Webbtidningen rupeba.se

Skriv ut  
den 23 augusti 2017
GT-boken

GT-boken

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna på tryck.

GT-boken del 1 och GT-boken del 2 är nu klara och kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl och tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan.
Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Du kan läsa mer om GT-boken och NT-boken HÄR. Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken t.o.m. Ruts bok.

GT-boken del 3 beräknas bli färdig i december 2018. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. Den kommer att tryckas och ges ut som andaktsbok under titeln "Psalmboken". Bra julklappstips!

GT-boken del 4 beräknas bli färdig i februari 2018. Från Första Samuelsboken t.o.m. Esters bok.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018. Från Job t.o.m. Jesaja.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018. Från Jeremia t.o.m. Malaki.

Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.
Skriv ut  
Onsdag 23/8

23 aug - 1 Sam 16 + 17

VAD FINNS I DITT HJÄRTA? - 1 Sam 16

Bibelläsning: Första Samuelsboken 16
"Men HERREN sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat."  (1 Sam 16:7 FB)

Saul hade förbrukat sina möjligheter att fortsätta vara kung över Israel. Gud sände då Samuel till Isai för att Samuel skulle kröna en av Isais söner till ny kung. Då Samuel fick se Eliab tänkte han: "Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN." (vers 6)

Men Herren tillrättavisar Samuel och säger att vad det egentligen handlar om är vad som finns i hjärtat och inte hur man ser ut. (vers 7)

Vi har så lätt att bedöma varandra till det yttre. Och vi gör vad vi kan för att framstå så bra som möjligt. Vi vill gärna att andra ska tycka att vi är bättre än vad vi egentligen är.

Men även om vi skulle lyckas framstå på ett fördelaktigt sätt i det yttre och i det vi gör, ser Herren mycket djupare än så. Han ser vad som finns i hjärtat. Han ser våra innersta motiv för våra handlingar.

Det är bättre att vara äkta inombords och bli godkänd av Gud, än att framstå fördelaktigt för att bli applåderad av människor. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns i mitt hjärta?
 


DAVID OCH GOLJAT - 1 Sam 17

Bibelläsning: Första Samuelsboken 17
"David svarade filisteen: "Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat."  (1 Sam 17:45 FB)

Goljat stod varje dag och hånade och utmanade någon från Israels här att slåss mot honom, men ingen vågade. Då kom David för att lämna lite mat till sina bröder som ingick i Sauls här. 

David antog genast utmaningen att kämpa mot Goljat (vers 32). Först satte man på honom Sauls rustning, men den var för tung och obekväm. David gick mot jätten Goljat utan något skydd, endast med sin slunga och några stenar.
David satte inte sin tillit till mänskliga resurser, utan litade på att Gud skulle rädda honom som så många gånger förr (vers 37).

Hur är det med oss? Litar vi så mycket på våra mänskliga resurser så att Gud inte kan ge oss seger i den andliga kampen? Eller står vår enda tillit till Gud och hans övernaturliga hjälp? Guds vapenrustning består inte av mänskliga vapen: "Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt"  (Ef 6:13)

"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader" (2 Kor 10:4) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var har jag min tillit? Till mig själv, mänskliga resurser eller till Gud?
Skriv ut  
Onsdag 23/8

Ord för dagen den 23 augusti - Psalm 100

TJÄNA HERREN MED GLÄDJE

Dagens bibelläsning: Psalm 100
"Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop" (Ps 100:2 FB)

Det är glädjefyllt att vara en kristen. Vissa perioder har man haft ett fromhetsideal där man ska gå i mörka kläder, och helst gå sakta och se allvarlig ut.


Psalm 100 uttrycker något helt annat. Den nästan hoppar av glädje. Tjänsten för Herren ska utföras i glädje, inte i tungsinthet. Om jag inte upplever glädje i min tjänst måste jag fråga Herren: "Vad gör jag för fel?"


Då Nya Testamentet undervisar om Andens frukt, utvecklingen av det kristna livet, så finns glädje med som ett av de nio kännetecknen på ett liv i Anden.


Så innan vi går ut i vår glädjefyllda tjänst för dagen låt oss börja med att hämta inspiration i Herrens närhet: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" (vers 4) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får tjäna Herren med glädje idag.
Skriv ut  
Tisdag 22/8

Vart är vi på väg? - Del 7

Här kommer det avslutande avsnittet i serien Vart är vi på väg?

Kristenheten i Sverige står vid ett vägval. Alla kommer inte att välja samma väg. Det kommer att bli en ökande klyfta inom kristenheten mellan dem som tar Guds ord på allvar och de som följer trenderna i den samtid vi lever i.


Denna klyfta gäller inte Frälsningsarmén speciellt. Den gäller mer eller mindre alla kristna samfund.

Detta är vad jag ser:

Jag ser framför mig en ökande polarisering inom kristenheten i västvärlden

Den ena sidan har en stark tro på Bibeln som Guds ord.
Den andra sidan har en fantastisk förmåga att tolka bibelordet så det stämmer överens med det som är politiskt korrekt just nu.

Den ena sidan representerar en väckelsekristendom med människors frälsning som högsta prioritet.
Den andra sidan
representerar en humanistisk kristendom och är fokuserad på verksamheter.

Den ena sidan har en stark längtan att få manifestera Guds kraft och se ett andligt uppvaknande bland Guds barn.
Den andra sidan
försvarar det som är och sätter sin tillit till kunskap och resurser.

Den ena sidan förkunnar omvändelse, synd, den dubbla utgången och Jesu återkomst.
Den andra sidan förkunnar en terapeutisk kristendom med mål att få människor att må bra och känna sig inkluderade.

Den ena sidan tror att Jesus är den enda vägen till Fadern.
Den andra sidan
tror att Jesus är den bästa vägen till Fadern, men vill inte utesluta att det även kan finnas andra vägar.

Den ena sidan bygger på en levande, dynamisk relation till Jesus och ingenting annat.
Den andra sidan
litar på strukturer, traditioner, sakrament, riter och yttre former.

Den ena sidan kommer stundtals att vara en liten kämpande minoritet utan stort inflytande.
Den andra sidan
kommer att ha makt, resurser, positioner, inflytande och den kommer att ringakta den kämpande minoriteten.

Jag ser
framför mig en ökad polarisering inom kristenheten i västvärlden.

Jag önskar
att jag ser fel, men jag är rädd att jag ser rätt.

/Peter Baronowsky.
Skriv ut  
Tisdag 22/8

22 aug - 1 Sam 15

LYDNAD ÄR BÄTTRE ÄN OFFER

Bibelläsning: Första Samuelsboken 15
"Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar."  (1 Sam 15:22 FB)

Herrens befallning var att Saul skulle förgöra fienden. Men Saul sparade det bästa av krigsbytet, "det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen" (vers 9).

Då Samuel konfronterar Saul med att han inte har följt vad Herren sagt, skyller han på folket (vers 15+21), medan han själv är helt utan skuld (vers 20).

Gud kallar oss att göra oss av med all synd i våra liv. Han kallar oss att följa Honom, höra Hans röst och lyda Honom.

Vi har så lätt, att på samma sätt som Saul, kompromissa i vår överlåtelse. Det kan vara en dold synd i våra liv som vi inte vill göra oss av med. En synd som vi hoppas ingen ska veta om och som vi hoppas att Gud kan acceptera.

Då Gud ber oss att göra något, kanske vi gör det delvis, men ser en möjlighet att själva skaffa oss fördelar, och viker av en smula från det som Gud bad oss att göra.

Istället för att göra det Gud vill, kanske vi ger Honom så mycket mer av något annat än det Han vill ha. Men "lydnad är bättre än offer" (vers 22) 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Lydnad är bättre än offer.
Skriv ut  
Tisdag 22/8

Ord för dagen den 22 augusti - Galaterbrevet 6

OCH SKÖRDA

Bibelläsning: Galaterbrevet 6
"...det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sin kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." (Gal 6:7-8)


Lagen om sådd och skörd gäller i livet. Om vi sår ut vänlighet och godhet bland människor är det vänlighet och godhet vi kommer att skörda. Om vi sår fientlighet och missunnsamhet är det det vi kommer att skörda.

Denna lag gäller även i vårt inre liv. Om vi sår uppbyggande tankar, gemenskap med Gud och Guds ord i våra liv kommer vi att skörda liv, och liv i överflöd. Om vi sår destruktiva tankar, destruktiv litteratur eller destruktiva filmer så kommer vi att skörda andlig död.

Det är mitt val vad jag vill så ut bland andra människor och i mitt eget liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att så och skörda det som behagar dig.

Skriv ut  
Måndag 21/8

Göran Skytte skriver i Dagen om kyrkovalet den 17 september

"De som blir valda får förtroendet att på dessa nivåer styra kyrkan kommande fyra år.

De är visserligen medlemmar i Svenska kyrkan – men en del av dem tror varken på Gud eller på Jesus.

Utan att kunna något om kristen tro ser de helig Ande som ett skämt och Bibeln som ett påhitt. De tror mera på till exempel socialdemokratiska partiet eller Sverigedemokraterna.

Det största problemet är till inte ringa del att sådana människor bestämmer i och över Svenska kyrkan. Kyrkans biskopar får inte besluta över kyrkans religion. Prästerna är förvandlade till staffage-figurer, som ska anpassa sig till allt som det politiska högkvarteret dikterar.

Helst bör de tiga om sin åsikt – i annat fall bli man ”avkragad” eller ”utköpt”, alltså utstött, utspottad, utspydd av kyrkans politiserade ledning, både i toppen och längre ner i de kyrkliga hierarkierna."

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 21/8

21 aug - 1 Sam 14

HERREN GER SEGER

Bibelläsning: Första Samuelsboken 14
"Jonatan sade till sin vapenbärare: "Kom, så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske skall HERREN göra något för oss. För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många."  (1 Sam 14:6 FB)

Jonatan litade mer på Gud än på sig själv. Då han ensam gav sig iväg mot fiendens utpost gjorde han det litande på att om Gud ville ge seger var det inte beroende på vår egen styrka eller antal.

Vi har lätt att tro att det är våra egna resurser, kunskaper eller hur många vi är som är avgörande för att Guds verk går framåt. Men Gud hade mer användning av en Jonatan som litade på Gud och hans ingripande, än de sexhundra soldaterna som gömde sig i sina hålor.

Guds verk går framåt där det finns människor som lyssnar till Herren och sätter sin lit till Honom mer än de förlitar sig på sina egna resurser.

Gud kan åstadkomma mer genom några få helhjärtade soldater än genom en stor hop halvhjärtade likgiltiga soldater.

"För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många." (vers 6)

==> Mannakorn att tugga på under: Det är inte min kraft och styrka som är avgörande, utan Herrens.
Skriv ut  
Måndag 21/8

Ord för dagen den 21 augusti - Galaterbrevet 5

FRIHET UNDER ANSVAR

Bibelläsning: Galaterbrevet 5
"Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket"
(Gal 5:1)
"Ni är kallade till frihet, bröder, använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra med glädje" (Gal 5:13)

Kristus har köpt oss fria! Men friheten måste förvaltas med omsorg. Det rätta sättet att förvalta friheten är att inte göra sådant som:
-förstör för andra människor
-förstör mitt eget liv
-förstör min relation med Gud

Men vi är fria att:
-välsigna och göra väl mot andra människor
-leva ett rent och helgat liv
-vårda min relation med Jesus

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag på bästa sätt använda min frihet i dag?
Skriv ut  
Söndag 20/8

Tidig söndagsmorgon hemma den 20 augusti

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Den stora händelsen under den gångna veckan för oss personligen är att vi har flyttat hem till Sverige.

Efter fyra år i Norge återvände vi med vårt flyttlass till hemlandet. Men var egentligen hemma?

Vi lämnar en liten grön brevlåda i Norge och flyttar till en lite större svart brevlåda i Sverige.

Vår lilla gröna brevlåda i Norge var omgiven av idel nära vänner. Den hade adressen Karlstadvegen 31F i Moss, Norge. Under större delen av åttiotalet hade vår brevlåda adressen 31D. Det var där våra tre pojkar växte upp. Idag, 30 år senare, bor vår mellanson med familj på 31C. Och hans döttrar springer som den naturligaste sak i världen över till oss på 31F.

Till vänster om vår lilla brevlåda i Norge står det att familjen Nilsson bor i 31G. På sjuttiotalet var Pappa Nilsson juniorsoldat på Stockholms sjätte kår och Rut var juniorsoldatledare. 1987 var pappa Nilsson elev på Jelöy Folkhögskola och gick Bibellinjen där jag var lärare. Under tiden på Jelöy träffade pappa Nilsson kurscenterföreståndarens dotter som sedermera blev fru Nilson som senare blev mor till fyra Nilsson-barn. Pappa Nilsson, som heter Hans, är numera rektor på folkhögskolan, där vår mellanson numera är lärare.

Våra två familjer, Nilsson och Baronowsky, har sedan haft många mötesplatser genom livet. 1999 då vi bodde nära varandra startade vi en ny kår i Nacka. En period arbetade fru Nilsson hos oss på Lännerstahemmet i Nacka. Och nu bor vi igen nära varandra, men på en annan plats i ett annat land.

Brevlådan till höger, närmast vår, innehas av en lärare på Officersskolan, som var elev på Bibellinjen hos oss på Jelöy på åttiotalet.
 
Så jag kan ju fråga mig var är egentligen hemma? För att ytterligare komplicera frågan fanns vår brevlåda året innan vi flyttade till Norge i ett hyreshus på Bruninieku Iela 10A i Riga, Lettland.
 
Jag får väl säga som de brukade sjunga förr i världen "Jag är ju blott en gäst och främling... mitt rätta hem är i himmelen". Men där lär man inte behöva någon brevlåda, varken liten grön eller stor svart.
 
I fredags var vi på Skatteverket och försökte bli svenskar igen. Det är en process som tar några veckor. Då ska vi få tillbaka våra gamla personnummer och det kommer att förenkla livet för oss på flera områden. Då kan vi till exempel få IKEA-kort, ICA-kort, COOP-kort. Då är man väl verkligen svensk!
 
Den kommande veckan kommer vi huvudsakligen att tillbringa i hemlandet Sverige.
 
Ha en välsignad vecka!
Peter Baronowsky
Skriv ut  
Söndag 20/8

20 aug - 1 Sam 13

TA SAKEN I EGNA HÄNDER

Bibelläsning: Första Samuelsboken 13
"Men Samuel frågade: "Vad har du gjort?" Saul svarade: "När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash, tänkte jag..."  (1 Sam 13:11-12 FB)

Saul samlade folket till strid mot filisteerna. Men då Samuel dröjde tog Saul saken i egna händer och tog över Samuels ansvar att offra och be för folket.

Saul hade tänkt vänta på Samuel, men då han såg att folket började lämna honom var han beredd att ändra sin teologi och det som var rätt för att få folket att stanna.

Vi lever i samma frestelse idag. Istället för att vänta på Herren är det lätt att vi rusar iväg och får arbetet gjort av oss själva i egen kraft.

Många försöker också idag att anpassa evangeliet så att det ska låta lite bättre i folks öron. Då man ser att man förlorar medlemmar är det frestande att börja predika ett annat evangelium. Istället för att predika synd, förlåtelse och omvändelse är det många som idag predikar "du-är-okej-som du-är"- budskap.

Detta var början på Sauls fall. Kanske det också är början på församlingens fall då man anpassar budskapet till att bli det man tror att folk vill höra. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord" Ps 130:5
Skriv ut  
Söndag 20/8

Ord för dagen den 20 augusti - Galaterbrevet 4

DEN FÖRLORADE HÄNFÖRELSEN

Bibelläsning: Galaterbrevet 4 
"Var är er hänförelse nu?" (Gal 4:15)

Paulus frågar galaterna vad som har hänt med deras tidigare hänförelse?
Det kan vara så att också vi ser tillbaka till en tid då vi drevs av hänförelse för Jesus. Men så har tiden gått och hänförelsen har svalnat.

 
I ett av breven i Uppenbarelseboken kan vi läsa: "Men det har jag emot dig, att du övergivit din första kärlek." (Upp 2:4).

 
Men även om det skulle vara så, finns det alltid en väg tillbaka. Brevet fortsätter: "Tänk på varifrån du fallit och omvänd dig..." (Upp 2:5)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det i dag med min kärlek och hänförelse för Jesus?
Skriv ut  
Lördag 19/8

- Världen idag -

Palestinska skolbarn hjärntvättas systematiskt
Kartor där Israel är utraderat, sånger som uppmanar till våld och bilder som glorifierar martyrskap. Det är innehållet i de palestinska skolböcker som Världen idag, genom en översättning till svenska, har fått ta del av. – Den nya palestinska läroplanen är betydligt mer radikal än tidigare läroplaner, säger Sara Lönnström, koordinator för det svenska översättningsprojektet.

Sånger om fred och räkneuppgifter med äpplen och päron verkar inte vara vad palestinska skolbarn får ägna sig åt på lektionerna. I stället är det kampsånger om att dö för sitt land och räkneuppgifter om antal martyrer som fyller skolböckerna. Detta kan man se om man tittar på den översättning av palestinska skolböcker som initierats av David Bedein, vid ”Center for Near East Policy Research” som vill ”ge insikt i den komplexa verkligheten i Israel”.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 19/8

19 aug - 1 Sam 12

VIK INTE AV

Bibelläsning: Första Samuelsboken 12
" Samuel sade till folket: "Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från HERREN, utan tjäna HERREN av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet."  (1 Sam 12:20-21 FB)

Samuel talar till folket. Han går till rätta med folket för att de gång på gång vikit av från Herren och börjat lita på avgudar av olika slag. Men hoppet är inte ute. Det finns en möjlighet till en ny start. Gud kallar folket på nytt att ta ut kursen och följa Herren av hela sitt hjärta. "Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er." (vers 24).

Vi löper samma risk. Vi har så lätt att vika av och glömma bort varför vi finns här på jorden och att vår huvuduppgift är att följa Herren i allt vad vi gör.

Men då kommer Herren till oss och väcker oss ur vår likgiltighet och manar oss till omvändelse då vi vikit av från hans vägar. Vi får börja om. Vi får på nytt ta ut kursen och förstå att det är Herren som är konung i vårt liv (vers 12) och det är honom vi vill ära och följa.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är Honom vi vill ära och följa.
Skriv ut  
Lördag 19/8

Ord för dagen den 19 augusti - Galaterbrevet 3

BREV TILL DEN DÅRAKTIGA FÖRSAMLINGEN

Bibelläsning Galaterbrevet 3
"...tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga?" (Gal 3:2-3 FB)

I Galaterbrevets tredje kapitel använder Paulus ord som han normalt inte använder. Han kallar församlingsmedlemmarna dåraktiga.

- Det verkar som om föramlingsmedlemmarna trodde att de fått Anden genom att vara rättfärdiga.
- Det verkar som om församlingsmedlemmarna trodde att Gud gjorde underverk bland dem för att de var så rättfärdiga.

Också i dag är det många kristna som tänker att de inte är heliga eller goda nog för att Gud skulle fylla dem med sin Ande. Men det beror inte på hur bra eller god du är.

Många kristna tänker att Gud bara kan göra underverk genom goda och rättfärdiga människor. Men det beror inte alls på vår egen prestation.

-Våga tro att Gud vill och kan fylla dig med sin Ande
-Våga tro att Gud vill och kan göra underverk i ditt liv.

Du ska få se vad Gud kan uträtta genom en sådan tro.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får vara fylld med Guds Ande, inte på grund av vad jag har gjort, utan på grund av vad Jesus gjort.
Skriv ut  
Fredag 18/8
”Om 50 år har alla chip”

- Världen idag - "Du kommer bli ”chippad” – det är bara en fråga om tid. Det skriver tidningen USA Today angående att ett företag har börjat förse sina anställda med ett microchip i handen. Om 50 år kommer implanterade chip vara en självklarhet i människokroppen, tror analytikern Gene Munster.

I våras kunde Världen idag berätta att SJ börjat testa att låta kunder ha sin biljett i ett microchip i handen. För några veckor sedan stod det klart att 50 av 85 anställda på det amerikanska företaget Three Square Market gick med på att få ett liknande microchip implanterat i handen.

Nu tror amerikanska analytiker att alla medborgare förr eller senare kommer ha ett microchip i handen.

”Du kommer bli chippad. Så småningom”, är rubriken på en artikel som publicerades i tidningen USA Today den 9 augusti."

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Fredag 18/8

18 aug - 1 Sam 11

BESEGRA DET ONDA MED DET GODA
 
Bibelläsning: Första Samuelsboken 11
"Då sade folket till Samuel: "Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem." Men Saul sade: "Denna dag skall ingen dödas, för i dag har HERREN gett seger åt Israel."  ( 1 Sam 11:12-12 FB)

Då Saul blivit krönt till kung var det många som var glada. Men det fanns en grupp som öppet föraktade honom och demonstrerade sitt förakt genom att inte bära fram gåvor till Saul (1 Sam 10:27).

Då Saul nu hade lett sitt folk till en stor seger var det många som tyckte att man skulle döda de oppositionella. Och det hade kanske varit det naturliga i den kulturen att man gjorde på det sättet. Men även om alla ansåg att Saul hade all rätt i världen att göra sig av med sina motståndare, valde Saul en annan väg. Nådens väg.

Även om någon kanske tror att hämnden är ljuv, visar det sig att hämnd är den sämsta vägen att lösa oenighet. Hämnd leder till mer hämnd och våldet eskaleras.

Vi kanske inte frestas att döda människor som gör oss illa på olika sätt, men vi kan ha lätt att tänka att vi gärna ger igen. Vi tror att vi ska må bättre om vi bara får "ge tillbaka".

Men Saul visar en mer storslagen väg: Nåd, förlåtelse och försoning. I Romarbrevet kan vi läsa: "Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Besegra det onda med det goda.
Skriv ut  
Fredag 18/8

Ord för dagen den 18 juli - Galaterbrevet 2

 
FÖRKASTAR DU GUDS NÅD?


Bibelläsning Galaterbrevet 2
"Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves." (Gal 2:21 FB)

Om jag litar mer på mina egna gärningar än på Guds verk, förkastar jag Guds nåd. Varje gång jag litar mer på min egen rättfärdighet än på Guds, deklarerar jag att Jesus dog förgäves.

Men Jesus dog inte förgäves, "ty genom laggärningar blir ingen människa rätfärdig" (Gal 2:16 FB).

Därför får jag frimodigt lämna självverksamhetens och självrättfärdighetens land och vila i den nåd Kristus så dyrt har köpt för mig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är av nåd!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 17/8

Vart är vi på väg - del 6

Sommaren 2013, nyss hemkommen från Lettland och snart på väg till Norge, skrev jag ett antal inlägg på temat "Vart är Frälsningsarmén på väg?"
 
Det blev 6 inlägg. Jag kommer efter hand att publicera dessa inlägg på nytt under sommaren. Därefter kommer en aktuell kommentar om var jag tror vi befinner oss idag. Jag kommer att lägga ut inläggen på tisdagar och torsdagar.

Det sjätte inlägget kan du läsa
  HÄR.

Det är fyra år sedan jag skrev dessa inlägg. Har vi tagit några steg sedan dess? Och  i så fall i vilken riktning?

Tidigare inlägg i den här serien
:

Vart är Frälsningsarmén på väg? 

Vart är vi på väg? - Del 1
Vart är vi på väg? - Del 2
Vart är vi på väg? - Del 3
Vart är vi på väg? - Del 4

-  Vart är vi på väg? - Del 5

Skriv ut  
Torsdag 17/8

17 aug - 1 Sam 10

FÖRVANDLADE MÄNNISKOR

Bibelläsning: Första Samuelsboken 10
" HERRENS Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa"  (1 Sam 10:6 FB)

Samuel smorde Saul till konung (vers 1) och profeterade att Saul skull bli förvandlad då Herrens Ande skulle komma över honom (vers 6). Då Saul lämnade Samuel förvandlade Gud Sauls hjärta (vers 9).

Det är så Gud arbetar. Gud förvandlar världen genom förvandlade människor. Så gjorde Han i det Gamla Testamentet med Saul och på samma sätt förvandlade Gud världshistorien då den Helige Ande föll på en grupp troende på Pingstdagen och förvandlade dem från skräckslagna människor till brinnande vittnen för Jesus (Apg 2:2-4).

Gud vill förvandla världen idag. Han vill göra det genom människor som låter sig förvandlas (Rom 12:2). Förvandlade människor renade i Jesu blod och uppfyllda med den Helige Andes eld. "Blod och eld"-människor. Vill du vara med? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud förändrar världen genom förvandlade människor: "Låt er förvandlas" (Rom 12:2)
Skriv ut  
Torsdag 17/8

Ord för dagen den 17 augusti - Psalm 98 och 99

 
EN NY SÅNG - Psalm 98


Dagens bibelläsning: Psalm 98
"Sjung för Herrens ära en ny sång, ty han har gjort under" (Ps 98:1 FB)

En ny sång? Vad är det för fel på de gamla sångerna, är det säkert många som undrar. Inte minst med tanke på alla nya sånger och körer som började spridas under den senare delen av 1900-talet och in i vår tid. Många kanske kände sig överkörda då de gamla sångerna de älskade inte längre verkade vara värda något.


Betyder "att sjunga nya sånger" att man inte ska sjunga en sång mer än en gång? Därefter blir den ju gammal. Nej, jag tror att bibelordet uppmanar oss att alltid sjunga med inlevelse då vi sjunger till Herrens ära. Det är lätt att vi sjunger sånger och körer av invand slentrian. Men då vi tar till oss innehållet i det vi sjunger och innehållet tar tag i oss, då blir det en ny sång, även om vi sjungit sången 100 gånger.


Jag tror att Gud vill att vår sång till hans ära ska vara äkta, levande och nyskapande.


Psalm 98 är en lovsång till Gud där människor stämmer in med sång och olika instrument (vers 5-6). Även naturen (vers 7-8) faller in i lovsången då vattnen och bergen prisar Herren, som en dag ska komma tillbaka för att döma jorden (vers 9).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur låter min lovsång idag? 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?

Nu är ett bra tillfälle att börja. Idag börjar vi läsningen av Första Samuelsboken..

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)
/Peter

Skriv ut  
GT-boken

GT-boken del 2 är nu färdig
"Från Tredje Mosebok till Ruts bok" 


Är du med i UTMANINGEN där vi läser Gamla Testamentet på två år?


Jag har nu många människor på min utsändningslista som får ett mejl varje morgon med en kommentar från det kapitel vi läser just den dagen. Du kan också få vara med och det kostar ingenting. Skriv bara till info@rupeba.se och tala om att du vill vara med i UTMANINGEN och från och med nästa dag får du ett morgonmejl från mig, så länge du själv vill.

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet, kommer jag att ge ut kommentarerna till vår läsning av Gamla Testamentet. Vi har nu hunnit fram till Domarboken och den andra delen är nu klar.

Kommentarerna ges ut i A5-pärmar och den andra delen, som är på totalt 281 sidor innehåller:
2-1 Tredje Mosebok (51 sidor)
2-2 Fjärde Mosebok (66 sidor)
2-3 Femte Mosebok (59 sidor)
2-4 Josua bok ( 42 sidor)
2-5 Domarboken och Ruts bok (63 sidor)
HÄR finner du en översikt över innehållet i pärmen.

(Du kan läsa mer den första delen HÄR.)

I pärmen kan du göra understrykningar och skriva in dina egna reflektioner från läsningen av de olika kapitlen.

Pärmen kostar 160 kronor (postens porto tillkommer)

Om du vill skaffa ett exemplar skriver du bara ett mejl till info@rupeba.se, så sänder vi pärm och faktura till dig.

Om du vill veta mer om NT-boken från förra årets bibelläsning kan du läsa mer om den HÄR.     /PB
Skriv ut  
Aktuell boklista

BÖCKER FRÅN RUPEBA

Läs mer om böckerna HÄR!
Skriv ut  
Bibelhelg

.

Klicka på bilden för att de den större.

Skriv ut  
Sommarkonferenser

BYGGET MÄLARDALEN 1-3 september. Hjälmargården. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Dagens andakt
23 augusti

”Om ni villigt lyder mig, skall ni få njuta det goda i landet”
( Jes 1:19)

Andakt:
Igår talade vi om den bonus, det där lilla extra, som Gud ger åt dem som lyder honom. Ibland gör han det oväntat, som den gången vi blev uppgraderade till Business Class, på flyget. På samma oväntade sätt har Gud många gånger visat sin speciella omsorg om oss. Men Gud visar också sin omsorg, och ger det där lilla extra, i vardagens små händelser. Hur många gånger har jag inte bett Gud om en parkeringsplats, när jag, som vanligt alldeles för sent, kommit fram till min destination, bara för att finna att alla platser är upptagna. Och hur många gånger har jag inte, till min stora förundran, upplevt att Gud hört min blixtbön och försett mig med det jag behöver. Ibland kan jag då också höra hans stilla förmaning: Var gärna ute i lite mer god tid nästa gång. Han visar omsorg, men han fostrar också.

Bön:
Jesus, tack för att jag alltid, får vända mig till dig och räkna med att du hjälper, antingen det är jag själv som har ställt till med situationen, eller om det är andra orsaker till mitt dilemma.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken del 2 är nu färdig!
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba