Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 26 april 2018
Torsdag 26/4

Hugget i sten

Man brukar säga om sådant som eventuellt kan komma att förändras att det "är inte hugget i sten".

Men det finns också det som är tänkt att vara över tid, det som är oföränderligt. Guds ord är till exempel bildligt talat hugget i sten. Det står fast då allt annat vacklar säger Jesus.

En annan sak som bör vara hugget i sten är vårt personliga "mission statement". Det är ingenting som bara gäller för en dag, en vecka eller ett år. Det är tänkt att vara ett styrdokument för mitt liv, en hjälp att ta viktiga beslut.

Jag har haft ett personligt "mission statement" i närmare 25 år. Det lyder så här: "Jag vill leva så nära Herren, så att mitt liv väcker en törst och längtan att lära känna Gud". Nu är det inte så att jag slutar att ha det som riktmärke. Det är fortfarande hugget i sten. Men jag vill nu formulera ett nytt "mission statement" för mitt liv de kommande åren. Det är hämtat från Herrens bön och det är lätt att komma ihåg.

DITT NAMN - helgat vare Ditt namn och inte mitt eget
DITT RIKE - jag vill vara med och bygga Guds tike och inte mitt eget
DIN VILJA - ske din vilja och inte min eget

Har du inte ett eget "Mission Statement"? Sätt dig ned och be till Gud att han hjälper dig att fomulera vem du vill vara.

/Peter Baronowsky

Skriv ut  
Torsdag 26/4

Citat värt att fundera vidare på...

Skriv ut  
Torsdag 26/4

26 apr - Ords 31

 
ÖPPNA DIN MUN FÖR DEN VÄRNLÖSE

Bibelläsning: Ordspråksboken 31

"Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt."  (Ords 31:8-9 FB)

Socialt hjälparbete måste bedrivas på två plan. Vi måste naturligtvis ge akut hjälp till den hemlöse och till den som inte har mat eller kläder. Men målet är inte att vi ska behöva föda dem dagligen hela livet. Målet är att förändra verkligheten så att det inte längre ska finnas hemlösa eller människor utan mat eller kläder.

Vi behöver profetröster som öppnar sin mun och talar ut om orättvisorna i samhället. Vi måste tala för den stumme, den som inte har en egen röst i samhället. Vi måste stå upp för det som är rättfärdigt och se till att de betryckta och de fattiga får ut sina rättigheter (vers 9).

Du kanske inte tycker att din röst har så stor genomslagskraft i samhället. Du kanske inte tycker att det finns någon som lyssnar till dig. Men idag finns det nya möjligheter. Du kan göra din röst hörd i bloggar och hemsidor. Du har fått nya oanade möjligheter att göra din röst hörd och tala för den som ingen röst har.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fråga Gud på vilket sätt du ska göra din röst hörd.
Skriv ut  
Onsdag 25/4

...och era gamla män skall ha drömmar...

Den citerade versen börjar med orden "Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud..."(Apg 2:17)

De sista åren har jag läst eller hört om många händelser där Gud talar till människor i en dröm. Alla drömmar är naturligtvis inte från Gud, men det kan kanske vara så att Gud har en speciell ingång i vårt tankeliv då vi sover och inte direkt avvisar tankarna vi får.

Jag har läst om ett antal olika tillfällen där Gud uppenbarat sig för muslimer i drömmen, och att drömmen så småningom lett till att de blivit kristna. 

Jag har också hört om situationer där Gud talat till människor som inte har känt till Frälsningsarmén. Drömmar som sedan har lett till att de gått in i fulltidstjänst för Gud i Frälsningsarmén.

Jag återger berättelserna här med reservation att jag kan ha missuppfattat någon detalj eftersom jag fått några av dem förmedlade genom tolk.

I Lettland var det en kvinna som blev frälst medan hon avtjänade ett straff i fängelse. Då hon avtjänat sitt straff började hon och hennes man att på egen hand arbeta för Gud. De ordnade barnläger och startade en hjälpverksamhet för missbrukare.

En natt såg hon i en dröm att hon gjorde samma arbete i en uniform. Hon bodde i en stad där Frälsningsarmén inte har något arbete. Vid ett senare tillfälle var hon på besök i en stad tio mil från hemorten och där såg hon en frälsningssoldat. Då hon såg uniformen kände hon igen den från sin dröm. Detta ledde till att hon och hennes man blev soldater och senare officerare. De är nu framgågsrika i sitt arbete som kårledare i den stad där hon först kände igen uniformen från sin dröm.

Vid ett senare tillfälle hörde jag om ett kristet par som bodde tio mil väster om Riga. Där bedrev inte heller Frälsningsarmén någon verksamhet. Deras son, som jag tror var i åttaårsåldern vid det tillfället, fick en återkommande dröm där han såg sina föräldrar i uniform. Han berättade detta för sina föräldrar vid upprepade tillfällen. Då officeren från en stad på västkusten besökte staden där familjen bodde, för att undersöka möjligheten att starta en kår där, fick hon kontakt med familjen. Paret blev soldater och mannen är nu snart färdig med sin officersutbildning.

I helgen hörde jag berättas om hur Frälsningsarmén för tio år sedan startade sin verksamhet i Mali i Afrika. En pastor i Mali såg i en dröm en grupp människor med vita uniformer. De hade trumpeter och de ropade ut "Vänd om för himmelriket är nära". I drömmen såg han också sin mor och hon sa till honom att han skulle bli en del av den gruppen han sett i sin dröm. Drömmen var så verklig så han kunde inte släppa den. Han berättade för andra människor om sin dröm och någon gav honom till och med en trumpet.

Pastorn hade aldrig sett eller hört talas om Frälsningsarmén. Han sökte på internet för att se om han kunde hitta något om dessa människor. Han googlade på vita uniformer, trumpeter, bibelordet han hade hört och många andra sökord. Plötsligt kom det upp en bild på en grupp människor med vita uniformer och trumpeter. Inslaget kom från Kongo och kallades för Frälsningsarmén. Han letade fram adressen och åkte dit. Då han kom in i lokalen möttes han av budskapet:  "Vänd om för himmelriket är nära". Den pastorn var den som senare reste tillbaka till Mali och startade Frälsningsarmén där. (Bilden: Musikkår i Kongo som jag hittade på internet)

Hur kommer det sig att Gud "i de sista dagarna" i ökad omfattning talar till oss i drömmar? Kan det vara så att vi kristna, som det också beskrivs i Bibeln, i de sista dagarna blivit så "varken varma eller kalla" att vi inte prioriterar tid tillsammans med Herren i bibelläsning och bön, så att Herren kan tilltala oss då. Kan det vara så att Gud måste tala till oss då vi sover och då vi inte har några försvarsmurar?

/PB

Skriv ut  
Onsdag 25/4

Citat värt att fundera på:

Skriv ut  
Onsdag 25/4

25 apr - Ords 30

BORTFÖRKLARINGAR

Bibelläsning: Ordspråksboken 30

"Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: Hon äter och torkar sig om munnen och säger: "Jag har inte gjort något orätt."  (Ords 30:20 FB)

Ingen vill ta på sig skulden. Det är lätt att säga som äktenskapsbryterskan: "Jag har inte gjort något orätt". I våra dagar finns det en tendens att sudda ut begreppen rätt och fel. Många vill inte acceptera att det finns något som är rätt eller fel. Samhällsklimatet har blivit mer och mer relativistiskt.

Om rätt eller fel suddas ut blir ju äktenskapsbryterskan ord sanna. Det är omöjligt att göra orätt om det inte längre finns något som är rätt eller orätt. Vi behöver då inte ta på oss ansvaret för våra fel. Vi behöver ingen förlåtelse eftersom vi inte gjort något orätt.

Guds verklighet ser annorlunda ut. Guds ord är en vägvisare om rätt och fel och Guds ord är rent från slagg (vers 5). Om vi förändrar eller lägger till något i Guds ord är vi lögnare (vers 6).

Gud har en annan lösning på rätt och fel. Vi behöver inte ständigt bortförklara våra fel för att dämpa vårt dåliga samvete. Vi kan bli fria från skulden. Vi får be Gud om förlåtelse och då förlåter han oss och renar oss från all synd (1 Joh 1:9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns befrielse i att bekänna sin synd för Gud.
Skriv ut  
Tisdag 24/4

Vem kan man lita på? Några tankar om profeterna och den profetiska tjänsten.

Daniel Alm i Världen idag

”När vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå och ingen fattar om han visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser på.” Den gamla vänsterprogglåten viskar något allvarligt till alla oss som har ansvar att vara med och tjäna församlingen genom att leda den. Vindar blåser mer än någonsin, mängden av information ökar lavinartat. Det är svårt att vara sunt källkritisk och veta vad som verkligen är sanna nyheter.

Det profetiska kan hjälpa församlingen att peka ut vägen, oavsett vart vindarna blåser.

Det är vissa saker i livet man inte kan vara utan, men samtidigt är de svåra att förhålla sig till. Med kärleken är det så att vi knappt kan leva utan den, men dess vägar är ibland svåra att förstå. Jag tror att det är så också med den profetiska dimensionen av tron. Vi behöver den – vi behöver den verkligen – men samtidigt är det profetiska så kraftfullt i sitt innehåll att många också tvekar.

Församlingen är profetisk i sin grund, enligt Paulus i Efesierbrevets andra kapitel. Det betyder att den har något att förmedla om framtiden i sin samtid. Det sanna profetiska talet är alltid något ur fas med samtidsandan, men i harmoni med Andens framtidstilltal.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 24/4

 Frälsningsarmén i Lettland

Inför generalens besök i Lettland visades en nyproducerad presentation av Frälsningsarméns arbete i Lettland. (ca 10 minuter engelsk text)

Skriv ut  
Tisdag 24/4

24 apr - Ords 29

LEVA I VISIONEN

Bibelläsning: Ordspråksboken 29

"Utan uppenbarelse går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning"  (Ords 29:18 FB)

Utan uppenbarelse går vi vilse. En annan bibelöversättning använder ordet vision. Utan att ha en vision går vi vilse.

Visionen eller uppenbarelsen visar oss vart vi är på väg. Även om vi ibland måste gå omvägar eller möter hinder, så vet vi vart vi är på väg. Så länge vi behåller uppenbarelsen/visionen så har vi något att styra efter.

Ett liv utan vision drivs hit eller dit av livets omständigheter utan att ha ett riktmärke. Livet tenderar då att bli meningslöst. Om vi inte har något mål blir dagarna bara något vi genomlever. Men först då vi tar till oss uppenbarelsen, ledningen från Gud får livet mening. Den som tar vara på Guds tilltal blir lycklig (vers 18).

Sök Herrens tilltal för ditt liv. Ta emot uppenbarelsen. Låt visionen från Gud berika och styra ditt liv. Vi behöver visionen både på lång sikt och inför varje dag.

Bli stilla och be Herren uppenbara för dig visionen för din dag och för ditt liv. Det kan ta tid att riktigt höra svaret. Men var öppen och tålmodig. Guds uppenbarelse vill flöda in i ditt liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Utan vision går folket vilse.
Skriv ut  
Måndag 23/4

Efter helgen: Frälsningsarméns kongress i Stockholm

 

I helgen har Frälsningsarmén varit samlad till kongress i Stockholm under temat "Jesus till alla".

Kongressen började på fredagskvällen med startmöte på Templet med titeln "Livet med Jesus". Kvällen manifesterade temat genom förkunnelse, vittnesbörd, inslag av sång och musik. Många olika grupper medverkade: Templets musikkår, kören från Jönköping, en gospelgrupp från Linköping och barngrupper.

Ett av barnen läste också upp ett bejublat välkomsttal till Generalen, Frälsningsarméns världsledare. Välkomsttalet innehöll många lovord om Generalen. Han kan så mycket. Det enda han inte kan, så vitt vi vet, är att tala svenska. Välkomsttalet innehöll också analys av generalens förkunnelse och hur han gång på gång poängterade vikten av att det vi förkunnar måste överensstämma med det liv vi lever, så generalen kan definivt inte var med i Svenska Akademin.

Kvällen kan sammanfattas med:
Stark förkunnelse
Fantastisk musik
Fullsatt lokal
Långa möten
Glädje och hänförelse
Varmt och svettigt
Ja, helt enkelt, kongress. 

Lördagen började med en samling på Templet i mer avslappad stil "God morgon Jesus"

Vid lunchtid var det utåtriktade aktiviteter på fyra platser i Stockholm under temat "Gatorna tillhör oss"

Lördagen innehöll dessutom tre storsamlingar i Folkets hus: Familjefest, "Tjänande med Kristus" och "Ledarskap med Kristus"

Söndagen avslutades kongressen med Gudstjänst och Sång- och musikfest i Folket Hus.

Kvällsmöte i Folkets Hus
Vasa gospel

Stort tack till alla som varit med att planera och genomföra denna kongress. Hoppas att det inte dröjer alltför länge till nästa kongress.

/PB

Skriv ut  
UTMANINGEN
Antar du utmaningen? Vill du vara med att läsa Bibeln?

   De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

    Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.

    Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

    Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)
Skriv ut  
Måndag 23/4

23 apr - Ords 28

TRYGGHETEN I GUD

Bibelläsning: Ordspråksboken 28

"De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon"  (Ords 28:1 FB)

Det finns en trygghet i att lägga sitt liv i Guds händer och att lita på honom i alla situationer. Det är annars lätt att oro och ångest tränger sig på även om det egentligen inte finns något att frukta. Det är som att ängsligt fly utan att det finns någon som förföljer en (vers 1).

Det finns en vila hos Gud. Att varje dag överlåta sig själv, sin dag och sin framtid i Herrens händer. Gud vill att du ska sätta din lit till honom. Gud vill att du ska leva tryggt som ett ungt lejon (vers 1).
Vad som än händer mig vet jag då att Herren är med mig.

Jag hörde om en uteliggare som la sig att sova på en parkbänk. Innan han somnade ristade han in följande bön i ryggstödet på bänken: "Om jag vaknar i morgon är du hos mig. Om jag inte vaknar i morgon är jag hos dig."

Vad som än händer....

Det handlar om en trygghet som inte styrs av våra omständigheter. Det handlar om en vila hos Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad som än händer har jag min trygghet hos Gud.
Skriv ut  
Söndag 22/4

Frälsningsarmén vill återerövra gatorna

I helgen pågår Frälsningsarméns återkommande kongress i Stockholm. Bland annat har man gett sig ut på gatorna, där känner sig medlemmarna som hemma.

Under lördagen kunde flanerande stockholmare och turister inte bara njuta av den värmande vårsolen utan även till tonerna av minst ett brassband signerat Frälsningsarmén. Repertoaren var publikfriande, syftet var att locka folk.
– Vi bjöd på kaffe, pratade med folk och knöt kontakter, säger en nöjd Kjell Karlsten som ansvarar för Frälsningsarméns programsektion.

På fyra olika platser runt om i huvudstaden fanns Frälsningsarméns människor utplacerade, redo att berätta om sin kristna tro, ge en ballong till ett barn eller bara finnas till.

– Det viktiga när man går ut så där är att få kontakten. Många i dag har inte ens ett förstahandsmöte med en kristen person. Kanske har de hämtat sin bild av kristna via media eller film där det ofta är det udda som visas.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 22/4

Tidig söndagsmorgon i Stockholm den 22 april

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

 

Veckan började i Riga och slutar i Stockholm. Dagarna i Riga präglades huvudsakligen av att Frälsningsarméns general (världsledare) besökte Riga. Vi följde all aktivitet på högkvarteret i Riga inför generalens ankomst. Alla löpande frågor fick hänskjutas till efter generalsbesöket. Uppgifter som inte hade med besöket att göra fick skjutas på framtiden. I de sammanträden där jag deltog såg jag till att varje uppgift märktes med antingen f.Ge. eller e.Ge. Det betyder före Generalen respektive efter Generalen. Och då jag mötte hårt arbetande medarbetare för att förbereda allt fick jag flera gånger fråga "tror du på ett liv  e.Ge.?"

Teamet på högkvarteret i Riga är fantastiskt. Då vi sent på kvällarna lämnade byggnaden var de i full gång och då vi tidigt om morgonen kom så var de också i full gång.

                                        Generalen talar på Riga 1

Barnen hade ett bejublat inslag med sång, dans och trummor. Matilda längst till höger har inte hunnit fira så många födelsedagar ännu.

På onsdagen hade vi först officerssamlingar och på kvällen möte med folk från hela Lettland. Den katolske ärkebiskopen och många andra representanter från de olika kyrkorna var också närvarande. Jag vet inte om någon kunde räkna hur många som var närvarande, men med min kunskap om hur många stolar som placerats ut så var det mellan 300 och 400 personer samlade (Se bilden överst). Och de som inte fick plats i lokalen fick följa allt på storskärm i kafeterian.  

På torsdagen var det samling på ett av affärshotellen i Riga för ambassadörer och andra ambassadtjänstemän  samt representanter från handelskammaren från flera länder. Det var den brittiska och den svenska handelskammaren som inbjudit till samlingen och generalen var huvudtalare och informerade om Frälsningsarméns världsvida arbete.

Men nu är det söndag morgon och kongress i Stockholm, men jag får återkomma till det i morgon.

/Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 22/4

22 apr - Ords 27

JÄRN SKÄRPER JÄRN

Bibelläsning: Ordspråksboken 27

"Järn skärper järn, den ena människan den andra"  (Ords 27:17 FB)

Har du någon som skärper dig? Har du någon sporrar dig till ett djupare liv i Kristus? Någon som utmanar dig att ta djärva steg ut i tro? Har du någon som du kan dela dina misslyckanden med? Någon som ber med dig då du möter motgångar?

Varje kristen behöver någon annan att stå nära. Någon som får och vill fråga dig de svåra frågorna. Någon som du kan lita på i alla väder. Be Gud visa dig vem den personen är i ditt liv. Det kan till och med vara en person långt borta som du kan umgås med över telefon.


Guds rike behöver vässade kristna. Kristna som ger akt på sig själva och som skärps av någon som står dem nära, för att inte förlora skärpan eller saltet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar" (Hebr 10:24)

Skriv ut  
Lördag 21/4

"Hela mitt liv förändrades på en sekund"

- Dagen -
Frälsningsarméns världsledare, general André Cox, är just nu på exklusivt Sverigebesök. På en presskonferens på fredagen i Stockholm berättade han om utmaningarna för Frälsningsarmén i dag - och om sin egen väg till att bli soldat i den världsvida rörelsen.

André Cox tog emot pressen i ett vårvackert Stockholm, tillsammans med sin fru Silvia Cox, som är president för Frälsningsarméns kvinnor.

Själv är Andre Cox uppvuxen inom armén, men det var inte alls självklart att han själv skulle bli frälsningssoldat.

– Nej, jag var mycket motvillig. Men en dag när jag skulle gå på en Bond-film fick jag plötsligt en kallelse. Det tog en sekund - så förändrades hela mitt liv. Jag såg att jag skulle gå in i Frälsningsarmen och att jag skulle åka till Afrika.

– Den kallelsen har burit mig sedan dess, jag har inte tvivlat en sekund på den, berättar han.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 21/4

VÄGEN TILL LIVET - Fjärde söndagen i påsktiden

 

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 54:7-10, Heb 13:12-16, Joh 16:16-22, Ps 147:1-7


Varje dag avverkar vi ett stycke på vår livsvandring. Det vi gör dag efter dag, summeras ihop och blir till sist vårt liv. I Ordspråksboken 4:18-19 liknas de rättfärdigas väg med gryningsljuset som blir starkare och starkare tills det blir full
dag!

För en kristen som vandrar med Jesus är den dag då det här jordelivet avslutas inte ett så stort steg. Vandringen med Jesus och gemenskapen med honom bara fortsätter när vi får se honom ansikte mot ansikte (Upp 22:4)!


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 21/4

21 apr - Ords 26

LEJON PÅ VÄGEN

Bibelläsning: Ordspråksboken 26

"Den late säger: Ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna" (Ords 26:13 FB)

Det finns alltid ursäkter för att inte göra det man borde göra. Då Herren ber oss göra något har vi lätt att tala om för honom att det inte passar eller att det inte kommer att fungera.

Många visionära tilltal från Herren har stoppats därför att det funnits människor som har haft invändningar och en lång rad skäl till varför det är omöjligt. De kanske inte skyller på att det finns vilddjur på vägen men kanske snarare att "det har man prövat förut och det gick inte", eller "det kommer aldrig att fungera hos oss".

Då Herren kommer med sitt tilltal till dig idag, kommer du att lyda eller kommer du att tala om för Gud varför det inte kommer att fungera?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att inte leva mitt liv med undanflykter.
Skriv ut  
Fredag 20/4

Yoga i Barnkanalen – igen

- Världen idag -

SVT lärde ut yogarörelser i Barnkanalens Morgonshow i lördags. Yoga är bra och viktigt, fick barnen lära sig i programmet, trots att man tidigare mött stark föräldrakritik då man lärt ut den nyandliga disciplinen.

Det var återigen programledaren Tobias Blom, mer känd som ”Tobbe Trollkarl”, som i lördagens morgonshow i Barnkanalen lärde ut yogarörelser. Yoga presenterades bara som en rolig träningsform. Vid flera olika tillfällen under programmet utförde man sedan rörelser och förklarade att det är bra och viktigt med yoga.

Det här är alltså inte första gången som SVT uppmanar barn till yoga. När man exempelvis i Morgonshowen 2015 utförde barnyoga, var det många föräldrar som reagerade starkt. Bland annat gick kritiken ut på att SVT inte bör ta ställning för och uppmana till något som används i religiöst syfte runt om i världen.

”Det han inte berättar är hur alla övningar har en andlig koppling och leder till ett högre medvetande. Yoga är hinduism”, menade en förälder.

Vid det tillfället inkom också en anmälan till Granskningsnämnden som inte ledde till någon påföljd.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 20/4

20 apr - Ords 25

SAMLA GLÖDANDE KOL

Bibelläsning: Ordspråksboken 25
"Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall belöna dig."  (Ords 25:21-22 FB)

Finns det någon som du ser som din fiende? Eller någon som du inte tycker om? Finns det någon som du inte unnar något gott, som du helst skulle vilja sätta dit eller ge tillbaka vad du tycker du har fått ta emot?

Då har du ett problem. Ditt problem är inte den andre, utan du själv. Du är kallad att älska oavsett om den andre är värd att älska eller inte. Hämndtankar ska inte finnas hos en kristen. Vi ska be för våra fiender och vi ska älska våra fiender.

I stället för att ge tillbaka, ska vi ge det som är gott. Vår hämnd skapar inga goda resultat, det bara trappar upp konflikten. Vår omsorg och kärlek kan förvandla förhållanden och människor. Det kan bli som glödande kol på någons huvud så att han eller hon bara måste kapitulera för kärleken.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad att älska, inte vedergälla.
Skriv ut  
Fredag 20/4
 

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 1 - 20 april - Dagens bibelläsning: Apg 2:22-47

   Bön: Gud, tack att du kallar på ditt folk, att du inbjuder till en högtidssamling. Nu lyfter vi upp vår nationella samling inför dig och ber att du Gud i din nåd vill vara mäktigt bland ditt folk. Jesus kom var centrum bland ditt folk. Nu kör vi!   
Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Skriv ut  
Torsdag 19/4

Jesus till alla

 
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Torsdag 19/4

Vatikanen: Ökat behov av exorcism

- Dagen - 

 En kurs i andeutdrivning hålls den här veckan i Rom.

– Kunskapen behöver bli större, säger katolske prästen Benigno Palilla. Behovet av exorcism - andeutdrivning - ökar, enligt Vatikanen. Oron över problemet med personer som är besatta av onda andar får katolska kyrkan att agera.

– Vi befinner oss en kritisk tidpunkt i historien. Många kristna tror inte längre på Djävulens existens, säger prästen Cesare Truqui till Vatican News.
Den här veckan hålls en kurs i andeutdrivning vid det av Vatikanen godkända universitetet Pontifical Regina Apostolorum i Rom.

Där erbjuds "reflektion kring en fråga som det ofta talas tyst om" och fokus ligger på bön om befrielse, berättar prästen Benigno Palilla för Vatikanradion.

– Att vara besatt av onda andar innebär ett stort mänskligt lidande, konstaterar han och menar att kyrkan har ett ansvar att ge stöd och hjälp till befrielse.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 19/4

19 apr - Ords 24

HOPP GER ENERGI

Bibelläsning: Ordspråksboken 24

"Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa"  (Ords 24:10 FB)

Enligt denna bibelvers avgörs inte vår kraft efter hur starka vi är. Modlösheten gör att kraften rinner bort, och även den starkaste ibland oss blir svag.

Då vi förlorar vårt hopp och modlösheten får grepp om oss sjunker vi ihop och blir handlingsförlamade.

Precis tvärtom är det med hopp. Om vi har hopp om att något positivt kommer att hända, frigörs energi till att handla och förändra situationen. 

Då Herren möter oss med ett ord som: "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp" (Jer 29:11 FB), och vi tar ordet till oss, frigörs något i vårt inre. Modlösheten ger vika och vi fylls av hopp om framtiden. Och hoppet frigör energi. Gudainspirerad energi. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds tankar ger framtid och hopp.
Skriv ut  
Torsdag 19/4

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 2 - 19 april - Dagens bibelläsning: Apg 2:1-21

   Bön: Himmelske Fader, tack för Hjälparen den helige Ande. Välkommen helige Ande! Elias Gud vårt rop besvara: Sänd din eld, sänd din eld! Välkommen helige Ande! Smält mig, fyll mig, tänd mig och sänd mig!   
Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Skriv ut  
Onsdag 18/4

Sverige är ett missionsland – för både kristna och muslimer

- Olof edsingers blogg -

Religionens plats i vårt svenska samhälle diskuteras som aldrig förr. Nu senast är det frågan om muslimska böneutrop som har fått känslorna att svalla, men detta är vare sig det första eller sista exemplet på hur islams närvaro i Sverige debatteras i media. En aktuell studie från Pew Forum hävdar att Sverige år 2050 kan komma att få den största andelen muslimer i hela Europa. Både i kyrka och samhälle behöver vi därför vara rustade för denna nya vardag.

Något som hittills inte har fått så mycket uppmärksamhet som det förtjänar är den muslimska missionsverksamheten. På ett antal platser i Sverige engagerar så kallade Dawah-team unga muslimer med ambitionen att dela med sig av sin tro. På muslimska poddar diskuteras vikten av att vinna själar för islam och muslimska grupper tar fram material som riktar sig specifikt mot den kristna tron. Ett exempel kan vara häftet ”Jesus i islam enligt Bibeln” som åtminstone för ett par år sedan delades ut i Stockholms moské, där författaren för fram argumentet att evangelierna är fulla av motsägelser och att ”Jesus själv aldrig ens hade i åtanke att offra sig för andras synder”.

Det är helt i sin ordning att religioner och deras anhängare gör vad de kan för att dela med sig av sin tro till andra. Samtidigt har svensk kristenhet haft ett ambivalent förhållningssätt till islams och Koranens anspråk. Ett välkänt exempel kommer från Svenska kyrkans senaste ärkebiskopshearing, där de flesta kandidaterna inte kunde svara klart på frågan om Jesus ger en bättre bild av Gud än Muhammed. Ett annat exempel är när fem präster från Stockholms domkyrkoförsamling 2015 skrev på DN Debatt att ”judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg”. I Dagens enkätundersökning året därpå var det drygt 30 procent av de svarande prästerna som helt instämde i samma påstående.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 18/4

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 3 - 18 april - Dagens bibelläsning: Joh 3:16-21

   Bön: Gud vi vill tacka dig för general André Cox och kommendör Silvia Cox. Vi vill välsigna dem i ditt namn Jesus Kristus, vi tar emot dem som en gåva från dig. Helige Ande, tack för att du vill vara deras Hjälpare mäktigt och underbart dessa dagar.   
  Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Skriv ut  
Onsdag 18/4

18 apr - Ords 23

FLYTTA GRÄNSER

Bibelläsning: Ordspråksboken 23
"Flytta inte gammal gränssten..."  (Ords 23:10 FB)

Vi lever i en tid där moraliska och etiska gränser ifrågasätts. Vad som är tillåtet eller inte ifrågasätts alltmer. Det som den tidigare generationen ansåg som självklart kan nästa generation förakta.

Många människor ser varje gränssten som en begränsning i sin frihet. Gränser flyttas. Ibland en liten bit i taget och nästan omärkligt. Ibland kullkastas gränsstenen helt och hållet.

Dagens bibelord varnar oss för att alltför lätt flytta gamla gränsstenar. Det kanske finns en orsak till att gränsstenen sattes upp. Flytta inte en gränssten innan du har förstått varför den sattes upp.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva inom de gränser som du sätter upp för mitt liv.
Skriv ut  
Tisdag 17/4

På bönepromenad i Riga

I söndags eftermiddag gick vi ut från Riga första kår på en bönepromenad i Riga.

Innan vi gick ut samlade vi deltagarna, informerade om bönevandringen och invigde oss inför uppgiften.

Sedan gick vi tillsammans under tyst bön till frihetsmonumentet. Där bad vi tillsammans och delade upp oss i tre grupper.


Den första gruppen gick till Kommunalhuset.
Där bad vi för deltagarna i kommunfullmäkte och styrelsen för Riga kommun. Vi bad för Ordföranden och övriga ledare inom kommunen.


Den andra gruppen gick till Domkyrkan och bad för alla kristna i Riga. Vi bad att det kristna inflytandet skulle influera stadens gator, familjer, hem och skolor.


Den tredje gruppen gick till Svarthuvudenas hus, ett handelshus från 1300-talet som ligger centralt mitt emot Kommunalhuset. Där bad vi att rättfärdighet och sanning skulle prägla affärslivet i Riga, att affärsmännen skulle få möta Jesus och att pengar skulle användas på ett vist sätt för att främja det som är gott.

Till slut återsamlades vi vid Frihetsmonumentet och bad att:
- Jesus, världens ljus skulle få lysa in i människornas hjärtan i Riga

- Den Helige Ande skulle få färga varje gata, varje hus, varje stadsdel
- Människor skulle få sina ögon öppnade och känna igen den sanne allsmäktige guden som har uppenbarat sig själv i Jesus och i Bibeln.
- Många människor skulle bli frälsta och förvandlade.

Vi förstod att bönestunden haft stor betydelse för deltagarna. Vi såg tårfyllda ögon hos deltagarna och fick höra repliken "Kan vi inte göra det här oftare".


/PB 

Skriv ut  
Tisdag 17/4

17 apr - Ords 22

VANOR

Bibelläsning: Ordspråksboken 22

"Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal"  (Ords 22:6 FB)


Barnuppfostran handlar mycket om att lära barn goda vanor. För om vi lär barnen goda vanor kommer de att följa med genom livet.

Vi har alla en uppsättning vanor. Vanor har en stark makt över våra liv. Det vi tränat in som en vana gör vi helt naturligt.

Det verkar som det är lättare att lägga sig till med en dålig vana än en god vana. En dålig vana, en ovana eller ett missbruk, kommer till oss mer eller mindre utan större ansträngning. En god vana, däremot, får vi ofta kämpa oss till.

Den stilla andaktsstunden med Gud behöver vi kanske disciplinerat träna länge på innan det blir en naturlig vana i våra liv. Lägga tid på att se på TV verkar däremot inte kräva så lång tid av träning för att det ska bli en inrotad del av mitt liv.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Lägg märke till vilka vanor du har. Dina vanor utgör en stor del av ditt liv.
Skriv ut  
Tisdag 17/4

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 4 - 17 april - Dagens bibelläsning: Joh 1:1-18

   Bön: Herre, Frälsningsarméns nationella samling närmar sig med stormsteg. Idag vill vi be för alla förberedelser, alla medverkande, allt det praktiska runt omkring. Gud vi ber att du Gud blir allt i alla.
   Veckans bönefokus: 
Alla de människor vi möter på gatorna under den nationella samlingen.   

Skriv ut  
Måndag 16/4

Dagen efter helgen:
Några intryck från möte på Riga andra kår

Här kommer några intryck från lördagsmötet på Riga andra kår (Bilden är från ett tidigare besök på Riga 2. Det unga paret på första bänk är numer officerare i Frälsningsarmén och kårledare i Saldus)

Mötena innehåller alltid några korta vittnesbörd från människor som fått sina liv förvandlade. Mötena är på ryska, så vi förstod inte så mycket av vad som sas, men under lunchen efter mötet berättade kårledarna något av innehållet i vittnesbörden.

En förhållandevis ung man gav sitt vittnesbörd om hur han under veckan fått ett arbete som chaufför i Frälsningsarmén. Ett jobb är något stort bland de hemlösa och alla applåderade (det gör dom visst efter alla vittnesbörd). Han hade varit kriminell under många år och polisen hade varit på jakt efter honom länge, men det är inte så lätt att hitta den som inte har någon hemadress. 

Mannen kom i kontakt med Frälsningsarmén, blev frälst och efter en stund soldat på Riga 2. Så småningom hittade polisen honom och arresterade honom. 

Efter förhör ringde polisen till Riga 2 och sa att de hade fångat en man som varit efterlyst under många år och manen påstod att han är soldat i Frälsningsarmén. Kårledaren bekräftade att så var fallet och polisen frågade kårledaren vad de skulle göra med honom. 

Kårledaren svarade att den enda rätta vore väl att låta honom avtjäna sina straff enligt lettisk lag. Polisen sa tvekande att det hade hänt något med mannen. De visste inte vad som hade hänt. De kunde inte känna igen honom från alla de gånger han tidigare varit i kontakt med polisen. De frågade igen vad de skulle göra med honom. Kårledaren sa då att de kanske kunde släppa honom fri och det gjorde de. Mannen hade dessutom ett bötesbelopp på många tusen kronor att betala och den skulden skrev de också av.

Nu stod han där på Riga 2 i lördags och berättade om sitt nya jobb....

Frälsningsarmén gör många olika saker, men detta måste väl ändå vara vår kärnverksamhet: förvandlade liv!

Skriv ut  
Måndag 16/4

16 apr - Ords 21

FÖRBEREDELSE FÖR SEGER

Bibelläsning: Ordspråksboken 21

"Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren"  (Ords 21:31 FB)

 

Vi är i krig emot synden. William Booth uttryckte det i sin sista predikan "Jag vill kämpa ända till slutet"

Hur mycket vi än kämpar är det inte vi som skapar seger, utan segern kommer från Herren: "Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot" (Sak 4:6 FB)

Men även om det är Herren som ger seger, måste vi förbereda oss för seger. Vi måste "rusta hästarna för stridens dag" (vers 31).

Förbereder du dig för seger? Eller har du resignerat och förväntar dig vi ska fortsätta att förlora mark?

Herren ger seger, men vi måste rusta oss för striden! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag rusta mig för seger?
Skriv ut  
Måndag 16/4

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 5 - 16 april - Dagens bibelläsning: Luk 9:28-36


   Bön: Jesus Kristus, vi vill lyssna till dig. Tack att du ger oss förtroendet att gå ut med evangelium på gator och torg. I en tid då våldet sprider sig på våra gator ber vi om nåd att förmedla din förvandlande kärlek.
   Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Skriv ut  
Söndag 15/4

Tidig söndagsmorgon i Riga den 15 april

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Veckan började med en två-dagars, åttio mil lång rundresa i Sverige där vi besökte några av våra fantastiska officerare. Det är uppmuntrande att möta unga människor som vill något och som brinner för något. Gud välsigne dem.

Mycket tidigt på fredagsmorgonen reste vi iväg till Lettland. Efter en del sammanträden hade vi på fredagskvällen den fjärde samlingen i vår soldatförberedelsekurs på Riga första kår. Ämnet för dagen var Frälsningsarméns femte trosartikel: "Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad förlorade de sin renhet och salighet och som till följd av deras fall har alla människor blivit syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede."

Vi fick många intressanta samtal om vad som är synd och de fiender vi har i kampen på synden: djävulen, världen och köttet. Vad menar vi med synd? Vad menar vi med världen? Vad menar vi med köttet? (Den dramatiska bilden om syndafallet ingår i det kursmaterial vi använder i kursen.)

På lördagen medverkade vi i gudstjänsten på Riga andra kår. Vi bidrog med musik, minitrumpet och piano, och vi predikade om att alla våra beslut bidrar till att forma dem vi är och då vi misslyckas får vi en möjlighet att börja om genom att fatta riktiga beslut. Riga andra kår inbjuder till gudstjänst två gånger i veckan och samlar runt hundra personer varje gång. En stor del av mötesbesökarna är hemlösa.

Före mötet på lördagen fick vi möjlighet att åka ut till Jurmalastranden för en långpromenad (Se bilden). Lettland har milsvidda stränder både på västkusten och inne i Riga bukten. Jurmala är känt som ett semestertillhåll för partifunktionärer under Sovjettiden. Stränderna är bland Europas bästa. Om de bara haft samma klimat som Spanien...

På mötet på Riga andra kår fick vi också träffa Norm och Isabel Beckett (Se bilden), två officerare från Australien som var
ansvariga för Lettlands officersskola under de år vi var ledare för Frälsningsarmén i Lettland  Det var fem år sedan vi såg dem sist och mötet med dem väckte många fantastiska gemensamma minnen som vi fick dela med varandra under lunchen.

Idag är det söndag och på förmiddagen har vi ansvar för gudstjänsten på Riga första kår. Efter gudstjänsten är det som vanligt "fellowship", det vill säga kaffe och samtal kring borden. Då vi är färdiga med det äter vi pizza med kårnämnden innan vårt kårnämndssammanträde.

På eftermiddagen inbjuder vi alla som vill vara med till en bönepromenad genom Riga, där vi kommer att be för skolorna, kommunförvaltningen och kyrkorna i staden. (Se bilden och träna din lettiska. Bibelordet är från Jer 29:7)

Sedan är det snart dags för en ny vecka. Jag ber att du ska få uppleva en välsignad vecka.  /Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 15/4

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 6 - 15 april - Dagens bibelläsning: Joh 10:1-10

   Bön: Jesus, tack för att du ger liv, liv i överflöd. Du är i sanning "Den gode herden" och vi ärar och bekänner dig som "Den gode herden". Vi ber också om nåd, Herre, i de sammanhang där du vill använda oss, låt oss få vara goda herdar.
   Veckans bönefokus: 
Alla de människor vi möter på gatorna under den nationella samlingen

Skriv ut  
Söndag 15/4

15 apr - Ors 20

EN HERRENS LYKTA

Bibelläsning: Ordspråksboken 20

"Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre"  (Ords 20:27 FB)

Det finns en lykta i varje människa. En inre kompass. Då vi tar emot Jesus i vårt liv tänds en lampa i vårt inre och den Helige Ande flyttar in i oss och vi blir ett tempel för den Helige Ande.

Men "Herrens lykta" är också avslöjande. Vi blir medvetna om synd och orenhet som finns i vårt inre och medvetna om vårt behov av förlåtelse och rening.

Det är en fantastisk förmån att få ta emot rening och förlåtelse (1 Joh 1:9). Men senare kan det hända att Herren ökar ljusstyrkan på "Herrens lykta" och vi får se saker i vårt liv som vi kanske inte var medvetna om tidigare.

Den här processen kan fortgå hela livet och kallas för helgelse. Vi får ständigt leva i beroendet av Herrens rening och förlåtelse. "Herrens lykta" är inte något hotfullt, utan en möjlighet till rening och tillväxt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mina gärningar röjer om mitt liv är rent och rätt (vers 11)

Skriv ut  
Lördag 14/4

Inför söndagen...

Tredje söndagen i påsktiden - DEN GODE HERDEN

 

- Från kyrkoaretstexter.se -
Hes 34:11-16, 1 Pet 2:22-25, Joh 10:1-10, Ps 23

I söndagens texter är temat den gode herden. Johannes låter de judiska högtiderna ha en central roll i kapitel 5-11 i sitt evangelium. I kapitel 10 tar han med en händelse från tempelinvigningsfesten (chanukka) som infaller i november eller december.

Högtiden firas till minne av att man år 164 f.Kr., under ledning av den judiska prästsläkten mackabéerna, lyckades besegra de syrisk-grekiska trupper som hade vanhelgat templet i Jerusalem. När det var dags att återinviga templet, säger traditionen att det bara fanns olja för en dag till den sjuarmade ljusstaken. Att förbereda ny tog minst en vecka, men ett under skedde och oljan räckte hela högtiden.


I vers 27 läser vi: ”Mina får lyssnar på min röst och jag känner dem och de följer mig.” Än idag kan man se hur flera beduiner träffas med sina olika fårhjordar längs med dalgångarna kring Jerusalem. Fåren betar tillsammans en stund, och när det väl är dags att gå vidare, lystrar fåren till sin herdes röst och följer med sin herde.

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Lördag 14/4

14 apr - Ords 19

LÅNA ÅT HERREN!
 
Bibelläsning: Ordspråksboken 19

"Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för de goda han har gjort"  (Ords 19:17 FB)

Kan vi låna något åt Gud? 

I dagens bibelvers ser det ut så. Jesus talar i liknande termer i Nya Testamentet då han talar om dem som är hungriga, törstiga, utan kläder, invandrare, sjuka och fängslade: "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig" (Matt 25:40 FB).

Då vi behandlar människor vi möter på ett bra sätt lånar vi alltså åt Herren, ja, ytterst sätt så gör vi det åt Herren själv.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Vem kommer jag att möta idag? Hur vill jag behandla Jesus idag? 

Skriv ut  
Lördag 14/4

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 7 - 14 april - Dagens bibelläsning: Luk 2:1-20

   Bön: Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt han har utvalt. Tack Jesus att du kom!
   Veckans bönefokus: 
Alla de människor vi möter på gatorna under den nationella samlingen. 

Skriv ut  
Fredag 13/4

Farlig undfallenhet mot ohelig allians

- Per Ewert  Världen idag -

Både moralen och språket kan förvanskas i ett samhälle. Det senaste decenniet har vi sett hur moraliskt djupt motbjudande handlingar slätas över med förmildrande ord eller helt sopas under mattan. Samtidigt har etablissemanget tagit till storsläggan för att slå ner dem som agerat till skydd för människors liv, som kristna barnmorskor som inte vill ta oföddas liv. Detta är en paradox, men den är knappast ny.

Evangelierna berättar hur två motsatta grupper slog sig samman för att röja Jesus från Nasaret ur vägen: de pluralistiska herodianerna och de regelstyrda fariseerna. Dessa grupper tycks ha levt i något slags väpnad fred, men ingen av dem stod ut med Jesu unika kombination av nåd och sanning. Samma oheliga allians ser vi i dag, när det hyperindividualistiska Sverige krokar arm med en hyperauktoritär islam – två motsatta angrepp på den kristendom man ogillar så starkt. Kyrka och samhälle gör väl mot alla om vi vågar tala klartext och stå raka i en vinglig tid.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 13/4

13 apr - Ords 18

ETT STARKT TORN

Bibelläsning: Ordspråksboken 18

"Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd"  (Ords 18:10 FB)

Det finns en plats där vi kan få skydd i den andliga striden. Här beskrivs Herrens namn som det tornet där vi får skydd.

Det finns kraft i namnet Jesus. Att vara i namnet Jesus innebär att vi lever i någon annans kraft. Då vi gör något i någon annans namn gör vi det med den auktoritet som finns i det namnet.

Vi kan ofta uppleva att våra egna resurser inte räcker till. Vi får då skynda till namnet som ger oss kraft. Namnet som ger oss skydd. För namnet Jesus representerar all makt, visdom och beskydd som finns hos Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Skriv ut  
Fredag 13/4

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 8 - 13 april - Dagens bibelläsning: Mark 10:13-16

   Bön: Gud, vi vill inte stå i vägen för barnen utan hjälpa dem att lära känna dig, att växa i dig och få en stark personlig Gudsrelation. Hjälp oss att finnas närvarande i miljöer där barn och ungdomar möts och lever sina liv.
   Veckans bönefokus: 
Alla de människor vi möter på gatorna under den nationella samlingen

Skriv ut  
AFFÄREN

Välkommen till AFFÄREN

 

I AFFÄREN hittar du alla böcker och studiehäften som rupeba har gett ut. Ingången till AFFÄREN hittar du HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
 

GT-boken 

På samma sätt som 2016, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna samlade i A5-pärmar.

GT-boken del 1-4 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. 
Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

  GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i Bibeln?

   Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
   Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
   Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
   Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som beställer en av våra böcker i januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens andakt
26 april

”Ni är ju kallade till frihet… Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek…Låt er ande leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär ”
( Gal 5:13,16)

Andakt:
Frihet är något som de flesta eftersträvar. Ordet har en positiv klang. Ändå blir friheten endast meningsfull om man kan lägga till ordet ”ifrån”. Om det inte finns något som man är fri ifrån, blir friheten utan mening. Friheten på det öppna havet blir bara meningsfull om det finns en strand att komma fram till eller återvända till. Annars blir friheten bara tomhet och ett ändlöst irrande. Som kristna är vi kallade till frihet från syndens slaveri. Egentligen kan vi göra allt vi vill. Det finns inga begränsningar, men eftersom vi lever i en fallen värld och vår ande har sin boning i den mänskliga naturen måste vi använda vår frihet med varsamhet, så att vi inte bildligt talat ”går på grund” och ger köttet en möjlighet att ta över. För då förlorar vi vår frihet. Men Paulus talar om hur vi kan navigera rätt. Vi ska låta anden leda oss; den helige ande, Jesu ande, som bor i oss genom frälsningen i Jesus Kristus.

Bön:
Herre, låt mig vara ledd av din helige Ande idag så att jag kan njuta av friheten fullt ut. Låt mig glädjas över livet och vara tacksam för de gåvor du gett mig och det uppdrag som är mitt idag.

  


"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i din Bibel?
Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som köper en av våra böcker under januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
NT-boken som e-bok

NT-boken som e-bok
Nu finns NT-boken även som e-bok. Den kostar 80:- per del (pappersversionen kostar 160:- per del).

Du kan läsa mer om NT-boken HÄR.
Skriv ett mail till info@rupeba.se för att beställa NT-boken e-bok.

Skriv ut  
GT-boken

 

Läs mer om GT-boken HÄR.

Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Insamling till Lettland

Vill du vara med och stödja arbetet bland barn och unga i Lettland?
I förbindelse med musikkårens resa till Lettland i påsk gör kåren i Södertälje en insamling för Frälsningsarméns arbete bland barn och unga i Lettland. Vill du vara med? Du kan swisha ditt bidrag till kåren i Södertälje 123 543 0186 och skriva meddelande: Lettland. För mer information kontakta Ewa Ahrnell på e-post: ewa@ahrnellconsulting.se

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba