Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 18 november 2018
Söndag 18/11

Tidig söndagsmorgon i Frufällan den 18 november

 
Veckorevy från min högst personlig utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen och nu kanske någon undrar vad Frufällan är för något och vad i all världen vi gör där. Jag kommer till det i slutet av inlägget.

Som de flesta kanske vet håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år. Idag läste vi kapitel 10. Där mötte jag en en vers som väckte många minnen.

Det var strax före sommaren 1979 som Rut och jag stod på plattformen på Frälsningsarméns sjätte kår i Stockholm på vårt eget farvälmöte. På den tiden var Rut ledare för strängmusikkåren och jag var ledare för hornmusikkåren. Vi hade vuxit upp på sjätte kåren, först som juniorsoldater, "stora" soldater och nu lokala ledare. 

Vi var på väg till Norge. Rut skulle bara föda fram vår yngste son i mitten på sommaren och sedan skulle vi åka. Vi hade hyrt ut vårt radhus i Sollentuna och allt var klart.

Till farvälmötet hade Rut skrivit en melodi på en bibelvers från Hosea. Jag vet inte om innehållet i versen var profetiskt eller om det var en programförklaring för vad vi önskade använda våra liv till. Men där stod vi på plattformen och sjöng tillsammans (Det fanns bara 1917 års översättning på den tiden):
"Sån ut åt eder i rättfärdighet,  skörden efter kärlekens bud, //:bryten eder ny mark://  ty det är tid att söka HERREN,  för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över eder." (Sedan börjar det om från början igen och slutar med orden "bryten er ny mark ty det är tid att söka Herren")

Du kan förstås inte höra hur den låter, men det var en fantastiskt fin melodi. Jo, det handlade verkligen om att bryta ny mark. Efter ett år i Norge sålde vi radhuset i Sollentuna.

Under veckan som gått har jag också fördjupat mig i Världsevangelisten Smith Wigglesworth, som går under benämningen "Trons apostel". Han kom ganska tidigt i kontakt med Frälsningsarmén och blev soldat. Han gifte sig senare med en frälsningsofficer, som fick sluta som officer efter giftermålet eftersom officerare inte kunde vara gift med icke-officerare på den tiden.

Det är ingen som vet om Smith Wigglesworth slutade att vara soldat eller om han var det livet ut. Han dog 1947 (Det betyder att jag är från samma tidsepok som han, fast inte så länge. Jag föddes 1946). Du kan läsa inlägget som jag skrev i veckan HÄR.

Men just nu är vi i Frufällan. Du kanske undrar varför Frufällan heter Frufällan. Ja, det är det många som gör och det är väl ingen som med säkerhet vet. Däremot finns det många olika gissningar. Du kan googla på namnet får du se.
Men jag vet i alla fall var Frufällan ligger. Frufällan hör till Borås kommun och ligger norr om om staden, mellan Borås och Fristad. I Fristad bodde vi i tre år efter nämnda Norgevistelse som varade i nio år. Vi har lämnat efter oss barn lite varstans där vi har bott.

Efter de tre åren i Boråstrakten skulle vi flytta till Stockholm och Lännerstahemmet. Äldste sonen blev kvar i Borås och vi sover nu över i hans familjs hus i Frufällan.

Men det finns ännu en orsak att vi besöker Borås. Mellansonen är numera lärare på Jelöy Folkehögskole i Norge (där vi bodde innan vi flyttade till Borås). Han, eller rättare sagt hans fru, födde familjens tredje barn i somras. Det blev en pojke och han fick namnet Charlie (Ruts pappa hette dessutom Charles). Mellansonens fru har sina föräldrar i Kinna i Boråstrakten, och nu är vi alltså i Borås för norgefamiljens barndop för tredje gången i Kinna kyrka.

Nu måste jag också, för familjefridens skull, nämna att vi har ytterligare en son. Den yngste sonen, som blev kvar i Stockholm då vi flyttade till Lettland. Ja han var då redan bortgift och hade flyttat hemifrån en stund tidigare.

Charlie skötte sig utmärkt under hela ceremonin. Här ser du Charlie (Det är han utan skägg) tillsammans med sin pappa.

Men nu är det söndag, barndopet är över. Det var fantastiskt roligt att träffa  barn och barnbarn och annan släkt. Men nu är det snart dags för en ny vecka.

Jag ber att Herren ska ge dig en välsignad vecka.
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 18/11

18 nov - Hos 10

BRYTA NY MARK

Bibelläsning: Hos 10

"Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN" (Hos 10:12 FB)

Folkets välstånd hade ökat (vers 1). Men i takt med att välståndet ökade fick folket alltmer ett delat hjärta (vers 2). De slutade inte att tillbe Herren, men de började och tillbe andra saker i livet och fick ett delat hjärta.

Men Gud kallar sitt folk till omvändelse. Det är dags att söka Herren (vers 12). Vi får inte slå oss till ro med det vi har uppnått, det är dags att bryta ny mark (vers 12). Det finns fortfarande mycket kvar att erövra för Guds rike!

Låt oss utamanas av dessa ord och fråga Gud vad de kan innebära för oss:
-Det är dags att söka Herren
-Det är dags att bryta ny mark

==> Mannakorn att tugga på tugga på under dagen: Det är dags att söka Herren. Det är dags att bryta ny mark.

__________________

Innehåll kapitel 10:

Israels synder och uppmaning att söka Herren

__________________

Skriv ut  
Lördag 17/11

Det glöder i Sverige

 

- Rigmor Holst i Inblick -
Om det så bara finns en liten glöd, ska det inte stora vindpustar till innan det brinner ordentligt. Det pyr lite här och var i Sverige. Många församlingar ”tronar på minnen på fornstora dar”, och har fastnat i tanken, att den tiden är ett minne blott. Så finns det andra, som liksom glöden i en gammal ekrot, vägrar att ge upp. Glöden pyr och värmer fortfarande. Blotta insikten om det gör att vissa människor ser möjligheterna att öppna det andliga spjället och låta det flamma upp igen.

Trenden vände
– Länge var vi 12 medlemmar. Som svar på bön har Gud gjort under. Så skulle vi nog kunna sammanfatta det hela. Fram till 2009 var vi tolv medlemmar i församlingen men sedan vände trenden. Antalet medlemmar har ökat till 33 och flera är på väg in, säger Eva Simonsson och Lars-Elve Rask som är två av entusiasterna i församlingen.
Eva och Lars-Elve skrattar när de tänker tillbaka på hur det var.
– Fram till 2011 gick vi på utedass och bar in och ut vatten men i samband med att vi ökade bestämde vi oss för att satsa för framtiden. Då gjordes en tillbyggnad som rymmer kök, toaletter, dusch och ett övernattningsrum.
Eftersom man inte har någon egen pastor anlitas talare som församlingen lärt känna. Via församlingens hemsida kan man ta del av predikningarna. Men historien slutar inte här.

Gudstjänst och kyrkfika
Varannan söndag klockan 09.30 möts vanligen 30 till 40 personer för att fira gudstjänst och dela kyrkfika med varandra. Barn- och ungdomsarbetet består av söndagsskola och juniorverksamhet. Juniorerna är från nio år och uppåt och de träffas på fredagskvällarna till olika aktiviteter som bad, hobby, utflykter och filmkvällar.
– Två av församlingens medlemmar utbildar sig just nu till pastorer inom Ekumeniakyrkan. Åtta personer har också deltagit i bibelskola på distans via Frälsningsarmén. Det är verkliga bönesvar eftersom vi har bett om arbetare till skörden.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 17/11

Inför söndagen - VAKSAMHET OCH VÄNTAN

 


Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Matt 25:1-13, Ps 139:1-18


- kyrkoaretstexter.se -
Vissa vägsträckor i USA består av milslånga raksträckor. På dessa sträckor finns skyltar som uppmanar föraren att ställa sig själv frågan om man håller på att somna, och i så fall stanna till vid nästa avfart. (Se bilden till artikeln)

Söndagens texter uppmanar oss att ställa samma fråga till vårt andliga liv, håller vi på och somnar till medan vi väntar på Jesu ankomst?

I Matteus kapitel 24-25 finns det femte av Jesu större tal i Matteus. Jesus sitter på Olivberget öster om Jerusalem och besvarar han lärjungarnas frågor om hans andra återkomst och tidsålderns slut, se Matt 24:3.

Jesus berättar om olika tecken i naturen och världen. På samma sätt som man vet att det snart blir sommar när fikonträdet börjar knoppa, kan man förstå när tiden närmar sig. Samtidigt är han också tydlig med att ingen vet dagen och timmen då han kommer tillbaka, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen - bara Fadern (Matt 24:36).

Jesus säger till lärjungarna att de måste vara vakna och beredda eftersom Människosonen kommer i en timme då ni inte väntar det.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 17/11

17 nov - Hos 9

 
ATT INTE LYSSNA PÅ HERREN

Bibelläsning: Hosea 9

"Min Gud skall förkasta dem, ty de har inte lyssnat på honom. De skall bli flyktingar bland hednafolken." (Hos 9:17 FB)

Synden för alltid med sig fruktansvärda konsekvenser. Kapitlet talar om resultatet av folkets synder. Allt sammanfattas med orsaken till att allt går fel "ty det har inte lyssnat på honom". (vers 17)

Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor.


Att inte lyssna på Herren för alltid med sig negativa konsekvenser. För oss själva och för andra människor.

Att inte lyssna på Herren innebär att vi gör felaktiga livsval. Och våra livsval påverkar inte bara oss själva utan även kommande generationer. Föräldrars livsval påverkar deras barn och så vidare.

Profeten Hosea förkunnar resultatet av judarnas felaktiga livsval: "De skall bli flyktingar bland hednafolken" (vers 17). Den profetian gick i uppfyllelse. Från Jesu generation till våra dagar har judarna varit kringspridda över hela världen och fått utstå oerhörda lidanden.

Men det finns ett alternativ till "att inte lyssna på Herren". Alternativet är att lyssna på Herren.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människo
r

_______________________
Innehåll Kapitel 9:
Straff för Israels synder
__________________
Skriv ut  
Fredag 16/11

Smith Wigglesworth - Trons apostel

 

Jag har nyligen läst en bok av Smith Wigglesworth och jag har även läst en del om honom.

Wigglesworth var utan tvekan en av de "stora" världsevangelisterna. Under uppväxttiden gick han först till en Episkopalkyrka, då han var tretton år gick han till en Weslyansk Metodistkyrka. Då han var sexton år fick han kontakt med Frälsningsarmén. En av dem som skrivit Wigglesworths historia beskriver dåtidens Frälsningsarmé på följande sätt: "Under dessa dagar upplevde man inom Frälsningsarmén en häpnadsväckande nivå av Guds kraft. Många föll  under Andens kraft och kunde ibland bli liggande under 24 timmar. De bad, fastade och ropade om femtio eller hundra frälsta under veckan och de fick normalt det som det bad för."

Smith Wigglesworth blev soldat i Frälsningsarmén och blev senare förälskad i en frälsningsofficer som hette Mary Jane Featherstone. Kärleken blev så stark att de till slut måste gifta sig. Mary Jane fick då sluta som officer. På den tiden fick officerare bara vara gifta med officerare.

Såvitt man vet avslutade inte Smith Wigglesworth sitt soldatskap i Frälsningsarmén utan var soldat till sin död 1947.

Wigglesworth hade en framgångsrik helandetjänst och tusentals blev frälsta och helade vid hans möten. Vid flera tillfällen uppväckte han döda.

Mary Jane dog plötsligt 1913. Wigglesworth bad för henne och befallde döden att släppa henne. Hon kom tillbaka till livet och sa "Smith-Herren vill ha mig nu". Med stor sorg svarade Wigglesworth "Om Herren vill ha dig, ska jag inte hålla dig tillbaka".

Wigglesworths tjänst grundades på fyra principer:
1. Läs Guds ord.
2. Ta in Guds ord till dess det intar dig.

3. Tro på Guds ord.
4. Handla på Ordet.

Källor:
Guds generaler - Roberts Liardon
Smith Wigglesworth trons apostel - Stanley Howard Frodsham
Diverse artiklar på internet


Boken jag läste av Wigglesworth var "Ständigt växande tro". Du kan läsa mer om boken HÄR.

/PB

Skriv ut  
Fredag 16/11

Andreas Nielsen: Hedra din far och mor

 

- Andreas Nielsen i Dagen -
Den viktigaste gåvan jag kan ge mina barn är att älska min fru.
Heder och att hedra är något som vi i Sverige har svårt att veta hur vi ska hantera. Det provocerar vår jantelag, att ingen ska tro att de är något.

Heder har även till stor del tagits till fånga av matchokulturen och konstiga religiösa förhållningssätt. Som att heder är något vi ska försvara. En förolämpning som tidigare ledde till en verbal dispyt får regelbundet unga killar med tillgång till vapen att döda i Stockholm. Hedern ska försvaras. Men heder är inget som man tar eller som ska avkrävas. Det är först och främst något man ger.

När Jesus kom till Nasaret såg människor bara snickarsonen, Josefs och Marias son. Han skulle minsann inte kunna intala dem att han var Messias. Han hade varit så nära dem genom sin uppväxt att de inte kunde se förbi det mänskliga och vägrade hedra det gudomliga i människosonen. Johannes skriver att Jesus därför inte kunde utföra de under och tecken som han annars gjorde. Som en konsekvens av att de inte hedrade Gud i honom blockerade de Guds kraft.

Jag undrar hur mycket av det Gud velat göra i våra liv vi har missat och blockerat för att vi inte förstått värdet av att hedra det mänskliga som Gud använder.

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Fredag 16/11

16 nov - Hos 8

SÅ VIND OCH SKÖRDA STORM

Bibelläsning: Hosea 8

"Vind sår de, och storm skördar de" (Hos 8:7 FB)

Vind och storm är samma sak. Storm är bara så mycket mer än bara vind.

Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi skördar. Då vi sår vill vi få tillbaka samma sak som vi sår ut, fast mycket mer.

Så är det också i livet. Det finns ett förhållande mellan det vi sår ut och det vi skördar. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7)

-Då vi sår hat är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår misstänksamhet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår vänlighet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-Då vi sår kärlek är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.

Vi kanske inte ser resultatet av det vi sår på en gång, men förr eller senare når det ifatt oss.

Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv? "Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp." (Gal 6:9 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv?

___________________

Innehåll kapitel 8:
Israels falska gudstjänst
___________________
Skriv ut  
Torsdag 15/11

Sexhandeln i Helsingborg ökar – flera gripna för sexköp

 


Erbjuds stöd

En av polisens främsta samarbetspartners är Frälsningsarmén som har Helsingborg som ett pilotprojekt i samband med en nationell satsning på att förhindra prostitutionen.

– Hos oss erbjuds tjejerna en möjlighet att få stöd och hjälp och kunna ta sig ur sexhandeln, om de vill, säger Emma Cotterill, jurist på Frälsningsarmén i Helsingborg.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 15/11

Josefine Arenius: Unga vill ha mer än trivseltro

 

Vad ger din tro dig som inget annat ger? Vad är den värd?

- Josefine Arenius i Dagen -
Allting jag uppgav. Allting jag vann. Är det sant? Vad har jag gett upp? Vad har jag vunnit? Är det någon skillnad på mitt liv gentemot alla andras liv för att jag har gett upp något? För att jag har vunnit Jesus? Tankarna snurrar i bilen hem från ännu en predikoresa. Ännu en söndag då jag, med hjärtat i handen, ställt mig framför okända människor och sagt att vi måste börja tala om hur vi ska vara församling tillsammans. Förra sommaren förlorade vi min ingifte farbror. Efter ett långt och innehållsrikt liv gav hans kropp upp och vi var många som slöt upp för att tacka vår himmelske far för en varm och klok mans livsgärning. När den gamle missionärens kista bars ut ur kyrkan av hans söner och sonsöner sjöng vi tillsammans om den saliga vissheten om förtröstan, styrka och mod.


I bilen på väg hem från Pingstkyrkan i Västergötland drabbar sången mig igen. Jo, jag vet. Jag vet att jag inte kommer med några nyheter när jag säger att vi måste börja prata om hur vi är församling tillsammans. Jag vet att det görs i kyrkor och kapell över hela landet. Men jag tror inte jag sticker ut hakan för långt om jag hävdar att många av oss kristna i Sverige har hemfallit åt en slags trivseltro. Vi tror, vi säger det till folk som frågar, vi ber och vi blir glada när vi får eller hör om bönesvar.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 15/11

Böneledare: "Nu behöver Guds församling be"

 

- Världen idag -
Utfallet i onsdagens partiledaromröstning är en signal till Guds församling i Sverige om att be. Det menar Patrik Sandberg, ledare i nätverket Sverigebönen med en allvarlig vädjan till troende och kyrkor i landet.
Under hela tisdagen och natten mot onsdagen hade nätverket Sverigebönen uppmanat till intensiv bön inför den avgörande omröstningen i riksdagen.
Men inte heller denna gång fick Sverige någon regering och Patrik Sandberg framhåller allvaret i detta.

– Vanliga människor blir lidande och näringslivet påverkas negativt, säger Sandberg, som efterlyser ansvarstagande för Sverige hos flera politiska ledare.

Han pekar särskilt på Annie Lööf.

– I sitt tal i dag nämnde hon Sverigedemokraterna sju gånger men hon sade ingenting om Sverige, påpekar han.

Den svenske böneledaren vill se politiker som ödmjukar sig och visar beredskap till eftergifter. Men en nyckel till genombrott, anser han, är att Guds församling ödmjukar sig i bön inför Gud. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 15/11

15 nov - Hos 7

 
EN AVFALLEN KYRKA

Bibelläsning: Hosea 7

"...de har avfallit från mig! Jag vill friköpa dem, men de har talat lögnaktigt om mig" (Hos 7:13 FB)

 Guds folk har avfallit från Gud. Det är inte så att religiositeten har minskat, det är bara det att folket vänder sig till andra gudar. Folket frågar sina avgudar om råd (Hos 4:12). Folket "vänder om, men inte till den som är därovan" (vers 16).

Situationen liknar på många sätt dagens situation. Kyrkorna annonserar och inbjuder till olika aktiviteter med sitt ursprung i österns religioner. Tron på högre makter har inte avtagit men på många håll vänder man sig inte till Gud, utan till andra makter.

Herren ville friköpa folket "men de har talat lögnaktigt om mig" (vers 13).
Guds ord ifrågasätts idag i mycket högre utsträckning än tidigare. Idag får vi ofta höra ormens röst "Skulle Gud verkligen ha sagt?" (1 Mos 3:1). Jesus säger att Han är den enda vägen till Fadern (Joh 14:6). Idag kan vi höra kyrkoledare säga att Jesus är en av flera vägar till Gud.

"De ropar inte till mig av hela hjärtat" (vers 14). Men det är just det som Gud längtar efter. Ett folk som ropar efter Honom av hela hjärtat. Herren vill fortfarande friköpa oss (vers 13), och det kommer Han att göra då vi vänder om till Honom. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet" (Upp 22:17) 

_____________________

Innehåll kapitel 7:

Guds längtan efter ett folk som vänt honom ryggen
_____________________
Skriv ut  
Onsdag 14/11

 

Besök vår webbshop "AFFÄREN"
Klicka HÄR
 
Skriv ut  
Onsdag 14/11

Talmannen berättar om sin kristna tro

 

- Jacob Zetterman i Dagen -
Andreas Norlén säger till Aftonbladet att han är en av Svenska kyrkans medlemmar "som faktiskt tror på budskapet".

Talmannen Andreas Norlén har hamnat i politikens mittpunkt som nyckelperson då en ny regering ska komma på plats. Det har fikats och sonderats en hel del sedan valet och mycket tyder på att talmannen fortsättningsvis kommer att ha en hel del att göra. Inget tyder på att Ulf Kristersson blir ny statsminister då riksdagen röstar om saken på onsdag morgon.

Inför omröstningen har Aftonbladet intervjuat Andreas Norlén, som får frågor om såväl regeringsbildningens procedurer som en del privata frågor. Exempelvis om han tror på Gud.

– Ja och jag är med i Svenska kyrkan, jag hör till dem som är medlemmar och faktiskt också tror på budskapet, svarar Andreas Norlén på frågan.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 14/11

14 nov - Hos 6

 
YTLIG KÄRLEK

Bibelläsning: Hosea 6

"Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB)

Folket uttrycker sin önskan att vända om till Herren:
-"Kom låt oss vända om till Herren" (vers 1) -"Låt oss lära känna Herren" (vers 3)

Men Gud ser till folkets hjärtan och inte bara till deras ord. Även om de har en stark bekännelse i munnen ser Herren att den är väldigt ytlig och flyktig. Gud liknar folkets kärlek med en morgondis som försvinner eller med daggen som kommer på morgonen (vers 4)

Vad Gud söker är hjärtan som är överlåtna i kärlek till Honom och inte bara ord eller ceremonier.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB) 

______________________
Innehåll kapitel 6:
Folkets kärlek är ytlig.

De ersätter gudslängtan med ceremonier
______________________
Skriv ut  
Tisdag 14/11

Kristet förlag gav bort böcker på new age-mässa

 

Förra helgen var det åter dags för den regelbundet återkommande Harmonimässan att slå upp sina dörrar för en stor publik. Som vanligt var det Solnahallen där det hela ägde rum, och som vanligt var det en ganska stor publik som besökte evenemanget.

- Berne Wilhelmsson i Dagen -
 – Vi hade fullt med montrar, cirka 300 utställare som representerade behandlingar, höll föredrag, workshops och annat, berättar mässans pressansvariga Petra Adams

– Vi hade minst 5500 besökare i de flesta åldrar och de flesta intresseområden. Vi kan också konstatera att det verkar vara mer än vanligt intresse för de olika behandlingar som man kunde få.

Som besökare på mässan kan man få köpa kristaller, man kan bli spådd, man kan få massage, man kan köpa en trumma, man kan höra föredrag om olika saker eller få sin aura fotograferad. Allt för en kostnad.

Men det finns också möjlighet att få möta Jesus, få förbön till helande, eller helt gratis få en bok om till exempel Sebastian Stakset som berättar om sina erfarenheter av sitt möte med Gud. Det är i Sjöbergs bokförlags monter detta erbjuds.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 13/11

Swärd om SMR:s abortsyn: ”Vad skulle moder Teresa ha sagt?”

 

Att kristna i Sverige får en allt mer tillåtande syn på abort är ett uttryck för kyrkans inre sekularisering. Det säger pastorn och statsvetaren Stefan Swärd efter nyheten att Svenska Missionsrådet är positiv till bistånd som stöder abort.
 

- Världen idag -
Världen idag har i ett par artiklar berättat om Svenska missionsrådets (SMR:s) hållning i abortfrågan där man vill verka för lagliga aborter, och om kritiken från flera bibelkonservativa aktörer inom SMR mot att som kyrkor stå bakom att bistånd går till abortverksamhet.

Stefan Swärd, som själv doktorerat på svensk abortlag, anser att kyrkliga företrädares syn på abort i biståndet ingår i ett mönster som upprepas där man avviker från ett historiskt kristet tänkande.

– Jag tror tyvärr att många knappt reflekterar över att en kristen ståndpunkt ofta är ganska annorlunda än den som finns i samtiden. Man har blivit så indoktrinerad av den liberala moderniteten som råder att man knappt ens reflekterar över att synen på ofödda barn är en hållning den kristna kyrkan haft i tvåtusen år.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 13/11

13 nov - Hos 5

 
GUD TRÄNGER SIG INTE PÅ

Bibelläsning: Hosea 4

"Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig."  (Hos 5:15 FB)

Kapitel fem beskriver hur folkets gärningar hindrar folket att vända tillbaka till Herren (vers 4). Då folket vänt sig bort från Herren blir de öppna för attacker från fienden (vers 8).

Så är det också med oss då vi vänder oss bort ifrån Herren. Vi lämnar fältet fritt för fienden att attackera oss.

Men Gud tränger sig inte på. Han tvingar oss inte att vända tillbaka till honom. Han drar sig tillbaka till dess vi frågar efter honom. Hoseas femte kapitel avslutas med ord som liknar Jesu ord då han betraktar Jerusalem:
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er: Härefter skall ni inte att se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." (Matt 23:37-39)
Då vi vänder tillbaka till Herren, så finns han där och väntar på oss...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren går tillrätta med sitt folk för att de flyttar råmärken (vers 10) och frivilligt följer människobud (vers 11).
Hur stämmer det med situationen i vårt land idag? i vår kyrka? I mitt liv?

____________________
Innehåll kapitel 5:
Israel och Juda hotas av undergång
____________________
Skriv ut  
Måndag 12/11

EPP: "Stoppa medlen till palestinsk polis"

 

Europaparlamentet måste omedelbart stoppa sitt bistånd till den palestinska polisen. Det kräver parlamentets största partigrupp, EPP efter uppgifter om godtyckliga gripanden och tortyr i de palestinska områdena. – Varje aktör som stöder hållbar fred måste reagera och framför allt agera, när den palestinska myndigheten trakasserar sitt eget folk, sa den tidigare parlamentsledamoten Lars Adaktusson (KD) innan resolutionen antogs vid EPP:s kongress i Helsingfors.

- Världen idag -
De svenska Kristdemokraterna och Moderaterna ingår i partigruppen EPP, som betyder Europeiska folkpartiet.

En av de resolutioner som partigruppen antog vid sin kongress utgår från en rapport från en färsk rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW), “Two Authorities, One Way, Zero Dissent”.

Rapporten visar att polis och säkerhetsstyrkor både på Västbanken och i Gaza utsätter människor för gripanden, misshandel och tortyr i sådan omfattning att det skulle kunna utgöra brott mot mänskligheten.

I sin resolution uppmanar EPP Europa­parlamentet att "omedelbart stoppa sitt stöd till den palestinska polisstyrkan, till dess att den palestinska myndigheten vidtagit effektiva åtgärder för att upphöra med sina godtyckliga gripanden, med övergrepp och tortyr, gripanden av oppositionella och tortyr av frihetsberövade personer".


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 12/11

80 år efter Kristallnatten: Judar vittnar om hat

 

Natten mellan fredag och lördag denna vecka är det 80 år sedan Kristallnatten inträffade i Tyskland, något som uppmärksammas på många platser.

- Dagen -

Under Kristallnatten 1938, när nazisterna hetsade mot judar, mördades hundratals människor och tusentals misshandlades. Synagogor brändes och judiska restauranger vandaliserades.

Efterkrigstiden innebar en uppgörelse med antisemitismen inte bara i Tyskland, utan i många länder i Europa. Trots detta rapporteras om ökande hat och hot.

Center för forskning och upplysning om antisemitism i Berlin (Rias) samlar information om antisemitiska händelser. Alexander Rasumny från Rias säger till TT att organisationen har sett en ökning av antisemitismen i Tyskland.

– Särskilt under de senaste månaderna har vi sett en tydlig ökning av våldsamma händelser, men även mindre allvarliga händelser fall såsom hatmejl och verbala attacker. Sådant mer vardagligt hat skapar en grund, ett klimat, för allvarligare attacker, säger han.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 12/11

12 nov - Hos 4

ETT FOLK SOM GÅTT VILSE

Bibelläsning: Hosea 4
"Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet." (Hos 4:1 FB)

Herren går till rätta med folket i landet genom profeten Hosea. Då man läser beskrivningen av tillståndet i landet kan man bli fundersam om det inte i lika hög grad talar in i tillståndet i dagens Sverige.
-ingen sanning (alla "sanningar" lika sanna) (vers 1)
-ingen kärlek (vers 1)
-ingen kunskap om Gud (vers 1)
-glömt Guds undervisning (vers 6)
-de har glömt att hålla sig till Herren (vers 10)
-ockulta yttringar, tillbedjan av saker, spådom (vers 12)
-sexuell lössläppthet bland både kvinnor och män (vers 13-15)
-omåttlig dryckenskap (vers 18)

Detta manar till bön för Sverige. En bön om kunskapen om att Gud ska få komma tillbaka och vända folkets hjärtan till Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser min "lista" ut i Guds ögon? Hur är det med min kunskap om Herren? Min kärlek till Gud och mäniskor?

____________________
Innehåll kapitel 4:
Herrens anklagelser mot Israel.
____________________
Skriv ut  
Söndag 11/11

Tidig söndagsmorgon den 11 november

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Den här veckan har vi tagit några dagar ledigt och varit bortresta. Ledigt betyder att jag har haft tid att läsa, skriva och förbereda kommande tillfälle.

Jag börjar med förbereda. Läsa och skriva går att skjuta upp lite grann, men förbereda måste man göra innan det är dags att stå fram. Efteråt är det för sent.


FÖRBEREDA
Det som ligger närmast framöver kommer i slutet av november.
Då ska Rut och jag undervisa på Frälsningsarméns Bibelskola Norr i Örnsköldsvik. Det är en distansbibelskola som drivs av Ågesta Folkhögskola. Kursen har en längre tid varit fulltecknad med en kölista med dem som inte fick plats den här omgången.

Bibelskola på distans är en verksamhet som Frälsningsarmén i Sverige verkligen lyckats bra med. Då många andra strävar för att få ihop deltagare till sina bibelskolor så är det kö för att få komma med på Distansbibelskolans olika kurser. 

Det är en stor förmån att undervisa på en Bibelskola. Jag brinner verkligen för bibelundervisning och det har varit en huvudinriktning för mig de senaste fyrtio åren, efter det att vi "drabbades" av Gud och fick våra liv helt förvandlade. 

I Örnsköldsvik ska vi undervisa om Nya Testamentet, Lärjungaskap och trons grunder. Jag ser fram mot det!

LÄSA
Under de lediga dagarna har jag också läst två böcker som vi just tagit in i vår webbshop.

En av de nya böckerna är Tomas Dixons bok, "Israel och hela världens framtid". Den är verkligen läsvärd. Boken tar upp bakgrunden om hur Israel blev till och betydelsen av Israel för Guds plan för mänskligheten både nu och i framtiden. 

Den andra nya boken är "Ständigt växande tro" av Smith Wigglesworth. Wigglesworth var en världsevangelist och kallas för Trons apostel (Googla på "Trons apostel" så hittar du Smith Wigglesworth). I boken berättar Wigglesworth om några av de stora under han fick uppleva. Det är lätt för oss att tänka att det var mycket lättare och bättre förr, men Gud var inte bättre förr, han har aldrig varit i bättre form än just nu.

Du kan läsa om de nya böckerna HÄR.

SKRIVA
Det har också blivit lite tid över för att skriva. Jag håller på att skriva en bok om ett av Nya Testamentets mest förekommande tema: Jesus ska komma tillbaka.
Det kan ibland vara svårt att hitta tid till skrivandet, det händer ju så mycket annat i livet, men jag räknar med att boken ska komma ut någon gång under hösten nästa år, om inte Jesus har kommit tillbaka före den tiden. 

Jag kan naturligtvis inte veta när Jesus ska komma tillbaka men naturkatastroferna börjar alltmer anta de apokalyptiska dimensioner som beskrivs i Uppenbarelseboken. Den gångna veckan har en hel stad med 26.000 invånare totalförstörts i en våldsam brand i Kalifornien. Samtidigt hör vi om dramatiska översvämningar där hus sköljs.

Det är bäst att vi tar varningarna från Bibeln på allvar:  "När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst" (2 Pet 3:11-12)

Var beredd och ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 11/11

Kejsaroffer och frisedlar – förr och nu

- Olof Edsinger -
Paulus ord till filipperna bottnar i en dyster verklighet, där vägran att tillbe kejsaren var förenat med livsfara. Men varje tid har sina egna motsvarigheter till kejsaroffret. Hur förhåller vi oss till det offentliga Sveriges förväntningar och krav? SEA:s Olof Edsinger skriver apropå en välkänd bibeltext.

Ett av Nya testamentets mest älskade brev är det av Paulus till församlingen i Filippi. Aposteln återkommer gång på gång till glädjen och välsignelsen med livet tillsammans med Kristus, och det är inte för inte som Filipperbrevet kallas för ”glädjens epistel”.

Bakom de frimodiga formuleringarna finns dock en problemfylld vardag. Paulus själv sitter i fängelse, och även för församlingen är förföljelsen ett ständigt närvarande hot. En av de viktigaste orsakerna till detta är den så kallade kejsarkulten.


Saken var den att Filippi var en romersk koloni, och många av provinsens invånare kände stor stolthet över relationen till Rom. Ett viktigt uttryck för detta var den livaktiga kejsarkulten, som konkret innebar att man bad och offrade till kejsaren – som provinsens högste beskyddare, men också som en gud i en människas gestalt.

Denna kult var dock inte bara ett valfritt tillägg. Den var ett påbud från kejsaren själv. Och var och en som vägrade att tillbe Caesar kunde räkna med förföljelse – i många fall med dödsstraff som konsekvens.

Samtidigt fanns det en grupp i Romarriket som hade förhandlat bort detta krav. Denna grupp var judarna, som hade en deal med kejsaren som gjorde att de slapp att vända sin tillbedjan till kejsaren – för att i stället be för kejsaren.

Så långt var allt frid och fröjd. Men nu uppstod det en ny och lite oväntad situation. Inom den judiska gemenskapen växte det nämligen fram en ny grupp, som visserligen vördade både Herren och de heliga Skrifterna, men som också tillbad en fattig snickare från Nasaret som Messias och Guds son. Konflikter uppstod, och gapet mellan de traditionella judarna och de Jesustroende växte....


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 11/11

11 nov - Hos 3

ÄLSKA DEM SOM JAG

Bibelläsning: Hos 3

"HERREN sade till mig: "Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, HERREN, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor." (Hos 3:1 FB)

Trots att Israels barn övergav Herren fortsatte han att älska sitt folk. Guds uppmaning till Hosea var att han skulle älska sin otrogna hustru på samma sätt som Herren älskade sitt folk.

Det finns olika ord för "älska" i grekiskan. Filio är den djupa vänskapen, Eros är det fysiska uttrycket för kärlek, Agape är den kärlek som Gud älskar oss med. Det är en kärlek som inte bara älskar den som förtjänar kärlek. Gud älskar oss inte bara de dagar vi gör det han vill. Agape är den slags kärlek som föräldrar normalt ger till sina barn. Vi älskar våra barn alla dagar. Också de dagar då de inte gjort sig förtjänta av vår kärlek. 

Det är den slags kärlek vi får av Gud. Det är den slags kärlek som Gud vill att vi ska ge vidare till andra.

 

Vi kanske möter människor som vi tycker inte alls förtjänar vår kärlek. Herren säger till oss: Älska dem som jag!
Vi möter människor som gör oss illa och kanske förtalar oss. Herren säger till oss: Älska dem som jag!
Vi kanske till och med möter människor som hatar oss. Herren säger till oss: Älska dem som jag! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Älska dem som jag

______________________

Innehåll kapitel 3:

Hoseas otrogna hustru. 

______________________

Skriv ut  
Lördag 10/11

”Hade Israel funnits hade inte så många mördats”

 
 

- Ruben Agnarsson i Inblick -
De sista överlevande från Förintelsen är omkring nittio år gamla och kan som förstahandsvittnen fortfarande berätta om vad som skedde i Hitlers dödsläger.

Att det är i sista minuten förtydligas av att några av dem som finns med på bilderna redan har dött. En av dem är Judith Popinski från Malmö. Hon föddes i polska Lódz 1923 och var den enda i en familj på tio som överlevde Förintelsen innan hon kom till Sverige med Folke Bernadottes vita bussar.

Judith Popinski dog för knappt två veckor sedan, 95 år gammal.

Micael Bindefeldt berättar varför han tagit initiativ till projektet:
– Det är en känsla som vuxit sig allt starkare med åren. Min pappas bortgång för några år sedan satte igång många tankar. Jag började leta minnen efter hans föräldrar och deras syskon som omkom i Förintelsen. Jag talade också med överlevande här i Sverige. Berättandet påverkade mig så starkt att jag ville engagera mig långsiktigt, förklarar Michael Bindefeldt.

– Jag insåg att vi snart inte har så många kvar som kan vittna om den katastrof som drabbade Europa under andra världskriget. 70 år senare finns en tydlig risk för att minnet i de centrala berättelserna börjar dunsta bort.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 10/11

Inför söndagens texter (2) - DEN YTTERSTA TIDEN

 

- Från kyrkoaretstexter.se -
Am 4:12-13, Matt 24:3-14, 1 Joh 2:28-3:3, Ps 39:5-8

Ibland förknippas "den yttersta tiden" och "Jesu återkomst" med rädsla och fruktan. Vi läser i Uppenbarelseboken hur människor en dag ska gömma sig i bergen och önska sin egen död och be "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen" (Upp 6:15). För den som inte gjort upp med sin synd, så är det med rädsla och fruktan man kommer att möta sin skapare. Däremot den som blivit tvättad ren, längtar efter att få möta sin frälsare. I Uppenbarelseboken sista verser utropar Johannes – ”Amen, kom Herre Jesus!” I 1 Tess 4:18 står det att vi ska ”trösta och uppmuntra varandra med dessa ord”, som just handlar om mötet med Jesus!

Johannes skriver i helgens text (1 Joh 2:28) att om vi fortsätter att vara förenade i honom, då kan vi vara frimodiga när han uppenbarar sig och vi behöver inte skämmas vid hans ankomst. Han börjar meningen med "kära barn" som är en familjär term som också kan översättas älskade familjemedlemmar - det talar om en trygg familjerelation, fylld av kärlek, fri från rädsla och fruktan!


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 10/11

10 nov - Hos 2

 
GUDS TROFASTHET

Bibelläsning: Hos 2

"Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN.Och det skall ske på den dagen, att jag skall bönhöra, säger HERREN" (Hos 2:19-21 FB)

Kapitlet talar om Guds ovillkorliga trofasthet. Guds folk hade visat sin otrohet mot Gud genom att tillbe andra gudar (vers 17).  Men hur mycket Guds folk än vandrade bort ifrån Herren stod han kvar i trofasthet och lovarde att även fortsättningvis "trolova sig med sitt folk i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet."

Precis som i liknelsen om sonen som vände ryggen till Fadern (Luk 15), står Fadern kvar i trofasthet och väntar på att få välkomna den hem som vandrat bort i vilsenhet, men som valt att återvända.

Vi kan misslyckas i vårt kristna liv. Vår överlåtelse och vår kärlek till Herren kan svalna. Men då vi beslutar oss att vända tillbaka in i gemenskapen med Herren, står han där med "kärlek och barmhärtighet"


==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet." (Klag 3:22-23)

___________________
Innehåll kapitel 2:
Israels trolöshet och Guds trofasthet
___________________
Skriv ut  
Fredag 9/11

”Chockad över att de behöll allt prat om Gud”

 

Det blev den kristne Minnesotakillen Kyle Johnson som vann årets säsong av Allt för Sverige. – Skillnaden jag hoppas kunna göra genom programmet känns som en av de viktigaste sakerna i mitt liv, säger han till Världen idag.

- Världen idag -
Tron har inte varit något som gömts när 29-åriga läraren Kyle Johnson medverkat i SVT-programmet Allt för Sverige. Under de åtta avsnitten där tio amerikaner tävlat om att få träffa sina svenska förfäder har Kyle Johnson gjort sig känd som den som tackat Gud för varje sak de fått uppleva....


Att Kyle är kristen är antagligen inget som har undgått någon som följt programmet, men själv är Kyle förvånad över hur stort utrymme hans tro har fått i tv-rutan.

– Jag är chockad att de behöll allt jag sa om Gud i programmet. Särskilt med tanke på att ingen i produktionsteamet, vad jag vet, är kristen. Jag tror att det var Gud som använde det jag sa, säger han.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 9/11

Inför söndagens texter (1) - DEN YTTERSTA TIDEN

- Bengt Pleijel -

Am 4:12-13     Matt 24:3-141     Joh 2:28-3:3    Ps 39:5-8

DEN YTTERSTA TIDEN

kommer på söndag! Det är söndagens tema. Denna värld har sin början. Den kommer att få sitt slut. Vi börjar ana att det skall bli så. Utan bra klimat ingen mat. Utan EL går allting fel. Vi förorenar och fördärvar. Förstör luft och smutsar vatten. Det sista programmet för Fråga Lund i år skrämde upp oss. ”Tänk om en asteroid, 10 km stor, far emot oss med en fart av 30 km i sekunden och med en sprängkraft av 7 miljoner Hiroshiabomber”, sa Gabriella. Ingen munter tanke! Men det händer så sällan. Vart hundra miljonte år. Men alla applåderade och många glada skratt hördes.

Vad säger Jesus om detta? Vad får Jesu vänner för råd?

Jesus kommer i dagens texter med tankar som kan verka skrämmande. De talar om stridslarm och krig, om svält och jordbävningar, om hat och motstånd, om bedragare och kalla hjärtan. Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Här skall inte lämnas sten på sten. ”Hela rasket ska rivas”. Vi suckar.

Men det är inte bara vi som suckar. Vi vet ju att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas (Läs Rom 8:18-22). Men där människor ser all framtid i svart, får Jesu vänner se något mer. Detta rop i skapelsen är inte en döendes sista rop. Inte dödsrosslingar. Jesus säger i dagens evangelium att det är FÖDSLOVÅNDOR. Något nytt skall födas fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte (2 Petr 3:13).

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Fredag 9/11

9 nov - Hos 1

 
Hoseas bok

Hoseas bok är den enda bevarade skriften från Israel under perioden mellan landets delning år 925 f Kr och Assyriens erövring av riket år 722 f Kr. Boken är en sångprofetia i 14 korta kapitel. Hosea är upprörd över den avgudadyrkan som förekommer i Israel och han varnar för den och liknar den vid äktenskapsbrott. Han berättar om sin egen kärlek som blev en besvikelse då hans hustru var otrogen. Men han älskar och förlåter henne trots allt. 

På samma sätt fortsätter Gud att älska israeliterna trots deras egensinne. Han dömer dem visserligen för deras synder, men han förlåter dem ändå eftersom han älskar dem så mycket. (Från alltombibeln.se)

 
OTROGEN MOT GUD

Bibelläsning: Hosea 1

”Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren”  (Hos 1: 2 FB)


Hosea går till rätta med folket för att de har övergett Herren. Det framgår inte av kapitlet på vilket sätt de varit otrogna mot Gud. Förmodligen hade de inte slutat tro på Gud, utan snarare hade de tagit till sig andra avgudar vid sidan av Gud.


Vi kan på liknande sätt vara otrogna mot Gud, genom att ge tid och resurser som skulle tillhöra Gud till andra aktiviteter. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ”avguda” saker i stället för honom. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ta åt oss ära som skulle tillhöra Gud. Otrohet kan kanske till och med vara att vi inte tar tid till den dagliga stilla stunden med Herren.


Men om vi rannsakar oss inför Gud kommer han att peka på de saker i vårt liv där vi är otrogna mot Gud. Han kommer att peka på de saker i vårt liv som stjäl av det som skulle tillhöra Gud.

 

Då finns det alltid en ny början. Vi får överlåta oss på nytt till Herren och be Honom bevara oss från otroskap mot Honom igen.

 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns alltid en ny början 

______________________
Innehåll kapitel 1:
Hosea gifter sig med skökan Gomer och de får barn
______________________
Skriv ut  
Torsdag 8/11

Kan kristna svara på vad nåd är?

 

Det råder förvirring kring ord som nåd, förlåtelse och försoning. Frågan är om vi kristna kan svara och säga "så får du nåd".

- Felicia Ferreira i Dagen -
Den före detta Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen var en av dem som under Me Too -rörelsen anklagades för både våldtäkt och sexuella trakasserier. Han förlorade sitt arbete och exponerades hårt under en tid. Om detta skrev han för några veckor sedan en text i Expressen under rubriken ”Hur länge ska jag straffas?”.

”Jag bättrade mig, men hur får jag nåd?”, skriver Virtanen. Tonläget pendlar mellan desperation och frustration.

Detta fick SvD-skribenten Malin Ekman att i en klok text reflektera vidare den (29/10) kring begreppen nåd och skuld. Men hon fastnar längs vägen och inser att hon måste konsultera en teolog för att ens kunna tänka vidare. För är nåd kanske ett bibliskt begrepp? funderar hon.

Kapar man förtöjningarna till den kristna tron försvinner en rad viktiga ord på köpet. Därför finns i dag en förvirring kring ord som nåd, förlåtelse och försoning. Eftersom Sverige har varit ett kristet land hör de till vår vokabulär, men sekularisering har gjort att många inte längre förstår de gamla stororden.

Hur förklarar man förlåtelse utan förankringen i den kristna tron? Problemet är kanske inte att folk går runt och gör oförlåtliga saker, utan att förlåtelse kräver skuld, och ingen har längre någon skuld. Det enda vi har ord för när Gud inte finns med längre är juridisk skuld och ekonomisk skuld. Men "moralisk" skuld - lyckas vi inte längre få grepp eller insikt om.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 8/11

Har Sveriges kristna förlorat kontakten med sin egen tro? (3)

 

Kristenheten i Sverige formas i väldigt liten omfattning av att läsa Bibeln och kristen litteratur. Detta är en farlig utveckling. Vi blir ett kristenfolk som inte är rotat i Guds ord och undervisning om Guds ord.Har Sveriges kristna förlorat kontakten med sin egen tro? 

Vi har en passion att bidra till att förändra den utvecklingen. I två tidigare inlägg har jag redogjort för två av de sätt vi försöker bidra till att Guds folk än en gång blir "läsare" av Guds ord och kristen litteratur.

Det första inlägget handlade om UTMANINGEN vår ambition att få många kristna att läsa Bibeln varje dag.

Det andra inlägget handlade om att vi själva skriver och ger ut kristna böcker till Uppbyggelse och Undervisning.

Men under innevarande hösttermin försöker vi också sprida annan kristen litteratur som vi önskar att alla kristna skulle läsa. Böcker som vi själva har läst och kan rekommendera. Vi säljer dem i de flesta fall mycket billigare än vad de kostar i en bokhandel.

Förutom våra egna böcker har vi just nu följande böcker i vår webshop: 

BARA LJUSET KAN BESEGRA MÖRKRET
- Sebastian Stakset

JAG SÖKTE ALLAH OCH FANN JESUS - Nabel Querushi

STÄNDIGT VÄXANDE TRO - Smith Wigglesworth

ISRAEL OCH HELA VÄRLDENS FRAMTID - Tomas Dixon

nuBIBELN - Sjöbergs förlag

THE MESSAGE - Eugene Peterson - Nya Testamentet på modern svenska 


Du kan läsa mer om våra böcker HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 8/11

8 nov - Dan 12

UPPSTÅNDELSENS MORGON

Bibelläsning: Daniel 12
"Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden." (Dan 12:1 FB)

"Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände." (Dan 12:13 FB)

I Daniels sista kapitel talas igen om den sista svåra tiden på samma sätt som Jesus omtalar den i Matteus 24. Men i allt mörker som Daniel beskriver i den sista tiden, öppnas ändå för en stråle av ljus och hopp i den allra sista meningen i boken "du skall uppstå".

Jesus beskriver i Matteus 24 den sista tiden som födslovåndorna, inte som dödskrampen. Födslovåndor kan vara fruktansvärda, men resultatet blir nytt liv.

Uppenbarelseboken talar om en ny himmel och en ny jord, om ett liv utan smärta och tårar, om ett liv som präglas av en fullkomlig gemenskap med Herren själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta." (Upp 21:4)

________________

Innehåll kapitel 12:
Daniels sista kapitel pekar fram mot händelserna i tiden slut.
________________
Skriv ut  
Onsdag 7/11

Dagens abortlagstiftning är skriande orättfärdig

 

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala räddas ungefär hälften av de barn som föds redan i vecka 22 och det händer att man räddar barn födda i vecka 21, vilket Världen idag rapporterat om (5/11). Detta sätter svensk abortlagstiftning, som tillåter abort fram till vecka 22, i ett problematiskt ljus.

I en sjukhussal används de medicinska resurserna för att rädda en liten människas liv, medan i rummet bredvid används samma resurser för att, medvetet och planerat, utsläcka livet på en liten människa. Båda är människor som har kommit till precis samma punkt av det mänskliga livets utveckling, men de bemöts på helt olika sätt. På samma sjukhus odlas både en livets kultur och en dödens kultur. Det är en skriande orättfärdighet.

Grundproblemet i svensk abortlagstiftning är att vi under ett stort antal veckor helt fråntar människan hennes rätt till liv. När 21 veckor och 6 dagar har passerat får barnet plötsligt rättskydd och får inte aborteras. Motiveringen är att barnet nu kan överleva. Det är denna gräns som inte längre är relevant. I dag kan vi rädda barn före vecka 22, samtidigt som lagen ger oss rätt att döda dem. Det är orimligt.

Ett första steg måste vara en revidering av nuvarande abortlag, med en sänkning av abortgränsen från vecka 22 till vecka 18. Det håller inte att ropa om att aborträtten är hotad. Nej, det är små människors liv som är hotade. Och det är sjukvårdens integritet som är hotad.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 7/11

Har Sveriges kristna förlorat kontakten med sin egen tro? (2)

 

Under lång tid var den vanligaste beteckningen på väckelsekristna i Sverige "läsare" Hur är det idag? Är det så att Sveriges kristna förlorat kontakten med sin egen tro?  Ja, jag tror dessvärre att det är sant. Vi läser inte alls Bibeln längre som vi gjorde förr. Vi läser inte längre kristen litteratur som vi gjorde förr. Det är därför som det ena kristna bokförlaget efter det andra upphör att existera. Det är därför det inte längre finns ett utbud av kristna bokhandlare i Sverige. Och i de vanliga bokhandlarna kan det vara väldigt svårt att finna en bok om kristen tro, medan bokhandeln ofta flödar över av böcker om New Age och ockulta uttryck i samhället.

Vi formas av det vi tar in och därför är det viktigt att exponera sig för bibelläsning och kristen undervisning. Gud talar genom bibelläsning och kristen undervisning.

I det förra inlägget tog jag upp bibelläsningen och vår ambition att få så många som möjligt att ha en daglig stund av bibelläsning.

Det andra sättet som vi vill bidra med att förmedla kristen undervisning är att skriva kristen uppbyggelse- och undervisningslitteratur. 

Samma år som vi startade hemsidan rupeba.se gav vi ut vår första bok. Det är säkert många som frågar sig hur vi kan ge ut bok efter bok, medan de stora kristna bokförlagen är på väg att gå under.

Svaret är att vi har inga lokalkostnader och inga lönekostnader. Vi jobbar hemifrån och tar inte ut någon vinst eller lön från rupeba. Tryckningen av den första boken betalade vi själva och då vi hade sålt en del av böckerna kunde vi finansiera nästa boktryckning. 

Det har blivit en del utgivna böcker sedan dess på vårt eget förlag:
DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar på svenska

DAGBOKEN - Små tanker for merkverdige dager på norska
SIMPLE MUSINGS FOR SIMPLE LIVING på engelska
GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror
FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri
TOLKNINGSBOKEN - Hur man kan förstå Bibeln?

"PSALMBOKEN" - Andaktsbok från Psaltaren i Bibeln
PÅ GODA GRUNDER - Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten
NT-boken - Bibelstudier från Nya Testamentet - 4 delar

GT-boken - Bibelstudier från Gamla Testamentet - 6 delar

Du kan läsa mer om våra böcker HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 7/11

7 nov - Dan 11

SLUTET NÄRMAR SIG

Bibelläsning: Daniel 11
"Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom." (Dan 11:44-45 FB)

Det går mot slutet. Den ene makthavaren efter den andre träder fram. Kungen i Nordlandet drar in i ´det härliga landet´(Israel).

Till slut blir han själv förskräckt och går mot en säker undergång. Sista striden är här. Avslutningen av denna tidsålder står för dörren.

Inför detta budskap renar sig Guds folk: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst" (2 Petr 3:11-12 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst"

__________________

Innehåll kapitel 11:
Söderlandets och Nordlandets kungar (vers 1-20)
Den onde kungen i Nordlandet (vers 2145)
__________________ 
Skriv ut  
Tisdag 6/11

Har Sveriges kristna förlorat kontakten med sin egen tro? (1)

Jag har tidigare skrivit om Dagens artikelserie som handlar om att kristna inte längre läser kristen litteratur i någon större omfattning. Läs HÄR.

Under lång tid var den vanligaste beteckningen på väckelsekristna i Sverige "läsare" Hur är det idag? Är det så att Sveriges kristna förlorat kontakten med sin egen tro?  Ja, jag tror dessvärre att det är sant. Vi läser inte alls Bibeln längre som man gjorde förr. Vi läser inte längre kristen litteratur som vi gjorde förr. Det är därför som det ena kristna bokförlaget efter det andra upphör att existera. Det är därför det inte längre finns ett utbud av kristna bokhandlare i Sverige. Och i de vanliga bokhandlarna kan det vara väldigt svårt att finna en bok om kristen tro, medan bokhandeln ofta flödar över av böcker om New Age och ockulta uttryck i samhället.

I den första Psalmen i Psaltaren kan vi läsa om en saliga man. Han "har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt". Jag är rädd att den beskrivningen stämmer väldigt lite med den genomsnittlige kristne i vårt land idag.

Det blir väldigt lite bibelläsning och väldigt lite läsning av kristen litteratur. 
-Då vi inte längre läser Bibeln och kristen litteratur formas vi av helt andra saker. Vi formas nämligen av de intryck vi väljer att ta in i våra liv. 
-Om det är så, som Bibeln säger, att tron kommer av att ta del av Guds ord, hur blir det då med ett folk som inte längre läser Guds ord.
-Om det är så att Gud huvudsakligen talar till oss genom sitt Ord, hur blir det då i en kristenhet som har slutat att lyssna på vad Gud vil säga.

Det håller på att växa fram en kristenhet som formar sin tro på det som är politiskt korrekt och på sina egna meningar, i stället för att vara en profetisk röst in i samhället.

Nu kanske du tänker att så illa är det ju inte. O vad jag önskar att du har rätt. Men sanningen är dessvärre: Så illa är det. Det var därför vi startade hemsidan rupeba.se för över tio år sedan. Målet var och är att inspirera till bibelläsning och att sprida kristen undervisning.

Vi brinner för att hjälpa Guds folk att läsa Guds ord och att formas av kristen undervisning och kristna värderingar.

Det har fått tre konsekvenser för vår del. Här kommer den första, de två andra kommer jag tillbaka till under veckan.

Den första är att underlätta regelbunden bibelläsning. Jag tror att många kristna egentligen vill läsa Bibeln dagligen, men det finns så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. Vi har varje år på olika sätt försökt inspirera till regelbunden bibelläsning. Här är vårt senaste projekt:

Den 1 januari 2016 inbjöd vi vem som helst att vara med att läsa Nya Testamentet och Psaltaren på ett år. Alla som ville vara med fick varje dag ett mail på morgonen med några tankar från dagens kapitel och ett mannakorn, en tanke, att tugga på under dagen. Den 1 januari började bi med Matteusavangeliets första kapitel och den 31 december läste vi Uppenbarelsebokens sista kapitel. Och mitt i läsningen sprängde vi in de olika psalmerna från Psaltaren.


Den 1 januari 2017 började vi läsa Psaltaren på två år. Vi började med Första Mosebokens första kapitel och kommer att avsluta med Malakis sista kapitel den 31 december 2018. Flera hundra personer får varje dag ett morgonmail med tankar från dagens kapitel.

Vi har just börjat med de sista tolv profetböckerna i Bibeln. Vill du var med i slutspurten? Du kan skriva ett mail till info@rupeba.se och skriva ordet UTMANINGEN, så kommer du att få morgonmailet från och med nästa dag.

Jag sa att vi brinner för att få Guds folk att läsa Guds Ord. Vill du vara med och brinna lite grann för det du också? Du kan tipsa någon annan att vara med i den dagliga bibelläsningen.

Och här kommer en nyhet som ingen vet om ännu: Den första januari 2019 börjar vi om med Nya Testamentet och Psaltaren på ett år. Detta är det ingen som vet förrän nu, så jag höll på att säga "Tala inte om det för någon", men jag menar förstås "Tala om det för så många som möjligt".

Morgonmailen från "Nya Testamentet och Psaltaren på ett år" har vi samlat i fyra A5-pärmar. Du kan läsa mer om det HÄR.
Morgonmailen från "Gamla Testamentet på två år" har vi samlat i sex delar. Du kan läsa mer om det HÄR.

Jag återkommer de närmaste dagarna med de två andra konsekvenserna det har fått för oss då det gäller att brinna för att sprida kristen litteratur.

Peter Baronowsky

Skriv ut  
Tisdag 6/11

Hur ska vi förhålla oss till islam och muslimer?

"För en evangelikal kristen är islam en heresi och därför kan det knappast vara motiverat att tillåta muslimsk bön i en kristen kyrka."

- Stefan Swärd i Världen idag - 

Förhållandet till islam och muslimer väcker många känslor av olika slag i kristna sammanhang.


Ett förhållningssätt till islam är det teologiskt-liberala. Då betraktas islam främst som en närstående grannreligion och man menar att det enbart finns en Gud. Muslimer ber då till samma Gud som den troende och man betonar inte muslimens behov av kristen omvändelse. Mission och evangelisation – att nå muslimer med evangeliet – blir då inte prioriterade frågor. En teologiskt-liberal person kan vara ivrig att ha goda relationer med muslimer och visa dem medmänsklighet, men har inte syftet att evangelisera bland dem.

Ett annat förhållningssätt är vad som skulle kunna betecknas som det kristet-evangelikala. Fokus är på evangeliets sanning och på Jesus som världens ende frälsare. För en person med ett sådant perspektiv är det angeläget att förkunna evangeliet och föra människor till tro på Kristus. Muslimer behöver bli frälsta och det blir viktigt att skapa goda relationer för att nå fram till muslimerna.
Muslimsk invandring innebär i sammanhanget en möjlighet för att muslimer ska få möjlighet att höra evangeliet. Att evangelisera och förkunna evangeliet i Afghanistan är livsfarligt – och nästintill omöjligt – men när afghaner kommer till Sverige får de en möjlighet att höra evangeliet. Att visa muslimer kärlek och skapa goda relationer till muslimer är centralt för en evangelikal kristen. Dels för att visa kristen medmänsklighet, men också för att nå muslimer med evangeliet. För en evangelikal kristen är islam en villolära som leder människor bort från en frälsande tro på Kristus.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 6/11

6 nov - Dan 10

HÅLL UT! BÖNESVARET KAN VARA PÅ VÄG

Bibelläsning: Daniel 10

"Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. (Dan 10:12-13 FB)

Varför får jag inte bönesvar? Det frågade sig säkert Daniel under den långa tid han bad. Svaret får Daniel i en uppenbarelse av vad som sker bakom ridån då vi ber.

Vi får en inblick i den andliga kamp som kan förekomma då vår bön förhindras av mörkrets makter. Det finns någon som på alla vis vill förhindra att Guds välsignelser når fram till oss.
Jesus sa: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).

Att gå in i förbön kan vara att gå in i den andliga kampen för att "Guds rike ska komma och Guds vilja ske på jorden som den sker i himlen". (fritt efter Matt 6:10).

Vår kamp är inte mot människor, även om det finns människor som ställer sig på det ondas sida. Vår kamp är "mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" (Ef 6:12 FB).

Så budskapet är till dig som ber: Håll ut! Bönesvaret kan vara på väg.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Håll ut! Bönesvaret kan vara på väg.

__________________

Innehåll kapitel 10:
Daniels syn vid floden Hiddekel
Daniel får änglabesök
__________________
Skriv ut  
Måndag 5/11

Kristna bokbranschen i kris

 

Tidningen Dagen har i ett antal artiklar belyst utvecklingen i den kristna bokbranschen. Allt pekar på att Sveriges kristna inte längre läser kristen litteratur. Vad får det för konsekvenser?

Jag återkommer till det i några inlägg senare i veckan. Här kommer några utdrag ur serien i Dagen och en länk till artikelserien: 

 


Länken till inläggen finner du HÄR

Skriv ut  
Måndag 5/11

5 nov - Dan 9

DEN STORA VEDERMÖDAN

Bibelläsning: Daniel 9

"Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren." (Dan 9: 26-27 FB)

Den första delen av kapitel nio är en bön av Daniel, där han bekänner folkets synd och ber om förlåtelse och upprättelse.

I den senare delen av kapitlet återger Daniel en syn han tagit emot om den yttersta tiden. Han ser framför sig hur "den smorde" dödas och Jerusalem och templet blir förstört. Sedan talar han om den allra sista tiden och beskriver den som en vecka. Många menar att Daniel här talar om årsveckor, det vill säga sju-årsperioder.

Jesus talar också om hur denna tidsålder ska avslutas med en mycket svår period, vedermödan, och att det kommer att bli den största nöden i världens historia (Matt 24:21).

Daniel profeterar om den händelsen många hundra år före Jesu liv på jorden. Jesus hänvisar till denna profetia (Matt 24:15) och pekar framåt att denna händelse är avslutningen på denna tidsålder.

Denna period avslutas med att människosonen kommer tillbaka till jorden med makt och härlighet. I det sammanhang upprepar Jesus orden flera gånger: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag han kommer". (Matt 24:42)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag han kommer"

_____________________
Innehåll kapitel 9:

Daniels bön (vers 1-19)
De "sjuttio veckorna" (vers 20-27)
_____________________

Skriv ut  
GT-boken

GT-boken

En andakt och ett mannakorn att tugga på från varje kapitel i Gamla Testamentet

Vi började den 1 januari 2017 och läser ett kapitel om dagen från Gamla Testamentet.

GT-boken del 1-5 är nu klara och den sista delen kommer att publiceras då året är slut. Det går att köpa dem då de kommer ut. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha.
.
Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

⎷ GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

⎷ GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

⎷ GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

⎷ GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

⎷ GT-boken del 5 blev färdig i juli 2018. Från Nehemja till Jesaja

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.


Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.

PS. Över 200 personer får varje morgon ett mejl med en miniandakt och något att tugga på från dagens kapitel. Vill du också vara med i den dagliga bibelläsningen behöver du bara skriva ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN, så får du ditt fösta mejl dagen efter.

Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
GDPR

Så här använder vi personuppgifter. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Dagens andakt
18 november

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!"
( Luk 12:49)

Andakt:
Det hade varit en långvarig torka den sommaren. Räddningstjänsten hade utfärdat flera varningar. Brandfaran var stor. Vi var lediga och njöt av solen i trädgården, men upptäckte gradvis att vi stördes av oljudet från helikoptrar som surrade omkring den plats där vi bor. Vi började känna brandröken och när brandbilarna körde förbi på gångstigen vid vårt hus, förstod vi att det brann i närheten. Det var en omfattande skogsbrand som tagit fart i skogen alldeles bakom vårt hus. Med oro följde vi utvecklingen under dagen. Från vårt hustak såg vi röken från branden och vi la noga märke till vindriktningen. Vi såg hur man vattenbombade. Branden släcktes först nästa dag och vi gick ut för att se på förödelsen. Ett stort område hade berörts av elden. Brandmännen berättade att elden spreds längs marken, men att den också hoppade från trädtopp till trädtopp. Det pyrde fortfarande i marken. Det var en skrämmande upplevelse, men Jesus använder bilden av elden för att beskriva hur han vill att allt och alla ska beröras av hans helige ande och nås av evangeliet. Har elden väl startat sprids den strax till allt som finns i närheten. Elden sprider sig i vindriktningen och den sprider sig till det som är torrt. Så är det också med evangeliet. Dit den helige ande blåser och där det finns ”brännbart material” - människor som törstar, sprids evangeliet. Om man vill stoppa spridningen av en skogsbrand måste man hugga en brandgata så att det blir ett avstånd mellan det som brinner och det som ännu inte antänts. Evangeliets spridning stoppas också av avstånd. Vi kristna måste våga leva i närkontakt med människor som ännu inte nåtts av elden så att evangeliets eld kan fortsätta att spridas.

Bön:
O att den elden redan brunne, som du o Jesus tända vill O att all världen redan funne, den frid som hör Guds rike till

  


Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Affärsidé

Vår affärsidé: Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3).
Eventuellt överskott av verksamheten återinvesteras i rupeba hb för att producera och förmedla mer kristen undervisning.

Skriv ut  
Himmelskt söndagsgodis
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Skörden är mogen

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda.
Men jag säger er:
lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd."
(Jesus)

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba