid åt religiösa ceremonier.


Vad Herren väntar av folket är att de slutar att göra det som är ont och att de i stället ska göra det som är gott (vers 16-17).


Men även om folkets sätt att leva förkastas av Herren, så är situationen inte hopplös. Det finns möjlighet till en ny början. Det finns förlåtelse. Hur illa det än har varit kan Herren ta bort det onda och låta oss starta om från början vita som snö.
  Detta är goda nyheter för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh 1:9)
Skriv ut  
Tisdag 15/5

Rapport 5 från KING OF KINGS - Örnsköldsvik 10-13 maj 2018 - Gästbloggare: Fredrik


Här kommer den sista uppdateringen från King of Kings Conference i Ö-vik.

Niklas Hallman

Söndag fm avslutningsgudstjänst med Niklas Hallman.
Jesus lärde oss en enkel bön som han ofta bad.
"AbbaFader, för Dig är ingenting omöjligt.
Abba är väldigt personligt och det betyder "min pappa".
Vi måste förvalta föräldraskapet för att få en förvandlad generation, men också få en personlig relation
så att vi kan tillbe Gud med orden Abba Fader.

Denna kärlek och relation ser vi också i treenigheten. Det är en gudomlig dans av uttryckande kärlek.
Jesus lyftes upp på Kristi himmelfärdsdag och lite gammaldags kan man undra hur långt han har kommit då nästa galax ligger 2,5 miljoner ljusår bort.
Men han är ändå nära dig och mig!
Sak 14:4 och framåt säger att Herrens namn ska vara ett enda. Alla ska relatera till honom. King of kings!
Då ska vi känna Guds Faders hjärta.
Om vi inte lär känna fadershjärtat utövar vi en dödlig religion. Helig ande kommer från Gud, från Fadern.
Det är sanningens ande direkt från fadershjärtat.
En fader utsläcker inte liv. Fadern skyddar och bevarar.
Med den vissheten gick Jesus till Golgata. Abba fader, för Dig är allting möjligt.
När Jesus säger "Min Gud, Min Gud, varför har du övergivit mig så var det från en sång som alla judarna kunde.
Ps 22. Den fortsätter "Alla som ser mig gör narr av mig", "medan vi höll honom föraktad bar han våra synder"

Han sa sedan Fader, i dina händer lämnar jag nu mitt liv.
Den som inte lärt känna fadern lämnar och släcker liv. Den som känner Fadern räddar liv.

I Romarriket fanns de 12 tavlornas lag. Där står bl a att ett adopterat barn har större rättigheter än ett biologiskt barn.
Ett adopterat barn var utvalt. Det kunde man inte förskjuta. Det kunde man med biologiska barn.
Josef var adoptivfar till Jesus. Han skyddade Jesus. När anden väckte honom flydde han genast ut i öken med Jesus.
Rom 8:15 Ni har fått en ande som ger er söners rätt, inte slavars.
De som mottog romarbrevet kunde relatera till det. Slaveriet var så utbrett. Det fanns flera miljoner slavar i det område som idag är Italien.
De var rättslösa och visades upp nakna för köparna i centrala Rom.
När Jesus dog på korset uppfylldes flera lagar. Vetekornets lag, de judiska lagarna.
I samma sekund som Jesus dör adopteras vi av Gud Fader och ger oss Kungars rättigheter.
Du är en älskad dotter/son.
Skandinavien behöver fäder som inte bara är upptagna av sig själva. Som kan se potentialen i den kommande generationen.

Hur känner du fadern?
Som en slavherre eller som en älskande far?
Är han personlig för dig?
Guds ande vill uppväcka dig och påminna dig om att du är utvald.
Abba fader, för dig är ingenting omöjligt.

Med det så tackar jag för att jag fått vara gästbloggare och för att ni orkat läsa mina inlägg.

Blessings
Fredrik

Skriv ut  
Tisdag 15/5
Antar du utmaningen? Vill du vara med att läsa Bibeln?
 
Nu är den rätta tidpunkten att börja! Onsdagen den 16 maj börjar vi läsa profetiska böckerna i Bibeln!
 
Den 16 maj börjar vi med det första kapitlet i Jesaja och läser det sista kapitlet i Malaki den 31 december. 
 
   De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. .

    Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.

    Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

    Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)
Skriv ut  
Tisdag 15/5

15 maj - HV 8

KOM SNART!

Bibelläsning: Höga Visan 8

 

"Brudgummen: Du som håller till i lustgårdarna, vännerna lyssnar till din röst.
Låt mig få höra den!
Bruden: Skynda min vän! Var som en gasell
eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.
" (Höga Visan 8:13 FB)

De avslutande verserna i Höga Visan återspeglar relationen mellan Bruden (församlingen) och Brudgummen (Jesus). En längtan uttrycks från dem båda:

- Brudgummen längtar att få höra Brudens röst (Låt mig få höra den! vers 13). Jesus är ivrig att höra  vår bön, tillbedjan, förbön. Då vi ber talar vi inte rätt ut i tomma intet. Jesus längtar att få höra vår röst. Alltför ofta blir hans längtan inte stillad.

- Bruden längtar att brudgummen ska komma tillbaka snart (Skynda min vän! vers 14).

Församlingen väntar på Herrens återkomst. På samma sätt avslutas hela Bibeln i dess sista bok "Amen, kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: `Ja, jag kommer snart.` Amen, kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla. (De sista orden i Bibeln)
Skriv ut  
Måndag 14/5

Fem goda skäl att tala om Jesu återkomst

 

Efter Kristi himmelsfärd:  "Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen." (Apg 1:10)

Kristi himmelsfärd aktualiserar ett tema som vi gång på gång kan läsa om i Nya testamentet, men som trots detta tenderar att få en styvmoderlig behandling i västerländska kyrkor. Detta tema är Kristi återkomst, skriver SEA:s Olof Edsinger....

1) Jesu återkomst bär med sig ett löfte om frälsning. Enligt Nya testamentet är frälsningen något som sker såväl i dåtid (på korset), i nutid (när vi tar emot Kristus) och i framtiden (vid Jesu återkomst). Aposteln Petrus knyter an till detta när han skriver: ”Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning” (1 Pet 1:7–8). Frälsningen är här och nu, men den är också något som sker i framtiden. Den fullkomnas på den yttersta dagen.

2) Jesu återkomst bär med sig ett löfte om dom. Guds rike handlar aldrig bara om frälsning – det handlar också om Guds dom över den här världens synd och ondska. Och precis som vi ser fram emot vår egen framtida frälsning, får vi som Guds barn blicka fram emot den framtida domen. Och denna sker, skriver Paulus, ”när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium” (2 Thess 1:7–8).

3) Jesu återkomst bär med sig ett löfte om den här världens återupprättelse. Guds dom över synden och ondskan är en avgörande anhalt på den väg som i förlängningen får leda inte bara till att Guds folk, utan hela Guds skapelse, blir upprättade. Paulus igen: ”Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet” (Rom 8:20–21).

4) Jesu återkomst bär med sig ett löfte om att Kristus ska uppenbaras som kung. När Guds Son inkarnerades som människa, var det som en lidande tjänare. ”Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom”, skriver Jesaja (Jes 53:3). Vid Jesu andra tillkommelse, däremot, ska han träda fram i en helt annan skepnad. Med Uppenbarelsebokens fascinerande språk: ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ’Kungarnas Kung och herrarnas Herre’” (Upp 19:11–16). Mycket finns att säga om denna apokalyptiska scen, men här och nu räcker det att konstatera att när Jesus kommer tillbaka är det som Kung och som en Herrens krigare. Han ska uppenbaras i all sin härlighet och makt, och inför denna syn kommer såväl den synliga som den osynliga världen att tvingas böja sig: ”i Jesu namn [ska] alla knän … böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekännaatt Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära” (Fil 2:10–11).

5) Jesu återkomst bär med sig ett löfte om att historien har ett slut. Till skillnad från det österländska tänkandet, där historien går i cykler, är den judiskt-kristna tidsuppfattningen linjär. Tiden har en början – och tiden har ett slut. Som människor är vi därmed inte dömda till ett evigt kretslopp av återfödelse, utan kallas att här och nu löpa vårt lopp – för att sedan vila ut hos Kristus (jfr 2 Tim 4:7–8).

Allt detta, och mer därtill, har en direkt koppling till Nya testamentets tal om Jesu andra tillkommelse. Så visst finns det skäl att påminna sig om denna undervisning, både denna helg och andra dagar?


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 14/5

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
Måndag 14/5

14 maj - HV 7

TRYGGHET

Bibelläsning: Höga Visan 7

"Jag är min väns och till mig står hans åtrå"  (HV 7:10 FB)

I kapitel 7 fortsätter brudgummens kärleksförklaring till bruden.

Bruden upprepar vad hon sagt i förra kapitlet att hon tillhör brudgummen. Det är i brudgummens passionerade kärlek till henne som hon finner sin trygghet. Visshetens om brudgummens kärlek gör att hon kan vara trygg i relationen.

På samma sätt är det med vår relation till Gud. Gud har gett oss den ultimata kärleksförklaringen. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son..." (Joh 3:16).

Vi kan vara trygga i vår relation till Gud. Gud älskar oss inte för att vi är älskvärda. Han älskar oss inte bara om vi lyckas vara allt det han vill att vi ska vara. Han älskar oss inte de dagar han är på det humöret. Han älskar oss helt enkelt. Där har vi vår trygghet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Trygg i hans hand, trygg i hans hand,
Vad än som sker jag är trygg i hans hand"
Skriv ut  
Söndag 13/5

Tidig söndagsmorgon den 13 maj långt hemifrån

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen. Vi har haft en fantastisk vecka med svärbarn och barnbarn. Barnet själv har varit på kurs och kom tillbaka sent fredag kväll för att föra familjen tillbaka hem till Norge.

Förra veckan startade söndagsrapporten med en fin bild av Rut och mig på varsin häftig motorcykel. Jag erkände direkt att det inte handlade om motorcykelsemester och att bilden var uppställd för fotografering utan startade motorer. Men vi hade i och för sig haft rätt att köra tung motorcykel enligt våra körkort. Vi tog körkort i en annan tidsålder. På den tiden var det vänstertrafik i Sverige och då man tog bilkörkort fick man automatiskt behörighet att köra tung motorcykel.

Det har under många år varit en källa till avvund från våra tre söner. De som kan köra motorcykel (efter många år på mopeder) fick inte köra motorcykel, medan vi som inte kan köra motorcykel fick lov att göra det.

Men det var säkert bra att vi inte försökte. Det hade kunnat sluta som det gjorde då Rut skulle lära sig att köra moped. Äldre syskon hade arbetat hårt för att få henne att starta mopeden. Man måste ha ett visst gaspådrag, samtidigt som man skulle släppa ut kopplingen samtidigt som man skulle hålla balansen. Efter mycket prövande kom mopeden och Rut slutligen iväg hemma i trädgården på sommarstället. Men, man hade glömt en viktig detalj! Rut hade inte fått instruktion om hur man sedan skulle stanna mopeden. Mopedturen stannade i och för sig av sig själv - med Rut och mopeden långt inne i i en stor rosenbuske.

Men den här veckan har jag varit ute på en motorcykeltur på riktigt. Bilden är inte arrangerad. Vi kör på riktigt. På utomhusköpcentret fick man korttidshyra en motorcykel (15 minuter). Det är i själva verket barnbarnet som kör. Jag tog bara tag i styret då vi höll på att köra ned några fredligt shoppande pensionärer, eller då vi, med största hastighet, var på väg in i en affär.

Ser det ut som om barnbarnet har roligt? Ja det hade hon. Men jag måste erkänna att farfar hade minst lika roligt, även om han med åren har lärt sig att maskera alltför starka känsloutbrott.

Men nu är det slut på ledigheten för den här gången. Nu är det arbetet som gäller. Man behöver ett arbete att vända tillbaka till för att vila upp sig efter all ledighet.

Hemmet går nu tillbaka från roligt på svenska till roligt på norska. Barnen packades in i bilen och sedan bar det av hemåt för dem.

Den gångna veckan har det varit mycket aktivitet på rupeba-sidan. Speciellt tack till Fredrik för de dagliga rapporterna från ledarkonferensen i Örnsköldsvik.

Den kommande veckan går vi in i den avslutande perioden i läsningen av Gamla Testamentet på två år. Det som återstår är profetböckerna från Jesaja till Malaki. Om du inte redan följer med på vår dagliga bibelläsning kan du anmäla dig nu och läsa profeterna med oss under det kommande halvåret.
Du behöver bara skicka ett mail till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN, så får du varje morgon ett mail med en andakt från dagens kapitel ända fram till den 31 december.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 13/5

Rapport 4 från KING OF KINGS - Örnsköldsvik 10-13 maj 2018 - Gästbloggare: Fredrik 

Hej igen!
Nu sitter jag här ikväll igen för att skriva min rapport från dagen.

Jag skulle kunna skriva om hur Håkon Fagervik började dagen med att fortsätta tala om bön.  ”Vi är inte mot bedjare, vi är förebedjare”. Eller hur Stefan svärd såg en eld över Ö-vik när han kom till staden. Hur han talade om uthållighet och att be för barn och barnbarn som står kvar i medlemsregister men har kommit på fel väg. De kommer att komma tillbaka om vi ber uthålligt.

Vilken härlig bön det varit för alla skandinaviska länderna.

På eftermiddagen talade Thomas Nordberg om Jerikos murar. Att Gud vill krossa murarna i ditt liv. Det som är omöjligt för oss är möjligt för Gud.

Lukas från Världen idag berättade om deras vision och välsignade Dagen med en härlig bön.

Istället för att fördjupa mig i ovanstående fantastiska predikningar, inramade i den ljuvligaste lovsång väljer jag att gå direkt på kvällens möte med Joakim Lundqvist.

Han berättade vad de fått vara med om på Livets Ord. Hur anden föll en dag under en lektion i bibelskolan. Hur människor som blev nyfikna och öppnade dörren dit in föll till golvet av Guds ande. Hur det har spridit sig i församlingen och hur de imorgon (läs idag) söndag under gudstjänsten ska avskilja 50 ungdomar för att bli missionärer i Sverige och utomlands.

Joakim förtydligade att vi aldrig kan bestämma när väckelsen ska komma, men det finns några kriterier som måste vara uppfyllda.
- Bön. Bönens ande måste komma över Guds folk

- Tro. Vi måste lyfta vår stav (ref. till 2 Mos 13-). Mose försökte lägga allt på Gud, men Gud sa ”Varför ropar du på mig?”. Om vi inte gör något kan inte Gud multiplicera det. 0 gånger 1 miljon blir noll. Även om vi har lite att ge så gör det skillnad när Gud välsignar det. 1 gånger 1 miljon blir 1 miljon.
- Generationer måste stå sida vid sida.
- Helig ande måste falla över oss.

I eftermötet blev det ett fantastiskt nedslag av helig ande. Människor låg över hela salen och det bads i varenda hörn. Det norska lovsångsteamet och alla förebedjare gjorde sitt och Gud kom och multiplicerade det!

Jag känner mig lite onykter fortfarande, men jag vill inte sova ruset av mig. Jag vill fortsätta vara dränkt i helig ande.

Välsignelser till er i massor
Kram
Fredrik

 

 

Skriv ut  
Söndag 13/5

13 maj - HV 6

ÖVERLÅTELSE

Bibelläsning: Höga Visan 6

"Jag är min väns, och min vän är min"  (HV 6:2 FB)

Det handlar om överlåtelse till varandra. Bruden uttrycker att hon inte tillhör sig själv utan tillhör sin vän och att hennes vän tillhör henne.

Jesus har överlåtit sig själv till oss fullständigt. Han gav sitt liv för oss. Han lovar att vara med oss varje dag intill tidens slut (Matt 28:20).


På vilket sätt överlåter jag mitt liv till Jesus? På vilket sätt kan jag säga att jag tillhör Jesus?

Jag bekänner att Jesus är Herre i mitt liv, men på vilket sätt uttrycker jag det i vardagen? I mina handlingar? I mina ord? I mina tankar? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då jag blir frälst bekänner jag Jesus som Herre i mitt liv (Rom 10:9). På vilket sätt lever jag i den bekännelsen idag?
Skriv ut  
Lördag 12/5

Rapport 3 från KING OF KINGS - Örnsköldsvik10-13 maj 2018 - Gästbloggare: Fredrik

 
Hej!

Här kommer en liten rapport från det som hänt under dagen här på King of kings Conference i Ö-vik. (Se bilder i slutet av inlägget)

Fredag.

Vi samlades i fantastisk lovsång och la dagen i Herrens händer och gav vår hyllning till honom Kungars kung.

Sedan fick vi information om organisationen Open doors som ger stöd till alla förföljda kristna runt jorden. 250 miljoner kristna utsätts för allvarlig förföljelse. Det motsvarar var tolfte kristen.

Pass 1 Fredag Kjell Karlsten:

Det fanns en sak som drev Gud till att sända sin son. Han älskade världen. Gud varnar oss att älska det som världen erbjuder, men uppmanar oss att älska världen på det sätt som han gör. Till döden!

Mobilisering betyder ”försätta på krigsfot”. Du och jag är kallade till mobilisering för att rädda världen. Vi, du och jag är här för att rädda världen. Inte för att sitta hemma och titta på TV. Paulus sa i sin bön ”Så länge jag kan göra nytta, låt mig vara kvar här”. Gatorna tillhör oss! Vi får inte fortsätta att distansera oss i våra kyrkor. Vi måste mobilisera ut på gatorna igen. En av de tydligaste liknelserna som flest människor kan är nog en av de som efterlevs minst idag. Den barmhärtige samariern. Det står olika i olika översättningar om mannen som blivit utsatt. ”Den misshandlade”, ”den överfallne”, ”den som fallit i rövarhänder” är några av översättningarna.

De som sitter fast i människohandel är verkligen fast i rövarhänder. Det finns andliga rövarhänder som många sitter fast i samt missbruk av alla de slag.

En präst gick förbi och tyckte att han hade viktigare saker för sig o s v. Ni kan berättelsen. Vi ska alla stå inför Gud en dag och han har redan läkt vilka frågor han kommer att ställa oss. Inte hur många gånger vi varit i kyrkan. ”Jag var hungrig och törstig och ni gav mig att äta. Jag var en främling och ni öppnade era hem” det är den gruppen som gjort detta som kommer till himlen. Om du vill vara Jesu händer här på jorden, sök inte i samhällets toppar. Sök i dess dalar. De värsta på gatorna. Vi kan vara de samariter som är fyllda av medlidande, förbinder mannen (som i liknelsen), för mannen till sjukhus och betalar för omkostnaderna. Vi kan vara de som visar barmhärtighet på gatorna.

Passet slutade med stark bön och överlåtelse.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 12/5

Varför ska Sverige stödja en terrorhyllande antisemit, Wallström?

 

- Världen idag -
Det har väl knappast undgått någon att den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har talat ur skägget, eller kanske snarare ur hjärtat. I en revisionistiskt präglad ”historielektion” lade han nyligen skulden för Förintelsen och det industriella dödandet av sex miljoner judar på judarna själva. ”De antijudiska känslorna berodde inte på deras religion, utan snarare på deras sociala funktion, som hade att göra med ocker, banker och så vidare”, menade Abbas.

I efterhand har Abbas ”bett om ursäkt”. Men ursäkten är långt ifrån lika hjärtlig som hans antisemitiska uttalande.”Om människor blev förolämpade av mitt uttalande, särskilt judar, så ber jag om ursäkt.” Ingenstans ber han om ursäkt för sitt uttalande. Det han ber om ursäkt för är om någon – mot all förmodan låter det som – skulle ha tagit illa vid sig av att han halkade med tungan och gav uttryck för det han egentligen tycker, och alltid har tyckt.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 12/5

Inför söndagen - HJÄLPAREN KOMMER

 

- Från kyrkoaretstexter.se -
Sak 14:6-9, Rom 8:16-18, Joh 15:26-16:4, Ps 33:18-22

I söndagens text från Johannesevangeliet berättar Jesus om den helige Ande. Det är den sista kvällen tillsammans med lärjungarna. Jesus lovar att hjälparen ska komma och att det inte finns någon anledning att vara oroliga.

Detta är inte första gången Jesus undervisar om den helige Ande. Under en av högtiderna på hösten hade Jesus ställt sig upp och ropat:

”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.” (Joh 7:38-39) 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 12/5

12 maj - HV 5

DÅ GUD KÄNNS LÅNGT BORTA

Bibelläsning: Höga Visan 5

"Jag öppnade för min vän, men min vän var borta, han var försvunnen. Min själ blev helt utom sig av hans ord. Jag sökte honom, men fann honom inte, jag ropade på honom, men han svarade mig inte."  (HV 5:6 FB)


Brudgummen är på väg hem på väg att möta sin älskade (vers 1).  Bruden har lagt sig och vill inte klä på sig och öppna dörren (vers 2-3). Då bruden till slut öppnar har brudgummen gått och bruden blir förtvivlad och springer ut och letar efter honom (vers 6-7).


Berättelsen talar naturligtvis om relationen mellan mannen och kvinnan. Men det beskriver också vår relation till Gud.

Berättelsen ger en antydan om den sorg som kommer över Gud då han söker vår gemenskap och vi inte är mottagliga för hans närvaro. Hur ofta smärtar vi inte Gud då vi är så upptagna med andra saker att vi inte bryr oss om hans närvaro och tilltal.

Berättelsen skildrar också vår förtvivlan de gånger vi kan uppleva att Gud är långt borta, även om han i verkligheten finns vid vår sida. Törsten efter gudsnärvaro är viktig i den kristnes liv.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva öppen för gudsnärvaron i mitt liv.

Skriv ut  
GT-boken
 

GT-boken 

På samma sätt som 2016, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna samlade i A5-pärmar.

GT-boken del 1-4 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. 
Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

  GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i Bibeln?

   Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
   Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
   Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
   Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som beställer en av våra böcker i januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens andakt
25 maj

”Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap"
( Jes. 33:6 FB)

Andakt:
Ingen av oss vet vad som väntar oss i framtiden. Ingen vet om vi har många dagar kvar framför oss i livet eller bara ett kort ögonblick. Vi kan planera och tänka ut hur vi skulle vilja ha det i framtiden, men någonstans vet vi att vi egentligen inte äger en enda minut av den tid som ännu inte kommit. En del av oss blir tidigt smärtsamt medvetna om att det inte lönar sig att bygga sitt liv varken på pengar och materiella tillgångar eller karriär och personlig utveckling. Allt detta kan raseras på ett ögonblick. Sjukdom, arbetslöshet eller ekonomisk bankrutt kan drabba oss alla. Det enda som håller att bygga sitt liv på är Gud. Hans son Jesus Kristus har skapat denna världen. Paulus säger att han ”finns före allting, och allting hålls samman i honom.” (Kol. 1:17) Han är den enda säkra grunden för människor att bygga sitt liv på.

Bön:
Tack Jesus att du som håller hela världen i din hand också är en garanti för min framtid och den grund som jag får bygga mitt liv på.

  


Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
NT-boken som e-bok

NT-boken som e-bok
Nu finns NT-boken även som e-bok. Den kostar 80:- per del (pappersversionen kostar 160:- per del).

Du kan läsa mer om NT-boken HÄR.
Skriv ett mail till info@rupeba.se för att beställa NT-boken e-bok.

Skriv ut  
GT-boken

 

Läs mer om GT-boken HÄR.

Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Insamling till Lettland

Vill du vara med och stödja arbetet bland barn och unga i Lettland?
I förbindelse med musikkårens resa till Lettland i påsk gör kåren i Södertälje en insamling för Frälsningsarméns arbete bland barn och unga i Lettland. Vill du vara med? Du kan swisha ditt bidrag till kåren i Södertälje 123 543 0186 och skriva meddelande: Lettland. För mer information kontakta Ewa Ahrnell på e-post: ewa@ahrnellconsulting.se

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba