Webbtidningen rupeba.se

Skriv ut  
den 22 maj 2017
Måndag 22/5

Bygget norr 2017

Läs mer och ladda ned programmet HÄR.
Skriv ut  
Måndag 22/5

22 maj - 4 Mos 32

IRRA OMKRING I ÖKNEN

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 32
"Så upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han lät dem irra omkring i öknen i fyrtio år, till dess att hela det släkte var borta som hade gjort det som var ont i HERRENS ögon." (4 Mos 32:13 FB)

Israels barn vandrade fyrtio år i öknen. En hel generation fick leva sitt liv i öknen. Orsaken var att de inte trodde Guds ord. Gud hade sagt att han ville leda dem in i det utlovade landet, men folket trodde inte att det skulle fungera och återvände i stället till öknen. De trodde inte på Guds ord.

Gud lät dem få det de hade valt. Att irra omkring i öknen.

Också i dag finns det kristna och församlingar som "irrar omkring i öknen". De har inte satt tilltro till Guds löften om ett liv i överflöd. Istället lever de sina liv i en andlig öken utan slut. Både personligt och i församlingen. Gud låter dem få det de har valt.

Men Gud hade inte tänkt att hans folk skulle irra omkring i öknen. Hans löfte står fortfarande kvar: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10). Tror du det löftet? Törstar du efter liv i Jesus? Jesus säger: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37). Välkommen ut ur öknen. Välkommen hem.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Kom till mig och drick!" (Läs hela sammanhanget Joh 7:37-39)

Skriv ut  
Måndag 22/5

Ord för dagen den 22 maj - Apostlagärningarna 13

 
DEN HELIGE ANDES VERK

Bibelläsning: Apostlagärningarna 13
"Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52)

Apostlagärningarna handlar huvudsakligen om Apostlarnas gärningar. Men bakom eller bortom det synliga ser vi hela tiden att den Helige Ande är verksam genom att tala, inspirera, vägleda, utrusta och ge kraft till lärjungarna. Helt enligt Jesu löfte i inledningen av Apostlagärningarna: "Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er..." (Apg 1:8)

I Apostlagärningarnas trettonde kapitel syns det tydligt:
-Den Helige Ande talar till lärjungarna: "..sade den helige anden till dem.." (Apg 13:2)
-Den Helige Ande sänder och vägleder lärjungarna: "..sändes ut av den helige anden.." (Apg 13:4)
-Den Helige Ande fyller Paulus då han konfronteras med ondskans makter och låter Paulus utföra tecken och under: "Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade.."(Apg 13:9)
-Lärjungarna blir uppfyllda med glädje och helig ande då de möter motstånd och förföljs: "Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52).

Den Helige Ande är densamme i dag. Han talar till oss, sänder och vägleder oss, fyller oss med sin kraft och önskar göra sina mäktiga gärningar genom oss.

I Apostlagärningarna 13 återges också innehållet i apostlarnas förkunnelse:
"Vi förkunnar alltså för er detta budskap: ´löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss" (Apg 13:32-33). Folket väntade tydligen på det som redan hade infriats. Apostlarnas glada budskap var att man inte behövde vänta längre. Löftesuppfyllelsen fanns här och nu.

Också i dag finns det många människor som går och väntar på det som redan uppfyllts. Petrus första predikan på pingstdagen var just detta. Löftena är uppfyllda! Vi behöver inte vänta längre. Och löftena gäller alla!
"Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21)
"..jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

Det glada budskapet är det samma i dag: Gud har infriat löftena!
-Du behöver inte vänta längre på att bli frälst. Du kan tacka och ta emot frälsningen just nu.
-Du behöver inte vänta längre på att bli fylld med den Helige Ande. Du kan tacka och ta emot uppfyllelsen av den Helige Ande just nu.
-Du behöver inte vänta längre på att få förlåtelse. Du kan tacka och ta emot förlåtelsen just nu.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss (Apg 13:32)
.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 21/5

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 21 maj

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet 

Så var det söndag igen och den här gången vaknar vi upp hemma på Jelöy.

Veckan började långt nordost om Sverige i Vadsö där vi hade några dagars undervisning för ungdomarna i Polarteamet. Årets uppsättning av Polarteamet startade i augusti förra året och avslutas i och med kongressen i juni i år.

Det är naturligtvis en stor inspiration för Rut och mig att möta ungdomarna igen och denna gången var temat för undervisning de andliga nådegåvorna med utgångspunkt i min bok "GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror".

Just nu rekryterar man för nästa års ungdomsteam. Det kommer att bli ett team i Norge och ett team på Island. Läs mer om Ungdomsteamen 2017-18 HÄR.Igår (lördag) hade kåren i Moss besök av Samuel Ljungblahd. Det var en heldag med Gospelverkstad på kåren som avslutades med en konsert i Jelöy kyrka (Bild från Samuels Facebooksida).

Det blev en fantastisk kväll med Samuel, en barnkör, en gospelkör med 60 sångare. topp-kvalitet på både musik och förkunnelse!

Nu är det söndagsmorgon och vi sätter oss snart i bilen för att köra två timmar till Kongsvinger för att delta i möte söndag förmiddag.

Och sedan blir det dags för en ny vecka. Jag önksar dig en välsignad sådan.
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 21/5

21 maj - 4 Mos 31

                                                            RUSTAD TILL STRID

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 31

"Då avskiljdes ur Israels ätter ettusen man av varje stam, tolvtusen man beväpnade till strid. Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand." (4 Mos 31:5-6 FB)

Ännu en gång ger sig israeliterna ut till strid mot sina fiender. En fruktansvärd berättelse med många människor dödade.

Trots krigets alla hemskheter har Frälsningsarmén tagit upp denna förebild för sitt krig mot synden. I Frälsningsarméns tidigare år användes den krigiska terminologin oftare än idag. En evangelisationskampanj betecknades som ett "angrepp", rapporter om antal frälsta beskrevs ofta som att man "tagit fångar".

Men även om man i terminologin använder samma ord är innebörden den motsatta:
-I krig dödas människor, i frälsningskriget ger man liv till människor.
-I krig tar man människor till fånga, i frälsningskriget befriar man människor.
-I krig såras människor, i frälsningskriget helas människor.

Vi behöver fortfarande en armé som går med "larmtrumpeterna i sin ha
nd" (vers 6). 

Vi kristna får aldrig slå oss till ro. Kriget om människorna pågår runt omkring oss. Människor behöver fortfarande få liv, bli befriade och helas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I krig såras människor i frälsningskriget helas människor.

Skriv ut  
Söndag 21/5

Ord för dagen den 21 maj - Apostlagärningarna 12

 
BÖN FÖRÄNDRAR VERKLIGHETEN


Bibelläsning: Apostlagärningarna 12
"Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa"
(Apg 12:24)

Trots starkt motstånd fortsatte den kristna församlingen att växa (eller var det på grund av motståndet man växte?).

I kapittel 12 blir Petrus fängslad. Då Petrus sitter i fängelse ber församlingen ivrigt till Gud för honom (Apg 12:5). det resulterar i att en ängel kommer och för ut Petrus från fängelset. Han går då, mitt i natten, till församlingen som är fullt sysselsatt med att ivrigt be för Petrus.

Då Petrus knackar på dörren blir tjänsteflickan så glad att hon glömmer att öppna dörren för Petrus (Apg 12:14). I stället springer hon rakt in i bönemötet för att berätta den goda nyheten om att församlingens böner har blivit besvarade. De bedjande trodde inte på tjänsteflickan utan sa till henne: "Du är tokig" (Apg 12:15).

Det verkar som om det var möjligt för Gud att besvara bönen, även om ingen av de troende trodde att deras bön skulle ge resultat.

Den mängd av tro som du kan lägga in i din bön är inte det avgörande. Det avgörande är att du ber. Vi får komma till Gud med den lilla tro vi har. Gud kan förändra verkligheten som svar på din och min bön.

Gud inbjuder dig och mig in i bönens värld, där vi får vara med att förändra verkligheten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bön skapar en ny verklighet.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 20/5

Journalgrodor

Ibland blir det fel då läkaren skriver journalanteckningar. Här kommer några exempel:

Födelsevikt 3.500 kg

Får hjälp av något fruntimmer som han känner ibland.

För två veckor sedan var det sex procents överbeläggning på sjukhuset, att jämföra med önskvärda 90-95 procent.

Fördyrande omkostnader i samband med att hon måste äta olika dyrbara maträtter och även tvättmedel av speciella sorter.

Förändringen i bakre luktsinnet

Gick ej att stå på förmiddagen p.g.ga. att hon inte hade någrta ben

Gift med en 7 veckor gammal son

Gosse med rör i höger öga. Har rör i båda plastöronen.

Går nu med stel rygg och huvudet ner i marken.

Går som tidigare en del på sina ben.

Skriv ut  
Lördag 20/5

20 maj - 4 Mos 30

                                   KAN MAN LITA PÅ DIG?

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 30
"Om en man ger ett löfte åt HERREN eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han skall i allt göra vad hans mun har talat." (4 Mos 30:3 FB)

Du får inte bryta ditt ord, du ska göra vad din mun talat. Det är föreskrifterna i dagens bibelläsning.

Kan man lita på dig? Kan man lita på vad du säger? Hur går det till då du talar? Överdriver du? Förskönar du verkligheten eller din egen insats? Framhäver du dina goda sidor?

Jesus understryker vikten av att våra ord ska vara sanna och stämma överens med vårt liv: "Ert tal skall vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde." (Matt 5:37)

Jesus förväntar sig att vi ska vara sanna rakt igenom. Från tanken till handlingen. Vara sanna "i tanke, ord och gärning".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att vara noga hur jag uttrycker mig och hur jag lever.

Skriv ut  
Lördag 20/5

Ord för dagen den 20 maj - Apostlagärningarna 11

 
VAD SÄGER ANDEN IDAG?

Bibelläsning: Apostlagärningarna 11
"...Anden sade åt mig att följa med dem utan att tveka" (Apg 11:12)

Petrus fick stå till svars för att han besökt hedningarna (Apg 11:2). Han hade gått utanför ramarna, traditionerna, och predikat för hedningarna så att de som lyssnade hade blivit frälsta.

Petrus återberättade allt som hände i förbindelse med mötet i Kornelius hus och så säger han det var Anden som hade sagt till honom att gå till Kornelius hus.

Vad säger Anden till mig i dag?
Och hur kan man veta att det är Anden som talar och inte bara mina egna tankar?

Ett viktigt sätt att pröva om det jag tänker kommer från Anden, är om det stämmer överens med Guds ord. Anden som talar i Guds ord kan inte säga något helt annat då han talar med mig. Det kan ibland, som i Petrus fall, handla om något som är utanför ramarna, utanför traditionerna. Men det kan aldrig vara utanför Guds ord, Bibeln.

-Vad säger Anden till mig i dag?
-Fråga Honom!
-Den som har öron hör vad Anden säger till församlingarna (Upp 2:7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad säger Anden till mig idag?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 19/5

Nyhetsflödet fredag den 19 maj

Muskelbyggare grät när Stakset predikade
- Världen idag - "Sebastian Stakset fortsätter att dra fulla hus. I helgen predikade han i Västerås och Huskvarna. – Det var som en kärleksbomb. Stora muskelbyggare gick ut och grät, säger ungdomspastorn Albin Karlsson och berättar att många människor gick fram för att ta emot Jesus. Ungdomar ska ha hoppat över kyrkbänkarna för att få förbön.
   Det är inte var dag som det är kö till Pingstkyrkan i Västerås två timmar innan mötet ska börja. Men så var det i fredags. När det var dags för insläpp klockan 19.00 strömmade folk in genom dörrarna, och snart var lokalen fullsatt. Dragplåstret stavas Sebastian Stakset – eller som han själv skulle säga: Jesus."
Läs mer HÄR.
 
Migrationsverket håller ”kristendomsprov” med asylsökande
- SVT Nyheter - "Migrationsverket ställer svåra kunskapsfrågor till asylsökande som lämnat sin tro för att bli kristna, för att testa om de verkligen är troende. Hur mycket de asylsökande kan om sin nya tro spelar roll för om de får asyl eller inte. Detta får hård kritik, både från kyrkor och advokater som nu uppmanar sina klienter att studera bibelkunskap inför intervjun med Migrationsverket.
   SVT har tagit del av asylbeslut från Migrationsverket och pratat med ett flertal advokater som vittnar om ”husförsliknande” frågor. Till exempel ”hur många delar består nya testamentet av?”, ”vad är skillnaden mellan den ortodoxa och protestantiska kyrkan?” och ”vilka är sakramenten?”.Husförhör hölls av svenska präster för att testa församlingsbornas bibelkunskaper fram till slutet av 1800-talet."
Läs mer HÄR.

Hearing om hur vi kan förbättra situationen för barn som lever under ekonomisk utsatthet.
- Pressmeddelande FA - "Frälsningsarmén bjuder in till en angelägen hearing om utsatta barn. Inbjudna är ansvariga politiker och Stockholms stadsdelsförvaltningar. Fredag 19 maj, kl 14 - 15.30, Frälsningsarmén, Hornsgatan 96-98. Stockholm.
   Hearingens syfte är att diskutera hur vi i det civila samhället tillsammans med myndigheter och ansvariga politiker kan förbättra situationen för barn som lever under ekonomisk utsatthet."

Läs mer HÄR.

 
På norsk: Den beste kledningen – en tid for alt 

- Fra Jostein Nielsens blogg - I dag tar jeg en liten avstikker fra Jesu undervisning i den intensive repetisjonstiden mellom påske og pinse. Paulus var også opptatt av at de som omvendte seg og ble frelst skulle oppleve å bli ikledd kraften fra det høye – dåpen i Den hellige ånd.
Les mer HER

Skriv ut  
Fredag 19/5

19 maj - 4 Mos 29

                                                            ÄNNU FLER OFFER

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 29
Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider förutom era löftesoffer, matoffer, drickoffer eller gemenskapsoffer” (4 Mos 29:39 FB)

Uppräkningen av de olika slagen av offer fortsätter från förra kapitlet. Idag offrar vi inte längre djur. Nu handlar det mer om att offra oss själv (Rom 12:1). Men det finns också andra offer som vi idag som kristna förväntas ge. I Hebreerbrevet kapitel  13 nämns tre slag av offer:

1 – Lovprisningsoffer, lovets offer (vers 15). Det kanske inte alltid känns som om vi vill lovprisa Gud. Men Gud är alltid värd vårt offer. Att lova Gud gör också något med oss själva. Vi flyttar fokus från oss själva och våra bekymmer till vem Gud är och vad han kan göra.

2 – Att göra gott och dela med er, är ett offer som behagar Gud (vers 16). Vi får dela med oss av det Gud har välsignat oss med. Att ge ifrån oss av det som är vårt gör också något med oss själva. Den som välsignar andra blir själv välsignad.

3 – Att gå utanför lägret och dela hans smälek (vers 13). Det kan vara ett offer att stå upp för Gud i en ogudaktig omvärld. Vi vill så gärna vara accepterade av alla och vara med de andra. Men att stå upp för Jesus innebär ofta att ställa sig utanför eller att bli ställd utanför. Det finns en smälek att bära inför en värld som inte alls känner eller bryr sig om Gud eller vad Gud har sagt i sitt ord. Vill du vara med och bära hans smälek?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Jag vill idag "frambära lovsång som ett offer till Gud" (Heb 13:15)
Skriv ut  
Fredag 19/5

Ord för dagen den 19 maj - Apostlagärningarna 10

 
VAD BRUKAR DU SVARA?

Bibelläsning: Apostlagärningarna 10"Nej, nej, herre! Aldrig..." (Apg 10:14)

Då Herren första gången talar till Petrus om att gå till hedningarna och vittna om Jesus blir Petrus första reaktion: "Nej, nej, herre! Aldrig...".Men Petrus gick till slut och predikade för hedningarna i Kornelius hus och de som lyssnade blev frälsta och döpta med den Helige Ande. (Apg 10:44)

-Vad brukar du svara då Herren talar till dig?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till dig i dag?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 18/5

Nyhetsflödet torsdag den 18 maj

 

Vi behöver personlig relation till Guds Ord
- Olof Edsinger i ledaren i Världen idag - "Bibelläsandet bland Guds folk är en av de främsta indikatorerna på deras andliga hälsa.
   Ett av de viktigaste resultaten av den protestantiska reformation som vi i år firar 500-årsminnet av, är att den bidrog till att göra Bibeln till var mans ägodel. Inte på en gång, förstås, men till Martin Luthers stora bidrag till eftervärlden hör ändå den bibelöversättning till tyska som han genomförde och som även inspirerade William Tyndale till motsvarande insats för det engelska språket. En insats som för övrigt kostade Tyndale livet."
Läs mer HÄR.


Ewa Jonsson: Jerusalem har varit det judiska folkets huvudstad
- Dagen - "De som i dag kallar sig palestinier har aldrig, i hela världshistorien, haft en egen stat men nu hävdar man plötsligt att Israel ockuperar Västbanken och Östra Jerusalem för palestinierna.
   När jag bodde i Västra Jerusalem, bodde det en arabisk familj i grannhuset. De levde ett vanligt israeliskt liv och hade det bra på alla sätt. Överorden haglar, bland annat att det före­kom etnisk rensning när araberna flydde, påhejade av sina arabiska bröder och ibland­ på grund av den israeliska arméns framfart.
   Tystnaden är total då det gäller lika många judar som bodde i omkringliggande arab­länder och tvingades lämna allt. Om arabländerna hade gjort vad Israel gjorde: hjälpt flyktingarna, integrerat dem, låtit dem få ett hem, arbete, mat, utbildning etcetera så hade problemet ”palestinaflyktingar” varit obefintligt."
Läs mer HÄR.


Sveriges korrupta stöd till Unesco
- Ruben Agnarsson i Inblick - "När Unesco röstade om ytterligare en Israel-fientlig resolution som tagits fram av en rad arabländer och den palestinska myndigheten, valde Storbritannien, Tyskland, Italien, USA, Grekland och Nederländerna att rösta nej.
   Sverige röstade som enda europeiskt land FÖR resolutionen, som återigen förnekar Israels självklara förbindelse med Jerusalem och fördömer de arkeologiska utgrävningar i Davids stad som visar på den mångtusenåriga judiska kopplingen till staden. Sanning och historiska fakta är tydligen det värsta historieförfalskarna i Unesco vet när verkligheten ska skriva om så att den passar världens muslimska länder.
   Sverige valde att rösta tillsammans med länder som Ryssland, Qatar, Iran, Sudan och Algeriet. Nu ser vi det politiska priset av att Sverige fjäskat in sig hos världens mest brutala diktaturer för att komma in i Säkerhetsrådet."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 18/5

18 maj - 4 mos 28

ETT NYTT SLAGS OFFER

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 28
Herrren talade till Mose. Han sade: ´Befall Israels barn och säg till dem: var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer´”  (4 Mos 28:1-2 FB).

Det var noga med offren då. Kapitlet ger föreskrifter för det dagliga offret, Sabbatsoffret, Nymånadsoffret, Påskoffren samt Veckohögtidens offer.

Det är noga med offren även idag, även om det nya förbundet bär med sig ett helt annat slags offer.

offrade man djur – Nu offrar man sig själv: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst” (Rom 12:1).

Vi tänker oss kanske att en gudstjänst består av sång, bön, bibelläsning och predikan, men här får vi en helt annan definistion på vad gudstjänst är: Att överlåta sig själv till Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad skulle det få för konsekvenser för mig idag om jag överlåter mig helt för Jesus? Vad skulle det få för konsekvenser för dagar som kommer?

Skriv ut  
Torsdag 18/5

Ord för dagen den 18 maj - Psalm 59 och 60

VAD MÖTER DIG? - Psalm 59

Dagens bibelläsning: Psalm 59
"Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd" (Ps 59: 11 FB)

Vad är det som kommer dig till mötes då du vaknar upp till en ny dag? Oro, bekymmer, jäkt eller lidande?

Vi får låta Guds ord komma oss till mötes. Vi får lyfta vår blick och se att någon kommer oss till mötes. Det är Herren själv.

Och vad är det han möter oss med? Sin nåd.

Välkommen in i den öppna famnen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kommer mig till mötes.


ETT BANÉR FÖR SANNINGEN - Psalm 60

Dagens bibelläsning: Psalm 60
"Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull" (Ps 60:6 FB)

Det finns en sanning. Jesus är den sanningen: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6).
Det finns en sanning, Guds ord: "Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160)

Idag undermineras tron på att Jesus är sanningen och att Jesus är den enda vägen. Även tron på Guds ord undermineras idag.

Idag behövs det människor som håller upp sanningens banér och förkunnar frälsning i Jesus Kristus: "Sanningen skall göra er fria" (Joh 8:32)

Skriv ut  
Onsdag 17/5

Vår bibelförståelse är beroende av den Helige Ande

(Detta är det femte inlägget i serien BIBELSYN OCH BIBELBRUK. De tidigare inläggen finner du HÄR)

"Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand." 2 Petr 1:20 utesluter möjligheten till en bibelförståelse utan den helige Ande.

1 Kor 2:14 säger samma sak. Guds ord inte kan förstås på ett mänskligt sätt, utan bara genom den helige Ande.

Dessa två bibelord tydliggör att man inte kan förstå Guds ord utan den helige Ande. Man kan studera hela Bibeln och läsa all facklitteratur om bakgrunden till alla bibliska händelser utan att förstå vad Bibeln handlar om.

Å andra sidan kan den enkle olärde Bibelläsaren läsa en enda bibelvers och låta den helige Ande öppna ”hjärtats ögon” och plötsligt förstå vad Bibeln egentligen handlar om.

Vi har Guds rike omkring oss hela tiden, men vi kan inte se det om vi inte blir födda på nytt (Joh 3:3)

Logos och Rhema

I Joh 8:31 säger Jesus att de som förblir i hans ord verkligen är hans lärjungar. Det grekiska ordet som är översatt till ”ord” på svenska heter Logos.

Lite senare i samma kapitel säger Jesus att den som har Gud till far lyssnar till Guds ord. Det grekiska ordet som är översatt till ”ord” här heter Rhema.

Man skulle kunna säga att Logos är Guds allmänna ord, Bibeln.

Uppmaningen till oss är att vi ska förbli i Logos. Vi ska läsa, meditera, memorera och umgås med ordet. Men ibland kan vi uppleva att ett bibelord som vi läst många gånger förut blir levande och talar till oss. Det är som om Gud vill säga något alldeles personligt till oss i en speciell situation. Det kan vara ett ord av uppmuntran, vägledning eller tillrättavisning.

Vi kan förbli i Logos, men vi tar emot Rhema. Vi kan själva bestämma när vi ska läsa Logos, men Rhema är en gåva från Gud till oss personligen.

Jesus säger att den helige Ande ska påminna oss om vad han sagt. Det är som om den helige Ande ger oss ett Rhema då vi verkligen behöver det. Men man kan inte bli påmind om något man inte vet eller läst tidigare. Då vi förblir i ordet (Logos) ger vi den helige Ande arbetsmaterial för att kunna tala till oss.
Skriv ut  
Onsdag 17/5

17 maj - 4 Mos 26 och 27

             ÖKENLIV ELLER LIV I ÖVERFLÖD

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 26
" Dessa var de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när de mönstrade Israels barn i Sinai öken, ty om dem hade HERREN sagt: "De skall dö i öknen." Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son."  (4 Mos 26:63-65 FB)

Detta var den andra folkräkningen sedan uttåget från Egypten. Den första generationen hade ställts inför ett val. Man hade skickat in tolv spejare in i landet för att se om landet var så bra som Gud hade sagt. Efter rapporterna från spejarna gjorde folket sitt val. Skulle folket välja att ta emot det överflödande landet som Gud erbjöd dem, eller skulle de vända tillbaka till ökenlivet?

Folket gjorde sitt val. De valde öknen och folket fick vad de valde. Kaleb och Josua var de enda som ville att folket skulle gå in och ta emot överflödslandet, men de blev nedröstade.

Gud erbjuder oss också idag ett andligt liv i överflöd. Jesus säger till den som törstar: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram." (Joh 7:38)

Gud har inte ändrat sig. Hans erbjudande står kvar ännu idag. Du väljer. Ett liv i öknen, eller ett liv i Guds överflöd.

Villkoren är de samma som de var förr. Tror du på löftet? Om du tror på löftet kan du ta emot det som Gud lovat och gå in i överflödslandet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha lv, och liv i överflöd" (Joh 10:10)

Skriv ut  
Onsdag 17/5

Ord för dagen den 17 maj - Psalm 58

TIGA ÄR INTE ALLTID GULD

Dagens bibelläsning: Psalm 58
"För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger?"
(Ps 58:2 FB)

"Tala är silver, men tiga är guld", säger ordspråket och menar att det är bättre att tiga än att tala.

Psalm 58 säger däremot att det finns tillfällen då vi måste tala för att handla rättfärdigt. Det finns tillfällen då vi kristna måsta tala ut om orättfärdigheten som råder i vårt samhälle.

Det kan vara så att jag genom att vara tyst bidrar till orättfärdigheten.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig förstå när jag ska tiga och ge mig frimodighet att tala då du vill att jag ska göra det.

Skriv ut  
Tisdag 16/5

Nyhetsflödet tisdag den 16 maj

Landet tvärtemot – igen!
- Israelkommentar i Värdlen idag av Tomas Sandell - "Ifall Sveriges nuvarande utrikespolitiska linje skulle beskrivas från litteraturens värld, skulle Pippi Långstrump ligga nära tillhands. Pippi är känd som tjejen som gör tvärtemot. När allt flera demokratiska länder håller på att tröttna på urholkningen av folkrätten och internationellt samarbete bidrar den svenska regeringen tvärtom till dess förfall.
   Likt en Pippi Långstrump som envisades med att gå baklänges i stället för framåt har den nuvarande utrikesministern gjort sitt yttersta för att belöna länder som gått tillbaka i utvecklingen i stället för att stödja en demokratisk utveckling."
Läs mer HÄR.


Barn har rätt till andlig utveckling
- Antje Jackelén i Hemmets Vän - "Sverige har undertecknat Barnkonventionen. I artikel 27 fastslås rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Att tillgodose dessa rättigheter ses i vårt land som en samhällsfråga – i vart fall när det gäller hälsovård och utbildning. Ingen politiker skulle komma på tanken att säga att det är en fråga av rent privat karaktär. Med rätta tar vi för givet att det angår hela samhället att barnen får sina fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda. Beträffande den andliga och till viss del även den moraliska utvecklingen däremot är situationen mer förvirrad. Ofta sägs det att framför allt religiösa frågor endast hör till den privata sfären."
Läs mer HÄR.


Anna Sophia Bonde: Den svåra men viktiga växten
- Dagen - "Att ’mista sig själv’ eller att ’gå förlorad’ verkar inte vara detsamma som att mista livhanken.
   Från Jesu perspektiv verkar det finnas något som är värre än den fysiska döden och det är för en människa att förlora sin integritet, sitt hjärta, sin tillit till Honom. Samma tanke har vi ju i de välkända orden (1917) i Luk 9:25: Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller själv går förlorad?
   Att ”mista sig själv” eller­ att ”gå förlorad” verkar inte vara detsamma som att mista livhanken. Det handlar om döden i vidare, djupare bemärkelse, med konsekvenser både för detta livet och för tillvaron bortom tiden."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 16/5

16 maj - 4 Mos 25

SYNDENS SPIRAL

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 25
Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dess inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel.”  (4 Mos 25:1-3 FB)

   Här ser vi ännu ett av de många exemplen i Gamla Testamtet där Israels barn förleds att tillbe andra gudar. Det hela slutar i katastrof med tusentals döda israeler. Det var Israels stora problem under flera hundra år. De hade varit ett kringvandrande folk som hållit sig för sig själva, men nu levde de tillsammans med andra folkslag som tillbad andra gudar. Guds våldsamma kamp mot avgudarna visar sig gång på gång.

Jag ser denna kamp mot avgudarna som en förebild på vår kamp mot synden. Tänk om vi vore lika ivriga att avlägsna varje spår av synd som vill komma in i vårt liv. Synden har en tendens att förmeras och ta över. Det är som en syndens spiral.

Bibelordet börjar med att de uppehöll sig i Sittim. Synden börjar ofta med att vi uppehåller oss på fel platser, eller uppehåller oss med fel saker, eller uppehåller oss med fel tankar. Därefter blev folket lockade av Moabs döttrar och därefter blev de inbjudna till att tillbe deras gudar…

Synden är som en spiral som drar oss längre och längre ned. Det är viktigt för oss att bryta spiralen tidigt innan den fått fäste. Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.

Skriv ut  
Tisdag 16/5

Ord för dagen den 16 maj - Apostlagärningarna 9

ATT LIDA FÖR EVANGELIET

Bibelläsning: Apostlagärningarna 9
"...jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull." (Apg 9:16)

Då Jesus kallar Paulus till att bli en kristen och en lärjunge gör han det med orden om att Paulus kommer att få lida mycket. Paulus blir inte kallad till kristen för att få ett bekymmersfritt liv i välstånd. Hans kallelse kommer även att innebära lidande.

Det fick Paulus fort uppleva. Han kom till Damaskus för att jaga och fånga in de kristna. Paulus var "rasande av mordlust mot Herrens lärjungar" (Apg 9:1). Men så mötte han Jesus, blev frälst och började vittna om Jesus. Omedelbart gjorde man upp planer på att döda Paulus i Damaskus: "De lurade på honom ... dag och natt för att döda honom"(Apg 9:24). Han lyckades fly och kom till Jerusalem och predikade där, men också där försökte de röja honom ur vägen (Apg 9:29).

Jag kanske inte möter samma motgångar som Paulus, men att vara Jesu lärjunge och att varje dag ta upp mitt kors och följa Jesus kommer att innebära uppoffringar och lidande även för mig.

"Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre ... utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud." (2 Tim 1:8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Följ mig (Jesus)

Skriv ut  
GT-boken

GT-boken del 1 är nu färdig

Är du med i UTMANINGEN där vi läser Gamla Testamentet på två år?

Jag har nu många människor på min utsändningslista som får ett mejl varje morgon med en kommentar från det kapitel vi läser just den dagen. Du kan också få vara med och det kostar ingenting. Skriv bara till info@rupeba.se och tala om att du vill vara med i UTMANINGEN och från och med nästa dag får du ett morgonmejl från mig, så länge du själv vill.

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet, kommer jag att ge ut kommentarerna till vår läsning av Gamla Testamentet. Vi har nu hunnit fram till Tredje Mosebok och den första delen är nu klar.

Kommentarerna ges ut i A5-pärmar och den första delen, som är på totalt 336 sidor innehåller:
1-1 Gamla Testamentets historia (112 sidor)
1-2 Första Moseboken (130 sidor)
1-3 Andra Mosebok (94 sidor)
HÄR finner du en översikt över innehållet i pärmen.

I pärmen kan du göra understrykningar och skriva in dina egna reflektioner från läsningen av de olika kapitlen.

Pärmen kostar 160 kronor (postens porto tillkommer)

Om du vill skaffa ett exemplar skriver du bara ett mejl till info@rupeba.se, så sänder vi pärm och faktura till dig.

Om du vill veta mer om NT-boken från förra årets bibelläsning kan du läsa mer om den HÄR.

/PB

Skriv ut  
Äldre inlägg från Förstasidan finner du här:
Skriv ut  
Onsdagsbibelskolan
Skriv ut  
Dagens andakt
22 maj

”Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg"
( Ps 37:3)

Andakt:
Guds botemedel för allt som stör vår frid heter förtröstan. Förtröstan botar stress. Förtröstan botar oro. Förtröstan botar vrede, ja till och med ångest. Om vi kan leva i förtröstan finns det inte plats för allt detta i våra liv, för de kan inte leva sida vid sida. Någon har sagt att vrede är något som riktar sig mot det som har hänt och är ett försök att kontrollera det förgångna, men oron riktar sig mot det som ska komma, och är ett försök att kontrollera framtiden. Förtröstan däremot vilar i nuet och är förvissad om att Gud kan hantera både min gårdag och min framtid. Förtröstan lägger allt som varit och allt som skall komma i Guds händer. Bara där kan vi vara trygga.

Bön:
Gud hjälp mig idag att fylla mitt sinne med förtröstan på dig, så att alla negativa känslor av oro och vrede, stress och ångest håller sig borta.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken del 1 är nu färdig!
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba