Webbtidningen  rupeba.se  
Skriv ut  
den 1 juli 2016
Fredag 1/7

Nyhetsflödet fredag den 1 juli

Äktenskap.info - Ny resurssida om sexualitet, äktenskap och kristen tro
- Svenska Evangeliska Alliansens hemsida - "Varken svårigheterna i samhällsdebatten eller i den inomkyrkliga debatten får leda till att samtalet om sexualitet och äktenskap tystnar. Det skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, om lanseringen av den nya resurshemsidan Äktenskap.info.
   Kristen tro är goda nyheter. Evangelium – ordet betyder gott budskap – proklamerar att Jesus Kristus har öppnat vägen till Gud. Han vill hela det som är trasigt och hjälpa oss att leva det liv som vi är skapade för.
   Tron på Jesus får konsekvenser på livets alla områden i form av kristen etik. I samband med den pågående flyktingkatastrofen har vi som kristna ett ansvar att vara Jesu utsträckta händer mot vår nästa. Bekännelsen till Jesus får både sociala och personliga konsekvenser.
Läs mer HÄR.

Kristen sajt anklagas vara HBTQ-fientlig
- Sveriges Radio P1 Morgon - "Kan man leva som homosexuell om man är med i den evangeliska kyrkan? Den frågan har blivit aktuell i och med en ny webbsida om äktenskap, sexualitet och tro, som i dagarna lanserats av den kristna organisationen Svenska Evangeliska Alliansen. Sidan är tänkt att fungera som en resursbank för präster, pastorer, och ungdomsledare men får nu stark kritik från en kristen HBTQ-organisation. Hör reportage av Alexandra Sandels."
Lyssna på inslaget här:Almedalsveckan


Nästa vecka är det dags för Almedalsveckan 2016. Frälsningsarmén anordnar, i samarbete med Pingst och tidningen Dagen, en rad högintressanta seminarier. Mer information kommer nästa vecka här på rupeba.se. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 1/7

Ord för dagen den 1 juli - Romarbrevet 13

MÖRKRETS GÄRNINGAR

Bibelläsning: Romarbrevet 13

"Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning" (Rom 13:12 FB)

I mörkret kan vi dölja vem vi är. Men då det börjar dagas uppenbaras allt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tål mitt liv solljuset? Mina handlingar, mina ord, mina tankar?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den kristne och överheten - Vers 1-8 

Här framhåller Paulus vikten av att underordna sig den överhet vi har över oss. Att sätta sig emot överheten är att gå emot det Gud har bestämt (vers 1-2).

Om vi inte underordnar oss det myndigheterna har bestämt skapar vi kaos. Om vi vill ha vår frihet att köra på vänster sida av vägen istället för på den högra sidan är vi en stor fara för oss själva och många andra. 

Men ska vi i alla situationer underordna oss överheten som står över oss? Vi får i detta kapitel exempel på bestämmelser där vi ska undrordna oss: att betala skatt och tull enligt myndegheterna beslut (vers 7). Vi ska uppfylla våra medborgerliga skyldigheter. Men finns det gränser?

Ja, i apostlagärningarna kan vi läsa att lärjungarna gick emot överhetens beslut med motiveringen "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg 5:29).

Till eftertanke:

Var går gränsen där man inte längre kan lyda överheten? 

Tiden är nära - Vers 9-14

Sedan följer uppmaningen att det är hög tid att vakna upp ut sömnen (vers 11) för dagen är nära (vers 12). Hur ska vi då leva när vi ser dagen närma sig?
- vi ska lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning (vers 12)

- vi ska ikläda oss Herren Jesus Kristus och inte hemfalla åt kroppens begär (vers 14)

Till eftertanke:
Är dessa levnadsråd lika aktuella idag som då de skrevs? Hur klär man sig i ´ljusets vaptenrustning´?

Vad är det för dag som ´är nära´?

Skriv ut  
Fredag 1/7
Bibelläsning från GT den 1 juli
År 1:  Var inte rädd- Josua 8 - Läs HÄR.
 
År  2:  Din personliga kallelse Jesaja 49 - Läs HÄR.  

Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
 
Skriv ut  
Torsdag 30/6

Varm, kall eller mittemellan?

«TA TEMPEN PÅ TERRITORIET VÅRT!»
Ruts tal under den Skandinaviska kongressen i Oslo, juni 2016

Når jeg fikk oppdraget å si noe om dette tema tenkte jeg umiddelbart:
Hvordan må
ler man åndelig liv?
- Er vi varme? er vi kalle? eller er vi lunkne?
Jeg har egentlig ikke lyst å måle - Der er allerede så mange som gjerne måler. Der er en masse termometermennesker der ute, termometermennesker, som bare henger på veggen og måler og rapporterer om tilstanden i Frelsesarmeen – oftest rapporterer de om hvor lav temperaturen er i armeen – negative rapporter!

Jeg vil ikke være et termometermenneske, men et termostatmenneske, et menneske som ikke bare måler temperaturen, men som er med å regulerer, som er med å forvandler den åndelige temperaturen, slik at den blir som Gud vil ha den. Og jeg ønsker at alle disse passive termometermenneskene også skulle bli forvandlet til termostatmennesker.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 30/6

Nyhetsflödet torsdag den 30 juni

 
Ryskt lagförslag kan strypa kristen mission
- Världen idag - "Nyligen antog ryska duman ett lagförslag om religion och mission som kristna företrädare menar inskränker religionsfriheten och vars syfte är att förhindra mission och evangelisation. – De evangeliska kyrkorna befinner sig i en hotfull atmosfär, säger Rauli Lehtonen, ordförande i Pingst Internationellts regionråd för Eurasien.
Något av det mest negativa och begränsande sedan Chrustjovs antireligiösa kampanj startades på 1950-talet.
Så beskriver Rauli Lehtonen det lagförslag som inom kort kan bli verklighet i Ryssland. Ett förslag som gått under radarn för omvärlden då protestantiska och evangeliska kyrkor är utsatta för hårt tryck och inte haft möjlighet att höja sin röst i frågan." 
 
Stockholm Pride och alla människors lika värde
- Olof Edsinger i Opinionsbloggen - "Ebba Busch Thor ska gå i Stockholms pridetåg i sommar. För Aftonbladets reporter motiverar hon beslutet med orden: ”Jag gör det just för att stå upp för frihet, för alla människors lika värde, och för att alla ska kunna se att det finns en möjlighet att bygga ett gott liv här.”
   Det finns mycket som man kan säga om detta, och mycket har redan blivit sagt – både i Världen idag och i andra tidningar. Men här och nu vill jag kommentera det som jag uppfattar som Busch Thors huvudmotivering, nämligen att stå upp för ”alla människors lika värde”.

 
Muslimene utøver vold, men det er jødene som blir straffet

- Israel Today - Denne uken fikk man nok en gang se hvordan Israel ikke har noen kontroll over jødedommens helligste sted, Tempelhøyden. Muslimer gjorde opptøyer på tempelhøyden og det hele endte med at israelsk politi sperret av Tempelhøyden for alle andre enn musliimer og gjorde det forbudt for jøder å oppholde seg på området.

    På tirsdag annonserte israelsk politi at jøder ikke er tillat på Tempelhøyden i tre dager. Dette skjer etter at muslimer i to dager har angrepet ikke-muslimer som har oppholdt seg på området .. I et intervju med radiostasjonen Arutz Sheva sa rabbiner Yisrael Ariel det vi alle tenker: "Det gir ikke mening at (araberne) gjør opptøyer, men at det er jødene som blir utestengt. Det er voldsmennene som må bli straffet, ikke ofrene."

Skriv ut  
Torsdag 30/6

Bibelläsning från GT den 30 juni

År 1:  Begärets konsekvenser - Josua 7 - Läs HÄR.

År  2:  Jag och ingen annan Jesaja 47 - Läs HÄR.

          Om du bara hade lyssnat Jesaja 48 - Läs HÄR.

Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
Skriv ut  
Torsdag 30/6

Ord för dagen den 30 juni - Romarbrevet 12

BESEGRA DET ONDA MED DET GODA

Bibelläsning: Romarbrevet 12
"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21 FB)

Den bibliska principen är inte att "ge igen med samma mynt". Hämndlystnad existerar inte.
-"Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor" (vers 17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Välsigna och be för dem som talar illa om dig.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Anpassa er inte efter den här världen - Vers 1-2

Vad är en andlig gudstjänst? Här får vi en definition. Det är inte ett program med olika inslag av bibelläsning, bön och sång. En andlig gudstjänst handlar om vår överlåtelse till Gud. Att vi ska frambära oss själva, överlämna oss själva som ett offer till Gud (vers 1).
Vi blir påverkade av den värld vi lever i. Vad vi ser och hör bidrar till forma våra liv och vem vi är. De TV-program, böcker och allt annat vi tar in kan vara med att forma oss.
Här får vi uppmaningen att vara noga med vad det är som formar oss. Vi ska formas efter det som är Guds vilja i våra liv. Vi ska förvandlas genom sinnets förnyelse inifrån och vi ska inte låta världen runt omkring oss forma oss. Vi ska inte anpassa oss till den här världens sätt att tänka och handla (vers 2).
Till eftertanke:
På vilka områden har vi lätt att på verkas av ´världens´ sätt att tänka? Hur kan vi låta vårt sinne förnyas efter Guds vilja?

En kropp med många lemmar - Vers 3-8
Vi är olika lemmar i samma kropp. Olika lemmar med olika uppgifter. Här talas det om profetians gåva, gåvan att tjäna, uppgiften att förmana och uppgiften att leda församlingen.

Goda levnadsråd - Vers 9-21
Här följer ett antal fantastiska levnadsråd. I vers 2 läste vi att vi ska formas efter Guds vilja. Dessa råd är uttryck för Guds vilja i våra liv och anger riktningen för vart vi ska utvecklas. Här kommer några av råden. vi ska:
- älska varandra uppriktigt (vers 9)
- vara brinnande i anden (vers 12)
- tjäna Herren (vers 9)
- glädja oss med dem som är glada och gråta med dem som gråter (vers 15)
- hålla fred med alla mäniskor (vers 18)
- vi ska besegra det onda med det goda (vers 21)
Till eftertanke:
Vad menas med att samla glödande kol på någons huvud (vers 20) Och hur gör man det?

Skriv ut  
Onsdag 29/6

Nyhetsflödet onsdag den 29 juni

”Ska politiker avgöra vad som är Guds vilja?”
- Dagens Nyheter Repliker - Demokratiminister Alice Bah Kuhnkes besked att staten vill skärpa ”kraven på demokratiska värderingar bland samfunden”, väcker ett antal frågor, skriver Jacob Rudolfsson i Svenska Evangeliska alliansen.
   Vad ministern avser med ”demokratiska värderingar” framkommer heller inte. I nästa mening fyller ministern i att det redan finns ett krav på demokrati i dag, ”men mycket har hänt sedan detta krav formulerades och det är svagare än de krav som ställs på andra organisationer”. Vad är det som försvagat det tidigare demokratikravet och som gör att man behöver förstärka detta?
   Liknande krav på ”demokratiska värderingar” hos trossamfunden presenterades i Aftonbladet den 25/2 av 16 riksdagsledamöter ur riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn. Då menade bland andra tidigare talmannen Per Westerberg (M) och föregångaren på demokratiministerposten, Birgitta Ohlsson (L), att trossamfund skulle sluta skattefinansieras om de bröt mot ”elementära demokratikriterier” genom att:
• "förbjuda kvinnor att inneha religiös[t] ämbete"
• ”förbjuda kärlek före äktenskap [sic!]."
• "förbjuda homosexuell kärlek överhuvudtaget … [då det] är lika med att bryta mot grundläggande demokratiska principer."
   Beslutet att sluta skattefinansiera behövde ”man inte ’utreda’, det behöver man i stället åtgärda”. Det blir absurt när extremism reduceras till att ha en konservativ syn på prästämbetet eller att ha en traditionell äktenskapsdefinition som en man och en kvinna. Är det politikers uppgift att avgöra vad som är Guds vilja? Förhoppningsvis väljer Alice Bah Kuhnke att inte låta utredningsdirektiven inspireras av dessa ”elementära demokratikriterier”.


Fundamentalt med apologetik
- Världen idag - ”Sanningen är som ett lejon. Du behöver inte försvara det. Släpp det lös, och det kommer att försvara sig själv.”
   Citatet ovan hävdas gå tillbaka på kyrkofadern Augustinus (354–430) och visst ligger det en sanning i det. ”Gud är sanning” skriver evangelisten Johannes, och Gud behöver inget försvar. Jesus sade sig vara ”sanningen” och ingen behövde ju försvara honom. Och vem kan stå emot sanningens Ande?
   Som kristen ska man också helgas i sanningen. Guds ord är sanning, säger Jesus i sin bön till Gud Fadern. Sanningen är enligt Hebréerbrevets författare ”skarpare än ett tveeggat svärd”, så visst.
   Sanning är dessutom en god sak. Den hör till mänsklighetens ”common goods” och är ett grundläggande livsvillkor för alla människor. Ingen människa kan leva utan sanning. Inte ens de som lever på en livslögn."

Norge arrangerer fotball-VM

- MyNewsDesk - Homeless World Cup Foundation annonserte fredag 24 juni 2016 at Oslo, Norge har blitt valgt som vertskap for turneringen i 2017. Turneringen bli spilt på Rådhusplassen. Dette vil være den 15. utgaven av Homeless World Cup. I 2016 spilles turneringen 10-16 juli i Glasgow.   Homeless World Cup, grunnlagt av sosial entreprenør Mel Young m.fl, er en nyskapende sosial bevegelse som samler organisasjoner fra 73 ulike nasjoner, som alle har gatefotball programmer rettet mot kvinner og menn på utkanten av samfunnet. Gjennom idrettens innflytelse har over 1 million mennesker fått bistand gjennom partnerne til Homeless World Cup Foundation.
   I Norge er det Frelsesarmeen som er Homeless World Cups nasjonale partner, og vil være vertskap for turneringen. Som langvarige partnere har Frelsesarmeen vært ansvarlige for det norske landslaget i gatefotball siden 2005, og har deltatt i 11 turneringer.

   Mel Young, en av grunnleggerne av Homeless World Cup kommenterer:
«Vi er glade for å ta Homeless World Cup til Oslo. Viljen til vår partner, Frelsesarmeen til å bringe denne turneringen til Norge, sier mye om deres engasjement for å jobbe med hjemløshet. De støtter hundrevis av spillere hver uke, og gir dem mulighet til å sparke seg videre og danne seg det livet de ønsker for seg selv. Oslo kommer til å bli en fantastisk opplevelse, nok en gang synliggjøres hvilken inspirerende, global bevegelse vi har.»

Skriv ut  
Onsdag 29/6

Ord för dagen den 29 juni - Psalm 77 och 78

SLUTA INTE BERÄTTA OM HERREN - Psalm 78

Dagens bibelläsning: Psalm 78
"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i verserna ovan.

Vi får inte sluta berätta om vad Herren gör och om vem Herren är. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få reda på det viktigaste i tillvaron: Gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtet dem se" (vers 11). Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om Hans under. Om vi gör det kan en hel generation gå förlorad.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Visa mig Herre, vem jag kan berätta de goda nyheterna för idag.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 29/6
Bibelläsning från GT den 29 juni
År 1:  Murarna faller - Josua 6 - Läs HÄR.
 
År  2:  Ända till er ålderdom...skall jag bära er - Jesaja 46 - Läs HÄR.

Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
Skriv ut  
Tisdag 28/6

Faran av ett steg i rätt riktning

Vikten av att gå hela vägen med Gud
David Wilkerson September 2010

Jag vill tala med dig om den smygande faran i en tendens som är vanlig bland många kristna. På ytan kan denna tendens verka vara harmlös, men i realiteten kan den förorsaka haveri. Jag kallar denna farliga tendens för bruket av ”att ta ett steg i rätt riktning.”

Det är alltid bra att ta ett steg i tro när vi har satt vår förtröstan till Kristus. Som en Herrens tjänare applåderar jag den sortens steg. Men Bibeln visar oss att det är en stor fara om vi inte följer upp det där första steget med förökad tillit.

Lot är en av Bibelns främsta exempel. I Första Mosebok 19 läser vi om Lots övernaturliga räddning från Sodom och Gomorra. Vredens ängel från Gud hade dykt upp på scenen och varnat Lot, ”Ty vi skola fördärva detta ställe; ropet från dem har blivit så stort inför HERREN, att HERREN har utsänt oss till att fördärva dem" (Första Mosebok 19:13).

När Lot hörde detta handlade han omedelbart i tro. ”Då gick Lot ut och talade till sina mågar, som skulle få hans döttrar, och sade: "Stån upp och gån bort ifrån detta ställe” (19:14). Lot trodde på ängelns varning och tog den på tillräckligt stort allvar för att berätta om den för sin familj.

Sedan läser vi att Lot ”dröjde” nästa dag: ”När nu morgonrodnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade: ’Stå upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, på det att du icke må förgås genom stadens missgärning.’ Och då han ännu dröjde, togo männen honom vid handen…

”Och medan de förde dem ut, sade den ene: ’Fly för ditt livs skull; se dig icke tillbaka, och dröj ingenstädes på Slätten. Fly undan till bergen, så att du icke förgås.’ Men Lot sade till dem: "Ack nej, Herre. Se, din tjänare har ju funnit nåd” (19:15-19).

Lot visste att han blivit välsignad med Guds frälsande nåd. Han hade blivit barmhärtigt räddad från Sodom, som Gud var redo att döma. Herren gav till och med Lot specifik vägledning och sa att han skulle fly till det närbelägna berget.

Men Lot tvekade återigen, och begärde av Gud något som låg i hans eget intresse: ”Stor är den barmhärtighet som du gör med mig, då du vill rädda mitt liv; men jag förmår icke fly undan till bergen; jag rädes att olyckan hinner mig, så att jag omkommer. Se, staden därborta ligger helt nära, och det är lätt att fly dit, och den är liten" (19:19-20).

Sanningen är den att Lot inte ville ta sig till berget. Han ville i stället slå sig ner på slätten, i en stad som hette Soar, vars namn betyder ”liten”. I Lots tanke var det en ”liten sak” att begära av Gud.

Här är en bild av en man som tar ett steg i rätt riktning, ett steg i tro. Om Lot hade fortsatt efter det där första steget med ytterligare förtröstan hade han varit på väg mot en plats av välsignelse i enlighet med Guds fullkomliga vilja.

Enligt min åsikt är Lot som många kristna idag. Det är möjligt för oss att bli räddade från vår egen typ av Sodom. Vi kan räddas från ett liv i synd, fruktan och besvikelse och i stället smaka på Guds förunderliga barmhärtighet. Och vi börjar höra Gud vägleda oss, ”Gå upp på berget.”

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 28/6

Nyhetsflödet tisdag den 28 juni

Kommentar över Halldorfs ledare om livsstilsfrågor och kristna församlingen
- Stefan Swärds blogg - "Joel Halldorf diskuterar livsstilsfrågor i en ledare i Dagen senaste veckan.
   Hans tes är att frikyrkan och i ledaren diskuteras Pingströrelsen i synnerhet, att moralbildning och vad som är en god kristen livsstil, det har stegvis förändrats utan teologisk reflektion. Det har blivit mer sociologi än teologi. Halldorf tar i ledaren framförallt upp inställningen till idrott men nämner även andra frågor som inställning till alkohol, inställning till homosexualitet, skilsmässa och föräktenskaplig sex och samboskap...
...Däremot tycker jag att det är en helt annan sak i inställningen till sex och samlevnad och äktenskap. Här visar både Bibeln och historiska praxisen på en enhetlig hållning i synen på det kristna äktenskapet som en trogen och livsvarig relation mellan en man och en kvinna. Äktenskapet är ett av Gud givet förbund, och återspeglar relationen mellan Kristus och församlingen. Bara för att vi människor misslyckas med att leva upp till ideal, kan vi inte göra sociologi av eviga förbund och sanningar. Jag har aldrig sett någon teologi för samboförhållanden, det går inte att skapa någon sådan, varken från kyrklig praxis eller från Bibeln."


Vad vill ni, biskopar?
- Annika Borg i Världen idag - "Bilden är komplex, skriver prästen och debattören Annika Borg, om biskoparnas senaste utspel i migrationsdebatten. Det är ansvarslöst av kyrkliga ledare att gång på gång gå ut med känsloladdade utspel som förenklar en komplicerad situation och skuldbelägger människor.
   Iklädda guldbrokad gjorde Svenska kyrkans biskopar nyligen ytterligare ett utspel i flyktingfrågan på Dagens nyheters debattsida. Men vilket samhälle vill de ha?
 ...Målkonflik terna i samhället och i världen skapar moraliska dilemman. Hur ska vi prioritera? /.../ Men för kristna ledare i Sverige tycks det vi andra brottas med vara svart eller vitt."

Egypt: New Attacks On Christians

- Prophesy News Watch - In a chronically familiar scene, angry, rioting Muslims in Egypt burned down around 80 Christian homes on June 17. In the words of one of the victims, Moses Zarif,
   "On Friday afternoon, after noon prayers, a large number of Muslims gathered in the front of the new house of my cousin because a rumor had spread in the village that it would be turned into a church.
   They were chanting slogans against us: 'By no means will there be a church here' and 'Egypt will remain Islamic!'"
   According to the report, rioting Muslims beat the two cousins, attacked the building, destroyed all construction materials, and threw rocks at any Christian trying to intervene.
   Then they "turned their wrath on the Christian homes adjacent to the building, hurled rocks, looted houses and set fire to any Christian property in their wake."
   When the local priest heard what was happening, he rushed to the scene -- only to be attacked while in his car; the Muslims climbed on it, stomped on it, and damaged it. 

Skriv ut  
Tisdag 28/6
Ord för dagen den 28 juni - Psalm 76
 
INFRIA LÖFTEN

Dagens bibelläsning: Psalm 76
"Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud!" (Ps 76:12 FB)

Gud är för fasta, långvariga, pålitliga relationer. Det är som i äktenskapet som bygger på ett förbund. Vi lovar att älska varandra både i goda och i dåliga tider, både i nöd och lust.

Bibelversen uppmanar oss att ge löften till Gud. Och att infria dem. Gud har gett oss löften om att alltid vara med oss. Vad som än händer.

Då du blev kristen bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom10:9). Hur infriar du det idag?
Om du är frälsningssoldat, lovade du Gud en hel del olika saker då du skrev under "Krigsartiklarna". Hur infriar du dem idag?

För många år sedan lovade jag Gud att åka vart som helst för Honom om Han bara talade om det så tydligt att jag inte behövde tvivla på att det var Han som bad mig. Det löftet har fört mig till ett antal olika platser, länder och världsdelar.

Men det handlar inte bara om de stora livsvalen. Det handlar även om vardagen. Hur kan jag idag infria min bekännelse att Herren är Herre i mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig att infria mina löften till Gud? idag?
Skriv ut  
Tisdag 28/6
Bibelläsning från GT den 28 juni
År 1:  Minnesmärken - Josua 4 - Läs HÄR.
 
          En ny tid - Josua 5 - Läs HÄR.
 
År  2:  "Låt det drypa från ovan" Jesaja 45 - Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
Skriv ut  
Måndag 27/6

Nyhetsflödet måndag den 27 juni

 

                    Veckans viktigaste nyheter från Omni

EU och Storbritannien i djup kris efter brexit-beslutet
● UTRIKES Konsekvenserna av britternas beslut att rösta ja till att lämna EU är omfattande. Grundarländerna sätter nu hårt mot hårt och begär att Storbritannien snarast inleder sin skilsmässa från EU och dessutom inte tar för givet att de får tillgång till unionens inre marknad. Samtidigt pressas den brittiska regeringen av krav från Skottland om en folkomröstning om självständighet. På kontinenten finns dessutom oro för att Storbritanniens utträde ska smitta av sig med liknande krav i fler länder.
Läs mer om brexit


De yngre röstades ut av sin föräldrageneration
● UTRIKES Lämna-sidan vann med 51,9 procent mot stanna-sidans 48,1 procent. Det syntes tydliga regionala skillnader i omröstningen där London, Nordirland och Skottland ville stanna i EU, medan övriga England och Wales ville lämna. Röstningen splittrar också generationer. Enligt mätningar ville över 70 procent av väljare under 25 år stanna, medan drygt 60 procent av väljare över 65 röstade för brexit.
Läs mer om Storbritanniens framtid


Cameron avgick – öppen maktkamp om vem som tar över
● UTRIKES I ett ödesmättat tal meddelade premiärminister David Cameron att han avgår i höst efter brexit-beslutet.
– Jag ska göra vad jag kan för att stabilisera skutan. Men jag är inte kaptenen som ska föra den framåt, sa han. Nu har en maktkamp blåst upp om vem som ska efterträda honom som Toryledare och därmed som premiärminister. Storbritanniens inrikesminister Theresa May lyfts av allt fler inom stanna-falangen fram som utmanare till den frispråkige lämna-förespråkaren och favoriten till posten Boris Johnson.
Läs mer om Storbritanniens framtid


Marknaderna störtdök – pundet i historiskt ras

● EKONOMI Börserna dök i både Europa, USA och Asien efter beskedet att Storbritannien röstat för att lämna EU. Pundet rasade nära 10 procent till den lägsta nivån på över 30 år. När Stockholmsbörsen öppnar efter midsommarhelgen finns det farhågor om ett liknande ras. Men de ekonomiska konsekvenserna blir troligen inte så svåra som många befarar, enligt den Nobelprisade nationalekonomen Paul Krugman. ”Oroa er inte för ekonomin, oroa er för Storbritannien”, skriver han i New York Times.
Läs mer om effekterna på världsekonomin


Juncker: ”Det var inte precis någon tajt kärleksaffär”
● UTRIKES Europa skakas nu i sina grundvalar. Medan David Cameron och Boris Johnson meddelade att man ska genomföra brexit i lugn och ro krävde flera EU-ledare i hårda ordalag att Storbritannien lämnar direkt. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker menade att det inte är tal om en ”vänskaplig separation” och tillade:
– Det var inte precis någon tajt kärleksaffär ändå.
Samtidigt manade Tysklands förbundskansler Angela Merkel till besinning.
Läs mer om EU:s framtid


Löfven: Brexit är en väckarklocka för Europa
● INRIKES Sveriges statsminister Stefan Löfven kallade omedelbart till presskonferens efter brexit-beskedet. Han beklagade beslutet och kallade det för en ”väckarklocka för Europa”.
– Vi mister en viktig samarbetspartner i EU, sa Löfven, men poängterade samtidigt att relationen till Storbritannien ska förbli god.Statsministern avvisade Vänsterpartiets krav på att Sverige ska omförhandla EU-medlemskapet och kallade partierna till krismöte på måndag – alla utom V och SD.
Läs mer om svenska reaktioner


Det skotska stödet för självständighet växer
● UTRIKES Nu vill sex av tio skottar att Skottland ska vara självständigt. Det visade tidningen Sunday Posts opinionsundersökning efter att Storbritannien röstat för att lämna EU. 59 procent uppgav att de vill lämna det brittiska kungadömet – att jämföra med de 45 procent som röstade för det i folkomröstningen i september 2014.
Efter brexit-omröstningen har Skottlands regionala regering aviserat att de ska förbereda lagstiftningen för en ny folkomröstning, samtidigt som de söker direkta samtal med EU.
Läs mer om Storbritanniens framtid


Strömhopp från Corbyns skuggeregering i protest

● UTRIKES David Cameron är inte den enda som kritiseras efter stanna-sidans nederlag. Labour-ledaren Jeremy Corbyn har hamnat i rejält blåsväder och anklagas internt bland annat för att ha drivit en halvhjärtad kampanj. Efter att Corbyn sparkat tilltänkte utrikesministern Hilary Benn har flera toppnamn i hans skuggregering hoppat av i protest. Samtidigt meddelar hans stab att Labour-ledaren sitter kvar och menar att han har en majoritet bakom sig.
Läs mer om sprickan inom Labour


Analyser: Hela EU-projektet står på spel
● UTRIKES Hela EU-projektet står på spel efter brexit-omröstningen. Valresultatet har nu gett andra EU-motståndare i Europa medvind. Det skriver Guardians Mary Dejevsky i en analys. ”Efter att valresultatet blivit officiellt så kom nästan omedelbart krav från Marine Le Pen och Geert Wilders att likadana omröstningar ska genomföras i Frankrike och Nederländerna”, skriver hon.
SVT:s Rolf Fredriksson skriver att en smutsig skilsmässa mellan Storbritanniens och EU nu hotar.
Läs mer om EU:s framtid


Analyser: Brexit kan bli slutet för Storbritannien
● UTRIKES Premiärminister David Cameron kommer att gå till historien som ”mannen som tog oss ut ur EU”, skriver Independents Andrew Grice i en analys. Även Guardians Martin Kettle menar att Camerons skuld är stor: ”Han har inte haft någon alternativ vision för Europa att erbjuda partiets eurofober.” Brexit kan nu bli slutet för Storbritannien, skriver Svenska Dagbladets Therese Larsson Hultin. Hon hänvisar till att Skottland och Nordirland röstade för att stanna och nu kan välja att lämna det förenade kungadömet.
Läs mer om Storbritanniens framtid


Efter brexit: Vad händer nu?

● UTRIKES Framtiden är oviss eftersom ingen nation tidigare lämnat EU. Men här är ett troligt scenario, enligt BBC:
David Cameron avgår, nästa Toryledare blir premiärminister. Storbritanniens parlament aktiverar artikel 50 i Lissanbonfördraget och förhandlar utträdet med övriga 27 medlemsländer. Medlemskapet kan upphöra efter två år. Ett nytt handelsavtal förhandlas fram med EU-länderna. En majoritet av parlamentsledamöterna tänker göra allt för att Storbritannien stannar kvar i EU:s inre marknad. Samtidigt hotas Storbritanniens existens. I Skottland höjs krav på att bryta sig ur. Även i Nordirland röstade en majoritet för att stanna i EU.
Läs mer om brexit

Skriv ut  
Måndag 27/6

Ord för dagen den 27 juni - Romarbrevet 11

VINNA GENOM AVUND

Bibelläsning: Romarbrevet 11
"... i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem." (Rom 11:14 FB)

En av Paulus evengelisationsstrategier var avundsjuka. Han räknade med att då människor såg vilket härligt liv han levde i Kristus, skulle de också vilja bli frälsta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad åstadkommer min egen kristendomstolkning? Avundsjuka eller avsmak?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Avund
Detta kapitlet talar om avund som en evangelisationsmetod. I kapitlet innan citeras det från Moseböckerna om hur Gud en gång ska vända Israels hjärta tillbaka till honom: "Jag skall väcka avund mot ett folk som inte är ett folk" (Romarbrevet 10:19).
I kapitel 11 fortsätter Paulus att tala om avund som evangelisationsmetod: "Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund" (vers 11). Lite senare i kapitlet talar Paulus om sin kallelse och evangelisationsplan: "...i hopp att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem" (vers 14).

Antagligen tänker Paulus så här: "Då de ser vilket fantastiskt liv jag lever i Kristus kommer de att bli avundsjuka och vilja få del av samma liv".

Det flesta som är kristna har blivit det för att de träffat en kristen. De har sett något hos den kristne som väcker längtan och törst, och de förstår att det finns mer i detta livet än det de anat.

De flesta som väljer att inte bli kristna gör ofta det för att de träffat en kristen. De har sett ett liv som inte alls är attraktivt, ett liv som väcker mer avsmak än avund.

Till eftertanke:
Vilket slags kristen är jag? Den som väcker avund eller avsmak? Vad kan jag göra för att överflödslivet i Kristus ska bli mer synligt i mitt liv?

Skriv ut  
Måndag 27/6
Bibelläsning från GT den 27 juni
År 1:  Herrens under - Josua 3 - Läs HÄR.
 
År  2:  Strömmar över det torra Jesajaja 44 - Läs HÄR.

 Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
Skriv ut  
Söndag 25/6

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 26 juni

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen efter innehållsfylld vecka. Lite utanför det personliga har det ju hänt stora saker i Europa. Några skribenter har beskrivit det som en midsommarnatssmardröm. Storbritannien har beslutat att gå ur EU. Det kommer antagligen att få stora konsekvenser för många människor över hela världen. Skottland som är en del av Storbritannien röstade för att stanna kvar i EU. Skottarna hade för kort tid sedan en omröstning om de skulle forstätta att vara en del av Storbritannien och den frågan aktualiseras nu igen. Allt detta kan leda till att vi får rita om den politiska och ekonomiska Europakartan den närmaste tiden.

Men jag har inte haft så mycket tid att fördjupa mig i det storpolitiska skeendet, eftersom vi har varit fullt upptagna med Frälsningsarméns Skandinaviska kongress i Oslo.

För vår del började kongressen med en bönedag inför kongressen. Det var gruppen "Åndelig Vekst" som anordnade dagen. Det är en grupp som arbetar med den andliga utvecklingen i Frälsningsarmén i Norge. Det motsvarar kanske mest "Eldsflamman" i Sverige. Du kan läsa mer om gruppens arbete HÄR.

En gedigen grupp bedjare var samlad under dagen på Majorstua där vi bad för kongressens olika medverkande och besökare. Vi fick också många tilltal från Gud om vad Han önskade för sitt folk.

Sedan har det ena mötet följt det andra. Vi upplever en stark gudsnärvaro under mötena och många människor söker sig fram för förbön.

I lördags hade vi den enda utåtriktade aktiviteten under kongressen. Det var marsch nedför paradgatan "Karl Johan" och konsert på Oslos knutpunkt Jernbanetorget. Men det var inte bara Frälsningsarmén som hade parad den lördagen. Samtidigt firades Oslo Pride paraden i centrala Oslo. Lyckligtvis var vi färdiga med Frälsningsarméns marsch då de började, så de två paraderna slapp att kollidera.Nu är det söndagsmorgon och vi är snart på väg till de två avslutande mötena under kongressen. Om du läser detta tidigt på morgonen kan du gå till FA-TV hemsida och ta del i mötena. Mötena är klockan 10 och 13.30. FA-TV hittar du HÄR.

Sedan är det dags för en ny vecka med nya utmaningar. Jag ber att du ska få en välsignad vecka.
/Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 26/6

Ord för dagen den 26 juni - Romarbrevet 10

FRÄLST!

Bibelläsning: Romarbrevet 10
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."
(Rom 10:9 FB)

Det är egentligen bara en sak man måste tro för att bli frälst: Att Jesus lever idag. Att Han har upsstått från de döda.

Tron på en levande Jesus får konsekvenser inte bara för min frälsning, utan också för min dagliga vandring.

Han går bredvid mig. Han leder mig, förmanar mig och uppmuntrar mig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus lever idag - i mig! 

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Att försöka bli frälst på fel sätt
Paulus brinner för människors frälsning. Detta är hans hjärtas önskan och hans bön (vers 1). Problemet som han möter är att människor inte har den rätta insikten (vers 2). De försöker uppnå frälsning genom sina egna ansträngningar.
Till eftertanke:
Möter du människor med samma problem? De är vänliga, generösa och gästfria och inser inte sitt behov att kapitulera för Gud och be om förlåtelse och frälsning?

Hur man blir frälst?
I detta kapitlet finner vi den kanske enklaste instruktionen om vägen till frälsning. Det är egentligen bara en enda sak man behöver tro och en enda sak man måste göra (Rom 10:9-10).
- Man måste tro att Gud har uppväckt Jesus från de döda, det vill säga att Jesus lever idag
- Man måste bekänna Jesus som Herre
För att bli frälst behöver man inte tro på skapelseberättelsen eller jungfrufödseln. Man behöver bara tro att Jesus uppstått och lever idag. Sedan måste man bekänna Jesus som Herre i sitt liv.
   Då dessa två är uppfyllda - då är man frälst! Vi gör det ofta mycket mer komplicerat än vad det är. Det behövs två saker för att bli frälst. Inte fler.
   Sedan börjar livet efter pånyttfödelsen. Det är då vi måste leva ut det vi bekänner. Att Jesus är Herre innebär att det är han som bestämmer och inte jag. Jag har lagt mitt liv i Hans händer och det är det Han vill som gäller från och med den dagen.
   Det är inte svårt att bli frälst, men det får får enorma konsekvenser för mitt fortsatta liv. Innan frälsningen kunde jag göra vad jag ville, men att vara frälst innebär att jag lever mitt liv med en ständig fråga till Gud om vad jag ska göra och hur jag ska göra det.
Till eftertanke:
Hur medveten är du i ditt liv att du har gett Jesus makten i ditt liv, och att det är Han som bestämmer?

Tron kommer av Guds ord
Tron är inte något som flyger omkring i luften och som några får och andra inte. Tron kommer av Guds Ord. Om vi tar in Guds Ord genom att ta del av förkunnelsen eller genom egen bibelläsning så växer tron. Om vi inte gör det tar vi bort Guds Ords möjliget att ge oss tro.
- För hur ska någon kunna tro om han inte hört? (vers 14)
- Och hur kan någon höra om ingen predikar? (vers 14)
Till eftertanke:
Hur predikar jag genom mina ord och mitt liv? Kan det vara så att jag är Guds enda möjlighet att nå fram någon människa?

Skriv ut  
Söndag 26/6
Bibelläsning från GT den 26 juni
År 1:  Det röda snöret - Josua 2 - Läs HÄR.
 
År  2:   - Jesaja 43 -

 Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
Skriv ut  
Lördag 25/6

Förvandlad!    Kongress i Oslo 23-24 juni 2016

Lördag den 25 juni
11:30 Marsch från från Universitetsplatsen
12:00 Konsert på Jernbanetorget
15:00 We Are Family (Oslo Kristne Senter, Kjeller)
18:00 "Forvandlet til fellesskap" (Oslo Kristne Senter, Kjeller)
21:30 Musiknattiné (Oslo Kristne Senter, Kjeller)

Skriv ut  
Lördag 25/6

Nyhetsflödet lördag den 25 juni

Elisabeth Sandlund: En midsommarnattsmardröm
- Dagen - "Shakespeares pjäs ”En midsommarnattsdröm” är en komedi där allt slutar väl. Nu utspelar sig i stället en tragedi, skriver Elisabeth Sandlund.
Brexit är ett faktum. Folkmajoriteten i ett av EU:s största medlemsländer har bestämt sig. Storbritannien ska inte längre vara med utan snarast möjligt ansöka om utträde. När vallokalerna stängde sent på torsdagskvällen verkade det som att stannasidan hade övertaget men när rösterna räknats under natten stod det klart att det var precis tvärtom. Såväl prognosmakarna som vadslagningsföretagen hade, som så ofta förr, misslyckats i sina förutsägelser."

I framtiden är det mer som förr
- Hemmets Vän - "För mig blir konferensveckorna under sommarhalvåret en
återkommande påminnelse om att kyrkan inte behöver vara räddhågsen för samtidens krav på henne. När vi möts på konferens och stavar på samma bibelställen, sjunger samma sångtexter, upptäcker än en gång att samma böner vi bett så många gånger förut håller att slita på lite till, då
behöver vi kanske inte vara ängsliga? Vi måste inte prestera en
förändring – Anden verkar och ger växt genom de verktyg vi redan har:
Gudstjänsten, Ordet och bönen, skriver Åke Hällzon i veckans kommentar."

 
Rykket bort - for å rykke fram

- Fra Jostein Nielsens blogg -
Det må ha ha vært spennende å være Filip. Først diakoni i Jerusalem, så vekkelse i Samaria, så englebesøk med ordre om å dra til Gasa. Der ser han en vogn med en etiopisk hoffmann og Ånden ber ham å gå bort til vognen.
  Og Filip er lydig – ja, nesten overivrig, for han går ikke, slik Ånden ba ham om å gjøre, men han løper bort. Läs mer
HÄR.

Skriv ut  
Lördag 25/6

Ord för dagen den 25 juni - Romarbrevet 9

 
EGENRÄTTFÄRDIGHET


Bibelläsning: Romarbrevet 9
"Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam" (Rom 9:30-33 FB)

Vi blir rättfärdiggjorda genom tron på vad Jesus gjorde för oss. Vi kan inte bygga våra liv på vår egen rättfärdighet. Jesus är vår rättfärdighet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Men den som tror på Honom ska inte stå där med skam.

Läs mer  HÄR.

Skriv ut  
Lördag 25/6
Bibelläsning från GT den 25 juni
År 1:  Var sätter du din fot? - Josua 1 - Läs HÄR.
 
År  2:  Höj din röst Jesaja 42 - Läs HÄR.

 Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
Skriv ut  
Fredag 24/6

Idag börjar kongressen

Förvandlad!    Kongress i Oslo 23-24 juni 2016

Officersskolan 2016

Idag börjar den Skandinaviska kongressen i Oslo. Kongressen hålls i OKS lokaler norr om Oslo (OKS=Oslo Kristne Senter).

Kongressen inleds klockan 18.00 med invignings- och utsändningsmöte för de ny löjtnanterna.

Mötet fortsätter sedan med "The first night of the lieutenants" klockan 19:15.

Då man blir officer i Frälsningsarmén ingår man en pakt med Gud där man ger löften till Gud. Bland annat lovar man att älska och tjäna Jesus så länge man lever och att leva för att vinna människor och att göra deras frälsning till sin viktigaste livsuppgift (min egen översättning från norska). Så om du möter en frälsningsofficer så vet du vilken uppgift som är den viktigaste för honom eller henne!

Klockan 21:30 blir det "Väckelsetoner". Kongressens program i sin helhet finner du HÄR.

Kongressens huvudtalare


Huvudtalare under kongressen är Brian och Rosalie Pender. De kommer ursprungligen från Kanada. I presentationen kan man läsa att de har en stark övertygelse att Gud också i fortsättningen vill använda Frälsningsarmén. De är medvetna sin kallelse och sitt ansvar att förkunna evangeliet, uppmuntra de troende och betjäna människor i nöd. 
Läs mer om dem
HÄR.


Ledarna för Sverige/Lettland, Danmark/Grönland och Norge/Island/Färöarna kommer också att medverka.

Dessutom blir det gemensam musikkår, kör och gospelkör.

Parallellt med kongressen hålls också Barnas kongress och Ungdomskongressen Transformed.

Läs mer om Ungdomskongressen HÄR.

Läs mer om Barnas kongress HÄR.

/PB

Skriv ut  
Fredag 24/6

Nyhetsflödet fredag den 24 juni

 

Kritiserad muslimsk grupp får halv miljon av staten
- Dagens Nyheter - "Staten har beviljat 535.200 kronor till kritiserade Sveriges förenade muslimer. Organisationen, som förknippats med extremism och hat mot homosexuella, ska använda skattepengarna för att motverka rasism och intolerans.
– Jag ser massvis med frågetecken, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp som är överraskad över bidraget.SFM och dess företrädare har upprepade gånger knutits till uppgifter om extremism och radikal islamism. Senast skedde detta inför att föreningen i mars i år planerade att hålla sin årliga konferens ”Jag är muslim” i en kommunal idrottshall i Göteborg.
   Säpo hade inlett förundersökning om brott med koppling till vad som påstods vara våldsbejakande extremism. När informationen nådde Göteborgs stad beslutade kommunen att bryta avtalet."


 ”Kyrkan vill inte bita den hand som föder den”
- SVT Opinion - "”Kommunal och Svenska kyrkan har tyvärr något gemensamt. Ledande befattningshavare har tagit sig rätten att hantera andra människors pengar som om de vore ens egna”. Det skriver Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på Dagen, i ett debattinlägg på SVT Opinion.
  Hon syftar på Aftonbladets och Ekots avslöjanden om att medlemmarnas pengar gått till att bekosta kyrkopolitikers och tjänstemäns lyxiga resor, i vissa fall i helt privata syften. Ett systemfel som kan rättas till, menar Sandlund.
  ”Men varför skulle kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, bita den hand som föder det?”


Sommarhögtid för Guds folk
- Daniel Norburg i Hemmets Vän - "Vi behöver ta vara på de tilltal från Gud och de källor av väckelse och förnyelse som under alla år har präglat våra konferenser och som har fått påverka både vårt land och vår värld.
Samtidigt är det viktigt att konferenserna ständigt lever i förnyelse och förändring, därför att det rike som vi förkunnar är ett dynamiskt rike som tar sig nya uttryck och vägar. Varje generation behöver ett tilltal för just sin tid.
Gud valde att uppenbara sig i en brinnande buske för Mose och bli personlig genom att ge honom sitt eget namn  – JAG ÄR. Min bön är att årets konferenser och sommarläger ska innebära många liknande möten med Gud själv där han uppenbarar sig i helighet, kärlek, nåd och kraft!"

Skriv ut  
Fredag 24/6

Ord för dagen den 24 juni - Romarbrevet 8

 
DET ÄR OMÖJLIGT!

Bibelläsning: Romarbrevet 8
"Det som var omöjligt...det gjorde Gud" (Rom 8:3 FB)

Det kan finnas saker här i livet som bara känns omöjliga. Då vi upplever det så, är det en trygghet och en vila att kunna lämna de sakerna till Gud. Det är bara han som kan hantera det omöjliga.

I samma kapitel kan vi läsa: "Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?" (vers 31).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 24/6
Bibelläsning från GT den 24 juni

År 1:  Nu är det din tur 5 Mosebok 34 - Läs HÄR.
 
År  2:  Frukta inte Jesaja 41 - Läs HÄR.

 Bibelläsningsplanerna finner du HÄR.
Skriv ut  
Äldre inlägg från Förstasidan finner du här:
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
Dagens andakt
1 juli

”De har vänt ryggen mot mig, inte ansiktet, och fastän jag gång på gång undervisat dem har de inte lyssnat och tagit varning”
( Jer. 32:33)

Andakt:
I Jeremia bok, kan man gång på gång höra hur Gud genom Jeremia klagar på att folket vänder ryggen mot Gud istället för att vända sig till Gud i sina svårigheter. Jag kan se folket framför mig – och visst kan jag känna igen mig i deras situation. De vill klara av sina liv själva. De hittar på sina egna lösningar och de söker efter utvägar på sitt eget sätt. Och i sökandet efter hur de ska hantera sin vardag mitt i en fientlig omgivning, blir deras ryggar allt mer böjda. De söker efter ”jordiska” lösningar. De glömmer att den enda lösning som verkligen kan var dem till hjälp finns hos den levande Guden, Jehova. Han längtar efter att se deras ansikten vända mot honom i förväntan att han ska hjälpa dem, men får bara se deras böjda ryggar.

Bön:
Herre inpränta idag de båda bilderna i mig: bilden av den böjda ryggen och bilden av det uppåtvända förväntansfulla ansiktet och hjälp mig att leva efter det uppåtvända ansiktets princip.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
ORD FÖR DAGEN

Ord för dagen 2016 - Nya Testamentet och Psaltaren på ett år. Läs mer här: -->

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ny boklista

Ny boklista. Alla våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba