Webbtidningen rupeba.se

Skriv ut  
den 22 september 2017
Fredag 22/9

Från nyhetsflödet den 22 september

Att be om hjälp är ingen kriminell handling – nej till tiggeriförbud

- Leif Öberg och Larisa Lacatus skriver en debattartikel i Nyheter24.se -

För många människor är tiggeriet i Sverige en lösning på fattigdom och utsatthet i sina hemländer.

Frälsningsarméns Stöd- och EU center på Kungsholmen i Stockholm möter varje dag många av dem som tigger i Stockholm och vi ser människan som finns bakom tiggarmuggen.

   Det är en mamma eller en pappa till små barn som är utan sina föräldrar kvar i hemlandet, eller en storasyster eller storebror som är de enda som kan försörja familjen. Alla dess människor har en dröm att en dag ha ett värdigt arbete och tillräcklig inkomst för hela familjen och slippa tigga....

   Vi anser att tiggeri inte är ett värdigt sätt att försörja sig på och vi menar att lösningen finns genom att hitta andra vägar till sysselsättning och att stärka självkänslan hos de mest utsatta och marginaliserade. Vi tror att alla människor har förmågor och drivkrafter som de kan bidra med i samhället.

Läs mer HÄR
.

Skriv ut  
Fredag 22/9

22 sep - 2 Sam 18

BYGGA VARUMÄRKE
 
Bibelläsning: Andra Samuelsboken 18

"Medan Absalom ännu levde hade han låtit resa en minnessten åt sig, som står i Kungsdalen, ty han tänkte: "Jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn." Den stenen hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än i dag Absaloms minnesvård."  (2 Sam 18:18 FB)

Absalom var makthungrig och ville bli berömd. Han gjorde uppror mot sin far David. För att inte bli bortglömd lät han resa en minnessten som folk kunde komma till i kommande generationer och komma ihåg Absalom.

Även om Absalom gjorde det mesta fel, ville han att människor skulle tänka gott och stort om honom. Han ville polera sitt namn och göra så att det inte blev bortglömt.

Idag arbetar många företag med att "bygga varumärke". Man vill att företagets namn ska förknippas med något gott. Det viktigaste är inte att företaget gör något gott, utan att namnet har en god klang hos andra människor.

Så var det med Absalom. Hans mål var inte att göra rätt eller att vara god, men han ville gärna att hans namn skulle bli ihågkommet som något stort och positivt.

Vi kan ha samma tendens i vårt arbete för Herren. Vi kan bli så intresserade att bygga vårt varumärke, (=att folk ska tycka att vi är bra och framgångsrika i vårt arbete för Herren), så att det till slut blir viktigare än själva arbetet vi utför.  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mitt liv upphöja Gud och inte mig själv.
Skriv ut  
Fredag 22/9

Ord för dagen den 22 september - 2 Tess 2

STÅ FASTA

Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 2
"Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev."
(2 Tess 2:15 FB)

Vi lever i en postmodern värld. Jesus som Sanningen ifrågasätts. Allt vad man tidigare trott ifrågasätts. Mängder av mer eller mindre möjliga religionsalternativ erbjuds och i det stora utbudet ska var och en hitta sin egen väg, sin egen blandning.

Det är kanske inte så lätt att stå fast då allt jag tror på ifrågasätts och förlöjligas. Uppmaningen i dagens bibelord är kanske mer relevant än någonsin: "Stå alltså fasta...".

I detta kapitel får vi också uppmaningen att inte låta någon bedra oss (vers 3). Vi lever på många sätt i en tid då människor i stor utsträckning har blivit bedragna, lurade, på det liv som Jesus kom för att ge oss. Bestulna på det överflöd som Jesus vill vi ska leva i (Joh 10:10).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hjälp mig Jesus att stå fast och inte bli bedragen av dagens villfarelse.
Skriv ut  
Torsdag 21/9

Från nyhetsflödet torsdag den 21 september

Göran Skytte: De sjöng Internationalen före kyrkomötet

   Göran Skytte reagerar i en krönika i Dagen på att Kyrkomötets S-grupp avslutade sammanträdet  med att sjunga Internationalen.

   Skytte skriver: Texten är i stora stycken blodtörstig. Hämndlysten. Otäck. Också helt och hållet antikristen, anti-Gud. Så här lyder första delen av andra versen:
”I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli.”

   Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 21/9

21 sep - 2 Sam 17

STOLTHET OCH AVUNDSJUKA
 
Bibelläsning: Andra Samuelsboken 17

"När Ahitofel såg att hans råd inte följdes, sadlade han sin åsna och bröt upp och for hem till sin stad, och sedan han hade ordnat med sitt hus, hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars grav."  (2 Sam 17:23 FB)


Absalom vill döda David och fick flera råd om hur han skulle gå tillväga. Först kom Ahitofels råd och Absalom och alla de äldste gillade hans råd (vers 4). Men sedan gav Husaj också ett råd och Absalom tyckte att Husajs råd var bättre än Ahitofels och följde det.

Detta blev för mycket för Ahitofel. Ahitofel var van att vara den alla lyssnade på. Han var van att vara bäst och att alla hans råd följdes. Ahitofels råd ansågs på den tiden likvärdiga med att fråga Gud (2 Sam 16:23). Ahitofel kunde inte leva med att hans råd betraktades som sämre än någon annans, så Ahitofel gick och hängde sig (vers 23).

Kan vi uppleva detsamma? Kan vi bli förnärmade om någon annan upphöjs i stället för oss? Har vi svårt att glädja oss då någon annan blir använd av Gud på ett mäktigare sätt än vi blir?

I sådana fall måste vi ödmjuka oss och be Gud om förlåtelse. Vi får be Gud rena oss från vår stolthet och avundsjuka och tacka Gud för den person som blir använd av Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls oss från jämförelse.
Skriv ut  
Torsdag 21/9

Ord för dagen den 21 september: Psalm 113 och 114

 
FRÅN SOLENS UPPGÅNG.... Psalm 113


Dagens bibelläsning: Psalm 113
"Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid! Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herren namn bli prisat." (Ps 113:2-3 FB)

Psalm 113 är en uppmaning till Herrens tjänare att prisa Herrens nanm (vers 1).

Lovprisningen handlar om vem Herren är (Vers 4-6) och vad Herren gör (vers 7-9)

Antingen du läser psalmen på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen uppmanas du att tillsammans med miljoner andra människor på jorden stämma in i lovsången.

Du kan börja med att använda orden i psalmen och sedan fylla på med dina egna ord.
"Prisa, ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn!" (vers 1)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Prisa Herren!GLÖM INTE VAD HERREN HAR GJORT - Psalm 114


Dagens bibelläsning: Psalm 114
"Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm" (Ps 114:4 FB)

Berättelsen om Guds underverk återberättas gång på gång genom hela Bibeln. I denna psalm återberättas i poetisk form om Guds under då han befriade Israels barn från fångenskapen i Egypten. Det berättas om hur de "drog ut från folket med främmande tunga" (vers 1).
Det berättas om då Gud tog bort vattnet i havet och i Jordanfloden så att folket kunde gå över: "Varför flyr du undan du hav, du Jordan, varför vänder du tillbaka" (vers 5).

Det berättas också om hur Gud kunde ge det törstande folket vatten genom att Moses slog med sin stav på klippan: "...förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla" (vers 8).

Det var viktigt för Israels barn att minnas Herrens verk. De reste minnesstenar och skrev psalmer för att de aldrig skulle glömma.

På samma sätt får inte vi inte glömma Herrens under i våra liv. Vi får inte glömma hur han gav sin enfödde son för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv (Joh 3:16). Vi får inte glömma hur han i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen (Ef 1:3).

Vi får inte heller glömma Guds underverk i våra personliga liv. Guds trofasthet, även i tider då vi sviktat. Vi får skriva vår egen "psalm 114" där vi minns de tillfällen Gud gripit in i våra liv.

Skriv ut  
Onsdag 20/9

Nyhetsflödet onsdag den 20 september

Sexualpolitiska experiment på Sveriges förskolor

- Ruben Agnarsson i Inblick -

Militanta aktivister inom Rsfl och Rfsu driver just nu en aggressiv kampanj för att normalisera pedofili, ifrågasätta barns heterosexualitet och uppmana lågstadiebarn till normlöshet.

   Kampanjen, som har ett omfattande statligt stöd och stor politisk uppbackning från både regering och statliga skolmyndigheter, riktar in sig på Sveriges förskolor och grundskolor.
   Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 20/9

20 sep - 2 Sam 15+16

MITT LIV I GUDS HÄNDER - 2 Sam 15

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 15

"Då sade kungen till Sadok: "För tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för HERRENS ögon skall han föra mig tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger: Jag finner inte behag i dig - se, här är jag, han må göra med mig vad han finner för gott."  (2 Sam 15:25-26 FB)

David hade gått igenom många prövningar. Han hade flera gånger undkommit försök att mörda honom. Han hade långa perioder varit på flykt för sitt liv. Genom allt hade David en stark förtröstan på Gud.

Nu hade David blivit upphöjd till kung, men var på flykt igen. Den man som David benådat samlade folket mot David och David var tvungen att lämna Jerusalem.

Många gånger tidigare hade David frågat Gud om vad han skulle göra och Gud hade svarat honom. Den här gången var David osäker på hur han skulle handla. Men David demonstrerar en stark förtröstan på Gud. David lägger sitt liv i Guds händer och säger att Gud får göra med honom "vad han finner för gott" (vers 26).

Kan du känna igen Davids förtröstan på Gud i ditt liv? Kan du känna tryggheten att lägga ditt liv i Guds händer och överlåta åt Gud ansvaret för vad som händer i ditt liv? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt liv vilar i Guds händer.

 


 
LÄMNA AVGÖRANDET I GUDS HÄNDER - 2 Sam 16
 
Bibelläsning: Andra Samuelsboken 16

"Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo"  (2 Sam 16:17 FB)

David var på flykt tillsammans med sitt folk. Och fastän David var omgiven av alla hjältarna "till höger och till vänster" kom Simei och förbannade och kastade sten på David. (vers 6). Davids män bad om tillstånd att få hugga huvudet av Simei (vers 9), men David höll männen tillbaka och svarade: "om Herren har sänt honom att förbanna David, vem kan då säga: varför gör du så" (vers 10).

David hade all makt att slå tillbaka och tysta Simei, men istället för att reagera som alla väntade och döda Simei, var David ödmjuk nog att inte ge igen. David rannsakade sig själv och tänkte att det kan säkert ligga något i kritiken, han tänkte: jag är inte felfri.

Istället för att ge igen överlät han i tillit domen till Herren. Istället för att ta saken i egna händer överlät han domen till Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur reagerar jag då människor talar illa om mig? 
Skriv ut  
Onsdag 20/9

Ord för dagen den 20 september - Psalm 112

 

                                                       UTAN FRUKTAN

Dagens bibelläsning: Psalm 112

"Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan" (Ps 112:7-8 FB)

Psalm 112 talar om den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord (vers 1). Många välsignelser följer den människan. Löften om materiell välsignelse (vers 3) och löften om välsignelse över de efterkommande (vers 2).

Psalmen beskriver även hjärtats tillstånd hos den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord:
-hjärtat är frimodigt (vers 7)
-hjärtat förtröstar på Herren (vers 7)
-hjärtat är tryggt (vers 8)
-hjärtat är utan fruktan (vers 8)
... och den människan fruktar inte ett ont budskap (vers 7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: En sådan människa vill jag vara!

Skriv ut  
Tisdag 19/9

Djupare in i Guds närvaro – En sann och äkta gemenskap

- Olof Edsinger -

Kristen tro handlar i grunden om en relation – en personlig relation till universums Skapare och Herre. En konsekvens av detta är att fördjupning i vår kristna tro inte kan reduceras bara till att lära oss saker om Gud. Framför allt handlar det om att gå in i en sann och äkta gemenskap. Att på djupet lära känna den helige Guden.

Den här sanningen går som en röd tråd genom hela Bibeln. Mose, som är en av Gamla testamentets största troshjältar, umgicks med Gud ”ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan” (2 Mos 33:11). Något liknande kan sägas om Moses efterträdare Josua, som i sin ungdom tycks ha hållit till i tabernaklet så mycket som han bara kunde (2 Mos 33:11).


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 19/9

19 sep - 2 Sam 14

FÖRSONING

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 14

"Joab gick då till kungen och berättade detta för honom. Och denne kallade Absalom till sig. Han kom till kungen, föll ner för honom på sitt ansikte och bugade sig till marken inför kungen. Och kungen kysste Absalom."  (2 Sam 14:33 FB)


Absalom hade dödat kungens son eftersom kungens son hade våldtagit Absaloms syster. Absalom hade sedan flytt till ett annat land för att undkomma kung Davids vrede (2 Sam 13:38).

Där levde han i många år och fick söner ock döttrar (vers 27). Genom Joabs medling kunde Absalom få återvända till hemlandet och slutligen fick han till och med komma inför kungens ansikte. David som själv hade tagit emot förlåtelse från Gud för sin stora synd med Batseba och Uria (2 Sam 11), kunde nu ge förlåtelse vidare till Absalom och försonades med honom.

Det finns många människor som inte klarar att ge förlåtelsen vidare och lever i oförsonlighet. David var stor nog att försonas med den som gjort honom illa.

Lever du i oförsonlighet? Finns det någon som du inte kan förlåta? Oftast skadar det dig själv mer än den andra. Våga släppa taget och förlåt den som gjort dig illa. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Våga släppa taget och förlåt den som gjort dig illa.
Skriv ut  
Tisdag 19/9

Ord för dagen den 19 september - 2 Tess 1

 
VÄXANDE TRO
 

Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 1
"Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er." (2 Tess 1:3 FB)

En tro som växer och växer! En kärlek som blir allt större! Varför ser det ut att vara tvärtom så ofta. Den nyfrälste har en stor tro och kärlek. Då man möter samma människa många år senare kan tron vara ytlig och kärleken har svalnat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att ha en tro som växer och en kärlek som blir allt större.

Skriv ut  
Måndag 18/9

Nyhetsflödet måndag den 18 september

”Dags för Svenska kyrkan och staten att gå skilda vägar”
- DN Debatt - Annika Borg, präst och teolog, och Johanna Andersson, tidigare präst
"År 2000 skulle separationen mellan kyrka och stat inträtt, ändå stiftades en lag om Svenska kyrkan. Riksdagen har således röstat om och i lag reglerat vad Svenska kyrkan är och ska vara, vilken verksamhet kyrkan ska bedriva och hur organisationen ska se ut. En sådan reglering finns inte för något annat trossamfund.
Lagen om Svenska kyrkan behöver upphävas om kyrkan ska vara fri."


Nabeel Qureshi avliden
- Världen idag - "Konvertiten och författaren till boken ”Jag sökte Allah men fann Jesus”, Nabeel Qureshi, avled på lördagen, 34 år gammal.
Det uppger tidningen Christianity Today och berättar om hur Quereshi förra sommaren fick diagnosen magcancer. Han har behandlats av läkare men samtidigt bett Gud om ett mirakel i sin kropp. Den 8 september berättade han i en video att läkarna gett upp hoppet för honom.
Nabeel Qureshi växte upp i ett pakistansk-amerikanskt hem med muslimsk tro. Han kom till kristen tro efter att ha läst Bibeln för att kunna debattera mot en vän under sina medicinstudier. ”Det var där jag fanns Jesus. Det är värt att ge upp allt för att följa honom”, skriver han i boken ”Jag sökte Allah men fann Jesus”. 


 Kyrkovalets vinnare - de politiska partierna
- Dagen - "S, C och SD gick samtliga framåt i kyrkovalet och får ses som vinnarna. I övrigt var det bara POSK som ViSK som vann mark.
De politiska partierna ser ut att stärka sitt grepp om Svenska kyrkan. När valresultatet började droppa in på söndagskvällen visade det sig ganska snart att alla som önskat sig en kyrka fri från partipolitik får fortsätta drömma."

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 18/9

Överlåtelse

 TIO STEG I DEN KRISTNA VANDRINGEN

Steg 3:  Överlåtelse

Steget

I steg 1 har vi insett vår maktlöshet och vågat släppa fram den längtan som bor i oss.

I steg 2 har vi börjat rikta denna längtan i en bestämd riktning – mot Gud.

Men varken steg ett eller steg två kommer att kunna hjälpa oss vidare i vårt liv om vi inte är beredda att ta steget och överlåta oss till Jesus.

Att överlåta sig till någon annan kan vara en skrämmande tanke. Att överlåta sig innebär att man ger sig till någon och öppnar sitt liv för den personen.

Det är möjligt att du är sårad på den punkten. Kanske har du öppnat ditt liv för någon person som senare har gjort dig djupt besviken och utnyttjat dig. Men det är ändå viktigt att du vågar ta det där steget för att komma vidare i livet. 

Att överlåta sig till Jesus innebär att du ger dig, kapitulerar för Jesus. Men det betyder inte bara att du ger upp något, det betyder också att du tar emot något. Då du öppnar ditt liv för Jesus och ger ditt liv till honom, ger han också sitt liv till dig. Guds Ande flyttar in i dig. Det är det som kallas att bli född på nytt, frälst.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 18/9

18 sep - 2 Sam 13

VÅLDETS SPIRAL

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 13
"Då sade hon till honom: "Du har ingen orsak till denna stora ondska. Att förskjuta mig vore värre än det andra som du har gjort med mig." Men han ville inte lyssna på henne"  (2 Sam 13:16 FB)

 

Amnon våldtar Tamar. Därefter förskjuter han henne. Tamars bror Absalom ber Tamar att tiga om detta (vers 20), men behåller hatet till Amnon i sitt hjärta (vers 22). Men vid ett lämpligt tillfälle dödar Absalom Amnon som en hämnd för att Amnon kränkt hans syster (vers 28-29). Som ett resultat av detta fick Absalom fly för att inte bli dödad av David....

Våldet föder hämnd och nytt våld. Synden får konsekvenser och det vi gör kommer många gånger tillbaka över oss. Det kan börja med ett ovänligt ord och sen ska den som drabbats "ge igen" för att sedan få en ny reaktion...

Bibeln kallar detta "det man sår får man också skörda" (Gal 6,7). Våra handlingar kommer tillbaka över oss.

Men det kan också finnas en positiv spiral. Goda, vänliga handlingar föder godhet och vänlighet tillbaka. Det kan också finnas en spiral av godhet och kärlek. Och även om vi inte skulle få tillbaka godhet då vi ger ut godhet är vår kallelse att alltid ge ut det som är gott: "Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp"  (Gal 6:9) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tröttna inte på att göra det som är rätt.
Skriv ut  
Måndag 18/9

Ord för dagen den 18 september - 1 Tessalonikerbrevet 5

 
UTAN FLÄCK


Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 5
"Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst." (1 Tess 5:23 FB)

Fullständigt helgad och utan fläck vid Jesu ankomst. Vem kan klara det? Bara Gud. Och det är också Han som gör det  "Må fridens Gud helga er.."

Vi kan aldrig i egen kraft bli helgade. Men då vi lever i gemenskapen med Gud genom bön, tacksägelse (v.17-18) och en vilja att förändras, låter Han det pågående helgelseundret ske i oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva i den helgelseprocessen varje dag.

Skriv ut  
Söndag 17/9

Tidig söndagsmorgon långt borta hemifrån den 17 september

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Vi har tagit semester. Hur gör man egentligen för att ansöka om semester då man är pensionär? Är det bara att åka iväg???

Ja, så gjorde vi i alla fall. Det har inte blivit så mycket ledigt i sommar med flytt och allt, så nu packade vi bilen och åkte söderut till lite varmare klimat....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 17/9

17 sep - 2 Sam 12

BEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 12
"Då sade David till Natan: ´Jag har syndat mot Herren.´ Natan sade till David: ´Så har också Herren förlåtit dig din synd´. "  (2 Sam 12:13)

David hade på allt sätt försökt dölja sin synd, men här kommer profeten Natan och konfronterar David med vad han gjort.

Då vänder sig David till Gud och ber om förlåtelse och får ta emot förlåtelse. I denna beskrivning ser det ut att vara en lätt och smärtfri process, men i Psalm 51 beskriver David själv vilken kamp han upplevde i processen:
"Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer...
Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig
."

Och i Psalm 32 beskriver David nyckeln till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN."
Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.
"


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Det finns en oerhörd kraft och befrielse i bekännelse av synd.

Skriv ut  
Söndag 17/9

Ord för dagen den 17 september - 1 Tessalonikerbrevet 4

 
LEVA FÖR ATT BEHAGA GUD

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 4
"För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta." (1 Tess 4:1 FB)

Först hade de lärt sig hur man ska leva ett liv som behagar Gud. Då de hade lärt sig det, började de leva efter det. Då de hade börjat leva efter det, uppmanas de att ännu mer överflöda i detta.

De flesta har en känsla för vad som behagar Gud och vad som inte behagar Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att överflöda i att vilja behaga dig, Herre.

Skriv ut  
Lördag 16/9

Kommer alla till sist att bli frälsta?

- Olof Edsinger på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -

Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185-254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553 såg man sig tvungen att uttala sin förkastelsedom över denna lära, som brukar gå under beteckningen  apokatastasis eller ”alltings återställelse”.

Detta hindrar dock inte att tron på alla människors frälsning är ett utbrett fenomen även i vår egen tid.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 16/9

16 sep - 2 Sam 11

DOLDA SYNDER ÄR OCKSÅ SYNDER

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 11

"Men det som David hade gjort misshagade Herren"  (2 Sam 11:27)

David hade syndat. Han hade tagit till sig en annan mans kvinna och hon hade blivit med barn. Men det verkar inte som om David insåg att det var synden som var problemet. Han agerar som om han tänkte "bara ingen vet om det så är det inget problem".

David gör allt han kan för att dölja sin synd. Han kallar hem Bat-Sebas man Uria från kriget och han uppmanar Uria att gå hem till sin fru och koppla av några dagar. David tänkte att om Uria gick hem till sin fru så skulle alla tro att Uria var pappa till barnet och ingen skulle veta om Davids synd.

Men Uria gick inte hem. Han förklarar för David att han inte kan gå hem och ha det bra och ligga med sin hustru medan hans kamrater kämpar ute i kriget (vers 11). Davids plan att dölja sin synd fungerade inte. Då vidtog David nästa försök. David såg till att Uria blev dödad i kriget och då Uria inte längre levde fanns det ingen som kunde anklaga David.

Kanske handlar vi på samma sätt? Vi kanske inte har begått äktenskapsbrott eller dödat, men det kan finnas andra saker som vi med all energi försöker dölja för omvärlden. Vi kanske också tänker "om ingen vet om det är synden inte så stor."

Men det handlar inte bara om att bli godkänd av människor. Det handlar om att våra liv behagar Gud. 

Det kommer en fortsättning på historien om David, för det som han hade gjort "misshagade Herren" (vers 27).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Synd försvinner inte bara för att vi försöker dölja den, men "om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)
Skriv ut  
Lördag 16/9

Ord för dagen den 16 september - 1 Tessalonikerbrevet 3

 
ATT FÖRMEDLA NYTT MOD


Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 3 
"Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden" (1 Tess 3:7)

Ibland kan vi uppleva situationer där modet har tagit slut och vi behöver få nytt mod. Ofta får vi då nytt mod genom någon annan människas ord eller handling.

 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag kanske du kan vara med att förmedla hopp eller mod till den som är hopp-lös eller mod-lös. Fråga Gud om det är någon speciell som du ska kontakta idag.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Böcker från rupeba

Aktuell boklista på rupeba.se

 
Läs mer om böckerna HÄR.
Skriv ut  
UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?

Nu är ett bra tillfälle att börja. Idag börjar vi läsningen av Andra Samuelsboken..

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

/Peter

Skriv ut  
GT-boken

GT-boken

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna på tryck i A5-pärmar.

GT-boken del 1 och GT-boken del 2 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl och tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan.
Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Du kan läsa mer om GT-boken och NT-boken HÄR. Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken t.o.m. Ruts bok.

GT-boken del 3 beräknas bli färdig i december 2018. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. Den kommer att tryckas och ges ut som andaktsbok under titeln "Psalmboken". Bra julklappstips!

GT-boken del 4 beräknas bli färdig i februari 2018. Från Första Samuelsboken t.o.m. Esters bok.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018. Från Job t.o.m. Jesaja.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018. Från Jeremia t.o.m. Malaki.

Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.
Skriv ut  
GT-boken

GT-boken del 2 är nu färdig
"Från Tredje Mosebok till Ruts bok" 


Är du med i UTMANINGEN där vi läser Gamla Testamentet på två år?


Jag har nu många människor på min utsändningslista som får ett mejl varje morgon med en kommentar från det kapitel vi läser just den dagen. Du kan också få vara med och det kostar ingenting. Skriv bara till info@rupeba.se och tala om att du vill vara med i UTMANINGEN och från och med nästa dag får du ett morgonmejl från mig, så länge du själv vill.

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet, kommer jag att ge ut kommentarerna till vår läsning av Gamla Testamentet. Vi har nu hunnit fram till Domarboken och den andra delen är nu klar.

Kommentarerna ges ut i A5-pärmar och den andra delen, som är på totalt 281 sidor innehåller:
2-1 Tredje Mosebok (51 sidor)
2-2 Fjärde Mosebok (66 sidor)
2-3 Femte Mosebok (59 sidor)
2-4 Josua bok ( 42 sidor)
2-5 Domarboken och Ruts bok (63 sidor)
HÄR finner du en översikt över innehållet i pärmen.

(Du kan läsa mer den första delen HÄR.)

I pärmen kan du göra understrykningar och skriva in dina egna reflektioner från läsningen av de olika kapitlen.

Pärmen kostar 160 kronor (postens porto tillkommer)

Om du vill skaffa ett exemplar skriver du bara ett mejl till info@rupeba.se, så sänder vi pärm och faktura till dig.

Om du vill veta mer om NT-boken från förra årets bibelläsning kan du läsa mer om den HÄR.     /PB
Skriv ut  
Aktuell boklista

BÖCKER FRÅN RUPEBA

Läs mer om böckerna HÄR!
Skriv ut  
Dagens andakt
22 september

Samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Beroia. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mera vidsynta än de i Thessaloniki. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde.”
( Apg 17:10-11)

Andakt:
Dagens bibelord antyder att judarna i Thessaloniki inte riktigt ville ta emot Paulus och Silas förkunnelse om Jesus som uppstånden, men i Beroia var judarna mer vidsynta. Denna vidsynthet bestod för det första i att de var öppna. De lyssnade verkligen aktivt till vad Paulus och Silas hade att säga. För det andra undersökte de själva om det som resepredikanterna Paulus och Silas sa’, stämde med det de tidigare hade fått lära, och det som stod i skrifterna. Detta förhållningssätt behöver vi ha också idag. Det förekommer många olika läror, som går under namnet kristen tro. Vi kan inte lita till, och svälja varje förkunnelse som vi utsätts för. Vi ska absolut lyssna med ett öppet sinne till vad som sägs i olika gudstjänster, men varje kristen måste själv ta ansvar för att pröva, om det som förkunnats stämmer med Bibelns totala budskap. Vi måste skaffa oss en sådan förtrogenhet med Bibeln att vi utifrån denna kunskap och det inre vittnesbördet i vår ande, kan avgöra om den lära vi lyssnar till är sann eller falsk. Och det är det som blivit sagt, som ska bedömas, inte personen som sa det.

Bön:
Jesus, jag vill lära av folket i Beroia, som tog ansvar för vad de hörde. Hjälp mig att inte okritiskt svälja varje förkunnelse utan pröva den emot vad du säger i ditt ord.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken del 2 är nu färdig!
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba