Webbtidningen  rupeba.se  
Skriv ut  
den 4 december 2016
Andra Advent

"Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han." (Sak 9:9 FB)

Skriv ut  
Söndag 4/12

Tidig söndagsmorgon i Örebro

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen. Och den här söndagsrapporten blir lite mer personlig än normalt. Vi har haft en familjeträff och det händer inte speciellt ofta att vi träffas allesammans. Det var våra söner med familjer. Vi skulle ha varit 15 personer, men två blev sjuka, så vi blev bara 13. Åldersfördelningen är från fyra år och upp till sjuttio år.

Om vi ska träffas, och alla ska ha ungefär lika långt att åka, var ska vi då träffas? En familj bor i Stockholm, en i Borås, en i Moss i Norge och där bor även Rut och jag. Dessutom studerar det äldsta barnbarnet i Eskilstuna. Den naturliga medelpunkten för allt detta måste helt enkelt bli - Örebro!

På lördagen åkte vi till Gustavsviksbadet och Lost City, det stora äventyrsbadet i Örebro.

Orsaken till denna specialla högtidssamling? Rut och jag fyller i dagarna 140 år.....

Läs mer och se några "avslöjande" bilder. HÄR är fortsättningen.

Skriv ut  
Söndag 4/12

4 december - Första Petrusbrevet 1:4

ADVENTSKALENDERN - VERS 4

En försmak av himlen (1 Pet 1:4)

"... till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen" (1 Pet 1:4)

Vers 4 talar om vårt arv som väntar på oss i himlen och hur fantastiskt det kommer att bli. Lika fantastiskt är det att vi kan få smaka av det arvet redan här och nu.

Efesierbrevet talar om den Helige Ande som en "borgen för vårt arv". (Ef 1:13-14)

Hebreerbrevet antyder att vi redan här och nu kan få smaka den kommande världens krafter (Heb 6:4).

I de gamla väckelsesångerna hade man förstått den teologin. Man sjöng att vi kunde få en försmak av himlen med refrängen:
"Ja, Guds barn de ha det saligt redan här, men ännu bättre skall det bliva där, ty vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där."

Dagens manna: Redan här
Skriv ut  
Söndag 4/12

Ord för dagen den 4 december - Upp 4

 
HAN SOM INTE ÄNDRAS


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4
"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer." (Upp 4:8 FB)

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme. Allting annat i universum förändras. Om vi vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt ska vi bygga på Jesus.

- Han ändrar inte åsikt.
- Hans ord står fast.
- Han ändrar inte vem han är.

Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han som inte ändras, han densamme är idag.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 4/12
 

Bibelläsning den 3 december

År 1: ORDNING I GUDS HUS - 1 Krönikeboken 24 - Läs HÄR.
     
År 2: UPPRÄTTELSE - Amos 9 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Lördag 3/12

3 december - Första Petrusbrevet 1:3

ADVENTSKALENDERN - VERS 3

Ett levande hopp (1 Pet 1:3)

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda" (1 Pet 1:3)

Tack vare Jesu uppståndelse, tack vare att Jesus som var död blev levande, kan också vi bli födda på nytt. Jesus gick från död till liv och vi får gå samma väg, från död till liv. "Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande" (Ef 2:5).

Då vi tar emot Jesus, blir frälsta, föder han oss på nytt till ett levande hopp. Vad är då motsatsen och varifrån kommer vi. Motsatsen till ett levande hopp måste ju vara ett dött hopp. Eller ett sovande hopp. Eller inget hopp alls. Eller till och med hopp-löshet.

Så, "välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader" som har befriat oss från hopplöshet och fött oss till ett levande hopp. Ett hopp som räcker både för denna tid och den kommande.

Dagens manna: Ett levande hopp
Skriv ut  
Lördag 3/12

Ord för dagen den 3 december - Upp 3

EN ÖPPEN DÖRR
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

 

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 3/12

Bibelläsning den 3 december

År 1: VEM SKÖTER LOVSÅNGEN HOS DIG?- 1 Krönikeboken 23 - Läs HÄR.
     
År 2: EN HUNGER EFTER GUDS ORD - Amos 8 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Lördag 3/12

Mr. Bean hjälper till vid julgrytan!!


Skriv ut  
Lördag 3/12

På norsk: Fornyelsesreise

Fra Jostein Nielsens blogg:

Ansvarlighet står høyt på Frelsesarmeens internasjonale dagsorden. Det er viktig at vi som kirke og virksomhet er ansvarlige og gir mennesker innsyn i hvordan vi forvalter alt det som er betrodd oss. Ansvarlighetskampanjen har fått navnet ‘Journey of Renewal’ - «Fornyelsesreise». Dersom du er interessert i hva den går ut på, kan du lese mer om det i denne fotnoten (1).

I går skrev jeg om hvor viktig det er å utvikle gode vaner, og nevnte hvor viktig det er å bli holdt ansvarlig i en prosess mot å få en livsstil preget av hellighet. Relasjonen mellom Paulus og Timoteus er et glimrende eksempel på et slikt ansvarlighetsforhold. Paulus ga Timoteus råd på hans «fornyelsesreise», og holdt ham ansvarlig:

Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! (1 Tim 6:20a)
Les mer HER.
Skriv ut  
Fredag 2/12

2 december - ADVENTSKALENDERN vers 2
Petrus första brev 1:2

"..utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått."(1 Pet 1:2)


Den andra versen i Första Petrusbrevets första kapitel innehåller två kommenarer.


Du är utvald (1 Pet 1:2a)
 

"...utvalda enligt Guds, vår faders, plan..."
(1 Pet 1:2a)

- Du är utvald enligt en plan.

- Det finns en plan som är speciellt planerad just för dig.
- Du
är en pusselbit som ska passa in och komplettera helheten.

- Om du inte intar din plats
är det något som saknas i Kristi kropp.

- Gud har f
örberett goda gärningar för att du ska vandra i dem (Ef 2:10 FB)

Dagens manna: Hjälp mig att upptäcka de gärningar som du har förberett just för mig. Just idag.

__________
 

Lydnad och rening (1 Pet 1:2b)

"...helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått" (1 Pet 1:2b) 

Gud har bestämt något för var och en av oss. Du har en bestämmelse. Men många människor missar sin bestämmelse och blir avledda på andra spår.

Vad är det då Gud har bestämt för oss? Det bästa som kan hända. ett meningsfullt liv. Och vägen till ett meningsfullt liv är vår relation till Gud. Gud kallar oss till lydnad och rening. Gud har bestämt oss till att lyssna på hans röst och gå hans väg i renhet. Det för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Du kanske inte tycker att lydnad är ett positivt ord. Men barnet som är lydigt och inte springer ut på den trafikerade gatan lever mycket bättre än det barnet som är olydigt. Att lyda Gud är en välsignelse som för med sig nåd och frid i rikaste mått.
Skriv ut  
Fredag 2/12

Nyhetsflödet fredag den 2 december

Frälsningsarmén: Andelen yngre hemlösa ökar
- Dagen - "Gruppen hemlösa har förändrats. Det menar både Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission. Ett missbruksproblem är inte längre självklart, nu är låg inkomst en vanlig orsak till att stå utan bostad.
Många associerar kanske en hemlös till en nedsupen medelålders man och så har det också länge sett ut. Men den senaste tiden har verkligheten förändrats. Nu ser socialarbetare en utveckling mot att alltfler barnfamiljer, kvinnor och fattigpensionärer befinner sig i en akut bostadssituation.
– Andelen yngre personer tycks öka och det kommer även fler kvinnor till våra sociala hjälpcenter, vilket är väldigt sorgligt. Det handlar om fattiga personer och inte främst människor med missbruksproblem. Akut hemlöshet har blivit ett ekonomiskt problem, säger Leif Öberg, utvecklingschef för Frälsningsarméns sociala institutioner."

Läs mer HÄR

 
Domen - människans adelsmärke
- Olof Edsinger om Domsöndagens texter i Världen idag - "Men faktum är ändå att den bild som Nya testamentet ger av Guds dom är positiv. Visserligen finns det ett djupt allvar i det att fåren ska skiljas från getterna, att ogräset ska skiljas från den goda säden (se Matt 25:31–46; 13:36–43). Men när vi läser en bok som Uppenbarelseboken ser vi ändå att Guds folk förväntas se fram emot den yttersta dagen med glädje. Som martyrerna i kapitel 6 uttrycker det: ”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” (Upp 6:10).
   Det här sättet att tänka är en frontalkrock med stora delar av vår tids tal om Gud. Utifrån synsättet att kärlek bara kan handla om att bekräfta och stryka andra människor medhårs, har man lanserat en bild av Gud som mer eller mindre tandlös. Som Jonas Gardell uttrycker det i sin bokOm Jesus: Bibeln innehåller ”två parallella linjer”, och dessa ”löper aldrig samman” – nämligen ”kärlekens inkluderande Gud och den Gud som gör ett urval”.
   Det finns olika skäl till varför det här sättet att se på Gud har visat sig så tilltalande i vår egen tid. Ett av dem har förstås att göra med den smärta som hänger ihop med Bibelns tal om att inte alla kommer att bli räddade. Ett annat är den utbredda skepticismen i relation till Bibelns tal om objektiva sanningar: domen handlar ju om att dra upp en gräns mellan sant och falskt, ont och gott, på ett sätt som provocerar i vår postmoderna tid....
Läs mer HÄR.
 
Väckelse i Columbias fängelser
- Hemmets Vän - "I ökända Bella Vistafängelset i Medellin, med kriget på gatorna mellan rivaliserande drogkarteller, sitter cirka  000 fängslade i detta fängelse byggt för 1 500. Den sociala misären är fruktansvärd. I slutet av 1980-talet dödades mellan 350 och 700 per år inne i detta fängelse.
   Men ljuspunkter finns. Den kristna fängelseorganisationen Prison Fellowship med rötter i USA tillsammans med kyrkor i Medellin började på 1990-talet arbeta på Bella Vistafängelset med själavård, bön och bibelsamtal. Det blev stora samtalsämnet när kanske tio procent av internerna  tog emot Jesus. Antalet dödade sjönk till de man kunde räkna på ena handens fingrar från 2000-talet. En kyrka byggdes inne i fängelset och det startades en pastorsutbildning. 2002 var Hemmets Vän med då tiotalet pastorer, fortfarande med långa fängelsestraff utexaminerades. 10 000-tals fängslade kom till tro och omvända interner flyttades till andra fängelser för att bli goda föredömen bland interner.
   En studieplan från Markusevangeliet vägleder nyomvända och resultaten är slående.  Den svenska biståndsorganisationen Ankarstiftelsen, som arbetat i Colombia sedan 1994, fick nyligen rapport att bara 2016 hade över 20 000 fängslade tagit emot Jesus i landets fängelser. Vilka ekonomiska och sociala besparingar har inte detta inneburit?
   Kanske något för svensk kriminalvård? Hur mycket skulle inte sparas också i Sverige med den höga återfallsprocent i brott vi har idag. Fick vi se antal omvända i svenska fängelser likt Colombia skulle det säkert få stora ekonomiska och sociala konsekvenser även här?
Läs mer HÄR
 
In English - Christian Believers In Iran See Growth In Midst Of Persecution

- Prophes News Watch - "Christianity's growth in Iran has continued despite the Islamic regime's crackdown on religious freedoms. This month, three Christian converts were sentenced to a brutal and humiliating punishment of 80 lashes following their May, 2016 arrest for drinking communion wine.

   Yaser Mosibzadeh, Saheb Fadayee and Mohammed Reza Omidi were all convicted of blasphemy by a Sharia court after their house was raided during a private worship service. But they are far from alone.
   In 2015, at least 108 Christians were jailed for their faith. In September of this year, 25 Christians were arrested in a raid and jailed for practicing their faith in the city of Kermen.
   In the case of the 25 worshippers in Kermen, no official reason was given for their arrest. In August, authorities raided another house church and arrested 11 in the central Iranian city of Isfahan. Also in August, police outside Tehran arrested 5 Christians at a picnic for public displays of their faith.
Read more HERE.

Skriv ut  
Fredag 2/12

Ord för dagen den 2 december - Upp 2

DET DOLDA MANNAT
 

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör.

 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Fredag 2/12

Bibelläsning den 2 december

År 1: VART VÄNDER DU DITT HJÄRTA? - 1 Krönikeboken 22 - Läs HÄR.
     
År 2: GÅ! - Amos 7 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 1/12

ADVENTSKALENDERN 2016
1 december - Petrus första brev 1:1

 
Den första versen har två kommentarer: Den första handlar om vem jag är och den andra om att vi är främlingar på jorden med ett speciellt uppdrag.

Vem är jag? (1 Petr 1:1a)

 

Från Petrus, Jesu Kristi apostel…” (1 Petr 1:1a)

Petrus kallar sig apostel. En apostel är en som bryter ny mark i Guds rike. Petrus visste vem han var.

Vissheten om vem jag är frigör energi och kraft samt hjälper mig att inte kasta bort tid på sådant som inte är min uppgift.

Vem är du?
-Är du en apostel som går före och bryter ny mark?
-Är du en herdemänniska som har lätt att bry dig om och visa omsorg om andra?
-Är du en evangelist som älskar att berätta om Jesus för människor du möter?
-Är du en profetmänniska som lyssnar in Guds tilltal?
-Är du en lärare som kan förklara Guds ord så människor kan växa?

Eller är din huvuduppgift att be, eller att hjälpa till med praktiska saker, eller att administrera…?

Fråga Gud, och kanske någon annan människa som du har förtroende för, vad som skulle vara din uppgift och identitet.

Dagens manna = Vem är jag?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 1/12

Ord för dagen den 1 december - Uppenbarelseboken 1

 
ÄLSKAD OCH FRIKÖPT

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 1
"Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp 1:5-6 FB)

Älskad och friköpt. Smaka på orden. Jesu död på korset är en manifestation av Guds kärlek till dig och det pris Jesus betalade för att friköpa dig.

Älskad och friköpt. Det är en beskrivning av vem du är som kristen. Det är din identitet, din viktigaste titel som borde stå på ditt visitkort.

Älskad och friköpt. Tänk att det finns människor på jorden som ännu inte upptäckt att de är älskade och att de kan bli friköpta.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att kunna berätta de goda nyheterna för någon idag.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 1/12

Bibelläsning den 1 december

År 1: UPPEGGAD AV SATAN - 1 Krönikeboken 21 - Läs HÄR.
     
År 2: SJÄLVSÄKERHET - Amos 6 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 23/11

Adventskalender 2016

I morgon är det dags för alla barn att börja öppna adventskalendern.

Här på rupeba.se har vi ofta haft vår egen adventskalender, och så blir det även i år.

I år leder alla 25 luckorna till Första Petrusbrevets första kapitel. Kapitlet innehåller 25 verser och vi "öppnar" en vers om dagen.

Det blir en kommentar och ett "mannakorn" att tugga på under dagen ifrån varje vers i kapitlet.

Du kan läsa kommentaren varje dag på rupeba.se och du kan också få den i ett mejl som du kan läsa (=öppna) på din telefon när och var du vill.

Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och skriv Adventskalender, så sätter vi upp dig på utsändningslistan under de första 25 dagarna i december.

Skriv ut  
Onsdag 30/11

Ord för dagen den 30 november - Psalm 142

 
"FÖR MIN SJÄL UT UT FÄNGELSET"


Bibelläsning: Psalm142
"För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8 FB)
 
David gömde sig i grottan. En stor här letade efter honom för att döda honom. Han upplevde att det inte längre fanns någon som ville ställa sig på hans sida (vers 5). Alla var emot honom.

Det fanns bara en enda plats där han kunde söka hjälp "du är den som känner min själ" (vers 4).

Psalmen är ett stort rop till Gud om hjälp mot fiender som är alltför starka (vers 7). 

David upplevde det som om hans själ var i fängelse. Men ut ur fängelsehålan steg en bön upp till himlen. Och Gud hörde hans bön och räddade honom...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör min ande fri till att tjäna dig.

Skriv ut  
Onsdag 30/11

Bibelläsning den 30 november

År 1: FÄLTTÅG - 1 Krönikeboken 20 - Läs HÄR.
     
År 2: LÅT RÄTTEN FLÖDA FRAM - Amos 5 - Läs HÄR.
.

Skriv ut  
Tisdag 29/11

Nyhetsflödet tisdag den 29 november

Ben Carson föreslagen som minister
- Världen idag - "Den djupt troende Ben Carson har fått en förfrågan om en ministerpost i Trumps regering. Carson är emot samkönade äktenskap och ska ha uttalat idéer för hur Trump kan ”frigöra kyrkans profetiska röst”.
   USA:a nyvalde president Donald Trump vill ha den tidigare presidentkandidaten Ben Carson i sin regering. Det skriver TT.
   Carson är djupt troende, tvivlar på evolutionen och är emot samkönade äktenskap, uppger telegrambyrån. Han har tidigare arbetat som neurokirurg och är känd för att vara den första som lyckades separera siamesiska tvillingar som var ihopvuxna i huvudet."
Läs mer HÄR.

BIBELNS SANNINGSBEGREPP OCH JESU SANNINGSANSPRÅK
- Bength Gustafson i Bengts blogg - Inledningsvis två citat av Jesus:
Vad Jesus säger om Guds Ord: Ditt Ord är SANNING. Joh. 17:17.
Vad Jesus säger om sig själv: Jag är vägen och SANNINGEN och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6.
   Sanningen är något så genuint bibliskt och kristet. Sanningen hör ihop med Jesus och med Guds Ord på ett odelbart sätt. Ordet blev kött. Guds Ord är både förkroppsligat och personifierat i Jesus. Och menar vi allvar med att vi tror på Jesus, då tror vi också på Guds Ord. Det har med vår andliga och intellektuella hederlighet att göra. Därmed tror vi också på Sanningen.
   Som kristna har vi alltid att förhålla oss till Sanningen, och inte till olika tolkningar eller till det som för tillfället är politiskt eller religiöst korrekt. Och som kristna apologeter så försvarar vi Sanningen.
Läs mer HÄR.

På norsk - Julegrytesesongen er rett rundt hjørnet!

- Perleportalen - Vitnesbyrd fra norske Ida Amelie som är kadett på Officersskolan i New York - "Akkurat nå forbereder jeg meg med å øve på artige dansebevegelser foran speilet. Men ikke hoftebevegelser, det får vi ikke lov til.....

   Hva er en god dag på jobben?
"Jobben" min er for tiden offiserskolen i New York. Sammen med 130 andre kadetter får jeg undervisning og opplæring som skal utruste oss til tjeneste som offiserer.
En god dag er når lærerne tar seg tid til de gode og relevante diskusjonene. Etterpå har jeg samling med en studiegruppe som studerer tidlig salvasjonisme og hvordan vi igjen kan bli fylt med den samme hellige brann for å nå tapte sjeler. Akkurat nå studerer vi og skal starte med "Nattlige bønnemøter for hellighet" som er beskrevet i "Orders and Regulations for Field Officers 1917". Jeg er overraske og overbegeistra over hvor relevant og godt materiale dette er! (Send meg en mail om dere vil ha det tilsendt). Etter våre møter er jeg gira resten av dagen. Så vil jeg avslutte dagen med å gå tur med min kjære. En skikkelig god ARMY - BARMY dag!"
Les mer HER.

Skriv ut  
Tisdag 29/11

Ord för dagen den 29 november - Psalm 141

 
HJÄRTAT OCH MUNNEN


Bibelläsning: Psalm141
"Låt inte mitt hjärta vika av till något ont" (Ps 141:4 FB)
"Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr" (Ps 141:3 FB)


Hjärtat och munnen. Två platser som behöver särskilt beskydd och bevakning.
Hjärtat och munnen kan antingen bidra till det goda eller dra oss och andra ned i det onda.


Det är hjärtat och munnen som nämns som förutsättningar för att vi ska bli frälsta. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9 FB).

Men hjärtat och munnen kan också användas till det onda.Vårt hjärta behöver bevaras rent och vår mun behöver tämjas till att användas till det goda. Många människor har fått lida mycket av ett förfluget ord från en mun som inte var kontrollerad av det goda hjärtat.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att använda munnen i det godas tjänst. Till att uppbygga och inte till att trycka ned.

Skriv ut  
Tisdag 29/11

Bibelläsning den 29 november

År 1: TVÅ FFRONTER - 1 Krönikeboken 19 - Läs HÄR.
     
År 2: BERED DIG ATT MÖTA GUD - Amos 4 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Måndag 28/11

Nyhetsflödet måndag den 28 november

Veckans viktigaste nyheter från Omni

Landssorg på Kuba: Fidel Castro död vid 90 års ålder

UTRIKES Kubas revolutionäre ledare och diktator Fidel Castro dog på lördagsmorgonen, 90 år gammal. Han ledde landet under decennier och har kritiserats för sitt förtryck av det kubanska folket, samtidigt som hans välfärdsreformer hyllats. På Havannas gator sörjde människor medan exilkubaner i Florida firade. Castro kommer att begravas söndagen den 4 december. Till dess är landssorg utlyst.

Obama: Historien kommer döma Castros gärning

UTRIKES USA:s president Barack Obama, som under sin mandatperiod arbetat för att tina upp de frostiga relationerna till Kuba, sa efter beskedet om Fidel Castros död att historien kommer att avgöra synen på hans gärning. Den tillträdande presidenten Donald Trump kallade i ett uttalande Castro för en brutal diktator och uttryckte hopp om att landet ska ”gå en fri framtid till mötes”. Rysslands president Vladimir Putin sa att ”Castro var en sann och lojal vän till Ryssland”.

Röster räknas om i delstaten Wisconsin

UTRIKES Rösterna i delstaten Wisconsin i USA ska räknas om på initiativ från det gröna partiets presidentkandidat Jill Stein. Donald Trump vann över Hillary Clinton med 27 000 röster i delstaten och Stein vill gå vidare med omräkning i andra viktiga delstater. Clintonkampanjen ställer sig bakom omräkningen men Trump kallar kraven för ”löjliga” och ser dem som en kränkning av valresultatet. Bedömare pekar på att en förändring av valresultatet är ytterst osannolik.

Forskare: Rysk propaganda på nätet påverkade valet

UTRIKES Ett sofistikerat ryskt propaganda-program låg bakom spridningen av falska nyheter under den amerikanska valrörelsen, skrev Washington Post i veckan. Bakom uppgifterna står två av varandra oberoende forskarteam, som båda hävdar att Ryssland använde sig av både tusentals botnät och mängder av betalda internet-troll för att sprida falska nyheter. 

SD-politikern Kent Ekeroth tar timeout efter krogbråk

POLITIK Kent Ekeroth (SD) tar timeout från sitt uppdrag i justitieutskottet efter ett krogbråk på Stureplan. Han har polisanmälts för misshandel men hävdar självförsvar, och har gjort en motanmälan. Hade Ekeroth tillhört något annat parti hade han knappast fått behålla sin riksdagsplats, enligt SVT:s politiske kommentator Mats Knutson.
– Frågan är om inte partiledningens tålamod med honom håller på att tryta, säger han.

Inga storregioner efter alliansnej

POLITIK Under veckan har samtliga allianspartier hoppat av samtalen om regionsindelningen. Därmed är regeringens förslag om storregioner dött. Ansvarig minister Ardalan Shekarabi (S) är besviken och menar att ”Stureplansperspektivet” segrat.

Kritiken hårdnar mot MP:s ledning – ”visionslöst”

POLITIK Efter turbulensen med de fyra riksdagsledamöter som vägrar rösta med partitoppen fick Miljöpartiets ledning ytterligare problem i veckan. I en debattartikel skrev åtta tidigare språkrör att MP under nuvarande styre har blivit ett ”visionslöst etablissemangsparti”.
– Vi i Miljöpartiet ska inte bråka sinsemellan när vi gör så stor skillnad, var språkröret Isabella Lövins svar.

Rekordfå utredningar och lösta brott hos polisen

INRIKES Polisen klarar inte sina egna mål när det gäller antal lösta brott, och aldrig förr i modern tid har den svenska polisen genomfört så få brottsutredningar som nu. I Malmö är situationen så allvarlig att det i genomsnitt tar 374 dagar från att en anmälan görs tills att åklagare fattar beslut i frågan.
– Vi närmar oss en kollaps när det gäller brottsutredningar i Malmö, säger chefsåklagare Ola Sjöstrand till Sydsvenskan.

Hotad Vilks kan inte bygga upp brandskadat verk

KULTUR Delar av Lars Vilks konstverk Nimis eldhärjades i veckan. Han tror att någon anlagt branden som delvis förstörde det stora verket gjort av drivved i Kullabergs naturreservat. Faktumet att Vilks, som lever under dödshot, inte kan bygga upp verket själv betyder att terrorn segrat, skriver journalisten Niklas Orrenius i DN.

Henrik Larsson lämnar Helsingborg efter fiaskot

SPORT Efter att Halmstad slog ut Helsingborg ur allsvenskan förra söndagen stormades planen och huliganer försökte slita av Jordan Larsson tröjan. Nu ska en haverikommission utreda hur det kunde hända. Efter förlusten meddelade Henrik Larsson att han lämnar tränarjobbet och också avstår sin lön för att hjälpa den ekonomiskt pressade klubben.

Skriv ut  
Måndag 28/11

Ord för dagen den 28 november - Judas brev

LOVPRISNING

Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande" (Jud 24 FB)

Judas brev handlar om att kämpa för tron (vers 3) och om varningar:
- för dem som förvanskar Guds nåd (vers 4)
- för att följa onaturliga begär (vers 7)
- för dem som smädar allt de inte känner till (vers 10)
- för människor i den sista tiden som hånar (vers 18)

Men i de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud: "Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i alla evighet. Amen" (vers 24-25)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fläckfria och jublande (vers 24)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 28/11

Bibelläsning den 28 november

År 1: SEGER? - 1 Krönikeboken 18 - Läs HÄR.
     
År 2: HERREN TALAR - Amos 3 - Läs HÄR.

Skriv ut  
UTMANINGEN

Antar du utmaningen?

 

Snart är det dags att börja på nytt med ett nytt år. Ska det bli ett gott nytt år? Vilka föresatser har du inför framtiden?

Du är välkommen att anta UTMANINGEN att läsa Gamla Testamentet på två år tillsammans med oss.

Du kommer att få tillgång till en speciell blogg med inlägg för att underlätta läsningen och du kommer att få ett mejl varje dag med en minikommentar till det kapitlet vi läser den dagen.

Men du måste bestämma dig! Skicka ett mejl till info@rupeba.se och tala om att du vill vara med på UTMANINGEN, så sätter vi upp dig på sändlistan (du kan naturligtvis avsluta ditt engagemang när du vill under året).

Läs mer om UTMANINGEN HÄR.    
/PB

Skriv ut  
NT-boken

"Min följeslagare i den dagliga bibelläsningen"

NT-boken är en utmärkt följeslagare i din dagliga bibelläsning. Gör dina egna anteckningar i pärmen då du läser kapitel efter kapitel. Vad talar till dig? Vad kan jag göra för nya upptäckter i min resa i tron?

Läs mer om NT-boken HÄR.

Skriv ut  
En guldgruva

"En guldgruva....."

Den förste som beställde de två första delarna av NT-boken skrev: "Hej!! Jag hämtade pärmarna idag.. Det är en Guldgruva att studera.."

Det är nog en bra beskrivning på NT-boken. Den består nämligen av "guldkorn" som jag vaskat fram i min dagliga bibelläsning. Och då du följer med i den dagliga läsningen genom Bibeln, är jag säker på att du kommer att upptäcka dina egna guldkorn som bara fínns där, redo för dig att upptäcka. Just för dig, just i din nuvarande situation i livet.

/PB
.   Läs mer om NT-boken HÄR.

Skriv ut  
Äldre inlägg från Förstasidan finner du här:
Skriv ut  
Dagens andakt
4 december

”Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.”
( Ef 6:19-20)

Andakt:
Jag kan ännu se henne framför mig, missionären som skulle komma på besök till skolan och berätta om sitt arbete. Jag hade hört mycket positivt om henne, men när jag först såg henne gav hon inte intryck av att vara särskilt speciell. Det var en äldre präktig dam med knut i nacken och hon var klädd i en alldaglig klänning och ganska grova skor. Så började hon tala och jag minns tydligt hur hon började sin berättelse: ”Jag är stolt över att vara en kristen” sa hon, och hennes utstrålning som underströk orden, blåste i ett enda nu undan åhörarnas alla förutfattade meningar om henne. Jag kommer inte ihåg så mycket mer av det hon sa den där kvällen, men hennes inledningsord hade tänt en längtan hos mig efter att äga samma frimodighet som hon. Många kristna idag ber om ursäkt för att de har tro. Till och med Paulus tycks kämpa med sin frimodighet, eftersom han ber att efesierna ska hjälpa honom att be för detta. Men vi får liksom Paulus både be själva, och be andra om stöd i förbön, så att vi kan förkunna ordet med frimodighet.

Bön:
Jesus, hjälp mig idag att vara stolt över att Du är min Herre. Hjälp mig att frimodigt berätta om dig, när det öppnar sig en möjlighet för detta.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Mittwoch

Varje torsdag lägger vi ut något här på sidan som är värt att tänka vidare på. Du finner det under rubriken "Mitt i veckan".

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba